Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Kokia miškų ūkio reformos eiga mūsų krašte? 

Buvęs Druskininkų miškų urėdas Zenonas Naujokas tapo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų padalinio vadovu 

Augusto Uktverio nuotr./
Žaliasis pasaulis.lt 

   Kovingai piketais bei streikais miškininkų sutikta miškų urėdijų reforma praėjusiais metais buvo palyginti ramiai įgyvendinama. Kaip žinia, buvo panaikintos visos 42 šalies urėdijos, sujungiant jas į vieną valstybinių miškų urėdiją, sudarytą iš 26-ių regioninių padalinių, kurioms priklauso 337 girininkijos. „Padalinių skaičius sumažintas įgyvendinant vieną pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – optimizuoti administracines funkcijas bei centralizuotai organizuoti medienos ruošą, taip užkertant kelią galimam piktnaudžiavimui ir geriau išnaudojant turimus resursus“, – teigė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas. 

   Reorganizuojant miškų ūkį, VĮ Valstybinių miškų urėdija konkurso būdu išsirinko regioninių padalinių vadovus. Užimti 26 padalinių vadovų pareigas pretendavo daugiau kaip 100 asmenų, t.y. nuo 28 iki 14 ir daugiau kandidatų į vieną vietą. Anot Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus M.Pulkauninko, norą vadovauti padaliniams pareiškė labai įvairūs žmonės, iš jų – buvusieji urėdai bei įmonės regioniniuose padaliniuose ar administracijoje dirbantys specialistai. Tarp atrinktųjų naujais vadovais tapo keli anksčiau urėdų pareigas ėję asmenys, iš jų ir buvusios Druskininkų miškų urėdijos vadovas Zenonas Naujokas, praėjusių metų birželį tapęs VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų padalinio vadovu. 56-erių metų Z.Naujokas, Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijęs miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją bei valstybės miškotvarkos sistemoje dirbęs nuo 1990 m., Druskininkų miškų urėdijai vadovavo nuo 2010 metų. Kaip jau nesyk „Druskonyje“ užsiminėm, reformuojant į vieną padalinį buvo sujungtos Veisiejų ir Druskininkų urėdijos, kurių bendras darinys oficialiai pavadintas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų padaliniu. Jo būstinė įkurdinta prie Veisiejų, Kalvelių kaime. Veisiejų padalinį sudaro 15 girininkijų: Druskininkų (girininkas Saulius Adomavičius), kurios administracija įsikūrusi M.K.Čiurlionio g.96, buvusios Druskininkų miškų urėdijos patalpose; Grūto (girininkas Žilvinas Alūza), būstinė Ilgio g.2 Grūte; Kabelių (girininkas Marijonas Sinkevičius), būstinė M.K.Čiurlionio g. 96, Druskininkuose; Latežerio (girininkas Artūras Pavalkis), būstinė Kermušijos kaime; Norulių (l.e. pareigas girininkas Žilvinas Alūza), Musteikos (girininkas Valdas Jazukevičius); Merkinės (girininkas Vytautas Živulskas), būstinė Jonionių kaime; Ančios (girininkas Irmantas Barkauskas), būstinė Kapčiamiestyje, Eigulių g.1; Baltašiškės (l. e p. Saulius Adomavičius), būstinė M. K. Čiurlionio g. 96, Druskininkuose; Kapčiamiesčio (l.e. pareigas Irmantas Barkauskas ); Krosnos (girininkas Saulius Kancevičius), būstinė Krasenkos kaime; Leipalingio (girininkas Saulius Adomavičius), būstinė Miško g. 3 Leipalingyje; Seirijų (girininkas Nerijus Amšiejus), būstinė Paročkės k.; Stalų (girininkas Vidmantas Janeika) Ivoškų k.; Veisiejų (girininkas Rolandas Čakas), Kalvelių k. ir daigynas-medelynas (vadovas Rimantas Pileckas) Kapčiamiestyje, Eigulių g.2. 
  Apie miškų ūkio reformos eigą VĮ Valstybinių miškų urėdijos naujame Veisiejų padalinyje pašnekinome jo vadovą Zenoną Naujoką, pateikdami jam klausimų. 
   - Svarstant miškų urėdijos reformos projektą „Druskonio“ kalbinti Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento pareigūnai įrodinėjo, kad valstybinių miškų valdymo sistemos pertvarkos pagrindiniai privalumai yra padidinti miškų vertę, racionaliai ir taupiai naudoti šį gamtos turtą, garantuoti miškininkams orų ir konkurencingą atlygį už kvalifikuotą darbą. Ar reformai įsibėgėjus, jau pajutote šiuos, o gal ir kitokius miškų reformos privalumus? 
   Ar išsipildė valstybinių miškų pertvarkos autorių garantijos, kad po reformos išliks toks pats girininkijų ir eiguvų skaičius su visais jose dirbančiais specialistais, girininkais, eiguliais, medelynų bei miško darbininkais? Kiek po Veisiejų ir Druskininkų urėdijų panaikinimo teko atleisti darbuotojų? Ar pertvarkos eigoje pasikeitė girininkų ir eigulių veiklos pobūdis mažiau dirbti su medienos ruoša, o daugiau dėmesio skirti gamtotvarkai? 

   - Vykstant valstybinių miškų valdymo reorganizacijai, 42 atskiros urėdijos ir tuometinis miškotvarkos institutas apjungti į vieną įmonę. Nuo š.m. sausio 1 d. įmonėje veikia 26 regioniniai padaliniai. Po Druskininkų ir Veisiejų urėdijų sujungimo regioninio padalinio pavadinimas - Veisiejų regioninis padalinys. VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos sprendimu, padalinio administracija įsikūrė buvusios VĮ Veisiejų miškų urėdijos pastate Kalvelių kaime prie Veisiejų. Sujungus padalinius, girininkijų ir eiguvų skaičius nepakito, išliko ir medelynas. Pasikeitė girininkų ir eigulių veiklos pobūdis, jie daugiau darbo laiko gali skirti gamtotvarkai, miško priežiūrai, apsaugai. Darbui su medienos ruoša ir prekyba įsteigta medienos meistrų grupė. Skaidri ir teisinga medienos apskaita – tai viena iš svarbiausių veiklos organizavimo nuostatų.
   Savaime suprantama, kad vykstant reformai dalis darbuotojų nesutiko su jiems siūlomomis darbo sąlygomis. Iš abiejų padalinių, kartu sudėjus, iš viso išėjo 14 darbuotojų: iš jų 6 darbuotojai išėjo į pensiją, 8 atsisakė dirbti pakeistomis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis.
   - Kokius miškų reformos iššūkius jums šiuo metu tenka įgyvendinti Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų padalinyje? 
   - Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. Įmonė siekia didinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, kurti socialinę, ekonominę ir ekologinę naudą visuomenei.
   - Koks jūsų, vykdančio kompleksinę valstybinių miškų ūkio veiklą, kuri apima jų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais, požiūris į masiškai kertamus mūsų miškus? Ar tai vien privatininkų savivalė pralobti? 
   - Klaidingai skleidžiama informacija, kad miškai tik kertami. Miško kirtimus vykdėme ir vykdome griežtai laikydamiesi patvirtintų ir suderintų miškotvarkos projektų ir Aplinkos ministerijos patvirtintos miško kirtimo apimties. Per pastaruosius 15 metų Lietuvos miškingumas padidėjo 2,5 procentų. Šiuo metu Lietuvos miškingumas yra 33,5 procentų. 
   - Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių viena veiklos sričių - valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančių kelių priežiūra. Kaip jie, išmalti vilkikų miškovežių, tvarkomi? 
   - Dauguma miško kelių yra intensyviai naudojami miško ūkiniams darbams, todėl nuolat yra atliekama miško kelių priežiūra ir remontas. Darbai vykdomi visuose miškuose, tiek privačiuose, tiek valstybiniuose. Valstybinė miškų urėdija kuruoja kelių remontą iš bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšų. Taip pat šiuos darbus vykdo ir savo lėšomis. Smulkūs miško kelių tvarkymai vykdomi nuolat – greideriuojama, žvyruojama iš turimų mažųjų žvyro karjerų. Galima sakyti, kad akcija DAROM miškininkų darbe vyksta nuolat, nes miškas tvarkomas ir švarinamas visuomet. Miškininkai prižiūri miškuose esančias poilsiavietes, remontuoja inventorių, renka šiukšles.
   - Koks žinomo miško muziejaus „Girios aidas“ likimas? Ar jis tebepriklauso miškininkams? 
   - MIC „Girios aidas“ statusas nepakito. Jis tebepriklauso Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioniniam padaliniui. Ir toliau bus vykdoma ir plėtojama švietėjiška veikla, bus ieškoma būdų, kaip sudominti ir atkreipti piliečių, o ypač jaunosios kartos, dėmesį į mus supančią aplinką, supažindinti su gamtos vertybėmis, miško gyvasties įvairove.

„Druskonio“ inf.


Buvusiame Druskininkų urėdijos administraciniame pastate M.K.Čiurlionio g. 96 įsikūrusios Druskininkų, Kabelių ir Baltašiškės girininkijų būstinės


PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

Įstaiga išsinuomotų biuro patalpas ilgam terminui.
Pageidavimai: apie 12–15 kv. m,
1 aukštas, geras privažiavimas ir
prieinamumas, arčiau miesto centro.
Tel. (8-656) 12176.


IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.