Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  „Stamita“ traukiasi iš Snow arenos, veiklą laikinai perima
  Vandens parkas
   Praėjusią savaitę vietos valdžia oficialiai patvirtino, kad su slidinėjimo trasomis atsisveikina alytiškio Andriaus Stasiukyno vadovaujama bendrovė „Stamita“. Prieš 10 metų, 2009-ųjų birželio 15-ąją, „Stamita“ su savivaldybe buvo sudariusi koncesijos sutartį 25-iems metams. Nuo balandžio 1d. Snow arenos veiklą laikinai perėmė savivaldybei priklausanti UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“. Savivaldybės administracija įpareigota ieškoti naujo slidinėjimo trasų operatoriaus.
   Iš šoko, jog R.Malinauskui ir jo patarėjui A.Kadziauskui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu ir papirkimu, iki šiol neatsigavusius Druskininkus praėjusią savaitę supurtė dar viena žinia. Paaiškėjo, jog iš Snow arenos traukiasi jos operatorė, alytiškio A.Stasiukyno vadovaujama bendrovė „Stamita“. Kovo 28 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas „Dėl veiklos uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose vykdymo“ . 
   Vietos politikai nusprendė leisti savivaldybei priklausančiai UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ nuo balandžio 1 d. laikinai vykdyti veiklą Snow arenoje, perimant teises ir pareigas pagal 2009 m. birželio 15 d. Koncesijos sutartį, kol bus įvykdytas viešas konkursas parenkant ūkio subjektą veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose. Oficialiai nurodoma, kad tai susiję, atsižvelgus į UAB „Stamita“ kovo 14 d. pasiūlymą. Koks operatyvumas: savivaldybės tarybos sprendimui gimti tereikėjo dviejų savaičių. 
   Kaip rašoma sprendimo projekte, UAB „Stamita“ 2019 m. kovo 14 d. raštu kreipėsi į savivaldybę, siūlydama perimti teises ir pareigas pagal 2009 m. birželio 15 d. Koncesijos sutartį nuo šių metų balandžio 1 d. „Rašte paaiškinama, kad bendrovė nuo 2009 m. prisidėjusi prie uždarų kalnų slidinėjimo trasų Druskininkuose įrengimo apie 17 mln. eurų ir sėkmingai vykdžiusi veiklą iki šiol minėtus įsipareigojimus sumažino iki 5,3 mln. eurų. Tačiau pagrindinė bendrovės veikla – statyba, gamyba bei nekilnojamojo turto vystymas. Todėl gavusi didelį Kazachstano Respublikos užsakymą statybos darbams atlikti, nusprendė perleisti teises ir pareigas pagal Koncesijos sutartį. Bendrovė dėjo visas pastangas pati surasti ūkio subjektą, kuris galėtų tęsti Koncesijos sutartį. Deja, to padaryti nepavyko. Todėl kreiptasi į Savivaldybę“, - rašoma savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus parengtame sprendimo projekte. 
   Minėtu sprendimu slidinėjimo trasų veiklą laikinai perimanti UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ įpareigota „pasitelkti nepriklausomus ekspertus koncesininko veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose įvertinti 2019 m. kovo 31 d. duomenimis ir iki 2019 m. birželio 30 d. pateikti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui išsamią informaciją“. Savivaldybės administracijos direktorė V.Jurgelevičienei duotas nurodymas nustatyti viešojo konkurso, parenkant ūkio subjektą veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose, sąlygas; pradėti ir ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d. įvykdyti minėtą viešą konkursą. 
Sprendime taip pat nurodyta, kad V.Jurgelevičienė įpareigojama „pateikti Druskininkų savivaldybės tarybai informaciją apie viešo konkurso, parenkant ūkio subjektą veiklai uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose, rezultatus“.
   „Šiuo metu bendrovė yra gavusi didelį užsakymą statybos darbams, pati pradėjo ieškoti investitorių, kurie galėtų perimti teises ir pareigas pagal koncesijos sutartį, neradusi kreipėsi į savivaldybę, parengėme sprendimo projektą, pagal kurį savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ perimtų laikinai teises ir pareigas“, - kovo 28 d. posėdyje, pristatydamas sprendimo projektą, aiškino savivaldybės administracijos investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas A.Svirskas.
   „Gal būtų logiška į sprendimo projektą įrašyti, kad ta išsami informacija apie Snow arenos būklę turėtų būti pristatyta savivaldybės tarybai?“ – A.Svirsko paklausė opozicijos atstovas, konservatorius Antanas Balkė, turėdamas omeny, kad jie, savivaldybės tarybos nariai, praktiškai neturi jokios informacijos apie padėtį slidinėjimo trasose, išskyrus gandus ir buvusių darbuotojų neoficialius pasakojimus. 
   „Tas yra parašyta“, - atšovė A.Svirskas. „Jūs minėjot, kad (informacija pateikiama) administracijos direktoriui“, - atkirto A.Balkė. „Nu, aš, aš... Jūs gi turbūt ateidami į tarybą, skaitėt sprendimo projektą?“ - atskriejo A.Svirsko atsakymas. „Taip“. „Prašau nesiginčyti. Uždavė klausimą, atsakėt, ir baigiam diskusijas“, - A.Svirską nuo nepatogių A.Balkės klausimų išgelbėjo, jų kalbą nutraukdamas R.Malinauskas.
   „Ar čia jau toks super degantis reikalas? - stebėjosi opozicijos atstovas, dr.Juozas Šarkus. - Aš suprantu, kad „Stamita“ parašė pareiškimą tik kovo 14 d. Gal pirmiausiai reikia pasižiūrėti finansinę padėtį, pasižiūrėti turtą, surašyti aktus ir tik tada jau kalbėti apie tai, kad perima vandens parkas. Nes čia toks didelis objektas. Mes dėl eilinio stalo ar kėdės čia sprendimus priiminėjame taryboje, o čia juk yra didžiulis objektas“. Paskutines frazes J.Šarkus jau tarė duetu su R.Malinausku. „Ačiū, klausimą uždavėt, čia ne pasisakymas“, - J.Šarkaus kalbą bandė permušti R.Malinausko balsas.
   „Taryba leidžia vandens parkui laikinai perimti ir išsiaiškinti realią padėtį slidinėjimo arenoje. Nustačius realią padėtį, lygiagrečiai bus vykdomas konkursas, pagal tai, kokią informaciją mes gausime. Tą mes turim padaryt, laikinai perimti“, - sprendime dėstomais žodžiais J.Šarkui atsakė A.Svirskas.
   „Druskonis“ kreipėsi į savivaldybės administraciją dėl informacijos, susijusios su slidinėjimo trasų veikla, trūkumo ir Koncesijos sutartyje numatytų savivaldybės įsipareigojimų:
   - Pagal koncesijos sutartį su UAB „Stamita“ kasmet iki birželio 1 d. bendrovė turėjo pateikti savivaldybei savo audituotos finansinės atskaitomybės dokumentus bei metinę veiklos ataskaitą už praėjusius finansinius-kalendorinius metus. Kodėl savivaldybė nepateikė ir iki šiol nutylėdavo nuo visuomenės informaciją apie tikrąją Snow arenos finansinę situaciją? Kodėl ši informacija apie praėjusių ir šių metų bendrovės finansinę būklę nebuvo pateikta savivaldybės tarybos nariams kovo 28 d. posėdyje? Prašome nurodyti, kokie yra 2012-2018 m. bendrovės vykdytos veiklos Snow arenoje veiklos finansiniai rezultatai, išdėstant konkrečiai metais.
   - Pagal koncesijos sutartį savivaldybės administracijos direktorius (Suteikiančioji organizacija) įsipareigojusi mokėti Koncesijos mokestį. Prašome nurodyti, kokias biudžeto lėšas savivaldybės administracija yra pervedusi bendrovei „Stamita“ kaip koncesijos mokestį?
   - Pagal priimtą 2009-12-30 d. sprendimą Savivaldybė buvo įsipareigojusi kompensuoti bendrovės patirtus faktinius nuostolius vykdant Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų ūkinę veiklą 2012 - 2034 metais. Pagal sutartį bendrovei kompensuojamų nuostolių suma per visą šį laikotarpį gali būti ne didesnė, negu penki milijonai litų (1,448 mln. eur). Ar buvo ir kiek lėšų nuostoliams kompensuoti iš savivaldybės biudžeto bendrovei „Stamita“ buvo pervesta nuo 2013 m. iki šios dienos? 
   „Informuojame, kad Druskininkų savivaldybė nėra iš savivaldybės biudžeto mokėjusi koncesininkui nei koncesijos mokesčio, nei kitokių mokėjimų susijusių su koncesininko veikla. Koncesijos sutartimi šalys susitarė, kad koncesininkui galimi mokėjimai tik tuo atveju, jeigu jis patyrė nuostolių ir tai įrodė finansiniais dokumentais. Kadangi koncesininkas per visą savo veiklą nesikreipė dėl mokėjimų iš savivaldybės, todėl įmonės veiklos atskaitomybė nebuvo reikalinga, o atsižvelgiant į tai, kad koncesininkas yra privatus juridinis asmuo, savivaldybė neturi tvirtinti jo finansinės atskaitomybės. Koncesijos sutartimi šalys susitarė, kad sutarties nuostatos ar informacija, kurios paviešinimas gali būti panaudotas kaip priemonė konkurencijai ar kitaip leistų atskleisti informaciją apie įmonę – laikoma konfidencialia“, - atsakė savivaldybės administracija.
   „Druskonis“ šią savaitę el.paštu nusiuntė klausimus UAB „Stamita“ direktoriui Andriui Stasiukynui: „Kovo 28 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas leisti savivaldybei priklausančiai UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ nuo 2019 m. balandžio 1 d. laikinai vykdyti Snow arenos veiklą. Kodėl nusprendėte nutraukti veiklą Snow arenoje? Kaip įvertintumėte šį slidinėjimo projektą Druskininkuose iš verslo perspektyvos: jis atnešė jums daugiau naudos ar nuostolių? Nesigailite, ėmęsi šio projekto? Kokį finansinį rezultatą per metus bendrovė turėdavo iš slidinėjimo trasų veiklos?“. Atsakymo iš A.Stasiukyno taip ir nesulaukėme.
   Kokį, pasak savivaldybės, „didelį Kazachstano Respublikos užsakymą statybos darbams atlikti“ ketina atlikti Snow areną paliekanti „Stamita“, savivaldybės tarybos posėdyje, gaila, nebuvo pasakyta. Beje, Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs UAB ,,Spilta“ ginčą su jai bankroto bylą paprašiusia iškelti mokesčių inspekcija, 2019 m. sausio 17 d. priėmė viešai skelbiamą nutartį, kuriame minima ir UAB „Stamita“: „Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB ,,Stamita“ paskutinį kartą yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2015 m., iš kurių matyti, jog 2015 m. įmonė patyrė 317 730 Eur nuostolių, 2014 m. – 205 948 Eur nuostolių“. 

„Druskonio“ inf. 


PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

Įstaiga išsinuomotų biuro patalpas ilgam terminui.
Pageidavimai: apie 12–15 kv. m,
1 aukštas, geras privažiavimas ir
prieinamumas, arčiau miesto centro.
Tel. (8-656) 12176.


IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.