Pirmas

Šiame numeryje
Savivaldybės žinios
Miesto žinios
Policijos žinios
Klausimas
Sportas
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija

  Nemalonumai tęsiasi
   Liepos pabaigoje “Druskonis” rašė apie incidentą, įvykusį tarp Neravų gatvės gyventojo Rimo Janeikos ir kelių kurorto policijos komisariato pareigūnų. Policija turėjo informacijos, kad neraviškio garaže laikomas didelis kiekis spirito. Liepos 16 d. trys pareigūnai atvyko į 32 metų R.Janeikos namus ir paprašė leisti apžiūrėti garažą. Dėl įvykių, vykusių toliau, prokuratūrai teko tirti abiejų konfliktavusių pusių skundus.
   Pareigūnai teigė, kad garažo šeimininkas jiems vykdant tarnybines pareigas fiziškai pasipriešino. Dviems inspektoriams, norėjusiems apžiūrėti R. Janeikos garažą, jis neva smogė į veidą. Policininkai pasakojo, kad neraviškis garaže staiga griebė ten buvusį 10 litrų talpos indą ir ėmė laistyti jame buvusį skystį, skleidusį alkoholio kvapą. Pareigūnams teko kviestis pastiprinimą.
R.Janeika savo ruožtu kreipėsi į prokuratūrą, teigdamas, jog tai jis nukentėjo nuo policininkų. Neraviškis tvirtino, kad pareigūnai be jo sutikimo norėjo apžiūrėti garažą ir panaudojo prieš jį jėgą. 
   Iš pradžių Druskininkų prokuratūroje buvo tiriamos abi medžiagos – dėl smurto panaudojimo prieš pareigūnus ir dėl pareigūnų įgaliojimų viršijimo. Vėliau pastaroji medžiaga buvo perduota Varėnos prokuratūrai. Ši nustatė, jog R.Janeikos pareiškime yra daug prieštaravimų, keliančių abejonių dėl jo skundo pagrįstumo. Surinkus įrodymus, nenustatyta, kad pareigūnai tąsyk viršijo savo įgaliojimus. Rugpjūčio pabaigoje Varėnos prokurorai priėmė nutarimą baudžiamosios bylos nekelti.
Analogišką nutarimą priėmė ir Druskininkų prokuratūra, tyrusi medžiagą dėl smurto panaudojimo prieš pareigūnus. Prokurorai motyvavo tuo, kad nebuvo pakankamų įrodymų, jog R.Janeika sumušė tris policininkus. 
   Tačiau neraviškio nemalonumai dar nesibaigė. Už nedidelį kiekį tada garaže rasto nespėto išlaistyti spirito policijos komisaras nubaudė jį maksimalia už tokį nusižengimą numatyta bauda – 2000 Lt. Įrodinėdamas, jog už neleistiną alkoholio laikymą jis niekada nebuvo baustas ir pirmam kartui tokia bauda per didelė, R.Janeika apskundė šią nuobaudą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

“Druskonio” inf.

 

  Aptiko degtindarį
   Rugpjūčio 21 d. aplinkosaugininkai kartu su kitų tarnybų atsakingais pareigūnais važinėjo po mūsų Savivaldybės teritorijoje esančius draustinius. Prieš pat vidurdienį Stračiūnų herpetologiniame (varlių) draustinyje jie aptiko 50 metų Algimantą Žukauską, verdantį naminę degtinę. Margų kaimo gyventojas aplink bravorą buvo privertęs kalnus buitinių šiukšlių. Aplinkos apsaugos agentūros viršininkas netvarkingam degtindariui skyrė 300 Lt baudą ir įpareigojo per savaitę susitvarkyti, kitaip – pažadėjo bausti dar.
   Iškviesti policijos pareigūnai šalia A.Žukausko bravoro rado 38 litrus pirmo varymo samanės bei apie 300 litrų, kaip jie manė, brogos, supilstytos į kelias statines. Po ekspertizės paaiškėjo, kad rastoji tyrė visai ne broga, o žlaugtas, t.y. raugo atliekos, jau nebetinkamos naminei gaminti. A.Žukauskas nesigina varęs samanę, tik, kaip ir visi jo likimo broliai, tvirtina aparatą netyčia aptikęs miške. Dėl tokio “radinio” kaimiečiui teks sėstis kaltinamųjų suolan – jam iškelta baudžiamoji byla.

   Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento analitinės kontrolės skyriaus specialistai rugpjūčio 29 d. matavo deguonies kiekį Nemuno vandenyje ties Druskininkais. Kadangi dėl sausros upė smarkiai nusekusi ir negali pati natūraliai apsivalyti, kyla pavojus žuvims. Specialistai nustatė, kad kol kas deguonies kiekis Nemune atitinka normą ir žuvys nedūsta.

   Rugpjūčio 17 d. Ilgio ežerą išsinuomavę “Karpio” žvejų klubo nariai pastebėjo vidury baltos dienos nardantį ir žeberklu žuvis bandantį badyti pilietį. Sulaikytas raseiniškis Karo prievolės administravimo tarnybos prie KAM skyriaus viršininkas Darius Bagdonas nė vienos žuvies dar nebuvo spėjęs nusmeigti, tačiau už neleistiną žvejybos būdą aplinkosaugininkai jam skyrė 400 Lt baudą. Brakonieriauti susirengęs vyriškis neteko žeberklo ir nardymo akinių, kurie buvo konfiskuoti. Ant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių surašyto protokolo kariūnas pasirašyti atsisakė, į medžiagos nagrinėjimą Druskininkų agentūroje neatvyko. Nutarimas į Raseinius jam nusiųstas registruotu laišku. Jei D.Bagdonas nesumokės baudos gražiuoju, pranešimas apie jo nuotykius Druskininkuose bus siunčiamas į Krašto apsaugos ministeriją.

   Ilgio ežere žvejojęs be leidimo Vygaudas Niaura nubaustas 25 Lt bauda; Kęstučiui Taručiui už tokį pat nusižengimą skirta 62 Lt bauda, taip pat jis neteko meškerės su beinertine rite. Ričardas Jonušas ne tik žuvavo Ilgyje be leidimo, bet ir automobilį buvo pasistatęs ant žolės, o su drausmintojais elgėsi taip įžūliai, kad jį teko tramdyti iškviestiems policininkams. R.Jonušas nubaustas 87 Lt bauda.

“Druskonio” inf.

 

  Saulės takas – šventa karvių vieta?
Lengviau kovoti su vagimis

   “Kas čia pas jus darosi? Tokioje vietoje, kaip Saulės takas, negalima praeiti per karvių bandas. Gal Druskininkuose, kaip Indijoje, karvės šventos, kad jos vaikšto kur panorėjusios?”, - druskininkiečius per dantį traukė “Eglės” sanatorijos poilsiautojas iš Suvalkijos. Ne pirmus metus atvažiuojantis ilsėtis į kurortą, jis visada braido po Ratnyčėlę, mėgsta kaskadas ir jaukią Saulės tako aplinką. “Tačiau jau kelerius metus čia randu ganyklą. Ypač gaila vadinamo V.Mozūriūno šaltinio, iš kurio anksčiau žmonės vandenį gerdavo. Dabar ši vieta paversta karvių girdykla. Pritrypta, kanopų žymės. Nesuprantamas dalykas!”, - piktinosi poilsiautojas. Ne tik jis vienas “Druskoniui” skundėsi keistu mūsų žmonių požiūriu į poilsio vietas. Viename Savivaldybės Valdybos posėdžių vienas Tarybos narys irgi stebėjosi, kada karvių savivalei Saulės take bus padarytas galas.
   Pradėjus domėtis, kas kurorte yra paskelbęs kryžiaus žygį prieš rekreacinėje kurorto zonoje gyvulius ganančius ūkininkus, paaiškėjo, jog Druskininkuose lengviau kovoti su agresyviais vagimis nei su romiomis karvėmis. 

Kas kovos su karvių bandomis?

  Anot policininkų, jie pirmą kartą girdi apie tokią problemą. Dėl Saulės take ganomų galvijų policija negavo nei vieno pareiškimo, o kai kurie pareigūnai stebėjosi, kodėl ši žalia juosta turėtų būti uždrausta karvėms. Savivaldybės Želdinių priežiūros komisijos pirmininkė J.Verbickienė teigia, jog pagal taisykles miesto teritorijoje, kuriai priklauso Saulės takas, galvijus ganyti griežtai draudžiama. Jos nuomone, čia tvarką turėtų prižiūrėti ir Švaros komisija, kuriai vadovauja Aplinkos apsaugos Druskininkų agentūros viršininkas S.Kvaraciejus. “Vaikėm mes tas karves, vaikėm jau anksčiau, bet kas iš to? Žmonės gavo įspėjimus, pasižadėjo nevedžioti, o apsisukę vis tiek daro savo”, - anot S.Kvaraciejaus, ganydami gyvulius viešoje miesto teritorijoje ratnyčėnai pažeidžia gyvūnų laikymo taisyklės, o pažeidėjus, paliekančius savo karves Saulės take, turi bausti savivaldybių policija. “Kada susitvarkysite? – klausė su karvėmis maudytis nemėgstantis poilsiautojas. – Ar darbai prasidės tik tada, kai į karvės bandą čia įsilips koks žymus kurorto svečias?”
   Saulės takas anksčiau turėjo ichtiologinio draustinio statusą, dabar čia yra tiesiog rekreacinė poilsio zona miesto teritorijoje.

“Druskonio” inf.

 

  Aistros dėl kankinto šuns 

Teresa šuneliui rado geras rankas – nuo šiol Drupis gyvens septyniolikmečio Kęsto Balčiaus tėvų sode 

   Druskininkietė Teresa Igumnova teigia net apsiverkusi, taip jai buvo gaila pasikarti prie pušies palikto šuns. Praėjusį šeštadienį prie tiltelio per Melnyčėlės upelį su savo koli veislės šunimi Samsonu vaikštinėjusi moteris nustėro, kai prie vieno medžio pamatė pririštą inkščiantį gyvulį. Šunelis atrodė apgailėtinai: įplėšta ausimi, virvę keliskart apsukęs aplink pušį. Gaila Teresai pasidarė pasismaugti galinčio gyvio, ėmė ji klausinėti šalia gyvenančių žmonių, kas šitaip niekšiškai su šuniu elgiasi. Šie atsakė, jog vargšas jau kelios dienos čia pririštas kankinasi. Netoliese, Liškiavos g. gyvenanti moteris nuėjo namo šuniui ėdesio atnešti. Kai grįžo, rado tik nutrauktą virvę. Teresos nuostabai nebuvo galo, kai kitądien, grįždama iš bažnyčios, stotelėje prie buvusio “Eglės” bendrabučio vėl sutiko vakarykštį nelaimėlį. Moteris ilgai nedvejojo. Parsivedė šunį namo, tik kur dar vieną šunį bute laikyti? Laimė, atsirado mielaširdingi kaimynai, kurie sutiko vargšiuką priglausti. “Kas šitaip gali elgtis su gyvuliu? Juk jis gyvas padaras, - kieta žmogaus širdimi stebėjosi moteris. – Kai pamačiau šį vargšelį ir kokiom priemonėm juo norėta atsikratyti, skambinau net policijai. Ką ten, ar kam įdomu toks barbarizmas su šunimi? O juk reikia kažką daryti, nubausti ir paauklėti tokius, kad su gyvu padaru nevalia elgtis kaip nori. Sakiau, eisiu į bažnyčią ir prašysiu klebono, kad šis iš sakyklos bent žmones pamokytų, - bejėgiškoj būklėj palikto šuns likimu susijaudino Teresa. – Aš visą gyvenimą tokia – negaliu praeiti pro nelaimėj atsidūrusį žmogų ar kitą gyvį. Juk šuo ar katė irgi yra šeimos narys. Tik pas mus su jais elgiamasi ne kaip visam sviete. Net Lenkijoj yra civilizuotos gyvūnų kapinės. O kur mums palaidoti mylimą augintinį? Taip ir pakasa, kas kaip išmano”. Moteris nuo valkatavimo ir piktų rankų išgelbėtą šunį pavadino Bimu, o naujieji šeimininkai, ketinantys jį apgyvendinti sode Vieciūnuose, naująjį šeimos draugą pakrikštijo Drupiu. Taip laimingai baigėsi myriop pasmerkto šunelio istorija.

“Druskonio” inf.

 

  Policijos žinios
PAMIRŠO PARDUOTUVĖJE
Rugpjūčio 28 d. K.G. pranešė, kad prieš dvi dienas parduotuvėje ant prekystalio paliko savo piniginę, o po kurio laiko grįžęs jos nerado. Piniginėje buvo 100 JAV dolerių, 300 Lt, studento pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, mokėjimo kortelės.

APVOGĖ 
Rugpjūčio 28 d. į PK kreipėsi trys Šiltnamių g. gyventojai, kad iš jų automobilių, stovėjusių prie daugiabučių namų, pavogtos automagnetolos. Rugpjūčio 29 d. į PK kreipėsi V.U., kad iš garažų bendrijos “Seira” Leipalingyje pavogtas savadarbis suvirinimo aparatas. Žala – 500 Lt. Rugpjūčio 29 d. apvogtas Birštono g. gyventojas D.S. Iš buto pavogti 1259 doleriai, 1130 Lt, du geltono metalo žiedai. Žala – 5556,50 Lt.

ATVEŽĖ BE SĄMONĖS
Rugpjūčio 30 d. be sąmonės į ligoninę atvežtas A.K., gim. 1960 m. 

PAPJOVĖ TELYČIĄ
Rugpjūčio 28 d. kreipėsi Saltoniškių kaimo gyventojas J.I., kad ganykloje papjauta ir pavogta telyčia. Žala – 300 Lt. 

AVARIJA
Rugsėjo 1 d. Veisiejų g. 21.20 val. į neblaivaus 43 metų Vyto Valentos važnyčiojamą vežimą be atšvaitų atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs VW Passat, vairuojamas ne tarnybos metu blaivios neuniformuotos VSAT prie VRM Varėnos rinktinės Druskininkų užkardos vyr. pasienietės R.Ž. (g. 1975 m.). Autoavarijos metu sužaloti važnyčiotojas ir kartu važiavę R.P. (g. 1971 m.), J.G. (g. 1967 m.) dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyti į ligoninę, o A.P. (g. 1972 m.) bei automobilio vairuotoja gydomi ambulatoriškai.

VAIRAVO NEBLAIVŪS
Už vairo neblaivūs sulaikyti: V.Janulevičius, gim. 1965 m., kaunietis G.Petrauskas, gim. 1980 m., kupiškėnas K.Svetlauskas, gim. 1955 m.

 


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>© 1997-2002 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.