Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Dveji metai iššūkių dėl sūnaus, „lietaus vaiko“, gerovės 

Jolanta Jurkonienė - Druskininkų kurorto gidė savanorė

   Matyt, privalu priminti druskininkiečių Jolantos ir Kazimiero Jurkonių, auginančių neįgalų paauglį, nepavydėtiną pradžią, kai daugmaž prieš dvejus metus jie buvo apkaltinti smurtu prieš sūnų, kuris mokykloje prasitarė, kad tėtis prieš jį pakėlė ranką. Dėl atsainiai ištartų neįgalaus sūnaus žodžių Jurkonius tuomet iškart užgriuvo virtinė posėdžių, apklausų, tyrimų, dokumentų, ir šis maratonas tęsiasi jau dveji metai. Kaip tik 2017-ųjų pradžioje Jurkonių šeima pateko į vadinamosios „Mato reformos“ sūkurį, kai Seimas uždraudė visų formų smurtą prieš vaikus ir fizinių bausmių taikymą, o valdininkai puolė šį sprendimą įgyvendinti, pernelyg nesigilindami į kiekvieną individualų atvejį. Paaiškėjo jų kompetencijos stoka vaikų, kuriems nustatytas autizmas, atžvilgiu.
 
Atvirai apie neviltį

   Kai savo neviltį Jurkoniai drąsiai paviešino šalies žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, atsiliepė panašios šeimos, auginančios proto negalią turinčius vaikus, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ nariai, įrodę, kad valstybės institucijos ir jų atsakingi pareigūnai nepajėgūs ir nekompetetingi padėti neprognozuojamo elgesio vaikų tėvams, ypač provincijoje. Jurkonių atveju „Atgimimo“ mokyklos vadovai ir Druskininkų vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos patikėjo tuo, ką sako protinę negalią turintis vaikas, o ne ką aiškina rūpestingai vaiką auginę iki paauglystės tėvai. Jurkoniams teko aiškintis vietiniams policininkams, kadangi vaiko teisių darbuotojos jiems perdavė savo raštą dėl tėvų smurto. Jurkoniams teko vaiką nugabenti į Druskininkų ligoninę, kur gydytojas konstatavo, kad jokių išorinių traumų ant sūnaus kūno neaptikta. Druskininkų policijos komisariato tyrėjai, gavę Druskininkų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus raštą dėl galimo K.Jurkonio smurto prieš 13-metį sūnų, priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nėra objektyvių duomenų, leidžiančių manyti, kad nepilnamečio sūnaus atžvilgiu buvo naudojamas fizinis smurtas ar mušimas. Policijos tyrėjai nerado objektyvių piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ir pareigomis duomenų. Bendru Jurkonių ir savivaldybės Socialinių pasaugų komisijos sutarimu druskininkiečių šeimai buvo pratęstos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo socialinės paslaugos, o 13-mečiui sūnui paskirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinės paslaugos Vaikų dienos centre. Sūnaus autizmo ir lengvo protinio atsilikimo diagnozę, kitus elgesio sutrikimus patvirtino 20 gydymo ir tyrimo dienų, praleistų Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų psichiatrijos skyriuje. Jam gydyti bei bendrauti su juo skyriaus specialistai nurodė net 12 rekomendacijų, kurias įgyvendinti provincijoje yra keblu, nes trūksta atitinkamų psichologų bei terapijos paslaugų. 

Drąsa - ir kitų labui

   Pasak neįgaliems vaikams ir juos auginančioms šeimoms atstovaujančio labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovės Aušros Stančikienės, „už vaiko teises atsakinga institucija - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir Vaiko teisių tarnybos savivaldybėse dirbti su negalią turinčiais vaikais ir padėti šeimoms/globėjams, auginantiems tokius vaikus, patirties neturi“.
„Vaikai, turintys negalią, mūsų sistemoje vis dar yra nematomi. Tai ir parodo mūsų baimes, nepagrįstas kaltes ir kitus jausmus, kuriuos slepiame po devyniais užraktais. Tai būdinga visiems: politikams, valdinininkams, tarnautojams, pedagogams, patiems tėvams, auginantiems raidos ypatumų turinčius vaikus,“ – teigė tuomet A.Stančikienė, dėkodama Jolantai Jurkonienei už drąsą viešai pasidalijant jos šeimą ištikusia istorija, kuri reikšminga valdininkams priimant įstatymus. 
   Druskininkiečių Jurkonių dėka paaiškėjo, jog jokie pedagogai ir valdininkai, problemas dažniausiai sprendžiantys raštais ir posėdžiais, negali patarti, kaip elgtis tėvams, kai raidos ypatumų turintis paauglys užsimoja ar duria į krūtinę kėde, puola kumščiais, nesileidžia sutramdomas, grasina policija ir socialiniais darbuotojais, tėvus skundžia nebūtais dalykais. Tuomet J.Jurkonienė, aiškindama situaciją mokyklos psichologei-asistentei, beviltiškai guodėsi, jog Druskininkuose neįgalius vaikus auginančios šeimos neturi tinkamos psichologinės pagalbos, nei jokių kursų, kaip auginti protinę negalią turinčius vaikus, nei jokių paskaitų, nei elgesio analitiko konsultacijų. Gauti siuntimą pas specialistus Vilniuje ar Kaune ar į Vaiko raidos centrą - labai sudėtinga. Tik šeimos viena su kita kartais pasidalija patirtimi. Ypač šeimą sutrikdė „Atgimimo“ mokyklos raštas vaiko teisių skyriui, jog, anot sūnaus, tėvas geria ir išgėręs jau trejus metus smurtauja prieš vaiką. Tyrimas policijoje buvo nutrauktas, neradus tokiam kaltinimui svarių įrodymų, tačiau toks pedagogų požiūris tėvams daug sveikatos kainavo. 
   Į Jurkonių atvirumą žiniasklaidoje atsiliepusi Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ pirmininkė Lina Sasnauskienė teigė, kad problema, su kuria susidūrė Jolantos šeima, opi daugeliui šeimų.
   Anot jos, geriausiai padeda aplinkos pritaikymas, o tam reikia elgesio analitiko konsultacijų, per kurias aiškinamasi, kas vaikui sukelia agresiją, ir pritaikyti aplinką, kad tų veiksnių būtų kuo mažiau. Pasak jos, užsienyje su tokiais vaikais dirba visa specialistų komanda. „Tėvams reikia mokymų, kaip elgtis, kai vaikui pasireiškia agresija. Užsienyje net pedagogams tokie kursai vedami, kaip nuraminti vaiką nepažeidžiant jo orumo ir teisių, neperžengiant smurto ribos“, - teigė L.Sasnauskienė. 

Kreipėsi į advokatus

   Dėl garbės ir orumo įžeidimo, tarnautojų atsakomybės ir kitų su tuo susijusių klausimų Jurkoniai 2017 m. vasarą sudarė teisinių paslaugų sutartį su Vilniaus advokatais, kurie atstovauja šeimai. 
2018 m. sausio 19 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorei J.Jurkonienė pateikė skundą dėl Socialinės paramos skyriaus sprendimo atsisakyti skirti neįgaliam sūnui dienos socialinę globą. Sprendimu taip pat buvo nutarta nutraukti bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) teikimą bei tęsti Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo vaikų dienos centre paslaugas. „Sprendime nebuvo pateikta informacija dėl atsisakymo teikti socialines paslaugas pagrindo, motyvų, kuriais priimamas sprendimas, ir dėl jo apskundimo tvarkos,“- teigiama skunde, kuriame J.Jurkonienė prašo Druskininkų savivaldybės administraciją pateikti jai anksčiau pareikalautą informaciją, anot ponios Jolantos, nepagrįstai nesuteiktą. Pareiškėja pareikalavo savivaldybės administracijos tarnautojų atsakomybės, imtis veiksmų nustatyti joms tarnybinius nusižengimus ir paskirti tarnybines nuobaudas. Tą pačią 2018 m. sausio 19 d. J.Jurkonienė pateikė merui pranešimą dėl savivaldybės administracijos direktorės ir jos pavaduotojos tarnybinių nusižengimų, nes pareiškėjai nebuvo suteikta prašoma informacija ir nepateikti dokumentai pažeidžiant konstitucinę teisę kiekvienam asmeniui iš valstybės įstaigų gauti informaciją, oficialius dokumentus (kopijas), veiklą. Atsiliepiant į sausio 19 d. savivaldybės merui ir savivaldybės administracijos direktoriui adresuotus raštus, sausio 25 d savivaldybėje įvyko savivaldybės administracijos pareigūnų susitikimas dalyvaujant Jurkonių šeimai. Kaip teigiama savivaldybės administracijos pateiktoje informacijoje, buvo aptarti Jurkonių raštuose keliami klausimai, pagalbos jų sūnui suteikimo būdai bei galimybės, išklausytos visų šalių pozicijos dėl bendradarbiavimo siekiant suteikti jų šeimai pagalbą. Buvo nuspręsta siekiant pagerinti Jurkonių neįgalaus sūnaus parvykimo iš Vaikų dienos centro (Veisiejų g. 17) į namus Jaskonių kaime sąlygas, patikslinti vietinio susisiekimo 3 maršruto autobuso grafiką, išanalizuota galimybė bendradarbiauti su Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorija „Saulutė“ suteikiant sūnui reikalingas paslaugas; Jurkoniams pateikti Druskininkų savivaldybės administracijai informaciją apie sūnui reikalingas paslaugas. Druskininkų savivaldybės administracija pateikė informaciją, kad administracijos direktorius sudarė Druskininkų savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo komisiją, kuri savo posėdyje pakartotinai nustatė Jurkonių šeimos socialinių paslaugų poreikį. 

Niekad nebuvo rizikos šeimų sąraše 

   Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad Jurkonių šeima niekada nebuvo ir nėra įrašyta į Druskininkų savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, bei pateikia patikslintus atsakymus į šios šeimos klausimus dėl socialinių paslaugų teikimo Druskininkų savivaldybėje. Iš 11-os klausimų ir atsakymų skaitytojams, ko gero, aktualesni būtų keli atsakymai, t.y. 2018 m. sausio 1 d. duomenys, jog Druskininkų savivaldybėje buvo 92 vaikai, turintys įvairias negalias, kuriems Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras suteikė 221 paslaugą.   Druskininkų savivaldybės teritorijoje veikia 6 neįgaliuosius atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos. Mūsų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas lanko 77 neįgalieji vaikai. 
  Praėjusių metų pradžioje pateikdama 15 klausimų Druskininkų savivaldybės administracijai, J.Jurkonienė išreiškė nepasitikėjimą Druskininkų socialinių paslaugų centro socialine darbuotoja E.Laučiuviene, klausdama, ar sprendimą dėl informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikimo netikslingumo, socialinė darbuotoja priėmė savarankiškai, ar turėjo konkrečius įrodymus, kodėl tokią paslaugą netikslinga pareiškimo autorei teikti? Taipogi praėjusių metų pradžioje J.Jurkonienė pateikė prašymą Vaiko teisių apsaugos skyriui, kad nepasitikinti Druskininkų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe J.Kirkauskiene ir draudžia jai konsultuoti jos vaikus. 
   2018 m. kovo mėn. J.Jurkonienė pateikė prašymą savivaldybės administracijos direktorei, norėdama gauti sūnaus „Individualios pagalbos ir ugdymo plano“, pagal kurį jo socialiniai įgūdžiai ugdomi ir palaikomi Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centre. Juolab su tokiu individualiu ugdymo planu turi būti supažindinami vaiko tėvai. Savo prašyme J.Jurkonienė pateikia savo nuomonę, kad „atsakingi savivaldybės specialistai nėra kompetentingi bei nusiteikę spręsti šeimų, auginančių vaikus su specifine negalia, problemas“. 

Kam kaupiami šeimos duomenys?

   Druskininkų savivaldybės administracija, pateikdama Vaikų dienos centro darbuotojų sudarytą individualų pagalbos ir ugdymo planą, taipogi atsakė į J.Jurkonienės pateiktą klausimą, kokiu tikslu kaupiami jų šeimos duomenys? „Paaiškiname, kad Jūsų šeimos duomenys bei su Jūsų šeima susijusi informacija nebuvo viešinama, - atsako savivaldybės administracijos direktorė V.Jurgelevičienė. – Taip pat papildomai paaiškiname, kad Socialinių paslaugų centras privalo į Socialinės paramos informacinę sistemą suvesti duomenis apie šeimai skirtas socialines paslaugas, todėl Jūsų rašte minėti asmens duomenys buvo reikalingi tikslu juos suvesti į sistemą“. 
   2018 m. rugsėjo mėnesį J.ir K. Jurkoniai kreipėsi į Socialinių paslaugų centrą susipažinti su tvarkomais jų asmens dokumentais, nes pagal duomenų teisinės apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus turi teisę žinoti, susipažinti, ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti, nesutikti su savo asmens dokumentų tvarkymu, perdavimu kitiems gavėjams. „Kodėl mūsų ir nepilnamečių vaikų asmens duomenys tvarkomi, neturint raštiško mūsų sutikimo?“ – kelia klausimą Jurkoniai. Socialinių paslaugų centro direktorė A.Aleksienė J.Jurkonienei atsakė, kad, be Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus suformuotos šeimos bylos dėl socialinių paslaugų suteikimo, kuri perduota Socialinių paslaugų centrui, pastarasis centras apie Jurkonių šeimos narius papildomų duomenų nerinko, o pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą asmens duomenims tvarkyti nebuvo reikalingas šeimos narių raštiškas sutikimas. Kadangi Jurkonių toks atsakymas netenkino, jie kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę V.Jurgelevičienę, prašydami dėl informacijos pateikimo, teisės susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir dokumentų kopijų išdavimo. Abu Jurkoniai gavo panašius Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos   V.Grigonienės atsakymus, kad „Druskininkų savivaldybės administracija Jūsų asmens duomenis tvarkė socialinių paslaugų skyrimo Jūsų šeimai tikslu“. Duomenys iš Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ir VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro gauti su tikslu atlikti socialinių paslaugų poreikio vertinimą šeimai. „Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centrui perduota Jūsų asmens (šeimos) byla su tikslu teikti jūsų šeimai paskirtas socialines paslaugas,“ – rašoma atsakyme Jurkoniams. Jų toks atsakymas netenkino, todėl dėl šeimos asmens duomenų tvarkymo (kaupimo ir analizavimo) teisinio pagrindo, dėl šeimos nesutikimo tai valdininkams atlikti, dėl reikalavimo ypatingus asmens duomenis sunaikinti bei išduoti dokumentų, kur įvardintos ir įrodytos jų šeimos problemos, kopijas Jurkoniai š.m. vasario 1 d. kreipėsi į vicemerą L.Urmanavičių. 
   „Nepagrįstus ir nekompetetingus Druskininkų savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų sprendimus ir veiksmus mes priimame kaip kišimąsi į privatų mūsų šeimos gyvenimą ir darančius didžiulę žalą mūsų sūnaus emocinei būklei,“ – rašo J. ir K. Jurkoniai savo prašyme vicemerui. 

Tėvų viltys

  Šių metų sausio 2 d. Alytaus apskrities VPK Druskininkų policijos komisariatui įteikti du J.ir K.Jurkonių prašymai dėl asmens duomenų galimo neteisėto naudojimo, galimo dokumentų klastojimo ir naikinimo, dėl galimai nusikalstamos veiklos Druskininkų švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Abiem atvejais buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. 
   Jurkonių šeimos ir savivaldybės valdininkų „bendravimo detektyvas“ tęsiasi. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose nagrinėjama administracinė byla, iškelta pagal druskininkiečių Jurkonių skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai , kurioje atsakovui atstovauja advokatų profesinė bendrija „Markevičius,Gerasičkinas ir partneriai“. Šalys veda derybas dėl taikaus administracinėje byloje kilusio ginčo išsprendimo. 
   Balandžio 1 d. Seime ministro A. Verygos iniciatyva vyko konferencija „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“, kurioje dalyvavo ir savivaldybės atstovės. Jurkoniai tikisi, kad tai padės geriau suprasti jų šeimos problemas ir organizuoti reikiamą pagalbą.

„Druskonio“ inf.


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

Įstaiga išsinuomotų biuro patalpas ilgam terminui.
Pageidavimai: apie 12–15 kv. m,
1 aukštas, geras privažiavimas ir
prieinamumas, arčiau miesto centro.
Tel. (8-656) 12176.


IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.