Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Skleidžiasi Vijūnėlės dvaro paslaptys: pirmasis statytojas...
  nieko neprisimena


   Tuo metu, kai Aukščiausias Teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį griauti centriniame Druskininkų parke, ant tvenkinio kranto, neteisėtai išdygusį privatų namą, pramintą Vijūnėlės dvaru, Generalinė prokuratūra gavo savivaldybės tarybos opozicijos narių pareiškimą dėl savivaldybės mero R.Malinausko ir jo pavaduotojo L.Urmanavičiaus atsakomybės. 

   Tyrėjams prireikė vienerių metų, aiškinantis šios skandalingos statybos istoriją – kokiomis aplinkybėmis šiam objektui buvo išduoti statybos leidimai, kaip buvo rengiamas ir derinamas sklypo detalusis planas, kokį vaidmenį joje atliko vietos valdininkai. Tyrimo medžiaga atskleidė juoką keliančių detalių, jog statyti Vijūnėlės dvarą ėmęsis eilinis apsaugininkas iš Alytaus šiuo klausimu... yra tiesiog praradęs atmintį. Beveik nieko neprisimena apie šias statybas, nors tu ką. Tik ar druskininkiečiai tuo labai stebisi, sekdami Vijūnėlės dvaro istoriją? Tyrėjams neužkliuvo nei Vijūnėlės dvarą statyti pradėjusio apsaugininko „atminties sutrikimai“, nei kiti pareiškime minimi faktai: buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tačiau opozicijos nariai nusileisti nežada – ketinama pasinaudoti įstatymo teise apskųsti minėtą sprendimą palikusį galioti vyr.prokuroro nutarimą. 

Kreipėsi į prokuratūrą

   Generalinė prokuratūra 2017 m. gruodį gavo savivaldybės tarybos narių dr. Juozo Šarkaus, Antano Balkės ir tuometinio tarybos nario Viliaus Semeškos pareiškimą „Dėl Druskininkų savivaldybės vadovų – mero Ričardo Malinausko ir vicemero Lino Urmanavičiaus atsakomybės“. Opozicijos nariai tyrėjų prašė išsiaiškinti ir įvertinti šių dviejų valdininkų vaidmenį per visą Lietuvą nuskambėjusioje Vijūnėlės dvaro istorijoje. Beveik po metų iš Kauno apygardos prokuratūros atskriejo nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, motyvuojant, kad „nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“. Nesutikdami su nutarimu, savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į vyriausiąjį prokurorą, pateikdami papildomus argumentus.
Opozicijos nariai savo pareiškime vyr.prokurorui dėmesį atkreipė į Vijūnėlės dvarą statyti pradėjusio apsaugininko iš Alytaus duotus parodymus tyrėjams. „R. Baranausko apklausos aprašymas užima vieną puslapį, jame 23 kartus parašytas žodis „nepamena“. R. Baranausko „amnezija“ dar labiau sustiprina manymą, kad jis nebuvo tikrasis „Vijūnėlės“ dvaro statytojas ir detalaus plano rengimo dalyvis, kad jo vardu naudojosi tikrasis „Vijūnėlės“ dvaro reikalų tvarkytojas, kuris piktnaudžiavo valdžia, disponavo visais svertais ir galimybėmis įgyvendinti savo asmeninį planą – išskirtinėje parko vietoje, 0,28 ha valstybės žemėje (negąsdino žemės nuoma iki 2028 m.) neteisėtai pasistatyti prabangų 600 kv. namą ant tvenkinio kranto, - savo rašte akcentavo savivaldybės tarybos nariai. - Labai keista, kad tyrimas visai nekomentuoja R. Baranausko parodymų, tarsi jo dalyvavimas būtų visai bereikšmis. Jo akivaizdus vengimas duoti parodymus tyrimui nesukėlė įtarimų, kad ne jis buvo neteisėtų statybų iniciatorius. Juk jo labui už biudžeto lėšas savivaldybės administracijos direktorius rengė ir patvirtino detalųjį planą, padidino žemės sklypą, netgi atvedė parko rekonstrukcijos metu visas reikalingas komunikacijas iki jo dar tada sudegusio valčių nuomos punkto pastato, o jis nieko neprisimena. Vargu ar prisimena, kas projektavo pastatą, kokius samdė statytojus, iš kur gavo solidžias statybai reikalingas lėšas (kažkodėl tyrimui korupcijos požiūriu tai irgi nesvarbu)“.

„Kada pradėjo statyti namą, nepamena“

   Skaitytojams pateikiame Kauno apygardos prokuratūros 2018-11-29 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą cituojamus Vijūnėlės dvarą pradėjusio statyti alytiškio R.Baranausko paaiškinimus: „Liudytojo apklausos metu Romas Baranauskas parodė, kad 2009 m. spalio mėn. nusipirko pastatą – valčių nuomos punktą ir kitus statinius, esančius Turistų g.13, Druskininkuose. Planavo valčių nuomos punktą rekonstruoti ir perparduoti. Šis statinys buvo valstybinės žemės sklype, kurio ploto nepamena. Taip pat nepamena, kokia buvo šios sklypo paskirtis, naudojimo būdas, specialiosios naudojimo sąlygos. Nepamena, ar buvo susipažinęs su ankstesne šio sklypo nuomos sutartimi. 2010-2011 m. pradėjo domėtis, kokiu būdu galima išsinuomoti žemės sklypą, todėl kreipėsi į Druskininkų žemėtvarkos skyrių, pas kokius konkrečiai darbuotojus, nepamena. Nepamena, kokius dokumentus prašė pateikti NŽT darbuotojai. Pagal nurodytų dokumentų sąrašą pateikė dokumentus. 2010 m., laikotarpio tikslaus nepamena, su Druskininkų žemėtvarkos skyriumi pasirašė papildomą susitarimą prie ankstesnės valstybinės žemės nuomos sutarties, kuriuo pakeitus valstybinės nuomos sutartį, valstybinės žemės nuomotoju tapo jis ir išsinuomojo apie 0,21 ha valstybinės žemės sklypą. Sklypo dydis buvo truputėlį pamažėjęs pagal patikslintus kadastrinius matavimus. Nepamena, kokios buvo numatytos žemės naudojimo sąlygos, ar buvo kalba dėl žemės sklypo pobūdžio ir paskirties keitimo. Druskininkų skyriaus darbuotojams, rengusiems papildomą susitarimą, jis sakė, kad ketina tik rekonstruoti valčių nuomos punktą. Nepamena, ar buvo kalba apie galimybę keisti žemės sklypo pagrindinę žemės paskirtį, naudojimo būdą, pobūdį. Nepamena, kokiam laikotarpiui buvo sudarytas papildomas susitarimas. Kartą metuose mokėjo už žemės nuomą pats asmeniškai, tačiau tikslios sumos, kokiu būdu ir kam atliko mokėjimus, nepamena. Šį susitarimą pagal pateiktus dokumentus įregistravo Registrų centre. Kokie tai buvo dokumentai, nepamena. 2010 m., tikslaus laikotarpio nepamena, sudegė valčių nuomos punktas. Kadangi šiame pastate rinkdavosi asocialūs asmenys, buvo įtariamas tyčinis padegimas, tačiau kalti asmenys nenustatyti. Į Druskininkų savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrių raštu pateikė prašymą dėl leidimo pašalinti gaisro padarinius. Raštu gavo atsakymą (iš kokio konkrečiai darbuotojo, nepamena), kad galima išvalyti sklypą nuo gaisro padarinių. Tačiau sklype liko valčių nuomos punkto betono plokštės. Nepamena, ar dėl kilusio gaisro kreipėsi į Registrų centrą tikslu išregistruoti statinį. Vietoj sudegusio pastato ketino statyti naują statinį – gyvenamąjį namą, kurį planavo parduoti. Kreipėsi į Druskininkų savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo ir dėl detaliojo plano rengimo gyvenamojo namo statybai. Tačiau į kokius konkrečiai asmenis kreipėsi, nepamena. Visas reikiamas procedūras atlikinėjo savo iniciatyva be jokių valstybės tarnautojų ar kitų asmenų pagalbos, tačiau nepamena tikslių veiksmų, kuriuos atliko detaliojo plano rengimo procedūrose. Nepamena, kam ir už kokius konkrečiai detaliojo plano rengimo darbus mokėjo pinigus. Neatsimena, ar parengus detalų planą pagal naujai sudarytą nuomos sutartį, pasikeitė sujungto žemės sklypo dalis, jo naudojimo būdas, paskirtis. Nepamena naujos 2012 m. žemės nuomos sutarties sudarymo aplinkybių. Kokių dokumentų reikalavo NŽT darbuotojai, tuos jiems ir pateikė. Nepamena, kokiais laikotarpiais ir kiek statybos leidimų jam buvo išduota. Dėl jų išdavimo kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją, į kokius konkrečiai atsakingus asmenis, nepamena. Kada pradėjo statyti gyvenamąjį namą, nepamena. Taip pat nepamena namo statybos aplinkybių bei su statybomis susijusių dokumentų tvarkymo aplinkybių. Kadangi ketino parduoti statomą namą, įdėjo skelbimą į laikraštį „Alytaus naujienos“, ir atsiradus pirkėjui, pardavė nebaigtą statyti namą, tačiau pardavimo aplinkybių nepamena. Aplinkybių, susijusių su detaliojo plano rengimu, apmokėjimu, gyvenamojo namo statybos leidimų išdavimu, nepamena.Visus dokumentus tvarkė pats, niekas nekonsultavo, nepadėjo. Teikė dokumentus, tokius, kokių reikalavo atsakingi darbuotojai. Nei su vienu iš šių darbuotojų nepalaiko jokių artimų ryšių. Nežino, ar yra išlikę kokie nors dokumentai, patvirtinantys mokestį už valstybinės žemės nuomą ar detaliojo plano rengimą“.

Stebėjosi, kodėl apklausti tik „iešmininkai“

   Pabrėždami tyrimo svarbą išsiaiškinti Druskininkų savivaldybės vadovų – R. Malinausko ir L.Urmanavičiaus atsakomybę šių statybų istorijoje, opozicijos nariai motyvavo tuo, kad „būtent savivaldybės vadovai nusprendžia, kodėl reikia rengti ar nerengti tokio rango detalųjį planą, skirti ar neskirti tam biudžeto lėšas“. 
„Šiuo atveju labai svarbios tyrimui 2016-12-23 Vilniaus apygardos teismo detalaus plano tikslą apibrėžiančios išvados: „Esminę reikšmę ginčui byloje turi Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V35-632, patvirtintas detalusis planas. Šio detaliojo plano patvirtinimu buvo neteisėtai pakeistas ginčo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis, iš rekreacinės teritorijos, į gyvenamąją teritoriją. Visiškai akivaizdu, kad šių sklypų sujungimo ir detalaus plano patvirtinimo tikslas nebuvo susijęs su Druskininkų savivaldybės interesais ir/ar visuomenės interesu”, - savo pareiškime nurodė opozicijos nariai. - Teismas aiškiai konstatavo, kad pagrindinis šios galimai korupcinės statybų istorijos dokumentas buvo parengtas už biudžeto lėšas (apie 15 tūkst. eurų) ir patvirtintas tenkinant privatų interesą bei pažeidžiant viešąjį: „Darytina išvada, kad patvirtinus detalųjį planą ir pakeitus suformuoto žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija iš esmės buvo įgyvendintas tik su atsakovu R. B. (pastatą statyti pradėjusiu alytiškiu Romu Baranausku, - red.p.) sudarytas susitarimas, t. y. jo privatus interesas, nes būtent atsakovas R. B. naujai suformuoto ir jam išnuomoto žemės sklypo dalyje pradėjo gyvenamojo namo statybas, kurios iki detaliojo plano patvirtinimo šioje teritorijoje iš viso buvo negalimos“. 
   Pasak savivaldybės tarybos narių, „kadangi teismas tiksliai įvardino minėtą detalųjį planą kaip turėjusį esminę reikšmę planuojant ir vykdant privačias neteisėtas statybas, akivaizdu, kad šio detalaus plano organizatorius - savivaldybės administracijos direktoriaus L. Urmanavičiaus veiksmai, motyvai turėjo būti tyrimo centre“. „Mums nesuprantamas tyrimo apsiribojimas apklausiant tik valstybės tarnautojus - taip vadinamus „iešmininkus“. L.Urmanavičius turėjo atsakyti, kodėl organizavo, vykdė, kas įtakojo išimtinai privataus intereso tenkinimą už savivaldybės biudžeto lėšas. Šiuo atveju svarbu atsakyti, kodėl ir kas nusprendė tenkinti neteisėtą privatų interesą, o ne tirti, kaip vyko detalaus plano rengimo procedūros, - pareiškime akcentavo opozicijos nariai. - Neišvengiamai turėtų būti atsakyta ir į kitą klausimą: kieno faktiškai (R. Baranausko ar R. Malinausko) asmeninis interesas buvo tenkinamas? Nutarime jokių argumentų nėra, kodėl Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyrius net nebandė atsakyti į pagrindinį šios skandalingos istorijos klausimą (ji dar tęsiasi, nes savivaldybės administracijos vardu biudžeto lėšomis buvo rengiami ir teikiami skundai teismams bandant pakeisti neskundžiamą Aukščiausiojo Teismo nutartį, atstovėti privatų, o ne viešąjį interesą)“. 

Nustebino vyr. architekto paaiškinimai

   Atkreipdami dėmesį į tyrėjų apklausto savivaldybės vyr. architekto Viliaus Margelio paaiškinimus, opozicijos nariai išsakė savo poziciją, kad „šis valstybės tarnautojas taip pat galimai melavo tyrimui apie būtinybę rengti detalųjį planą, neva „Druskininkų savivaldybės administracija, norėdama pasinaudoti Europos struktūrinių fondų lėšomis, pagal reikalavimus prie paraiškos turėjo pateikti Vijūnėlės parko, esančio Turistų g., detalų planą“. 
   „Teikiant paraišką reikalingas įregistruotas sklypo planas ir techninis projektas, detalusis planas nereikalingas. Faktas, kad detalus planas buvo pradėtas rengti jau baigiant Vijūnėlės parko atnaujinimo darbus, tą akivaizdžiai patvirtina“, - pareiškime savo poziciją išsakė savivaldybės tarybos nariai. 
   „Stebina ir tai, kad jis nebendravo su R. Baranausku detaliojo plano rengimo metu, nepamena, iš ko sužinojo, kad R.Baranauskas planuoja statyti gyvenamą namą, nepamena, kas konkrečiai kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl išaiškinimo, taip pat nežino, nepamena, kieno iniciatyva buvo prijungtas įsiterpęs žemės plotas (prie nuomojamo 0,2129 ha buvo prijungta 0,0673 ha), ir pakeistas fizinio asmens naudojamo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis, - rašte vyr.prokurorui stebėjosi opozicijos atstovai.- Esminiai faktai V. Margeliui yra nežinomi. Akivaizdu, kad šie V. Margelio parodymai nepanašūs į tiesą ir patvirtina įtarimus, kad jis tik vykdė detaliojo plano rengimo procesą, bet nieko nesprendė“. 
   Tyrimo metu paaiškinimus davė ne vienas asmuo: sklypo detalųjį planą rengęs architektas, Vijūnėlės dvaro statybos dokumentus derinę aplinkos apsaugos departamento darbuotojai, nacionalinės žemės tarnybos atstovai. „Apklausti valstybės tarnautojai, dalyvavę detalaus plano derinimo procedūroje, akivaizdžiai siekė sumenkinti savo vaidmenį, sakydami, kad nežinojo, jog parke planuojama gyvenamoji statyba. Jų poziciją galimai nulėmė ne pareiginiai nuostatai, bet sąmoningas atsakomybės vengimas bei noras neturėti problemų dėl savo darbo vietos išsaugojimo“, - rašte vyr.prokurorui nurodė opozicijos nariai. „Sunku suprasti, kodėl tyrimas nereikšmingoms tarnautojų apklausoms skyrė daug laiko, tuo tarpu administracijos direktorius L. Urmanavičius liko neapklaustas, nebent galvojama, kad detalaus plano rengimo inicijavimas, organizavimas, planavimo užduoties pasirašydamas, detalaus plano tvirtinimas jokios atsakomybės už pasekmes nesukelia?“, - stebėjosi savivaldybės tarybos nariai. 

Ketina skųsti nutarimą

   Kauno prokuratūros vyr. prokuroro 2019-01-16 pasirašytame nutarime „Atsisakyti patenkinti skundą“ opozicijos nariams pranešta, kad „atliekant ikiteisminį tyrimą nustatinėjamos ne visos abejonių pareiškėjui keliančios aplinkybės, o tik tos, kurios yra reikšmingos tiriant nusikalstamas veikas, tik tomis kryptimis, kurias nustato prokuroras“. Motyvuota tuo, jog „prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnas, įvertinęs byloje surinktus duomenis ir proceso veiksmų tikslingumą, pasirenka, kokius proceso veiksmus tyrimo metu reikia atlikti, kuriuos asmenis apklausti bei kokius dokumentus pareikalauti“. 
   „Aukštesnysis prokuroras sutinka su prokuroro nutarime išsakyta nuomone, kad teismo sprendimu šioje byloje nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurių padarymas nebūtinai turi būti siejamas su nusikalstamos veikos buvimu ar jos konstatavimu“, - nurodoma minėtame vyr. prokuroro nutarime. Esą nėra gauta jokių duomenų, kad apklausti valstybės tarnautojai (ar jiems prilyginti asmenys) „būtų peržengę kompetencijos, įgaliojimų ribas ir taip panaudodami savo tarnybinę padėtį ar ja pasinaudodami, veikė priešingai tarnybos interesams, numatė, kad dėl tokių veiksmų neišvengiamai atsiras (arba realiai gali padaryti) žala valstybės ir žmonių interesams“. Įvertinęs, kad „ikiteisminis tyrimas atliktas nepažeidžiant baudžiamojo proceso normų, o procesinis sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą priimtas atlikus visus būtinus proceso veiksmus“, vyr. prokuroras jį paliko galioti, o pareiškėjų skundą atmetė. Su tokia vyr. prokuroro pozicija kategoriškai nesutinkantys opozicijos nariai jį ketina skųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui.

„Druskonio“ inf.

 

  Paklusnieji mano karalystės gyventojai,
radau pašto dėžutėje įmestą kažkokį agitacinį laišką rinkėjams. Todėl nutariau jums parašyti ir aš.

   Neabejoju, kad taip pat nustebsite gavę šį mano laišką. Nes laiškų, kaip teisingai buvo pastebėta, jau beveik niekas neberašo, tuo labiau carai. O aš irgi nusprendžiau būtent taip kreiptis į jus, nes aš, kaip ir jūs, čia gyvenu, kuriu įvairius įstatymų apėjimų planus, klesčiu ir padedu klestėti savo dvariškiams. Todėl ir pradedu nuo „Atsiprašau“:
   Atsiprašau, kad iki šiol Druskininkai neturi kino teatro, teatrų, koncertų salės ir meno parodų salių;
   Atsiprašau, kad uždariau Vaikų dailės galeriją, kuri jau garsėjo Europoje, ir 23-ejus metus Druskininkų dailininkų grupės „3X“ antruosius namus – Mažąją dailės galeriją;
   Atsiprašau, kad buvę „Nemuno“ sanatorijos pastatai jau 10 metų stovi kaip vaiduokliai. Jos koncertų - renginių salę pradėjau griauti netyčia, nors ir esu sakęs, kad jokiu būdu negriausiu to, kas pastatyta;
   Atsiprašau už brangiai nupirktas pagal savo skonį skulptūras „Besimušantys avinai“, „Pasaga“, miesto ženklą „Karūnuotos pušys“, pastatytą nusižengiant viešųjų pirkimų reglamentams, už nugriautą A. Balkės skulptūrą „Legenda“, nors esu sakęs, kad negriausiu, kas yra padaryta;
   Atsiprašau, kad spjoviau į mane pagimdžiusią partinę dinastiją, man reikšmingai padėjusią įsitvirtinti caro poste, kuris suteikė man galimybę susibudavoti kelis „dvarus“ir nepaisyti įstatymų;
   Atsiprašau už tą baimės atmosferą, kurią sukūriau Druskininkuose, atleidinėdamas iš darbo visus, kurie turėjo savo nuomonę, nepritarė mano diktatui, neprotingiems planams;
   Atsiprašau už didžiausią Europoje ledo šaldytuvą, kuris nepateisino mano, kaip suprantu, nesveikų ambicijų. Tikiuosi, ateityje pardavę šį objektą, kaip metalo laužą, padengsime bent dalį skolos; 
   Atsiprašau už supriešintą Druskininkų bendruomenę į man lojalius ir priešus, demaskavusius mano šunybes ir amžinai kritikuojančius mane;
   Atsiprašau, kad kitoks būti negaliu, nes išreikštą pasitikėjimą manimi rodo apklausos rezultatai, kur į klausimą „ Ar pritariate, kad caras vagia, bet ir miestui duoda?“, Jūsų 70 proc. atsakė teigiamai.
   Tad aš ir toliau tikiu jumis, jog jūsų paklusnumo ir nuolankumo dėka būsiu ir toliau išrinktas Jūsų caru. Mums, carams, irgi nėra lengva.
   Jūsų Caras 

Caro “atsiprašymus”, rastus savo pašto dėžutėje, persiuntė Gintaras ŽILYS 

 

  Turizmo parodoje „Adventur“ lankytojai pasigedo
  Druskininkų

Praėjusią savaitę vykusioje “Adventur” parodoje Druskininkai nedalyvavo                                   Luko Balandžio/15min.lt nuotr.

   Praėjusį savaitgalį Vilniuje, „Litexpo“ parodų centre, praūžė didžiausia Baltijos šalyse turizmo šventė - tarptautinė kelionių paroda ADVENTUR 2019. Deja, tarp rekordinio dalyvių skaičiaus šįmet nebuvo Druskininkų, kurie iki šiol taip entuziastingai dalyvaudavo kasmet organizuojamame „Adventur“ renginyje. 
   Pasak parodos organizatorių, Druskininkų savivaldybę atstovaujantis TVIC paraišką dalyvauti parodoje atsiėmė dėl „sumažėjusio finansavimo“, esą nusprendęs pasirinkti kitus renginius. Tačiau kai kurių Druskininkų viešbučių vadovai „Druskoniui“ išsakė nuomonę, jog sprendimas nedalyvauti parodoje galimai susijęs su įžeistomis R.Malinausko ambicijomis: pernai vykusioje „Adventur“ parodoje kilo skandalas dėl Druskininkų stende eksponuotų komunistiniais simboliais išmargintų suvenyrų, reklamavusių mero šeimai priklausantį Grūto parką. Valdžia aiškina, kad tai susiję su nauja ilgalaike savivaldybės turizmo komunikacijos strategija. 

Iki šiol dalyvavo labai entuziastingai

   Sausio 25-27 dienomis parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko kasmetinė tarptautinė kelionių paroda ADVENTUR 2019. Septintą kartą vykusi kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda per savo gyvavimo laiką tapo didžiausiu turizmo renginiu Baltijos šalyse. Praėjusiais metais parodoje apsilankė 33 tūkst. lankytojų, o šįmet norą dalyvauti renginyje pareiškė rekordinis dalyvių skaičius. Deja, praėjusį savaitgalį praūžusioje turizmo šventėje nebuvo Druskininkų, kurie iki šiol labai entuziastingai joje dalyvaudavo.   Druskininkų vardas šįkart neskambėjo ir tarp renginio atidaryme apdovanotų 2018 metų Turizmo sėkmingiausių projektų. 
   Parodos organizatoriai teigė, kad šiais metais kaip niekada buvo gausu originalaus turinio, įdomiausių kelionių istorijų ir naudingų patarimų. Per tris parodos dienas buvo surengta daugiau nei 100 renginių. Juose mėginta atsakyti į klausimus – kokią turizmo patirčių įvairovę keliautojams šiandien siūlo Lietuva, kas motyvuoja pirmą kartą išsiruošti į kelionę ir t.t. Visą savaitgalį lankytojų laukė susitikimai su įdomiais keliautojais, jie išgirdo netradicinių pasakojimų apie ekstremalias, solo, nuotykių keliones, žygius pėsčiomis bei neįkainojamų patarimų, kaip kelionėje sutaupyti, kaip savarankiškai pasiruošti tolimoms kelionėms į egzotines šalis.
   2013 metais pradėta rengti tarptautinė paroda ADVENTUR tapo didžiausiu specializuotu tarptautiniu turizmo renginiu Baltijos šalyse. Per penkerius metus parodos dalyvių skaičius išaugo 150 proc., lankytojų skaičius – daugiau nei 80 proc., o dalyvaujančių pasaulio šalių skaičius išaugo daugiau nei du kartus. Šiam renginiui išskirtinį dėmesį skyrė ir šalies žiniasklaida. Populiariausias naujienų portalas www.delfi.lt šįmet netgi surengė balsavimą, kuris Lietuvos miestas prisistatė gražiausiai. Parodoje, kaip paaiškėjo, dalyvavo rekordinis Lietuvos miestų ir miestelių skaičius – nuo Molėtų iki Jonavos rajonų, nekalbant jau apie didžiuosius šalies turizmo traukos centrus bei garsiausius Lietuvos kurortus. Deja, tarp jų parodoje šįmet Druskininkų nebuvo.

Kodėl buvo nuspręsta nedalyvauti?

   Kokios priežastys mūsų kurortui sutrukdė praėjusį savaitgalį dalyvauti žinomame turizmo renginyje? Juolab, kad iki šiol savivaldybei priklausantis Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras, į vieną stendą subūręs daugelį kurorto turizmo objektų, visuomet aktyviai dalyvaudavo šioje parodoje, o renginį beveik visuomet aplankydavo ir jame mėgdavo fotografuotis vietos valdžia. 
   Kai kurių Druskininkų viešbučių vadovai „Druskoniui“ išsakė nuomonę, jog sprendimas šįmet nedalyvauti parodoje galimai susijęs su įžeistomis R.Malinausko ambicijomis: pernai vykusioje „Adventur“ parodoje kilo skandalas dėl Druskininkų stende eksponuotų komunistiniais simboliais išmargintų suvenyrų, reklamavusių mero šeimai priklausantį Grūto parką. Šalies žiniasklaida tuomet atkreipė dėmesį, kad „tarptautinę turizmo parodą Vilniuje apkartino komunistiniai simboliai iš Druskininkų“: viešojoje erdvėje kilus pasipiktinimui ir įsikišus renginio organizatoriams, suvenyrų su sovietine simbolika Druskininkų stende tuomet nebeliko. „Ar tik nesupyko R.Malinauskas dėl to „ant viso „Adventuro“?“ - svarstė druskininkiečiai, keldami klausimą, kodėl parodoje nedalyvavęs kurortas praleido puikią progą apie save priminti ir gauti nemokamos reklamos. 
   Tarptautinės kelionių parodos ADVENTUR 2019 projekto organizatorė Lilijana Dirsienė „Druskoniui“ patvirtino, kad Druskininkai šįmet renginyje nedalyvavo. 
   „Gal jums žinomos priežastys, kodėl Druskininkai šįmet neatvažiavo į „Adventur“ parodą?“ - paklausėme L.Dirsienės. 
   -Taip, eilę metų Druskininkai dalyvavo šioje parodoje, bet šiais metais jie atšaukė savo dalyvavimą, paraišką. Atsisakymo priežastis kaip ir buvo pasakyta, esą jie šiais metais negavo finansavimo, ar tai gavo labai mažą finansavimą, ir pasirinko kitas parodas. 
   - Bet kad „Adventur“ parodos įkainiai nėra labai jau dideli. Kiek matėme, dalyvio registracijos mokestis – 125 eurai be PVM, 1 kv.m ploto nuomos kaina – apie 56 eur be PVM. Palyginus su sumomis, kiek valdžia išleidžia advokatams ir visokioms kelionėms, tai nėra kažkoks kosmosas. Juolab iki šiol buvo taip aktyviai dalyvauta „Adventur“ parodose, o dabar staiga ėmė ir atsisakė?
   - Visiškai nedidelės sumos, ir Druskininkai visą laiką pirmu numeriu salėje eilę metų būdavo, ir šįmet labai daug kas pasigedo Druskininkų. Aišku, kiti miestai, kaip Birštonas, džiaugėsi, kad nėra Druskininkų (juokiasi), bet šiaip iš lankytojų, tikrai, pasigedo Druskininkų. Tikrai, kažkaip labai keistai nuskambėjo. Praktiškai visi didesni miestai, miesteliai, kurortai, kurortinės vietovės, muziejai, turizmo informaciniai centrai, visa Lietuva čia buvo susirinkusi.
   - Šalies žiniasklaidoje taip pat įdomiai atrodė: rodės, visa Lietuva parodoje šventė turizmo šventę, bet – be Druskininkų?
   - Taip, šįmet Druskininkų parodoje nebuvo.
   „Druskonis“ kreipėsi į savivaldybės administraciją, užduodamas klausimus dėl minėtos turizmo parodos: „Kodėl Druskininkai, iki šiol entuziastingai dalyvavę kasmet vykstančioje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio „Adventur“ parodoje, šįmet atsiėmė savo paraišką? Ar tiesa, kad tai susiję su R.Malinausko nurodymu nedalyvauti minėtame turizmo renginyje dėl pernai žiniasklaidoje nuskambėjusios istorijos, kuomet „Adventur“ parodoje iš Druskininkų stendo buvo nurodyta pašalinti Grūto parką reklamavusius suvenyrus, puoštus komunistiniais simboliais? Ar sprendimas ignoruoti sausio 25-27 d. Vilniuje vykusį didžiausią turizmo renginį Baltijos šalyse buvo derintas su Druskininkų sveikatinimo objektais, viešbučiais, pramogų centrais, kurie šįmet parodoje neturėjo galimybės pristatyti savo paslaugų?“. 
   „Informuojame, kad turizmo mugių vietų parinkimas su Druskininkų savivaldybės meru niekaip nesusijęs – prašome neklaidinti bendruomenės. 
   Pokyčius lėmė nauja ilgalaikė savivaldybės turizmo komunikacijos strategija“, - štai taip atsakė savivaldybės administracija. 

Po kilusio triukšmo nurodė pašalinti suvenyrus

   Priminsime, kad pernai vykstant „Adventur“ parodai, naujienų portale www.15min.lt pasirodė publikacija „Tarptautinę turizmo parodą Vilniuje apkartino komunistiniai simboliai iš Druskininkų“. „Socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos, kuriose matyti, kaip „Litexpo“ parodų rūmuose buvo „papuoštas“ Druskininkų kurorto stendas. Greta informacinių skrajučių apie Grūto parką po stiklu buvo išdėliota krūva komunistiniais simboliais papuoštų suvenyrų.   Čia – ir stiklinė su Vladimiro Lenino bei Josifo Stalino atvaizdais, ir puodelis su Sovietų Sąjungos herbu, komunistinės žvaigždės. Viešojoje erdvėje kilus pasipiktinimui, suvenyrų su sovietine simbolika Druskininkų stende nebeliko, o „Litexpo“ atstovė 15min teigė, kad iš Druskininkų savivaldybės atstovų sulaukė atsiprašymo“, - rašoma minėtame straipsnyje. 
   Pernai „Litexpo“ vykusios parodos „Adventur“ projekto vadovė Dovilė Vertelytė 15min sakė, vos kilus triukšmui, pasikalbėjusi su Druskininkų kurorto stendo atstovais. „Buvo priimtas sprendimas suvenyrus su sovietine simbolika pašalinti iš stendo“, - minėta 15min.lt publikacijoje apie pernykštę „Adventur“ parodą. - „Druskininkų stendo atstovams patarėme verčiau atiduoti pagarbą Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo renginiams“, – portalui teigė D.Vertelytė“.

„Druskonio“ inf.

 

  Ar įmanoma demokratiška savivalda be mažumos?
Karolis KAKLYS
Druskininkų savivaldybės tarybos narys

   Nors ir nėra tikslaus, visuotinai priimtino demokratijos apibrėžimo, demokratiška valdymo forma reiškia, kad visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme ir iš esmės skiriasi nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei, išskirtinei grupei arba autokratui. Savivaldą mes suprantame, kaip savivaldybių tarybų teisę veikti vietos žmonių interesais, tvarkant žymią viešųjų reikalų dalį. Tokia turėtų būti demokratiška savivalda, tačiau praktikoje galima pastebėti nemažai reiškinių, kuomet savivalda išsigimsta į „kitąvalda“, kai žmonės tarnauja valdžiai, o ne valdžia žmonėms. 
   2015 metais, po pirmą kartą Lietuvos istorijoje įvykusių tiesioginių merų rinkimų, net šešiolikoje Lietuvos savivaldybių ir rajonų viena politinė partija ar judėjimas rinkimuose laimėjo absoliučią daugumą, kas dar labiau išryškino tarybos mažumos (opozicijos) teisių savivaldybėse užtikrinimo svarbą. LR Konstitucinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Konstitucija suponuoja parlamento mažumos gynimą, opozicijos apsaugos minimalius reikalavimus, taip pat ir tai, kad parlamentinės opozicijos pripažinimas yra būtinas pliuralistinės demokratijos elementas. 
   Sistemiškai vertinant Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, matyti, kad prievolė kiekvienoje savivaldybėje formuoti Kontrolės komitetą, Antikorupcijos ir Etikos komisijas, į kurių pirmininko kandidatūrą deleguoja opozicija, yra įstatymo leidėjo numatytas vienas iš būdų užtikrinti pliuralistinėje demokratijoje pripažįstamas mažumos teises savivaldoje. Tenka tik apgailestauti, tačiau mažesnėse Lietuvos savivaldybėse vis labiau pastebima tendencija, kai esant absoliučiai daugumai savivaldybės taryboje bei prastam teisiniam reglamentavimui, Vietos savivaldos įstatymo normos paprasčiausiai neveikia. Tarybos daugumai įkūrus fiktyvią mažumos frakciją, kitaip mąstantys opozicijos atstovai paprasčiausiai nustumiami į užribį. Dalyje Lietuvos savivaldybių jau turime situaciją, kuomet į opozicijai įstatyme numatytas pareigybes yra paskiriami de facto daugumos politikai, kurie iš esmės nevykdo jokių mažumos funkcijų, o priešingai, valdžiai sudaro sąlygas veikti be jokios realios kontrolės.
   Ilgainiui toks reiškinys išbujojo iki tiek, kad tos grupuotės, save vadinančios dauguma, politinio susivienijimo būdu besislapstančios už kolegialių sprendimų, yra nebaudžiamos ir nekontroliuojamos. Lyg koks vėžys, žmogaus organizmą ėdantis iš vidaus, daro, ką nori. Deja, bet kas keisčiausia - šitam procesui jau ne pirma stadija. Jo pagydyti neįmanoma, jei to nenorės centrinė valdžia, kuri puikiai žino ir mato, kas vyksta Druskininkuose, Vilniaus rajone, Širvintose ar Panevėžyje... Dar blogiau, šviečiasi, kad vėžys tik augs, įteisinus rinkimų komitetus, „vadukai“ dėjo ir ateityje, matyt, dar labiau dės ant atskaitomybės rinkėjams ir ant partijų, kurios iš jų reikalauja skaidrumo ar dar velniai žino ko. Kaip ant partijos dėjo Malinauskas Druskininkuose, taip dėjo ir Margelis Lazdijuose... Matyt, jiems žymiai paprasčiau atsiskaitinėti savo suburtai vietinei etikos komisijai, kurioje opozicijos nė su žiburiu nerasi, o jei kas ir cyptels, greit bus užčiauptas.
   Šio vėžio užuomazgos, kurios prasidėjo dar prieš gerą dešimtmetį, jau jaučiamos trečdalyje Lietuvos savivaldybių. Turime suprasti, kad kiekvienoje savivaldybės taryboje funkcionalios opozicijos buvimas yra ne vien norminis reiškinys, bet ir būtina demokratijos išraiška. Opozicija turi dvi pagrindines funkcijas.   Viena, ji neleidžia įsigalėti vienai partijai ir pažaboja valdžios savivalę, padeda išlaikyti konstitucinį valdžios modelį. Antra: kadangi politiniai sprendimai nėra tobuli, opozicija nurodo valdžios klaidas ir trūkumus. Opozicija yra kaip priemonė valdžiai apriboti ir socialinei taikai puoselėti. Viliuosi, kad dabartinė valdžia pagaliau susiprotės, kaip svarbu yra užtikrinti pliuralistinėje demokratijoje pripažįstamas mažumos teises, skatinti pilietinę visuomenę bei nuomonių įvairovę. Tinkamai nesuvaldžius demokratijos procesų savivaldybėse, ypač mažose, nenustebčiau, kad vieną dieną galime pasiekti tokį degradacijos laipsnį, kai apie tikrąją savivaldą galėsime išvis pamiršti. 

Šiame straipsnyje yra pateikiama autoriaus nuomonė

 

  Senatvę sujaukė renovacija
   Esu 80-metė druskininkietė pensininkė. Kasdien klausau LRT radiją. Jis pranešė, kad dabartinė Aplinkos ministerija nustatė, jog daugybės renovuotų pastatų sienos (fasadai) padengti ypač degių toksiškų medžiagų plokštėmis, nors dokumentai šiuo atžvilgiu – tvarkoj... 
   Ką reiškia tokios biznierių klastotės, pamatėme, kai Londono daugiabutyje sudegė kelios dešimtys žmonių, o kiek liko suluošintų! Didžiulė ugniagesių pajėgos buvo bejėgės prieš žaibiškai suliepsnojusias plokštes ant sienų. 
   Kokia šiuo reikalu padėtis Druskininkuose? Ar netrukdoma sąžiningai atlikti tyrimus, ar nemeluojama, ar neklastojama? Pensininkai pasirašo už renovaciją, nes bijo sankcijų, o dirbantieji priversti imti paskolas. Mano anūkės šeima, gyvenanti M.K.Čiurlionio gatvėje, taip pat ilgiems metams liko banko skolininke. Renovaciją atliekantys darbininkai šaipėsi, kad dabartiniai 40-mečiai ar netgi 50-mečiai sulauks dienos, kai reikės nuimti nuo sienų yrančias ir byrančias medžiagas. Bus teršiama aplinka ir vėl iš naujo reikės tvarkyti sienas, nes jos bus baisios. Kas už tai mokės? Užprogramuotas absurdas ir žmonių kišenių tuštinimas. 
   Man jau 80: visą gyvenimą sunkiai dirbau. Esu suvargusi moteris. Negana to, senatvę sujaukė renovacija. Jaučiuosi tarsi gyvenčiau toksiškoje dėžėje su parako sienomis. Pagal rekomendacijas kasdien atlapoju langus. Ši kasdieninė vėdinimosi procedūra įvarė ligą. Dalį duonos pakeičiau vaistais. 
   Turistai iš užsienio kartais stebisi, kaip galima niokoti geras plytines dienas?! Vien tik sutvarkius balkonus, langus, pamatus ir stogus, šiluma gali pakilti keliais laipsniais. Apie tai vis daugiau kalba specialistai. Tai žymiai pigiau. 
   Pelėsio priešas – oro judėjimas. Užkonservavus plytas, oro judėjimas net ir ventiliuojamuose fasaduose smarkiai sumažėja. Dėl to gali įsimesti pelėsis net ir iš išorės. Be to, sutrikdomas sienos drėgmės natūralus balansas. Taigi namo amžius trumpinamas. Be to, daugelis plytų mechaniškai pažeidžiamos. Tai kur čia atnaujinimas? 
   Prisidengę energijos taupymu veikėjai prakiša netinkamas degias toksiškas medžiagas ir pasidaro biznį. Aplinkos ministerija atskleidė ir išaiškino skandalingus faktus netgi Santaros klinikose! Ministerijos tyrimai rodo, kad renovacija dvelkia Londono tragedijos kvapais! O kas galėtų objektyviai įvertinti renovuotų namų sienas mūsų mieste? 
   Sudėjus kreditą, palūkanas ir apšildymo išlaidas, renovuoto namo gyventojai moka daugiau negu nerenovuoto! Nepamirškime, kad kreditą ir palūkanas mokame ir vasarą. Gerbiama redakcija, jei galite, susisiekite su garsiu ekonomikos prof. Raimundu Kuodžiu, kad jis pakomentuotų sienų šiltinimo ekonominį absurdą, ypač jei tos sienos – aukštos kokybės plytų. Jei bent dalelė mano minčių sudomino, būsiu dėkinga. 

Valerija Z. 

 

  Blaivus alkoholikas Arūnas apie save
   Su 50-ies metų anoniminiu alkoholiku Arūnu J. pradėjom šnektą nuo vietinės aktualijos - ar įmanoma paprotinti prie Druskininkų parduotuvių nuo pat ankstyvo ryto grašių pigiam vyneliui besidairančius bei kone visą dieną tokiu „darbu“ užsiimančius žmogelius? Ar įmanoma juos prikalbinti į anoniminių alkoholikų draugiją? Ar paskolindami jiems, panašiems į sunkius ligonius, grašių „Smigiui“ ar „X failams“ nedarom „meškos paslaugos“? Arūnas, atsigręžęs į savo bei kitų alkoholikų patirtį, neabejoja, kad skolindami tokiems kaimynams ar pažįstamiems centukų, gramzdinam juos dar giliau į parazitizmo, egoizmo ir savinaikos duobę. Anot pašnekovo, alkoholikas, kuriam nuolatos reikia pagirioms, tampa itin išradingas ir gudrus, idant susirastų auką, iš kurios gautų tai, ko reikalauja priklausomos smegenys. Juk pagrindinis tokio gyvenimo prioritetas – alkoholis. Tai, žinoma, iškreiptas požiūris į save ir aplinkinius, visiška dvasinė mirtis. 
   Atvirai išsipasakodamas, Arūnas savo praeitį lygina su „pilnu kokteiliu“, sklidinu nuopuolių, praregėjimų, ryžto nusižudyti, kodavimųsi ir užkalbėjimų, - iki 28-erių Minesotos programos dienų, po kurių jau daugiau nei 6-eri metai visiškai nevartoja alkoholio. Į Minesotos programą Vilniuje jį atvežė artimieji po pusantrų metų žiaurios aklavietės, kai nemiegojo, depresavo, stresavo ir visa tai slopino alkoholiu. Kai atsidūrė ant mirties slenksčio, aukštesnioji jėga sugrąžino atgal. Apie patirtą ryškų ir trumpą Dievo liudijimą, Arūnas gali pasakoti gerokai ilgiau nei akimirksnis, kurio metu prieš jo akis praskriejo, ant jo, tiesos kodai bei suvokimas, kaip visi privalom elgtis. „Pagrindas – sąžiningas sugyvenimas tiek su kitais, tiek su savimi, - tęsia Arūnas J. – Melavimas prisitaikant visuomenėje priveda iki vidinių ir išorinių konfliktų“.
   28 dienų psichologinės socialinės reabilitacijos Minesotos programa, paremta 12 žingsnių, Arūnui padėjo suvokt savo charakterį nuo pat gimimo, suprast, kaip ir kodėl jo gyvenime atsirado priklausomybė nuo alkoholio, kurlink tai veda ir kt. „Man labai padėjo tokio paties likimo žmonių atvirumas kalbant ir bendraujant. Kone visas 28 dienas pratylėjau, klausydamas kitų išsipasakojimų. Nesinorėdavo, kad tos kalbos baigtųsi. - primena Arūnas. – Pirmąsyk po ilgos pertraukos išsimiegojau, nekamavo košmarai, nepylė prakaitas. Iš sužlugdyto tapau gyvu žmogumi, tarsi antrąkart gimusiu. Gerai prisimenu tą antrąją savo gimimo datą – kovo 8-ąją, kai baigėsi 28-ių Minesotos programos dienų terminas“. 
   Arūnas neabejoja, kad atsisakyti alkoholio jam padėjo ne tik aukštesnė jėga, bet ir artimieji, kurie meldėsi už jo sveikatą. Po skyrybų su buvusia žmona daugmaž po trijų metų atsistatė ryšys su vaikais, kuris dabar yra geresnis nei buvo. Su mylima moterimi nusipirko sodybą šalia Druskininkų, kurioje abu gerai jaučiasi. 
Druskininkietis Arūnas tapo aktyviu anoniminių alkoholikų (AA) draugijos nariu, nuolat dalyvaujančiu jų susirinkimuose ar seminaruose Druskininkuose, Varėnoje, Vilniuje ir kituose miestuose. „Ten visuomet jaučiuosi savas tarp savų, – priduria Arūnas, savo patirtimi ramiai ir kantriai stiprinantis žengiančius 12 žingsnių blaivybės link. – Įsitikinau, jei ištveri be alkoholio, neišprotėjęs nuo įtampos ir sukrėtimo, sulauki šviesių permainų, kai gyvenimas pasikeičia iš esmės“. 

*   *   *

Vasario 6 d. 10 val. Druskininkų socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17) įvyks atviras anoniminių alkoholikų (AA) susirinkimas. 
Į jį gali ateiti kiekvienas, kuris pageidauja išbristi iš alkoholio liūno ar padėti kitiems pasiekti blaivybės, susipažinti su mūsų taikoma sveikimo programa. Anoniminių alkoholikų artimieji, darbdaviai, gydytojai, socialiniai darbuotojai kviečiami nelikti abejingais ir atvykti į atvirą AA susirinkimą.


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.