Pirmas

Šiame numeryje
Miesto žinios
Savivaldybės žinios
Policijos žinios
Klausimas
Kultūra
Sportas
Renginiai
Horoskopai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija


 


  Gerų žodžių galia 

Pjesės "Namo" epizodas. Scenoje: Evelina Janavičiūtė, Giedrius Svirnelis ir Jonas Tertelis

Virginijus SUTKUS 

     Ramų sausio 17 d. vakarą "Vilniaus" sanatorijos salėje buvo rodomas mūsų miesto jaunimo teatro "Niša" 2 dalių spektaklis "Namo". Dar prieš spektaklio pradžią susirinkusi publika apžiūrinėjo ne tik pro atvirą uždangą matomą scenografiją, bet ir tarp scenos bei žiūrovų įsikūrusius jaunuosius muzikantus - grupę "Mano akys". Jų veržlios muzikos akordai ir pradėjo pirmąjį spektaklio veiksmą. Taip žiūrovai nuo pat pirmųjų spektaklio minučių įtraukiami į scenoje vykstantį gyvenimą. O jis lyg ir gerai pažįstamas, daug kartų aptarinėtas, kai kam ir įsipykęs. Spektaklio herojai - dar ir 15-os metų neturinti, tačiau jau kūdikio besilaukianti mergaitė, iš vaikų internato pabėgę du mokinukai, pora gatvės banditėlių, jaunosios "mamytės" bičiulė su savo vaikinu. Kaip kontrastas šiai probleminei grupelei, slystančiai nuo įprasto gyvenimo normų, atrodo čia lyg per atsitiktinumą užklydęs jaunuolis, renkantis aukas vienuolynui ir pats besiruošiąs tapti vienuoliu. Tarp šių veikėjų vyksta sukrečianti drama. 
   Nebuvo spektaklyje specialiųjų efektų, šūvių ar kraujo, taip būdingų atsibodusiuose koviniuose trileriuose ar laidose apie kriminalus. Tačiau stebėjusieji spektaklį tikrai nebuvo apvilti. Jaunieji aktoriai sušildė salės erdvę nuoširdžia vaidyba, neleidusia žiūrovams likti abejingais tam, kas vyksta scenoje. Jaudino tai, kad vaidino ne "superžvaigždės", o mūsų mokyklų esamieji ir buvusieji mokiniai, sugebėję sukurti giliai išjaustus vaidmenis. Sveikintinas, drąsus, įdomus režisūrinis Astos Žiurinskienės sprendimas - gyvojo grojimo, dainavimo, šiuolaikinio šokio ir veiksmo scenoje derinys. Galima žavėtis atskiromis spektaklio detalėmis - sodriu grupės "Mano akys" vokalistės Kristinos Žaldokaitės dainavimu, angelų, ypač baltojo, šokiu, tačiau svarbiausia, visos pjesės dalys puikiai papildė viena kitą ir sudarė vieningą visumą, padėjusią įsijausti į esmę. 
   Ne tik grožėtis skatino spektaklis. Mintyse kilo klausimai: kodėl aplink mus tiek daug blogio? Kur jis prasideda? Kaip pakelti kančią? Ar verta melstis už nusikaltėlį? Klausimų daugiau nei atsakymų. Tačiau, ko gero, ne šiaip sau spektaklio žiūrovai, sulaikę kvapą, klausėsi taip jautriai tariamų Žanos (Kamilė Kondrataitė) žodžių, kuriais jos mama dar vaikystėje kreipėsi į ją: "angele mano…". Jaudinantis ir kitas spektaklio momentas, kai net pats blogio įsikūnijimas Vierchas (Andrius Balčius) susvyravo, kai švelnutis vienuolis pradeda kalbėti maldą už jį. Gal iš tikrųjų geri žodžiai turi didesnę galią nei mes įsivaizduojame. 
  Jaunosios literatės


Konkurso prizininkės D.Jociunskaitė ir J.Kemežytė. S.Jaunelytė negalėjo ateiti, nes tuo metu mokykloje vyko istorijos kontrolinis

   Baigėsi publicistinio rašinio "Akimirka, pakeitusi mano gyvenimą" konkursas, organizuotas Jaunimo užimtumo centro bei "Druskonio" redakcijos. Atminimo dovanėlėmis apdovanotos Dovilė Jociunskaitė, Jūratė Kemežytė ir Saulė Jaunelyte. Dviejų merginų rašinius galėjote perskaityti "Druskonio" puslapiuose.
"Ryto" gimnazijos vienuoliktokės Dovilė ir Saulė laisvalaikiu mėgsta parašinėti prozos kūrinėlius. Dovilė savo mokslinį darbą apie kalbos kultūrą jau išsiuntė pavasarį vyksiančiam Respublikiniam jaunųjų filologų konkursui. "Atgimimo" vid. mokyklos vienuoliktokė Jūratė prisipažino, jog įkvėpimo pagauta kartais vieną kitą eilėraštį parašo ir per pamokas. Dovilė ir Jūratė išsakė savo nedrąsias svajones, kad baigusios mokyklą norėtų studijuoti žurnalistiką. 

"Druskonio" inf.

 

  Talentų šventė 

Geriausiais Senamiesčio vid. mokyklos metų mokytojais išrinkti (iš kairės į dešinę): I.Jakubauskienė, R.Šatienė ir D.Orentas
Justina KIBIRKŠTYTĖ 

   Vasario 1-ąją Senamiesčio vid. mokykloje vyko jau tradicinė "Talentų šventė". Buvo apdovanoti ir pagerbti talentingiausi mokyklos moksleiviai: gerai besimokantys, dalyvaujantys sportiniame, meniniame, visuomeniniame gyvenime mokykloje, mieste, respublikoje. Paskelbti grupės "Mes už jus" ir "Seniūnų sambūrio" projekto "Renkam metų mokytoją" rezultatai. Balsavimas nulėmė, jog 1-oji vieta atiteko chemijos mokytojai R.Šatienei, 2-oji - fizinio lavinimo mokytojui D.Orentui, 3-oji - matematikos mokytojai I.Jakubauskienei. 
   Moksleivius sveikino direktorius G.Žaldokas, Dainuojamosios poezijos studija, pop choras "Svajoklis" (vad.D.Urniežienė), Dainos studija (vad. N.Navickienė), mergaičių duetas (vad. R.Balserienė), šoko abiturientai (vad. R.Dvorkinienė). 

 

  Skaitovų konkursas 

Konkurso nugalėtojas Justinas Lapatinskas iš "Atgimimo" vid. mokyklos 
Barbora ŠNIUKŠTAITĖ 

   Sausio 25 d. Senamiesčio vid. mokyklos aktų salėje buvo daug jaudulio ir šurmulio. Vyko tradicinis Druskininkų savivaldybės moksleivių meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo apie 20 geriausių mokyklų skaitovų bei trys poetinės kompozicijos. Komisija, vadovaujama Sauliaus Lukošiūno, 5-8 klasių grupėje 1-ąją vietą skyrė Justinui Lapatinskui iš "Atgimimo" vid. mokyklos, 2-ąją - Senamiesčio vid. mokyklos septintokei Jovitai Žibūdaitei, 3-ąją- Leipalingio vid. mokyklos atstovui Antanui Prapiesčiui. Senamiesčio vid. mokyklos šeštokas Karolis Andriulis apdovanotas paskatinamuoju prizu. 9-12 klasių grupėje geriausia skaitove pripažinta Gerda Amšiejūtė ("Ryto" gimnazija), 2-ąja vieta pasidalijo Monika Viščinytė ("Ryto" gimnazija) ir Algirdas Miesčionaitis (Senamiesčio vid. mokykla). 3-oji liko Vyka Večkytė iš "Atgimimo" vid. mokyklos. Poetinę kompoziciją geriausiai atliko "Ryto" gimnazijos moksleiviai: Sandra Saikauskaitė, Arvidas Skindaras ir Rimvydas Lipskas. Pirmųjų vietų laimėtojai dalyvaus regioniniame meninio skaitymo konkurse, kuris įvyks Elektrėnuose vasario 23 d. 

  

  Leipalingiečiai išgirsti svetur 
   Jau ketveri metai, kai Leipalingio vid. mokykloje žinomi ponių Eugenijos Barsketienės ir Danutės Bindokienės, dienraščio "Draugas" (JAV) redaktorės, vardai. 
   Ponia Eugenija jau nuo pat Atgimimo bendrauja su lietuvių kalbos vyr. mokytoja Danute Smilgiene, kuri mokiniams kartais perduoda jos atsiųstų knygų ar drabužių. Anksčiau "Drauge" išspausdintas 8 b klasės mokinės Erikos Čmukaitės rašinys apie tremtį į Sibirą, kuris premijuotas 20 dolerių, taip pat mokytojos D.Smilgienės straipsniai "Tėviškės žiburiuose" (JAV) ir "Mūsų pastogėje" (Australija). 
   Kai pasaulį sukrėtė 2001 m. rugsėjo 11-osios įvykiai Amerikoje, Kanados išeivių laikraštyje "Lietuvos balsas" išspausdintas 8 a klasės mokinės Lauros Mikelionytės straipsnis "Terorizmui sakau - ne!". Šių metų sausio 4 d. JAV dienraštis "Draugas" išspausdino Vaidos Sadeckaitės (8a) "Terorizmui žemėje negalima tarpti" ir Kristinos Markelytės (8b) "Aš smerkiu terorizmą". Už šiuos straipsnius jų autorės Naujųjų Metų proga gavo vertingų knygų, o Vasario 16-ąją jie bus premijuoti E.Barsketienės lėšomis. Leipalingio vid. mokyklos aštuntokės, pakviestos ir toliau rašyti, dėkingos Kanados "Lietuvių balso" redakcijai, "Draugo" redaktorei D.Bindokienei, E.Barsketienei, savo mokytojai D.Smilgienei, kad jų žodžiai, išėję į pasaulį, prisideda prie taikos žemėje išsaugojimo. 

"Druskonio" inf.

  

  Sveikas būk, protingai dūk!
Milda JONIKAITĖ

   Prieš kelis mėnesius "Philip Moris Lietuva" bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centras paskelbė konkursą "Mokyklos laisvalaikis", skirtą šalies bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių laisvalaikio priemonėms bei įrangai įsigyti. Praėjusių metų gruodžio 15-ąją "Lietuvos ryte" paskelbta 40 mokyklų nugalėtojų: 15 iš miestų ir 25 iš rajonų. Tarp laimėtojų ir Druskininkų "Ryto" gimnazija, šiam konkursui pateikusi net dvi paraiškas.Vieną projektą paruošė gimnazistų klubas "Gaudeamus", pavadinęs jį "Sveikas būk, protingai dūk", o kitą - būrelio " Aš galiu" moksleiviai, pavadinę "Savas kampas". Komisija nenorėjo nei vieno iš šių projektų išskirti, nes jie abu labai geri ir panašūs, todėl laimėjimą - 3 tūkst.Lt skyrė bendram naudojimui. 
    Abiejų šių projektų tikslai - sumažinti žalingų įpročių plitimą bei spręsti moksleivių laisvalaikio užimtumo problemas. Laimėję projektai savo programą turi įvykdyti mokykloje, o ataskaitą nusiųsti rengėjams. Gimnazistų klubas "Gaudeamus" savo programą jau pradėjo, suskirstę ją į keturias savaites. Pirmoji savaitė - "Ne- cigaretei", kurioje - diskusijų šou, įvairios varžybos, vakaras be dūmo, o svarbiausia - įspūdinga paskutinės cigaretės laidojimo ceremonija. Antroji savaitė - "Ne - buteliui", kurioje teatralizuota chemijos biologijos pamoka, laiško rašymas ir daugelis kitų įdomių bei naudingų renginių.
   Trečioji savaitė - "Ne - narkotikams", kurioje - debatų turnyras, atminimo vakaras mirusiems nuo AIDS ir narkotikų muzikantams.
Na ir paskutinė, ketvirtoji, projekto savaitė - "Taip - Tau, man, mums. Taip mūsų mokyklai!", kuri iš viso projekto maratono išsiskirs tuo, kad gimnazija turėtų sulaukti svečių iš Ignalinos mokyklos.
   "Savo kampo" projektas ilgalaikis, skirtas skatinti vyresniųjų ir jaunesniųjų klasių mokinių bendradarbiavimą. Jau nuo praėjusių metų vienuoliktokai mažesniems mokiniams veda papildomų būrelių veiklą, kurią kitais metais tęs dabartiniai dešimtokai. Gimnazija laimėtus pinigus žada panaudoti diskotekų naujai įrangai pirkti. Dėkojame projekto vadovėms: Marijai Pavilonienei, Nijolei Krukonienei, Dalei Kuzmickienei.

  


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>


 

© 1997-2002 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.