Pirmas

Šiame numeryje
Miesto žinios
Policijos žinios
Klausimas
Kultūra
Sportas
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija

  Sapnas apie miestą 

Birželis - svečių mėnuo Druskininkų miesto muziejuje 
Birželio 14 d., šiandien, 16 val.
Druskininkų miesto muziejuje atidaroma Lukaszo Roginskio (Gdanskas) piešinių paroda 
"Sapnas apie miestą". 

Birželio 26 d. 17 val. Druskininkų miesto muziejuje - 
"Duo Guitarinet" iš Vroclavo koncertas. Atlikėjai: gitaristas Krzysztofas Pełechas ir klarnetininkas Janas Jakubas Bokunas.Łukaszas Rogińskis

   Łukaszo Rogińskio tėvas ir motina gimė Vilniuje, 3-iajame dešimtmetyje studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete.1945 m. Rogińskiai apsigyveno Gdanske, kur tapo vienais iš pamario meninio gyvenimo iniciatorių. Gabūs grafikai ir tapytojai, jautrūs grožiui tėvai paskatino sūnų Łukaszą pasekti jų pėdomis. Tradicijas tęsia ir Łukaszo sūnus Grzegorzas, Gdansko dailės akademijos absolventas.
   Łukaszas Rogińskis gimė Vilniuje 1936 m. Nors kartu su tėvais gimtąjį miestą paliko, būdamas vos 9-erių metų, tačiau Vilniaus vaizdą išsaugojo giliai atmintyje ir... širdyje. Menininko karjerą Łukaszas pradėjo dar 1956 m., studijuodamas tapybą Gdansko aukštojoje dailės mokykloje. Sprendimą pasirinkti grafiką įtakojo ne tik tėvai grafikai, bet ir dėdė Stanisławas Żukowskis, taip pat Vilniaus universiteto Dailės fakulteto auklėtinis. Po kurio laiko Łukaszas išbandė jėgas ir metalo technika. Jo kūryba tampa individualesnė, kai 1962 m. išvyksta į Elką, kur dirba piešimo ir tapybos dėstytoju Mokytojų studijoje. 
   Vilniui skirtame cikle "Sapnas apie miestą" Ł. Rogińskio žavėjimasis gimtojo miesto peizažu taip pat paremtas ir senųjų Vilniaus fotografijų studijomis. Šis ciklas - lyg pagarbos ženklas gimtajam miestui ir grįžimas į vaikystės metus. Romantinė nors ir simbolinio sugrįžimo į gimtąsias vietas idėja artima visiems žmonėms, o ypač tiems, kurie turėjo "gimtąjį lizdą" palikti ne savo noru. Ilgėdamasis prarasto miesto, žmogus vaizduotėje jį idealizuoja. Miesto vaizdas susikuriamas iš ankstesnių svajonių bei sapnų. Minėtame cikle miesto vaizdas yra tiek pat tikroviškas, kiek išgalvotas (susapnuotas?). 
   Ł.Rogińskis dalyvauja daugelyje vietinių, visos Lenkijos, tarptautinių parodų. Yra surengęs keliolika individualių parodų. Už kūrybinę veiklą Lenkijoje pelnęs nemažai apdovanojimų. Dailininko darbų yra daugelyje privačių ir viešųjų kolekcijų Lenkijoje ir užsienyje.
   Pastaruoju metu L. Rogińskis dirba su protinę negalią turinčiu jaunimu fonde "Sprawni Inaczej" ("Įgalūs kitaip") Gdanske. Taip pat rengia labdaros akcijas, kuriose pardavinėjamos dailininko keramikos dirbtuvėje neįgalaus jaunimo sukurtos skulptūros. Fondas "Sprawni Inaczej" užmezgė ryšius su 1991 m. įsteigta vienintele tokia Lietuvoje ir šiame Europos regione Druskininkų vaikų dailės galerija (įkūrėjas Robertas Žukauskas). 1996 m. šioje galerijoje įkurtas atskiras žmonių su negalia meninės kūrybos skyrius, pavadintas "Mūsų galerija", kiekvieną rudenį surengiantis tarptautines parodas. 1998 m. čia pirmąjį kartą savo auklėtinių darbus pristatė Gdynės adaptacijos centras. 2001-ieji tapo rekordiniais metais: pernai parodoje Ł.Rogińskio pastangomis buvo galima pamatyti 16 darbų iš Lenkijos, daugiausiai iš Gdansko, Gdynės ir Sopoto. Ta proga išleistas albumas-kalendorius, kuriame įamžinta po 12 lenkų ir lietuvių autorių kūrinių. Leidinį apividalino L. Rogińskio sūnus Grzegorzas.

"Druskonio" inf.
  Kils į 1-ąją vietą

Aukštai įvertintos "Decimos" šokėjos

Justina KIBIRKŠTYTĖ 

   "Druskonis" jau rašė apie mūsų miesto šokisų studiją "Decima", pavasarį laimėjusią 3-iojo šiuolaikinio šokio festivalio "Norim kilt…" zoninį turą ir patekusią į finalą. Verta priminti, jog šįmetinio festivalio zoniniuose turuose dalyvavo 399 kolektyvai, 2884 šokėjai. Gegužės 18 d. Vilniuje, Vaikų ir jaunimo centre, įvykusiame "Norim kilt" finale dalyvavo 51 kolektyvas iš visos Lietuvos. Autoritetinga komisija vyresniųjų šokėjų grupėje, kur dalyvavo 28 kolektyvai, 3-ąją vietą skyrė mūsų "Decimos" (vad. Rūta Dvorkinienė) šokiui "Dzian-dzian". Šioje grupėje 1-ąją vietą užėmė vilniečiai, 2-ąją - klaipėdiečiai. Šiais metais festivalyje ne tik padaugėjo kolektyvų, bet ir patobulėjo šokių kompozicijos, apranga. Belaukdamos rezultatų, druskininkietės šokėjos davė interviu LRT, papasakojo apie savo studiją. "Decima" ir jos sirgaliai labai patenkinti įvertinimu. Studijos merginos dėkoja vadovei Rūtai, pasižadėdamos, jog kitais metais stengsis pakilti ir į 1-ąją vietą. 

 

  Vila vilaitė

Sofija (ant arklio), norinti būti Pepe, Tomas, Joana ir Žavinta prie Vilos vilaitės

Nijolė PASERBSKIENĖ

   Jau keletą dešimtmečių per pasaulį keliaujanti Astridos Lindgren apysakos herojė nenuorama Pepė Ilgakojinė nusprendė Druskininkuose pasistatyti namelį. Savo Vilai vilaitei ji pasirinko tinkamiausią vietą - garsiosios švedų rašytojos vardu pavadintą biblioteką, įsikūrusią V. Kudirkos gatvėje. Birželio 7 d. rytmetį į bibliotekos kiemelį rinkosi smalsiausi skaitytojai, norintys pirmieji apsilankyti Pepės buveinėje. O ji išties nepaprasta - sienos mirga piešiniais ir eiliuotais vaiko teisių paaiškinimais, langinės - A.Lindgren knygų viršeliais ir iliustracijomis, palikta erdvės ir svečių fantazijai pasireikšti. Namelyje galima bus skaityti, piešti, žaisti su literatūriniais herojais, o "kieme" - jodinėti obuolmušiu Pepės arkliu.
   Pasiklausę konkurso "Dainų dainelė" laureatės Gabrielės Vilčinskaitės ir kitų lopšelio - darželio "Žibutė" atlikėjų koncerto, jaunieji druskininkiečiai, lydimi namelio šeimininkės ir jos draugų Emilio bei geranoriško Policininko, skubėjo įvertinti Vilos vilaitės privalumus. Berniukas Žirniukas visus atvykusius pavaišino saldainiais.
   Įkurtuvių "kaltininkė" Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė A. Augustaitienė renginio dalyvius informavo, kad Vila vilaitė pastatyta įgyvendinant projektą "A.Lindgren herojai ir vaikų teisės", kurį parėmė Švedijos ambasada Lietuvoje ir Švedų institutas, o realizavo organizacija "Gelbėkit vaikus", Druskininkų amatų mokykla ir kūrybinių darbuotojų grupė. Šis namelis yra mobilus, "gyventi" jame galės ir kitų miestų vaikai.

     

  Įteiktos nominacijos "Auksinis varpelis-2002"
L.PETOKAITIENĖ, 
A.MEŠKERIENĖ

   Penktadienio vakarą Vieciūnų mokyklos bendruomenė, jos rėmėjai bei svečiai jau antrą kartą susirinko į renginį ,,Auksinis varpelis", skirtą pagerbti geriausius iš geriausių - mokyklos metų mokinius, mokytojus, kitus darbuotojus ir svečius. Į šventę atvyko daug svečių: Savivaldybės meras R. Malinauskas, Švietimo komiteto pirmininkas J. Samuchovas, Kultūros ir sporto komiteto pirmininkas V. Andruškevičius, Švietimo skyriaus vedėjas V.Gintutis, mokyklos rėmėjai ir kiti.
   Šiais metais paskelbtas nominacijų projekto konkursas, kuriame dalyvavo 39 autoriai su savo idėjomis. Komisija išrinko vienintelį ir patį geriausią projektą, kurio autoriai - mokytojai V. Kyga ir S.Bartainis. Kaip ir pernai, šiemet ,,Auksinio varpelio" 11 nominacijų skirta mokiniams ir 14 nominacijų - rėmėjams, mokytojams, darbuotojams. Iš keleto pretendentų komisijai (jos pirmininkas - mokyklos direktorius A. Bolys) reikėjo išrinkti vieną. Į sceną buvo pakviesti: ,,Pažangiausias metų mokinys" (A.Kukauskas), ,,Pareigingiausia metų mokinė" (J. Svirskaitė), ,,Aktyviausia metų mokinė" (R. Volungevičiūtė), ,,Metų skaitytojas" (A. Karlonas), ,,Metų skaitovė" (R. Sabonytė), ,,Metų saviveiklininkė" (E. Klimauskaitė), ,,Metų sportininkas" (V.Klimeika), ,,Metų pagalbininkas" (Š. Kvaraciejus), ,,Olimpiadų dalyvis" (A. Kukauskas), ,,Auksinės rankos" (M. Lazickas), ,,Metų džentelmenas" (A. Uleckas); ,,Už indėlį mokyklai" (Buvęs Viečiūnų fabriko direktorius - A. Norkūnas), ,,Metų projektas" (Bendravimo tiltai - mokykla ir kaimo bendruomenė), ,,Metodinės veiklos skleidėja" (mokyt. E. Česnulevičienė), ,,Istorijos ir tradicijų puoselėtoja" (mokyt. A. Krištopaitienė), ,,Klasės auklėtoja" (mokyt. V. Mieščionaitienė), ,,Būrelio vadovas" (mokyt. R.Bielskis), ,,Sporto entuziastė" (mokyt. V. Jakimavičienė), ,,Metų renginys" (mokyt. S. Sabonienė), ,,Metų paroda" (mokyt. A. Meškerienė), ,,Ūkiškiausias darbuotojas" (J. Nalevaika), ,,Windows 2002'' (bibliotekos vedėja L. Vitkauskienė), ,,Mokytoja elegancija" (A.Balčiuvienė), ,,Mokyklos rėmėjas" (įmonės ,,Apona" direktorius A. Bubnelis).
   Renginio metu skambėjo pop chorų (vad. V. Mieščionaitienė) dainos, linksmino mergaičių ritminių šokių grupės (vad. E.Kibirkštytė), bei pradinių klasių tautinių šokių kolektyvas ir etnografinis ansamblis ,,Kielytė" (vadovė A. Krištopaitienė). Renginį paįvairino nominantės R. Sabonytės skaitoma pasaka bei V. Jasaičio fleita atliekama pjesė ,,Svajonė". Šventę apvainikavo bendra pop chorų ir visų dalyvių atliekama daina iš LTV filmo ,,Giminės", bei projekto ,,Bendravimo tiltai" dalyvių atliktų darbų paroda. Puikiai renginį vedė ir scenarijų parašė mokytoja V.Mieščionaitienė.

 


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>


 

© 1997-2002 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.