Pirmas

Šiame numeryje

Savivaldybės žinios
Miesto žinios
Policijos žinios
Sportas
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai

Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Druskininkų apylinkės

Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija

  Karališka medžioklė su varovais
23-ame žurnalo “Ekstra” numeryje išspausdintas Valdo KVEDARO straipsnis sukėlė nemažą druskininkiečių susidomėjimą. Skaitytojų pageidavimu perspausdiname šios publikacijos ištraukas.


Karališkoji medžioklė. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės – FNTT Utenos apskrities vadovas A.Blaškevičius, pirmas iš dešinės – milijonine cigarečių kontrabanda kaltinamas ekspolicininkas V.Karalius. Antroje eilėje pirmas iš kairės – Lazdijų rajono policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų grupės inspektorius, šalia – buvęs jo šefas, dabar Druskininkų miesto policijos komisariato vadovas J.Narkevičius. Antroje eilėje pirmas iš dešinės – Interpolo sulaikytas G.Simanynas

   Greta garsiausių šalyje kontra-
bandininkų stovėjo teisėsaugos pareigūnai.


   Šių metų kovą “Ekstra” rašė apie vieno iš lietuviškos kontrabandos karalių – Viliaus Karaliaus krachą. 1984 m. tarnybą Lazdijuose, vidaus reikalų sistemoje pradėjęs dzūkas, įvairiose policijos tarnybose nesugebėjęs pakilti virš inspektoriaus pareigų kartelės (beje, prieš porą metų dirbęs ir Druskininkų kelių policijoje), ilgą laiką įtartas gyvenęs ne pagal darbines pajamas, bet taip ir nesugebėjus to įrodyti, vis dėlto buvo demaskuotas jau išėjęs į pensiją (dėl sveikatos būklės). Sausio viduryje už grotų V.Karalius sėdo su bendru, Raseinių raj. Ariogalos miestelio gyventoju Vytautu Petravičiumi. 
   Abiejų vyrų draugiją belangėje netrukus turėtų papildyti jų kompanionas, Kaune gyvenantis Gintaras Simanynas. Šį praeityje garsaus dzūko sūnų pavyko sulaikyti tik padedant Interpolui Kaliningrado srityje, kur įtariamasis ilgą laiką slapstėsi nuo tardymo.
   Teisėsaugininkų nuomone, tai didžiausia ligi šiol atskleista nusikalstama grupuotė, kuri apie dešimtmetį veik nekliudoma vertėsi cigarečių kontrabanda. Vien praėjusiais metais pareigūnų sulaikytos šiai grupuotei priskiriamos kontrabandos vertė – apie 16 mln. Lt.
   Kovą “Ekstra” retoriškai klausė: kokio aukščio gali būti “stogai”, dešimtmetį grupuotę saugoję nuo teisingumo? Kiek ilgai, demaskavus V.Karalių, išsilaikys visa kontrabandos karalystė? Po straipsnio anonimas atsiuntė redakcijai nuotrauką, siūlydamas įminti, kokie vyrai joje džiaugiasi medžioklės laimikiu.

Investicija į ateitį

   Paslaptingojo anonimo nuotrauką su vienuolika medžiotojų, nusifotografavusių prie tądien paklotų šernų, pirmučiausia parodėme policijos generaliniam komisarui Vytautui Grigaravičiui: gal jis pažįsta savo pavaldinius? O, tai Druskininkų miesto policijos komisariato vadovas, šis, greta stovintis, - Lazdijų “ekonomistas”. Tupintis lyg ir matytas, alytiškis, ar ne kriminalinėje anksčiau dirbęs, spėja generalinis komisaras. 
   Pirštu bakstelėjus į dar vieną medžiotoją ir paklausus, ar tai negalėtų būti garsusis milijonine kontrabanda kaltinamas buvęs jo pavaldinys V.Karalius, generalinis komisaras lošteli: va, sako, kaip pasitaisęs, sunkiai ir bepažinčiau. Taigi visas kelių komisariatų pareigūnų žiedas!
   Ir staiga V.Grigaravičius susigriebia lyg ir radęs atsakymą į seniai menamą mįslę: “Tai štai kur šuo pakastas! Pamenu, kai ant V.Karaliaus krito įtarimai gyvenant ne pagal pajamas, Druskininkų komisarą prispaudėme prie sienos – kaip Karalius pas tave pateko? Jis tada aiškinosi nieko nežinąs ir esąs niekuo dėtas. O, pasirodo, kartu medžioja… “
   Taigi V.Grigaravičius puikiai pažino kolegas ir pavaldinius: Druskininkų miesto policijos komisarą Juozą Narkevičių, ilgą laiką dirbusį Lazdijų policijoje ir vienu metu net jai vadovavusį, ilgalaikį Lazdijų rajono policijos komisariato ekonominės policijos vadovą Audrių Kuncą. Trečiasis V.Grigaravičiaus įvardytas asmuo, Artūras Blaškevičius, Alytaus kriminalinėje policijoje seniai nebedirba. Tada, jei tikėtume nuotraukoje įspausta data, jis galėjo būti Mokesčių policijos departamento Alytaus apskrities inspektorius, šiuo metu – šios tarnybos, pervadintos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Utenos apskrities vadovas, komisaras inspektorius.
   O kai “Ekstros” korespondentas bakstelėjo pirštu į nuo grupelės per kelis žingsnius atsitraukusį medžiotoją ir pasakė, jog tai neseniai dar Interpolo ieškotas garsusis kontrabandininkas G.Simanynas (Kauno nusikalstamo pasaulio autoritetu vadinamą Henriką Daktarą teismas įpareigojo su šiuo asmeniu nesusitikinėti, - aut.), V.Grigaravičius vėl loštelėjo: “Tada nebeturiu komentarų”. 
   Vienas teisėsaugos pareigūnų, taip pat patvirtinęs dalies medžiotojų tapatybę, metė taiklią repliką: “Juk tai investicija į ateitį!”
   “Ekstrai” nesėkmingai bandant nustatyti kitų medžiotojų asmenybes, pareigūnų žiedas netikėtai prasiplėtė. Pasirodo, praėjusių metų rugsėjo 21 d. greta Lazdijų kartu su keturiais vyrais šernų bei plėšrūnų tykoti išsiruošė ką tik policininko uniformos netekęs tas pats V.Karalius bei… ką tik naujai iškeptas Muitinės departamento kriminalinės tarnybos vadovo pavaduotojas Sigitas Petkevičius. (…)
   Kieno nematomai rankai diriguojant baudžiamosios bylos, kuriose pagrindinis įtariamasis dėl kontrabandos buvo Vilius Karalius, net du kartus buvo atsidūrusios Generalinėje prokuratūroje, tačiau visąlaik nukeliaudavo į žemesnes instancijas “tolesniam tyrimui”? Ir tik trečias kartas nemelavo – su organizuotu nusikalstamumu kovojantiems prokuratūros pareigūnams kilo įtarimų, jog taip stengiamasi bylas numarinti. Kontrabandos karalystės galo sulauksime, kai į dienos šviesą bus išvilkta ne tik visa kontrabandininkų gauja ir su ja medžiojantys teisėsaugos pareigūnai, bet bus demaskuota ir ją dešimtmetį globojusi nematoma tėviška ranka.

Skirtingos reakcijos

  Prie šios temos “Ekstra” vėl sugrįžo birželio 23 d. Šios dienos numeryje pranešama, kad laikinai einantis Muitinės departamento direktoriaus pareigas Rimutis Klevečka pasirašė įsakymą, kuriuo iš sistemos atleido Kriminalinės tarnybos vadovo pavaduotoją Sigitą Petkevičių. Buvęs pareigūnas tokios bausmės sulaukė už muitinės bei tarnybos pareigūno vardo diskreditavimą “Ekstrai” atskleidus, jog jis medžiojo kartu su neseniai atskleisto didžiausios Lietuvos kontrabandos tinklo organizatoriais V.Karaliumi ir G.Simanynu.
  Tuo tarpu kitų “Ekstros” paminėtų aukštų teisėsaugos pareigūnų, medžiojusių kartu su kontrabandininkais, pavardės jų viršininkams galvos skausmo nesukėlė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atstovė spaudai I.Montvilienė teigė, jog “valdžia nėra linkusi revizuoti praeities faktų, jei šiuo metu ant pareigūno nekrinta įtarimų šešėlis”. Policijos generalinis komisaras V.Grigaravičius “Ekstrai” sakė, jog šiuo metu jam “galvą labiau skauda dėl Raseinių”, o jei pavaldiniai medžiojo kartu su kontrabandininkais – tai buvo daroma ne darbo, o poilsio metu.
   “Ekstra” nebeturėjo ko pridurti – tik pakartojo nuotrauką, kurioje sunku atskirti, kas čia kontrabandininkai, o kas policijos ir FNTT pareigūnai.

 

  Policijos žinios
VAGYSTĖS
Liepos 1 d. naktį apvogtas kioskas. Iš Gardino g. esančio šilumos mazgo pavogtas motoroleris. Iš Sodų g. esančio garažo dingo obliavimo staklės. Ateities g. pavogtas dviratis.

ROVĖ GĖLES
Liepos 1 d. prie kavinės pastebėta moteris, raunanti gėles.

NETIKRI NUMERIAI
Liepos 1 d. Raigardo PKP sulaikytas automobilis, įtarus, kad jo numeriai gali būti suklastoti.

IŠDAUŽĖ
Liepos 3 d. išdaužtas automobilio, stovėjusio Merkinės g., durelių stiklas.

MIRĖ
Liepos 5 d. kempingo namelyje rastas vyro lavonas be išorinių smurto žymių.

SUMUŠĖ BROLIS
Liepos 6 d. į policiją kreipėsi moteris, pasiskundusi, jog ją sumušė ir suspardė nuosavas brolis.

MEDŽIOTOJAMS BEI ASMENIMS, TURINTIEMS AR NORINTIEMS ĮSIGYTI ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS SAVIGYNAI AR MEDŽIOKLEI
2002 m. sausio 15 d. priimtas LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas ( Žin. 2002, Nr.12-467), kuris įsigaliojo nuo šių metų liepos 1 d. Nuo šiol ginklai klasifikuojami pagal jų pavojingumo laipsnį į A, B, C, D kategorijas. Įvesta nauja sąvoka “Ginklų naudotojas”. Ji reiškia, kad šeimos nariai, įgiję teisę, galės naudotis kito šeimos nario savigynos, medžiokliniu, sportiniu ginklu. Trumpuosius šaunamuosius ginklus savigynai gali įsigyti asmenys, ne jaunesni kaip 23 m., o medžioklinius šaunamuosius ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 m. Be sveikatos ir kompetencijos reikalavimų, vienas iš naujų kriterijų, lemiančių asmens teisę įsigyti ir turėti ginklą, yra to asmens nepriekaištinga reputacija. Reikšmės turės teistumas, įvykdyti teisėtvarkos pažeidimai, įrašymas į įskaitas ir kt. Pažymėtina, kad netyčiniai nusikaltimai, kiti teisės pažeidimai LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme siejami su alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimu, tai reiškia, kad leidimų išdavimo sąlygos griežtėja. Kita vertus, atsisakoma reikalavimo tikrinti, ar šeimos nariai įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl psichikos ligos ar sutrikimo, alkoholizmo, narkomanijos. Lietuvai tapus ES nare asmenys, turintys ginklus, galės gauti 5 m. galiojantį Europos šaunamojo ginklo leidimą, kuris suteiks teisę, turint iškvietimą be papildomų leidimų iš Lietuvos ar kitos valstybės vykti į medžioklę ar sporto tikslais į kitas ES valstybes. Leidimai laikyti ir nešioti šaunamuosius ginklus dabar bus išduodami 5 metams. Daugiau informacijos galite sužinoti policijos komisariato Licencijavimo grupėje, 18 kab., arba tel. 59057.

DRUSKININKŲ POLICIJOS KOMISARIATAS PRANEŠA, 
kad nuo birželio 16 iki rugsėjo 7 d. Savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymą vyksta kompleksinė priemonė “Aguona 2003”. Gyventojus, ką nors žinančius apie asmenis, neteisėtai gaminančius, perdirbančius, įgyjančius, laikančius, gabenančius, siunčiančius ar vartojančius narkotines ar psichotropines medžiagas, prašome pranešti policijos pasitikėjimo telefonu 59114 arba 02. Lietuvos kriminalinės policijos biuro nemokamas telefonas (8-800) 20808.

  


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>

© 1997-2003 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.