Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Druskininkų teismo verdiktas R.Malinausko bendražygės
  byloje: V.Jurgelevičienė „išlipo sausa“, bet Viešųjų pirkimų
  tarnyba nutarimą ketina skųsti 
   Druskininkų teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, išnagrinėjusi savivaldybės administracijos direktorės V.Jurgelevičienės administracinio nusižengimo bylą, spalio 26 d. R.Malinausko bendražygei priėmė palankų nutarimą – jos atžvilgiu nutraukti administracinio nusižengimo teiseną. Viešųjų pirkimų tarnyba, V.Jurgelevičienei rugsėjo 14 d. surašiusi administracinio nusižengimo protokolą dėl viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimo, nežada nusileisti: R.Malinausko pavaldinę „išplovusį“ Druskininkų teismo nutarimą ketinama skųsti aukštesnės instancijos teismui. 
Nemalonumai – dėl sutarties su advokatų kontora
R.Malinausko bendražygei nemalonumai kilo dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pasirašytos teisinių paslaugų sutarties su advokatų kontora „Jurex“, kuriai nebuvo taikyta viešai skelbiama viešųjų pirkimų procedūra. Viešųjų pirkimų tarnyba buvo nurodžiusi nutraukti šią sutartį, tačiau Druskininkų valdžia, užuot paklususi nurodymams, jos ne tik nenutraukė, bet dar ir užsipuolė Viešųjų pirkimų tarnybą, apkaltinusi „galimu politinių užsakymų vykdymu“. Įdomi detalė, kad tos pačios advokatų kontoros „Jurex“ advokatai gina ir R.Malinauską su juo asmeniškai susijusiose bylose.

Prisitaikė išimtis

   Viešųjų pirkimų tarnyba šį pavasarį Druskininkų valdžiai nurodė nutraukti sutartį su advokatų kontora „Jurex“. Klausimai dėl savivaldybės ir „Jurex“ sudarytos teisinių paslaugų sutarties pagrįstumo į viešumą iškilo šių metų pradžioje, kai Druskininkų valdžia viešojoje erdvėje pasigyrė, jog žygiui į Seimą, reikalaujant pateikti apie ją parašytus skundus, pasisamdė „patirties šioje srityje turinčią“ advokatų kontorą. Pradėjus aiškintis, kokiu pagrindu buvo sudaryta minėta sutartis, paaiškėjo, kad centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nėra Druskininkų savivaldybės administracijos ir „Jurex“ teisinių paslaugų teikimo viešojo pirkimo. 
  Paaiškėjo, kad kurorto valdžia šiam pirkiniui prisitaikė Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas išimtis, kada šio įstatymo reikalavimai netaikomi. Tyrimą atlikusi Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad savivaldybės administracijos ir „Jurex“ sudarytoje sutartyje nurodytos atitinkamos teisinės paslaugos nepatenka į Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies išimčių taikymo sritį, todėl šioms paslaugoms įsigyti privalėjo būti vykdomas viešasis pirkimas įstatymo nustatyta tvarka.

Bylinėjimuisi samdo advokatų kontoras

   Druskininkų savivaldybės administracija teisinių paslaugų sutartį su advokatų profesine bendrija „Jurex“ sudarė pernai rugpjūčio 31 d. Pasidomėjus, kokios advokatų kontoros atstovauja savivaldybės administraciją pastarųjų metų bylose, paaiškėjo, kad vienoje iš jų „Jurex“ gina savivaldybės administracijos interesus Vijūnėlės dvaro byloje dėl žalos atlyginimo. Beje, tos pačios advokatų kontoros „Jurex“ advokatai gina ir R.Malinauską su juo asmeniškai susijusiose bylose, pavyzdžiui, dėl Latežerio sodybos pastato dalies, stoginės, lauko židinio nugriovimo, tvoros reikalų, taip pat ir dėl į Ratnyčios upę supiltų akmenų. Kilus klausimams, ar čia viskas iš tiesų taip švaru, ir ar už savo bylas meras tikrai susimoka savais pinigais, vietos valdžia atsakė, esą „administracija neatlieka mokėjimų už R.Malinauskui asmeniškai teikiamas teisines paslaugas“.
   Žiniasklaidoje nekart buvo rašyta apie opozicijos narių pasipiktinimą, kodėl su politiniais oponentais, nepriklausoma žiniasklaida ir netgi kitomis valstybės institucijomis į teisinius ginčus įsivėlusi kurorto valdžia brangioms advokatų kontoroms mėto didžiules biudžeto sumas. 
   Druskininkų savivaldybė, užuot paklususi šįmet kovo mėn. surašytam Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymui nutraukti sutartį su “Jurex“, davė griežtą atsaką - nieko ji nenutrauks, esą sutartis sudaryta pagal įstatymą, o pati tarnyba neva „galimai vykdo politinius užsakymus“. Kurorto valdžia pradžioje bandė išsisukti naujai pasirašytu papildomu susitarimu su „Jurex“, bet tai jų neišgelbėjo. Viešųjų pirkimų tarnyba rugsėjo 14 d.  V.Jurgelevičienei surašė administracinio nusižengimo protokolą ir medžiagą išsiuntė teismą baudos dydžiui nustatyti. 
   V.Jurgelevičienei Administracinio nusižengimo protokolas buvo surašytas pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio 1 dalį. Pagal šį straipsnį už viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą numatytas įspėjimas arba bauda nuo 250 iki 3 tūkst. eurų.

Į posėdį neatvyko – atstovavo advokatas

   Į Druskininkų teismo posėdį V.Jurgelevičienė neatvyko: administracinio nusižengimo byla buvo nagrinėta jai nedalyvaujant. Byloje R.Malinausko pavaldinei atstovavo advokatas J. Čobotas, kurį savivaldybės administracija samdo daugeliui savo bylų. 
Kaip rašoma teismo nutarime, V.Jurgelevičienės pusė gynėsi, esą „buvo pasirašyta standartinės formos Advokatų profesinės bendrijos parengta sutartis, kurios apimtis buvo susiaurinta priede prie sutarties, ir advokatų kontorai „Jurex“ „buvo suteiktos tik į VPĮ 6 straipsnio 4 punkto a ir b papunkčių taikymo sritį patenkančios paslaugos“, t.y. „Jurex“ esą atliko tik paslaugas, patenkančias į Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas išimtis. Minėtame sutarties priede Druskininkų valdžia ir advokatų kontora, dėl kurios savivaldybė taip stoja mūru, susitarė, kad „Jurex“ teiks teisines paslaugas skandalingai nuskambėjusio Vijūnėlės dvaro byloje. Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, vietos valdžia suplanavo kelių lygių ėjimus dėl Vijūnėlės dvaro, brangias advokatų paslaugas, aišku, apmokant miesto biudžeto pinigais.   „Jurex“ kontora turėjo „parengti prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje bei atlikti visus su šios civilinės bylos nagrinėjimu susijusius veiksmus“. Byla, kaip žinia, buvo pralaimėta – kiek advokatams buvo ištratinta mokesčių mokėtojų pinigų, neskelbiama, aiškinant, esą tai -„konfidenciali informacija“. Be to, anot Druskininkų valdžios, „esant didelei tikimybei“, kad bus pareikštas Vijūnėlės dvaro savininko „prašymas dėl žalos atlyginimo ir šis klausimas bus nagrinėjamas teisminėje institucijoje“, „Jurex“, pagal susitarimą su Druskininkų valdžia, turės atstovauti savivaldybės interesams ir atstovauti bylos nagrinėjime teisme. Be Vijūnėlės dvaro istorijų, „Jurex“ kontorai pagal sutartį savivaldybė taip pat pateikusi užduotį išgauti informaciją bei dokumentus iš Seimo ir kitų institucijų apie juos pasiekusius skundus dėl Druskininkų valdžios veiksmų, „išanalizuoti gautą informaciją“, konsultuoti ir rengti dokumentus teismams, „ginant pažeistą Druskininkų savivaldybės administracijos dalykinę reputaciją“. Žiniasklaidoje jau buvo rašyta, kuo baigėsi šie savivaldybės norai išsiaiškinti, kokio turinio raštus Druskininkų valdžios kritikai yra pateikę Seimui. Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas tuomet viešai patvirtino nesiruošiantis vykdyti šios zadanijos, R.Malinausko bendražygei V.Jurgelevičienei pasiūlęs pasiskaityti Konstituciją, draudžiančią persekioti už valdžios kritiką.

Viešųjų pirkimų tarnyba nutarimą ketina skųsti

   Druskininkų teismas, spalio 26 d. nutarime pažymėjęs, kad, Viešųjų pirkimų tarnybai 2018 m. kovo 27 d. surašius Pirkimų vertinimo išvadą, tarp Druskininkų savivaldybės administracijos ir „Jurex“ buvo pasirašytas papildomas susitarimas, kuriuo buvo sukonkretintos teisinių paslaugų teikimo sutarties sąlygos, t. y., kad teikiamos tik dėl Viešųjų pirkimų įstatymo išimtyje nurodytų teisinių paslaugų, nusprendė, jog „visa tai patvirtina, kad sutartis buvo sudaryta tikslu gauti konkrečias paslaugas ir nesutiktina su Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, kad pagal sudarytą sutartį gali būti teikiamos kitos paslaugos, kurių pirkimą reglamentuoja VPĮ“. 
Pasak Druskininkų teismo, „Viešųjų pirkimų tarnybos prielaida nesant konkrečių įrodymų, kad galimai buvo suteiktos kitos teisinės paslaugos ar jos gali būti teikiamos, kurios nepatenka į VPĮ įstatymo 6 straipsnyje nurodytas išimtis, nėra ir negali būti pagrindas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn už administracinio nusižengimo padarymą“. Teisėjos L.Jakubauskienės priimtu nutarimu sutartį su „Jurex“ pasirašiusios R.Malinausko pavaldinės, savivaldybės administracijos direktorės V.Jurgelevičienės administracinio nusižengimo teisena buvo nutraukta. Nutarimas per 20 dienų nuo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
   Viešųjų pirkimų tarnyba šią savaitę „Druskoniui“ patvirtino, kad analizuojami teismo motyvai bei argumentai, ir nutarimą ketinama skųsti aukštesnės instancijos teismui.
   „Sumos viešuose finansuose negali būti konfidenciali informacija“
Anksčiau savivaldybės administracija, pirkdama advokatų paslaugas, viešai skelbdavo viešuosius pirkimus, visuomenė matydavo sumas ir, natūraliai, piktindavosi, kodėl šitokios sumos leidžiamos advokatams, kai savivaldybės administracija turi visą juridinį skyrių. Kai pernai vasarą buvo priimtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, Druskininkų valdžia prisitaikė sau išimtis.  Galima numanyti kodėl: galimai nenorima viešinti sumų, kiek mokesčių mokėtojų lėšų išleidžiama brangiai apmokamiems advokatams, nes, išėjus informacijai į viešumą, kyla pasipiktinimo triukšmas, kodėl taškomos šitokios didžiulės biudžeto sumos. 
Viešųjų pirkimų tarybos vadovė Diana Vilytė, šių metų gegužę paklausta, kokios buvo išmokėtos sumos „Jurex“ kontorai nuo praėjusių metų rugpjūčio 31 d., kuomet sudaryta sutartis, tuomet paminėjo įspūdingą sumą: „Kadangi nenutraukta sutartis, tai sumos ir šiandien, matyt, yra leidžiamos. Sąskaitos išrašytos keistai: vienas vienetas, ir kažkokia suma. Ne taip, kad, pavyzdžiui, - už atstovavimą konkrečioje byloje, nurodant aiškų valandos įkainį. Sąskaitoje parašyta – vienas vienetas, vienąkart viena suma, kitąkart kita suma. Iš viso, man atrodo, buvo 38 tūkst. eurų, kiek mes matėm tų sąskaitų vertinimo metu, kai jie pateikė tas sąskaitas (preliminariai nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki š.m. kovo mėn., kuomet Viešųjų pirkimų tarnyba ėmėsi tyrimo, t.y. maždaug už pusmetį, - red.p.). O kiek biudžeto lėšų yra išleista iki šios dienos, nežinau, šitos informacijos mes nematom“.
   „O dėl perkančiųjų organizacijų nenoro viešinti įkainius ir viešinti sumas, už ką nupirkta, - yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvada, pasisakanti, kas yra konfidencialu ir kas yra ne, kad sumos viešuose finansuose negali būti konfidenciali informacija. O politikų atsakomybė prieš rinkėjus, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, matyt, yra skaidrios ir socialiai atskaitingos savivaldos bruožas. Jei politikai neatsiskaito, rinkėjai, matyt, turi pasidaryti išvadas“, - pridūrė D.Vilytė. 
   „Manau, kad toks susidvejinimas - ginti savivaldybę, o paskui paatstovauti jos merą šiek tiek privačiai ginčuose su kitomis valstybės institucijomis, negražiai atrodo pačiai advokatų bendruomenei, patys advokatai elgiasi, mano manymu, nelabai etiškai“, - situaciją pakomentavo Seimo narys A.Anušauskas, paklaustas, ar jam neatrodo keistai tokia Druskininkų valdžios kova dėl savivaldybę ir merą asmeniškai jo bylose atstovaujančios advokatų kontoros? 

„Druskonio“ inf.


PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.