Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Sveikiname jaunavedžius ir krištavaikius!
 

Agnę ir Irmantą Alūzus
Jolitą Jaskevičiūtę-
Pieczulę ir Edwiną Pieczulį 

Joaną Garčinskaitę-Lajauskienę ir Tautvydą Lajauską 

Godą Giedraitytę-Žukauskienę ir Saulių Kazimierą Žukauską

Tomą Markeliūnaitę-Bubnelienę ir Eloną Bubnelį

Gerdą Baranskaitę-Zamblauskę ir Tomą Zamblauską
Astą Karčiauskaitę-
Beržeckę ir Mindaugą Beržecką
Skaistę Damulevičiūtę-
Krivenokienę ir Edgarą Krivenoką

Justiną Zubrutę-Kisielienę ir Karolį Kisielių
Mildą Poderytę-
Visentin ir Stefano Visentin

Aušra ir Egidijus Mikelioniai pakrikštijo sūnų Adomą. Krikšto tėvai – Rasa Mikelionytė ir Evaldas Perminas

Olga Tichonova ir Renatas Šarlauskas pakrikštijo sūnų Augustą. Krikšto tėvai – Daiva ir Modestas Žiogeliai

Eglė ir Antanas Miliai pakrikštijo dukrą Ugnę. Krikšto tėvai – Rasa ir Marijus Miliai

Rita ir Vytautas Razmirskiai pakrikštijo sūnų Jorį. Krikšto tėvai - Olga ir Justas Kerevičiai

Edita ir Andrius Smaliukai pakrikštijo dukrą Ievą. Krikšto tėveliai - Dalia Grikienė ir Juozas Smaliukas

Olga ir Justas Kerevičiai pakrikštijo dukrą Urtę. Krikšto tėvai - Rita ir Vytautas Razmirskiai

Ligitą Karvelytę-Basevičienę ir Giedrių Basevičių
Gretą ir Renatą Pastarnokus

Miglę ir Konstantiną Strazdauskus
Eglę Ciūnytę- Aleškevičienę ir Naurį Aleškevičių
Simoną Balčiūtę- Birulynienę ir Kęstutį Birulyną

Ritą Bulaitytę-Miliuvienę ir Rūtenį Milių
Dovilę ir Rimvydą Marcinkus

Karoliną Krukonytę-Rusinienę ir Mantą Rusiną
Ingą Karaliūnaitę- Kaladinskienę ir Luką Kaladinską
Kristiną Grigaitę-Bolę ir Andrių Bolį
Elitą Balevičiūtę- Ignatavičienę ir Marių Ignatavičių
Justiną Jakubėnaitę-
Mačaitienę ir Marių Mačaitį
Reginą ir Viktorą Kriaučiūnus 40-ies metų santuokos sutvirtinimo sakramento proga

Tomas ir Kristina Babravičiai pakrikštijo dukras Emiliją Kotryną ir Beatričę Faustiną. Krikšto tėvai – Vytenis ir Sima Dautartai

Vilija Smaliukaitė ir Vilmantas Keršys pakrikštijo dukrą Kamilę. Krikšto tėvai – Simona Marcelienė ir Eimantas Keršys

Virginija ir Vitalikas Levkovičiai pakrikštijo dukrą Beatričę. Krikšto tėvai – Vaiva Skripkaitė ir Deividas Kaminskas

Dalia ir Karolis Sapežinskai pakrikštijo sūnų Emilijų. Krikšto tėvai – Kristina Sapežinskaitė ir Tomas Brazauskas

Agnė ir Andrius pakrikštijo dukrą Barborą ir sūnų Vytautą. Barboros krikšto tėvai – Virginija ir Tadas, Vytauto krikšto tėvai – Agnė ir Dainius

Moniką Žiogelytę-Pikšrienę ir Petrą Pikšrį
Brigitą Buoželytę – Saukevičienę ir Aurimą Saukevičių
Dianą Okstin-Šupelę ir Egidijų Šupelį
Sandrą Mikuckaitę-
Budrę ir Tomą Budrį

Jolitą Misiulaitytę-Šeštokienę ir Mantą Šeštoką

Gita ir Kęstutis Bagdanavičiai pakrikštijo dukrą Airidą. Krikšto tėvai – Miglė Padriezaitė ir Ramūnas Nevardauskas

Grėtė ir Vaclovas Mockūnai pakrikštijo sūnų Domą. Krikšto tėvai – Dovilė Miknaitienė ir Andrius Gudonis

Giedrė ir Robertas Kulbokai pakrikštijo dukrą Gustę. Krikšto tėvai –Reda ir Giedrius Zuberniai

Rima ir Olivier Guillen pakrikštijo sūnų Rafaelį. Krikšto tėvai – Asta Ramanauskienė ir Olivier Freudl

Jūratę ir Žydrūną Pėčelius

Eugeniją Palavinskaitę–Martinsson ir Nilsą Martinsson
Katsiaryną Shchadrovą ir Sergejų Mastriukovą

Aidą Bernatavičiūtę – Kistauskienę ir Povilą Kistauską

Gina ir Tomas Naruševičiai pakrikštijo sūnų Titą. Krikšto tėveliai – Inga Naruševičiūtė ir Andrius Saunorius

Valerija Kochanovskaja ir Giedrius Bankauskas pakrikštijo sūnų Neitą. Krikšto tėveliai – Irina Romanova ir Robertas Kazakevičius

Miglė Ūselytė ir Rolandas Pipiras pakrikštijo dukrą Mileną. Krikšto tėveliai – Vaida ir Povilas Glatkauskai

Vaidas ir Eglė Janulevičiai pakrikštijo sūnų Beną. Krikšto tėveliai – Berta ir Justinas Janulevičiai

Valentina ir Audrius Juknevičiai pakrikštijo sūnų Taurą. Krikšto tėvai – Andželika ir Darius Juknevičiai

Deimantė ir Nitish Seewoo pakrikštijo sūnų Aideną. Krikšto tėveliai – Jūratė ir Žydrūnas Pėčeliai

Laima ir Giedrius Grigaravičiai pakrikštino sūnų Ajų ir dukrą Vėją. Ajaus krikšto tėveliai – Rūta Barniškė ir Vitalijus Žukovskis. Vėjos krikšto tėveliai – Gintarė Kirkliauskienė ir Darius Diburys

Eglę Juškevičiūtę – Pileckienę ir Osvaldą Pilecką

Sandrą Bagdžiūnaitę-Davičikienę ir Povilą Davičiką
Viktoriją Fedotovą-
Radzivilavičienę 
ir Laimoną Radzivilavičių
Dovilę ir Marių Anusauskus

Agnę Kaziukonytę – Karkelienę ir Albertą Karkelę

Moniką Vilkelytę-Šumkauskienę ir Silvestrą Šumkauską

Edita ir Robertas Siručiai sūnų Faustą. Krikšto tėvai – Raimonda ir Edgaras Norkevičiai

Justina ir Gaudvydas Norkūnai sūnų Vytį. Krikšto tėvai – Rūta Makauskienė ir Domas Norkūnas

Vytautė ir Laurynas Paulauskai pakrikštijo dukrą Liepą. Jos krikšto tėveliai – Vygantas ir Raminta Lukoševičiai.
Vygantas ir Raminta Lukoševičiai pakrikštijo sūnų Tauridą. Jo krikšto tėveliai - Vytautė ir Laurynas Paulauskai

Dovilė ir Marius Anusauskai sūnų Simą Povilą. Krikšto tėvai – Aušra Wolker ir Povilas Germanavičius

Simonas ir Emilija Čiurlioniai pakrikštijo sūnų Matą. Krikšto tėvai – Ignas Margelis ir Silvija Čiurlionytė

Monika ir Silvestras Šumkauskai pakrikštijo sūnų Darių. Krikšto tėvai – Dovilė Šumkauskaitė ir Karolis Tamulevičius

Ramunę Morozaitę-Bendoraitienę ir Sigitą Bendoraitį 
Miglę 
Marčinskaitę-
Broneikę ir Virginijų Broneiką

Eglę Jarmalaitę – Ramanauskienę ir Andrių Ramanauską

Imantas ir Edita Varnagiriai sūnų Kajų. Krikšto tėvai – Žilvinas ir Joana Kondrotai 

Gretą Meldaikytę-Matonę ir Nerijų Matonį

Juliją Goborovaitę-Damijonę ir Paulių Damijoną
Irmą Miliauskaitę-
Burbulienę ir Valdą Burbulį
Laurą Galinytę-Večkienę ir Ramūną Večkį

Odeta ir Rokas Dzingelevičiai dukrą Mėtą. Krikšto tėvai – Erika Žūkaitė ir Andrius Padegimas

Jadvygą Bankauskaitę-Rudinskienę ir Pavelą Rudinskį
Reginą Virbalytę-
Pečkienę ir Artūrą Pečkį 
Ievą Daugėlaitę-
Pavilionę ir Modestą Povilionį 

Gerdą ir Modestą Kantaravičius

Rita Žabtoriūtė ir Modestas Radzevičius sūnų Luką. Krikšto tėvai – Gintarė Kalpokaitė ir Marius Šalinga

Greta ir Donatas Bubuliai dukrą Tėją. Krikšto tėvai – Vilma ir Paulius Charačidis

Gintarė ir Giedrius Pavasariai sūnų Igną. Krikšto tėvai – Irmantas Rauka ir Greta Pigagaitė

Aušra ir Tomas Bielskiai sūnų Augustą. Krikšto tėvai – Aušra ir Kęstas Bielskiai 

Gretą Dociūtę-Slančiauskienę ir Igną Slančiauską
Arletą ir Danielių Solyga iš Gdansko (Lenkija)
Karoliną Miškinytę-
Žekevičienę ir Mantą Žekevičių

Simoną Pribyš-Sotnykienę ir Vytautą Sotnyką

Tomą Kovbliuk-Gelgotienę ir Justiną Gelgotą
Agnę Kavaliauskaitę-
Kričenę ir Edvardą Kričeną
Aušrinę Kondzeliauskaitę-
Masiulienę ir Gytį Masiulį
Eglę Buchaitę-
Kiselevskąją ir Arturą Kiselevskij

Gailė Gruzdytė ir Gio Gomez dukrą Gią. Krikšto tėvai – Renė Gruzdytė ir Edvinas Kmieliauskas

Justina ir Gediminas Satkai sūnų Dominyką. Krikšto tėvai – Kristina Buraitė ir Aivaras Kvietkauskas

Eglė ir Artur Kiselevskiai sūnų Markų. Krikšto tėvai – Andželika Kiselevskaja-Singh ir Paulius Buchas

Violeta ir Aleksandras Verbickiai sūnų Jorį Kazimierą. Krikšto tėvai – Orinta Meškytė ir Augustinas Sinkevičius

Viktorija ir Mantas Krištapavičiai sūnų Naurį. Krikšto tėvai – Žydrūnas Krištapavičius ir Akvilė Radvilavičiūtė

Indrė ir Vytautas Skučai sūnų Kristupą. Krikšto tėvai – Ieva ir Vidas Žukai

Gintarė ir Eimantas Tamulevičiai dukrą Saulę Mariją. Krikšto tėvai – Kristina Tamulevičiūtė ir Giedrius Milutis

Sandrą Siniauskaitę Valentienę ir Svajūną Valentą
Vaidą Žliobaitę Stonę ir Andrių Stonį
Mildą
Derenčiūtę-
Burbienę ir 
Arvaidą Burbą

Sandrą Valentukevičiūtę-Astrauskienę ir Marių Astrauską

Miglė Janulevičiūtė ir Giedrius Kubilius dukrą Karoliną Mariją. Krikšto tėvai – Augustė Pilipavičiūtė ir Linas Janulevičius

Rūta ir Gediminas Stonkai dukrą Pauliną. Krikšto tėvai – Rasa Kudrickienė ir Kęstutis Stonkus

Kamilė ir Martynas Levuliai sūnų Marką Pranciškų. Krikšto tėvai – Rimantė Mekienė ir Tomas Mockevičius

Eglė ir Simas Vasiliauskai dukrą Jonę Kotryną. Krikšto tėvai – Živilė Utaraitė ir Ignas Vasiliauskas

Indrė ir Tomas Kvaraciejai sūnų Simoną Leoną. Krikšto tėvai – Aušra Bieliauskaitė ir Julius Juodinis

Agilija it Almantas Sutkai dukrą Aurėją. Krikšto tėvai – Augustė Valavičiūtė ir Karolis Matonis
Ingą Silvanavičiūtę-
Lasauskienę ir Nerijų Lasauską

Rasą Miliauskaitę-Janulevičienę ir Mindaugą Janulevičių
Gintarę Jasionienę-
Vitko ir Valentiną Vitko
Agnę Gustę 
ir Albertą
Gustą
Sigitą Vilkelytę-
Česnulevičienę
ir Mindaugą Česnulevičių
Digmą 
Gelgotienę-
Juodkienę ir 
Audrių Juodką

Gerdą Šavelskytę-Tamulevičę ir Einorą Tamulevičių

Rasą Stankevičiūtę-Vaišnorienę ir Arminą Vaišnorą

Gitana ir Mantas Liaukevičiai dukrą Karilę. Krikšto tėvai – Judita ir Andrejus Deviatnikovai

Rūta ir Giedrius Lukaševičiai dukrą Ievą (krikštatėviai Lina ir Rimantas Birgiolai) ir sūnų Gustą (krikštatėviai Greta ir Tomas Lukaševičiai)

Natalija Adamina ir Mindaugas Barysas sūnų Saimoną Barysą. Krikšto tėvai – Sigrida Krikščiūnaitė ir Šarūnas Vaitkevičius
Vaidą 
Bagackaitę-
Kvedienę ir 
Povilą Kvedą 

Ana ir Vaidas Pipai sūnų Aroną Danielių. Krikšto tėvai – Angelė Simuntienė ir Saulius Jaskevičius

Neringa ir Audrius Radvilavičiai sūnų Roką. Krikšto tėvai – Vesta ir Tomas Radvilavičiai

Liną Geluncevičiūtę-Koršulę ir Artūrą Koršul

Rimą Kontrimaitę-Mėlinauskienę ir Mantą Mėlinauską

Laurą Ramoškaitę-Ražanskienę ir Paulių Ražanską 
Karoliną Balčiūtę-Ūksienę ir Žygimantą Ūksą
Birutę 
Ramanauskaitę- 
Astrauskę ir 
Mindaugą Astrauską

Laurą Snicoriūtę-Bareišienę ir Mindaugą Bareišį 

 


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.