Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorei atsirūgo
  priešrinkiminė mero „gelbėjimo operacija“
  Vyriausioji rinkimų komisija gegužės 7 d. priėmė sprendimą dėl rinkimų agitacijos elektroniniuose ugdymo įstaigų dienynuose „Tavo mokykla“. Rinkimų prievaizdai pripažino, kad „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė, elektroniniame dienyne TAMO skleisdama politinę reklamą, pasinaudojo tarnybine padėtimi – sudarė išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ iškeltam kandidatui į savivaldybės tarybos narius – merus R. Malinauskui. VRK įspėjo R. Siliūnienę, kad, pasikartojus pažeidimui skleidžiant paslėptą politinę reklamą ir (ar) naudojantis tarnybine padėtimi rinkimų agitacijai, bus taikoma administracinė atsakomybė.

Kreipėsi Seimo narė


   Po to, kai R.Malinauskui pareiškus įtarimus prekyba poveikiu ir papirkimu, jo bičiuliai ir politiniai bendražygiai šoko rinkti parašus, kad Seime būtų sudaryta speciali komisija „Druskininkų puolimo klausimams“ išsiaiškinti, R.Malinausko „gelbėjimo operacija“ sulaukė griežtų vertinimų. Peticiją Seimui ruošiantiems išsiųsti R.Malinausko gerbėjams mero kritikai iškart atkirto, jog įžūlu dangstytis druskininkiečių vardu, o R.Malinauskas „su teisėsaugos prispausta korupcine įtarimų uodega turi tvarkytis pats ir už savo pinigus“. 
   Socialiniuose tinkluose pasklidus informacijai apie Druskininkų mokyklas, įtrauktas į šią „gelbėjimo operaciją“, viena pirmųjų sureagavo Seimo narė, LVŽS atstovė Aušra Papirtienė. 
Ji kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių, prašydama įvertinti viešojoje erdvėje atsiradusią informaciją, kad Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje TAMO dienyne, kuris skirtas su švietimo įstaigos veikla ir ugdymu susijusiai informacijai skleisti, talpinamas galimai politinės agitacijos pobūdžio kreipimasis, o tokia informacija galimai siekiama žeminti Lietuvos teisėsaugą, jos pareigūnus ir skatinti mokyklos bendruomenę nepasitikėti teisėsaugos institucijomis. 

Perdavė tirti rinkimų prievaizdams

   Švietimo ministerijai prireikė daugiau kaip dviejų savaičių atsakyti į Seimo narės raštą. Ministerijos atsakyme pateikiamos R.Siliūnienės paaiškinimo citatos, kaip ji „per įstaigos TAMO dienyną pateikė mokyklos bendruomenės nariams informaciją apie Druskininkų bendruomenės asociacijos „Druskininkų klubas“ vykdomą pilietinę iniciatyvą – siūlymą visiems Druskininkų bendruomenės nariams pareikšti savo nuomonę dėl LR Seimo Specialiosios tyrimo komisijos sudarymo galimam neteisėtam poveikiui teisėsaugai Druskininkų rezonansinėse bylose tirti“. Ministro pasirašytame atsakyme cituojama ir Druskininkų valdžios pozicija, jog „mokyklos direktorės el.dienyne pateikta informacija apie vykstančią pilietiškumo akciją atitinka mokyklos tikslus“.
„Ministerija mano, kad informacija, talpinama į el.dienyno sistemą, turi būti atidžiai patikrinama ir įvertinama, kad nesukeltų mokyklos bendruomenė nariams abejonių dėl jos dviprasmiškumo“, - tokia nuostata buvo baigtas švietimo, mokslo ir sporto ministro atsakymas. 
   Medžiagą dėl Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos išnagrinėjusi ministerija parlamentarės raštą nurodė persiuntusi Vyriausiajai rinkimų komisijai, sprendžiančiai ginčus dėl rinkimų agitacijos. 

Kvietimas pasirašyti – savivaldybės puslapyje

   Kaip žinia, R.Malinauskui ir jo patarėjui A.Kadziauskui vasario 21 d. teisėsauga pareiškė įtarimus prekyba poveikiu ir papirkimu. STT vadovas Žydrūnas Bartkus teigė, jog yra duomenų, kad buvo mokėti kyšiai vadinamojo Vijūnėlės dvaro byloje. R.Malinauskas savo ruožtu apkaltino kelis politikus ir prokurorus organizuojant susidorojimą ir pareiškė, kad prezidentės D.Grybauskaitės patarėja esą spaudė teisėjus. Prezidentūra tai pavadino melu. „Druskininkų meras ir jo patarėjas įtariami prekyba poveikiu ir papirkimu, veikiant organizuotoje grupėje“, – rašoma STT pranešime spaudai. R. Malinauskui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis.
  Po šių įvykių R.Malinausko gerbėjai griebėsi gelbėjimo operacijos „Druskininkai pavojuje“: buvo nuspręsta rinkti parašus ir kreiptis į Seimą, kad būtų sudaryta speciali tyrimo komisija „Druskininkų puolimo klausimams“ išsiaiškinti.
   Oficialiai nurodoma peticijos iniciatorė – R.Malinausko bičiulius bei politinius bendražygius vienijanti asociacija Druskininkų klubas, kurio valdybos nariu 2012-2017 m. buvo ir pats R.Malinauskas. Peticijos autoriai dėstė besipiktinantys “išpuoliais prieš Druskininkų savivaldybę, viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama informacija, kuria siekiama menkinti Druskininkų ir mero vardą“. 
   Gelbėjimo planas netrukus buvo patalpintas oficialiame 
savivaldybės tinklapyje, nurodant, kad peticiją pasirašyti galima ne tik internete, bet ir „seniūnijose, bendruomenių namuose, miesto įstaigose ir organizacijose“. 
   „Druskonis“ uždavė klausimus R.Malinauskui: „Kodėl, bandydamas gintis jus asmeniškai liečiančiose bylose, dangstotės Druskininkų gyventojų ir savivaldybės vardu? Kodėl, bandydamas paveikti teisėsaugos tyrimus, susijusius konkrečiai su jūsų asmeniu, naudojatės tarnybine padėtimi ir viešaisiais resursais?“ Atsakymo redakcija taip ir nesulaukė.

„Pasirašyti galima lapuose pas mokyklos budėtoją“

 
„Druskonio“ redakcijai skaitytojų persiųstose nuotraukose matyti, kokio turinio laiškas buvo išplatintas „Saulės“ pagrindinės mokyklos TAMO el.dienyne. Siuntimo data: 2019-02-26. Siuntėjas: Sisteminis naudotojas Ramutė Siliūnienė. Kreipimesi į „mielus bendradarbius, mokytojus, tėvelius“ nurodoma, jog „Šiuo metu, prieš artėjančius rinkimus, viešojoje erdvėje paskleista informacija menkina ir Druskininkų, ir mero, kuris žmonių pripažinimą užsitarnavo atliktais darbais, vardą, žemina ir mus visus. Mes, Druskininkų savivaldybės gyventojai, turime žinoti tiesą. Jeigu tam pritariate, galite patvirtinti tai savo parašu Druskininkų gyventojų kreipimesi į Seimą dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo pasitelkiant nepriklausomus ekspertus, kuri ištirtų ir pateiktų išvadas dėl eilę metų skleidžiamų kaltinimų ir įtarimų savivaldybei ir merui. Pasirašyti galima lapuose pas mokyklos budėtoją.   Kreipimosi tekstas susipažinimui pridedamas prie laiško“. 
„Informacinio pranešimo tekste nebuvo nei kvietimo, nei raginimo pasirašyti, nei nurodymo atlikti kokius nors kitus privalomus veiksmus“, - aiškino R.Siliūnienė, atsakydama į klausimą, ar elektroninio dienyno naudojimas politiniams tikslams atitinka dienyno paskirtį ir taisykles. Pasak jos, „tokio pobūdžio mokyklos bendruomenės narių informavimas apie pilietines iniciatyvas atitinka mokyklos tikslus, ir tai yra aiškiai reglamentuota mokyklos veiklos nuostatuose - „skatinti pilietinės visuomenės plėtrą, vykdyti visuomenės informavimą ir švietimą apie visuomenės įvykius ir politinius procesus, konstitucinių vertybių propagavimą ir žinių apie žmogaus teises sklaidą“.
   „Pabrėžiu, kad elektroniniame dienyne TAMO pateikta informacija apie vykstančią pilietinę akciją nėra politinė agitacija, nes pranešimu bendruomenės nariai buvo informuoti apie visuomeninę iniciatyvą“, - aiškino „Saulės“ pagrindinės mokyklos vadovė. 
   Įdomu, kokį atsakymą iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos būtų sulaukę kurorto valdžiai oponuojantys savivaldybės tarybos nariai, platinę pareiškimą dėl Druskininkuose įsigalėjusio autoritarizmo? Atspėkite iš vieno karto, ar opozicijos narių pilietinė iniciatyva per el.dienyną irgi būtų ištransliuota taip pat entuziastingai kaip ši? 
„Už dienynų tvarkymą atsakingi mokyklų vadovai. Ministerija mano, kad informacija, skelbiama elektroniniuose dienynuose, turi būti atidžiai patikrinama ir įvertinama, kad nesukeltų mokyklos bendruomenės nariams abejonių dėl jos dviprasmiškumo ir neturėtų politinės agitacijos požymių. Dienynai skirti skelbti su ugdymu, mokinių pasiekimais, mokyklos bendruomenės veikla susijusią informaciją“, - Druskininkų mokyklų „iniciatyvą“ įvertino Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsakydama į „Druskonio“ klausimą, kokios ji laikosi pozicijos dėl bandymų švietimo įstaigas paversti propagandos židiniais?“ 

Rinkimų prievaizdai įvertino, kad tai – paslėpta politinė reklama

   Vyriausioji rinkimų komisija, beišaiškinusi, ką R.Malinausko „gelbėjimo operacija“ turi bendro su mokyklos tikslais “vykdyti pilietinės visuomenės plėtrą“, tyrimo medžiagoje paminėjo ir kitas mokyklos etikos kodekso nuostatas, kurių R. Siliūnienės atsakyme nėra: „Pagal Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenės etikos kodekso, patvirtinto Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-32, 17 ir 27 punktus, Mokyklos bendruomenės nariai nesinaudoja asmeniniais tikslais Mokyklos nuosavybe ar materialiniais bei finansiniais resursais ir vengia mokyklos materialinių bei finansinių išteklių naudojimo politinei veiklai, privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui“.
   VRK, apibendrinusi tyrimo medžiagą, įvertino, kad „R. Siliūnienės pranešimas yra visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus R. Malinausko politinė reklama, kadangi 2019 m. vasario 26 d. pranešime Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenei minimi rinkimai, propaguojamas Druskininkų meras kaip politikas, akcentuojamas jo teigiamas įvaizdis, skleidžiama galimai pagrindo neturėjusi propagandinė asociacijos „Druskininkų klubas“ parašų rinkimo akcija dėl Komisijos Seime sudarymo, nors tokia Komisija jau buvo sudaryta“. „R.Siliūnienės pranešimas nebuvo pažymėtas teisės aktuose nustatyta politinės reklamos žymėjimo tvarka, todėl pranešimas laikytinas paslėpta politine reklama, - nurodoma rinkimų prievaizdų išvadose. - R.Siliūnienė, naudodamasi ugdymo įstaigos elektroniniu dienynu TAMO ir skleisdama paslėptą politinę reklamą išskirtinai tikslinei auditorijai, pasinaudojo tarnybine padėtimi – sudarė išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ iškeltam kandidatui į savivaldybės tarybos narius – merus kandidatui R. Malinauskui“.
   VRK pripažino, kad R. Siliūnienė pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas padarytas pirmą kartą, R. Siliūnienei nuspręsta netaikyti administracinės atsakomybės ir įspėti, kad, pasikartojus pažeidimui skleidžiant paslėptą politinę reklamą ir (ar) naudojantis tarnybine padėtimi rinkimų agitacijai, bus taikoma administracinė atsakomybė.

Paragino žmones būti neabejingais

   „Kiekvienas pilietis turi ne tik teisę, bet ir pilietinę pareigą pranešti apie galimą rinkimų įstatymo pažeidimą. Aš, kaip pilietė, negalėjau pasielgti kitaip, skatinu taip pat reaguoti ir kitus žmones ateityje, - VRK sprendimą pakomentavo Seimo narė A.Papirtienė. - Džiaugiuosi, kad VRK tinkamai reagavo į šį konkretų pranešimą ir pradėjo tyrimą, nors išvadų paskelbimas ir užtruko. Tokio pobūdžio pažeidimas tik parodo, kad švietimo įstaigų vadovai nemoka atriboti savo darbinės veiklos nuo politinių įsitikinimų ir taip ugdymo įstaigą paverčia rinkiminės agitacijos platforma. Svarbu pabrėžti, kad švietimo ir ugdymo įstaigos niekada nebuvo ir negali būti politizuotos, jos siekia švietimo įstatyme nustatytų tikslų ir privalo išlikti neutralios. Tuo tarpu rinkimų procese dalyvaujantys asmenys turi būti tinkamai ir detaliai supažindinami su rinkimų taisyklėmis, kad panašios situacijos nesikartotų, o pranešimų apie pažeidimus vis mažėtų. Dar kartą galima pasidžiaugti, kad VRK imasi atsakomybės ir fiksuoja pažeidimus, tačiau skiriamos administracinės nuobaudos pažeidėjams, tai tik pažeidimo rezultatas, tuo tarpu padarytos žalos rinkimų eigai jau negalima atitaisyti, žinutė jau būna ištransliuota ir neteisėtu keliu pasiekia rinkėją. Visų mūsų siekiamybė, kad rinkimai vyktų kuo sąžiningiau ir skaidriau, ir tokių atvejų tik mažėtų“.
   Kas, galvojate, atstovavo R.Siliūnienei VRK posėdyje, taip pat rašant paaiškinimus rinkimų prievaizdams? Ogi Vilniuje dirbanti, žinoma advokatų kontora „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“, su kuria sutartį yra sudariusi R.Malinausko valdomo kurorto valdžia. VRK posėdyje mokyklos direktorės interesus gynė šios kontoros advokato padėjėjas, kurio praktikos vadovas – advokatas J.Čobotas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybei daugelyje bylų. 
   „Ar, VRK atliekant tyrimą dėl TAMO dienyno, už jūsų atstovavimą advokatų kontorai „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ apmokėjo Druskininkų savivaldybės administracija, kuri yra sudariusi sutartį su minėta advokatų kontora?“ - „Druskonis“ paklausė R.Si-liūnienės. „Ne,“- atėjo mokyklos direktorės atsakymas.
   Po VRK atlikto tyrimo dėl mokyklos direktorės „pilietinės iniciatyvos“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nurodė „papildomai nevertinsianti R. Siliūnienės veiksmų, kadangi šiuo atveju tai nėra ministerijos kompetencija“. „Mokyklos steigėja yra savivaldybė“, - pažymėjo ministerija. Kokio įvertinimo R.Siliūnienė galėtų tikėtis iš Druskininkų valdžios, turbūt ir diskutuoti neverta. Galbūt medalio „Už pasiaukojimą ginant priešų puolamą R.Malinauską“?

„Druskonio“ inf. 


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.