Pirmas

Šiame numeryje
Savivaldybės žinios
Miesto žinios
Policijos žinios
Klausimas
Sportas
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija

  SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA
SAPARD programos lėšos

   Siekiant pritraukti negrąžintiną finansavimą iš SAPARD programos lėšų, Druskininkų savivaldybė, bendradarbiaudama su UAB “Verslo konsultacijų spektru”, ruošia Leipalingio miestelio buitinių nuotekų kanalizavimo ir valymo sistemos įrengimo ir vandens gerinimo rekonstrukcijos investicinį projektą.
Programos SAPARD lėšų finansavimo pritraukimas leistų Savivaldybei sutaupyti iki 90 % investicinio projekto įgyvendinimo kaštų. Esant maksimaliai SAPARD paramai (1 260 000 Lt), Savivaldybės lėšos sudarytų 221 900 Lt.
   Projektas būtų įgyvendintas per 2 metus. 2003 m. – nuotekų valymo įrenginių statyba Leipalingyje bei kanalizacijos ir vandens gerinimo sistemų modernizavimo ir plėtros projekto parengimas, o 2004 m. – būtų užbaigiama kanalizacijų ir vandens gerinimo plėtra.
    Rugsėjo mėnesį pasirašius bendradarbiavimo sutartį su UAB “Verslo konsultacijų spektru” jau gruodžio mėnesio pradžioje būtų pateikti dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir mėnesio pabaigoje parenkamas rangovas.

Druskininkų vandens pramogų parkas

   Jeigu įmonei, ketinančiai Druskininkuose įrengti Vandens pramogų parką, nepavyktų užsitikrinti užsienio partnerių finansavimo, kaip alternatyvą Savivaldybė nusprendė pati bandyti surasti finansavimą minėtam projektui.
   Savivaldybė sukūrė sau pavaldžią uždarąją akcinę bendrovę “Druskininkų vandens pramogų parkas”. Norint pritaikyti esamas paslaugas pagal atvykstančių žmonių poreikius, svarbu suderinti gydymą ir poilsį, sukurti kuo daugiau traukos objektų, orientuotų į įvairias pramogas ir poilsį, todėl Druskininkų savivaldybė Ūkio ministerijai, Turizmo departamentui ir PHARE 2003 programai pateikė investicinio projekto “Turizmo infrastruktūros plėtra Druskininkų kurorte įrengiant vandens pramogų parką” aprašymą. Siūlomo projekto esmė - panaudojant originalios konstrukcijos Fizioterapijos gydyklų pastatą ir tinkamai išnaudojant aplink pastatus esančią erdvę, sukurti viso regiono traukos objektą – vandens pramogų parką, kuris suteiktų galingą impulsą kitoms paslaugoms plėtoti, nedarbui mažinti. Visas projekto biudžetas yra 5,7 mln. EUR, PHARE biudžetas – 3,75 mln. EUR.

Gamtinių dujų dujotiekio tinklų įrengimas

    Druskininkų savivaldybė, siekdama užtikrinti alternatyvaus kuro – gamtinių dujų – tiekimą savivaldybės teritorijoje, PHARE 2003 programai pateikė investicinį projektą - “Gamtinių dujų dujotiekio vidaus tinklų įrengimas Druskininkų savivaldybėje”, kurio bendra vertė – 1,983 mln. EUR. Įgyvendinant šį projektą, būtų įrengtas gamtinių dujų dujotiekio tinklas mieste ir nutiesta dujotiekio atšaka į Viečiūnų gyvenvietę. Infrastruktūros gerinimas Viečiūnuose, nutiesiant gamtinių dujų tinklus, padės pagerinti problematišką situaciją gyvenvietėje. Galimybė naudoti gamtines dujas šildymui žymiai pagerintų verslo vystymo sąlygas, pritrauktų investicijas į kurortą, o gyventojams maisto gaminimui dujos atpigtų apie 3,5 karto.

Vilos “Linksma” patalpų rekonstrukcija

   Druskininkų savivaldybė PHARE 2003 programai taip pat pateikė investicinį projektą – “Druskininkų infrastruktūros pritaikymas tarptautinėms konferencijoms ir aukščiausio lygio valstybiniams susitikimams”. Pagrindinis projekto tikslas - prisidėti prie kurorto įvaizdžio formavimo, pritraukti investicijas į miestą, skatinti mainus tarp pasienio regionų, prisidėti prie šalies užsienio politikos uždavinių įgyvendinimo atliekant vilos “Linksma” patalpų rekonstrukciją ir teritorijos sutvarkymo darbus, pritaikant pastatą įvairių konferencijų, seminarų, parodų, ekspozicijų, koncertų, aukščiausio lygio susitikimų organizavimui. Vila “Linksma” yra vienas reikšmingiausių kultūros paveldo objektų Druskininkuose, įtrauktas į kultūros vertybių sąrašus, todėl tikslinga šį architektūros paminklą rekonstruoti ir pritaikyti reprezentaciniams tikslams. Įgyvendinus siūlomą projektą, t.y. pritaikius vilos „Linksma” pastatą pagal šiuolaikinius techninius ir protokolinius reikalavimus, čia galėtų vykti aukščiausiojo lygio valstybiniai susitikimai, tarptautinės konferencijos ir seminarai taip pat kamerinės muzikos koncertai, parodos ir kt. Moderniai įrengus kurorto istorijos ekspoziciją bei akcentuojant pagarbų, atsakingą požiūrį į Druskininkų istoriją, būtų sukurta miestą, regioną bei šalį reprezentuojanti aplinka. 
   Numatoma investuojamų pinigų suma 649 688 EUR.

Taryba pritarė nuomos sutarties projektui

   Rugpjūčio 29 dienos Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Viečiūnų fabriko ilgalaikės nuomos sutarties projektui. Šios sutarties projektą dabar turėtų patvirtinti ketinančios investuoti Tailando kompanijos valdyba. Druskininkų savivaldybės ir investuotojų sutarties pasirašymas turėtų įvykti iki spalio mėnesio pabaigos. Abi šalys – tiek Savivaldybė, tiek Tailando kompanija yra suinteresuotas, kad kuo greičiau būtų galima pasirašyti sutartį ir pradėti veiklą. Šiuo metu investuotojai su bankais derina šio verslo plano finansavimą.

Mokslo metams artėjant


   Rugsėjo 30 dieną Varėnos rajone vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Varėnos r. savivaldybės renginys – kūrybinė komandiruotė žurnalistams “Savivaldybių aktualijos iš arti”. Renginio metu Merkinės V.Krėvės –Mickevičiaus vidurinėje mokykloje vyko spaudos konferencija “Mokslo metams artėjant – švietimo reformos aktualijos iš arti”. LSA socialinio komiteto narė, Druskininkų savivaldybės vicemerė Kristina Miškinienė skaitė pranešimą apie bendrus šalies švietimo reformos bei moksleivio krepšelio klausimus.

Atlyginimai švietimo įstaigų darbuotojams

   Šiais metais Finansų ministerija neskyrė finansavimo švietimo įstaigų darbuotojų atostoginiams atlyginimams išmokėti, tačiau Savivaldybė gavo 2-jų mėnesių tikslinę dotaciją mokinių krepšeliui finansuoti bei paėmė 500 tūkstančių litų paskolą iš Savivaldybės trumpalaikės kredito linijos, todėl laiku visiems švietimo įstaigų darbuotojams buvo išmokėti minėti atlyginimai. Paskola buvo grąžinta rugpjūčio mėnesį.

Privatizacija

   Viešojo aukciono metu 2002 m. rugpjūčio 29 d. vyko 186,02 kv.m. mūrinio pastato Liepų g.2, Druskininkuose ir šiam objektui priskirto 10754 kv.m. žemės sklypo privatizavimas. Pradinė privatizavimo objekto pardavimo kaina – 54 tūkst.litų, iš jų 24 tūkst. litų – žemės sklypo pradinė pardavimo kaina. Didžiausia viešame aukcione pasiūlyta kaina – 56 tūkst.litų. Aukciono dalyvių skaičius – 1, laimėtojas – UAB “Stamita”.

 


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>© 1997-2002 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.