Pirmas

Šiame numeryje
Savivaldybės žinios
Miesto žinios
Policijos žinios
Klausimas
Sportas
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija

  SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA
 • Lapkričio 15 d. meras R.Malinauskas dalyvavo Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos komiteto posėdyje Ūkio ministerijoje, kuriame buvo svarstyti smulkaus ir vidutinio verslo projektai bei pristatytas Druskininkų turizmo ir verslo informacinio centro įkūrimo projektas, kuriam projektuoti lėšos (65 tūkst.Lt) bus skirtos dar šiais metais. Minėtas centras bus įrengiamas buvusioje geležinkelio stotyje.

 • Lapkričio 14 d. UAB “Druskininkų vandentiekis” vyko Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimo rekonstrukcijos projekto projektavimo ir rangos konkurso dalyvių posėdis bei objekto apžiūra. Konkurso dokumentus įsigiję 23 įmonės. ISPA agentūros, delegatūros bei įmonės vadovai atsakė į konkurso dalyvių klausimus, patikslinančius konkurso dokumentus, bei apžiūrėdami objektą aptarė rekonstrukcijos projektą. Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas - 2002 m. gruodžio 23 d. Konkurso vokai atplėšiami 2002 m. gruodžio 24 d. ISPA agentūroje Vilniuje. Lapkričio 19 d. Druskininkų mero patarėjas L.Urmanavičius ir UAB “Druskininkų vandentiekis” direktorius V.Jakimavičius lankėsi ISPA agentūroje, kur buvo aptartas Druskininkų vandevalos sistemos modernizavimo rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo planas ir konkrečios darbų datos. Taip pat aptartos darbų techninės pagalbos bei techninės priežiūros įgyvendinimo galimybės.

 • Kviečiame atsiliepti šeimas, turinčias geras gyvenimo sąlygas ir mylinčias vaikus, kurios norėtų globoti vaikus, likusius našlaičiais ar iš probleminių šeimų. Šeimas, kurios norėtų padėti vaikams, kad jie nebūtų atiduoti į globos namus, o pajustų šeimyninę šilumą ir namų jaukumą, prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybą, Vasario 16-osios g. 7, 209 kab, tel. 51645.

 • Kur teirautis informacijos apie SAPARD paramą? Kad būtų maksimaliai ir efektyviai panaudojamos Specialiosios žemės ir kaimo plėtros programos (SAPARD) lėšos, daug dėmesio skiriama visų suinteresuotų asmenų informavimui bei konsultavimui. Apskričių kaimo plėtros programų skyriai yra atsakingi už SAPARD paramos lėšų administravimą apskrities rajonuose. Alytaus apskrityje informacijos teirautis apie paramos suteikimo tvarką ir sąlygas galima šiame skyriuje: Alytaus kaimo plėtros programų skyriuje, Tvirtovės g. 3, LT-4580 Alytus, tel/faks.: (8~315) 37563 arba Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje, 210 kab., specialistas Ž.Nevulis, Vasario 16-osios g. 7, LT-4690 Druskininkai, tel.: (8~313) 53770. 
     Pareiškėjas, jau apsisprendęs siekti paramos pagal SAPARD kryptis, Apskrities viršininko administracijos Kaimo plėtros programų skyriui turės pateikti šiuos dokumentus: užpildytą tipinę paraiškos formą, atitinkančią SAPARD paramos prioritetinę kryptį, verslo planą ar projekto aprašymą (priklausomai nuo krypties) ir kitus paraiškos formoje nurodytus dokumentus. Paraiška teikiama toje apskrityje, kurioje registruotas ūkio subjektas.
     Agentūra apie vertinimo rezultatus visus pareiškėjus informuoja raštu. Su tais pareiškėjais, kuriems suteikiama parama, Agentūra pasirašo tipinę paramos sutartį, kurioje numatomos šalių teisės ir pareigos, paramos suma, investicijos bei jų įgyvendinimo terminai.
     Tipinių paraiškų, mokėjimo prašymų formas pareiškėjas gali rasti Kaimo plėtros programų skyriuose apskrityse bei Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Gedimino pr. 19, LT-2025 Vilnius, tel. (8~5) 2391381, faksas: (8~5) 2 391376, el.paštas: info@nma.lt, internete: http://www.nma.lt). Be to, čia pareiškėjai gauna visą reikiamą informaciją apie SAPARD paramos teikimo tvarką bei reikalavimus. Taip pat paraiškų, mokėjimo prašymų formas ir visą reikalingą informaciją galite gauti Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus (Vasario 16-osios g.7) 210 kab., specialistas Ž.Nevulis, tel. 53770.

 • Valstybės ir Europos Sąjungos parama ūkininkams. Druskininkų savivaldybės bendrasis žemės ūkio naudmenų plotas yra 8500 ha, tačiau ūkius įregistravę tik 30 ūkininkų, kuriems priklauso 520 ha. Likusi žemės dalis neapleista, ji yra dirbama, tačiau žemdirbiai neregistruoja ūkių, nedeklaruoja pasėlių ir todėl negali gauti valstybės paramos. Statistikos duomenimis, Savivaldybės teritorijoje yra per 3500 ūkių, užsiimančių žemės ūkio veikla ir dirbančių daugiau negu 3400 ha ariamos žemės. Nemažą dalį žemės ūkio naudmenų dar sudaro pievos ir ganyklos.
     Tačiau galbūt dėl informacijos trūkumo dauguma žemdirbių nežino, kokiu būdu galima gauti paramą. Iš visų registruotų ūkininkų pasėlius šiais metais deklaravo tik 8. Už deklaruotus 320 ha pasėlių jie gavo 27 200 Lt kompensaciją, o už sausros padarytą žalą dar bus priskaičiuota per 6 700 Lt. Kad daugiau žemdirbių gautų išmokas, būtina susitvarkyti ūkių registraciją ir deklaruoti pasėlius. 
     Artimiausias laikas, kada bus teikiama valstybės parama - 2003 metai, todėl ūkius reikėtų registruoti nuo metų pradžios, o deklaruoti juos nuo 2003 m. gegužės mėnesio. Būtent pagal šias deklaracijas ir bus skaičiuojamos išmokos.
     2003 m. išmokos tikriausiai bus mokamos pagal 2002 metais patvirtintą Kaimo rėmimo programą. Pagal ją teikiamos šios paramos:
     Parama už augalų sertifikuotą dauginamąją medžiagą: tiesioginės išmokos už modernizuotuose žieminiuose šiltnamiuose derliui auginamų kultūrų pasėlius; veislinių gyvulių, paukščių, žuvų ir žvėrelių įsigijimo tikslinis finansavimas; ekologinio žemės ūkio plėtotės rėmimas; parama nelaimės atveju; kompensacinės išmokos ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse; tiesioginės išmokos už 2002 metų derliui pasėtų ir subrandintų grūdams grūdinių augalų pasėlių hektarą; vienkartinės tiesioginės išmokos už karves žindenes; vienkartinės tiesioginės išmokos už ėriavedes; ūkių modernizavimo finansavimas; tiesioginės išmokos už intensyviai prižiūrimus verslinius vaismedžių sodus ir uogynus; vienkartinės tiesioginės išmokos už bičių šeimas; tiesioginės išmokos už paskerstus galvijus; parama pieno ūkiams. 
     Ūkininkas, įregistravęs ūkį, neturės mokėti labai didelių mokesčių, kaip dažnai galvoja. Dirbantys asmenys moka tik socialinio draudimo įmokas, kurios yra žymiai mažesnės už tas išmokas, kurias jis galėtų gauti.
    Druskininkų savivaldybės teritorijoje yra 860 karvių laikytojų, kurie turi 1200 registruotų karvių. Visose Žemės ūkio ministerijos informacijose skelbiama, kad pieno pardavimo kvotos bus skiriamos tik registruotiems žemės ūkio subjektams. Kadangi visos pieno įmonės jau seniai yra privatizuotos ir pieną superka ne valstybė, pieno kvotos tikrai bus, nes taip yra visoje ES. 
     Patariame ūkininkams registruoti ūkius, tvarkyti buhalterinę apskaitą bei pildyti deklaracijas, kadangi tik tuomet bus galima gauti kvotas bei pasiimti valstybės bei ES skiriamą paramą, kuri bus tikrai nemaža.
     Dėl tikslesnės informacijos apie valstybės paramos teikimą ūkininkams, ūkių registravimą, deklaravimą prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus specialistą Ž.Nevulį, Vasario 1-osios g. 7, 210 kab., tel. 53770.

 


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>© 1997-2002 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.