Pirmas

Šiame numeryje
Miesto žinios
Policijos žinios
Sportas
Klausimas
Renginiai
Horoskopai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Organizacijos
Sanatorijos

Redakcija
Informacija


 


  Aškėja mįslingų padegimų paslaptis
Rasita BOČIENĖ

Gilią birželio 16-sios naktį užsiliepnojus Šalčių šeimos namui Žaliojoje gatvėje, kankinanti nežinia prislėgė ne tik namo šeimininkus, bet ir juos pažįstančius žmones. Juolab, kad beveik prieš trejus metus paslaptingai kilęs gaisras namelį jau buvo suniokojęs. Tada taip pat įtartas tyčinis padegimas liko neįrodytas. Šį sykį pareigūnams pavyko užčiuopti siūlo galą. Paaiškėjo, kad Šalčių namą bandė padegti artimas jiems žmogus.

Užgesino kaimynas

Birželio 16 d. naktį degantį Šalčių medinuką pastebėjo gretimoje Maironio gatvėje gyvenanti Evelina Mosiejūtė. Jos tėvai dar suabejojo, ar tai iš tiesų gaisras, gal koks fejerverkas, nes tą vakarą visose miesto vidurinėse vyko dvyliktokų išleistuvės. Tačiau greitai abejonių dėl gaisro nebeliko. Kažkas iš kaimynų puolė skambinti gaisrininkams, o Andrius Mosiejus strimgalviais stryktelėjo per tvorą ir nubėgo prie degančio namo. Ugnis buvo apėmusi išorinį plastikinėmis apdailos lentelėmis apkalto medinuko kampą. A.Mosiejus, šaukdamas: "Degat, degat!", striuke daužė liepsną. Kaimynas suskubo pačiu laiku - ugniagesiams atvykus, ugnis jau buvo nuslopinta. Po darbų išvargę namo šeimininkai miegojo ir atsibudo tik tada, kai nelaimė buvo jau atsitraukusi.
Šį kartą padegėjui nepavyko sunaikinti Šalčių šeimos namo - apdegė tik išorinis namo kampas, apsilydė plastikinės dailylentės.

Įtikinama versija

Po gaisro prie išorinės namo sienos buvo rastos stiklainio šukės ir polietileninio maišelio liekanos. Pareigūnai beveik neabejojo, kad tame stiklainyje buvo kažkoks degus skystis. Gaisrininkai iškart įtarė, jog tai - tyčinis padegimas, nes visos kitos priežastys, dėl kurių paprastai kyla gaisrai mediniuose namuose, atkrito. Beje, prieš trejus metus, kai gaisras beveik visai nuniokojo Šalčių namą, prie garažo taip pat buvo rasti du įtartini stiklainiai.
Dėl šio įvykio iškelta baudžiamoji byla. Nukentėjusieji, nors ir kaip stengėsi, negalėjo nurodyti, kas, jų nuomone, galėjo padegti namą. Tačiau prielaida, kad medinukas buvo padegtas tyčia, bylą tiriantiems tardytojams atrodė labai įtikinama.

Padegimas nebuvo įrodytas

Beveik prieš trejus metus, 1998-ųjų vasarą, Žaliosios gatvės 18-asis namas jau liepsnojo. Tada gaisrą užgesinti nepasisekė taip sėkmingai, kaip šiemet. Atvykus gaisrininkams, ugnis jau buvo apėmusi abu namo aukštus, liepsnojo ir stogo konstrukcijos. Tada ugniagesiams pavyko liepsną sutramdyti, kol ji nepasiekė šalia stovinčių pastatų. Deja, ugnis labai stipriai nuniokojo vienu gražiausiu Žaliosios gatvės namu vadintą medinuką. Liko tik išorinis namo fasadas į gatvės pusę, kadangi pastatas pradėjo degti iš kiemo pusės, išdegė visas namo vidus. Liepsna sunaikino ir garaže stovėjusį šeimininkų automobilį Mercedes.
Tada, prieš trejus metus, pagrindinė gaisro versija taip pat buvo tyčinis padegimas. Įvykį tyrė policijos komisariato kriminalistai. Namo šeimininkas tvirtino, kad nei grasinimų, nei įtartinų skambučių jis niekada nebuvo sulaukęs. Sklido gandai apie A.Šalčiaus neva turėtas skolas ar įtartinus ryšius, kai kas manė, jog galbūt padegėjas, norėjęs pagąsdinti ką nors kitą, tiesiog supainiojo namus. Padegimo versija tada nebuvo įrodyta. Pasilikta prie nuomonės, kad gaisras kilo nuo garaže stovėjusio lengvojo automobilio.

Budėjo naktimis

Šiemet antrą kartą užsidegus namui, atsitiktinumo prielaida atkrito savaime. Šalčių šeimą pažįstantys žmonės ėmė tvirtinti, kad mįslingi įvykiai prasideda, vos jiems pradėjus gyventi Žaliosios gatvės 18 name. Ir iš tiesų - per trejus metus atstatę gaisro nuniokotą namą, Šalčiai vos prieš dvi savaites buvo spėję jame apsigyventi, kai namas užsiliepsnojo vėl. Pasikartojantys gaisrai šeimą ir prislėgė, ir įbaugino - jie niekaip negalėjo suprasti, kas ir už ką pasiryžęs šitaip jiems kenkti. Nebežinodami, ko griebtis, Alvydas ir Dalė Šalčiai pakaitomis budėjo naktimis prie langų - ar nepamatys kokios nors įtartinos žmogystos, slampinėjančios aplink jų namą. Abu perkratė visą savo praeitį, suko galvas, prisimindami net smulkmenas, tikėdamiesi šitaip suprasti, iš kur laukti nelaimės.
O gaisro kaltininkė paaiškėjo visai netikėtai. Šalčių šeimos laukė dar vienas šokas, kai jie sužinojo, kas linkėjo jiems blogo.

Senutė degalinėje

Kaip jau rašėme, po gaisro šalia apdegusio namo buvo rastos stiklainio šukės. Nuo jų sklido aiškus naftos produktų kvapas. Bylą tiriantys pareigūnai ėmė tikrinti miesto degalines. Ir ne veltui - vienos degalinės operatorius įsidėmėjo pagyvenusią moterį virpančiomis rankomis, spalvotame polietileno maišelyje atsinešusią trilitrinį stiklainį ir norėjusią nusipirkti benzino. Operatorius padėjo senyvai moteriai supilti benziną į stiklainį, nes šiai sunkiai sekėsi. Tardytojai iškart prisiminė, jog po gaisro šalia stiklainio šukių voliojosi ir spalvoto maišelio liekanos.
Šios degalinės teritorija filmuojama, todėl pareigūnai peržiūrėjo tos dienos vaizdajuostę. Aptikę nufilmuotą pagyvenusią moterį, parodė ją degalinės operatoriui. Šis iškart atpažino, jog tai - ta pati moteris, pylusi benziną į trilitrinį stiklainį. Vėliau operatorius moterį atpažino ir akistatos metu.

Prisipažino uošvė

Paaiškėjo, kad ši senyva moteris - 68 metų II grupės invalidė Janina Valinčienė. Ji - buvusi A.Šalčiaus uošvė, žuvusios pirmosios jo žmonos motina.
Pareigūnams apklausiant, J.Valinčienė iš pradžių viską neigė. Paskui ji pripažino, kad tikrai pirko benziną, tačiau nurodė visokias versijas, kam jai jo prireikė. Policininkai kantriai tikrino visas moters papasakotas versijas, ir palaipsniui vis labiau aiškėjo, jog ji meluoja. Galop įrodymų priremta prie sienos, J.Valinčienė prisipažino. Tačiau ji tvirtina bandžiusi Šalčių namą padegti tik vienintelį kartą - šiemet, o kas galėjo sukelti gaisrą prieš trejus metus, ji nenutuokianti. Kodėl mėgino padegti buvusio žento ir savo anūkų tėvo namą, paaiškinti moteris kol kas negali.
Byloje vyksta tolesnis tyrimas. J.Valinčienė iš areštinės paleista, jai paskirta kardomoji priemonė - raštiškas pasižadėjimas neišvykti. Moteris anksčiau neteista, dėl ligos jai nuolat reikia gydytojų priežiūros.
Pasak Priešgaisrinės tarnybos viršininko S.Matulevičiaus, padegimai - vieni iš sunkiausiai atskleidžiamų nusikaltimų. Per dešimtmetį mūsų mieste tai - antrasis atvejis, kai po padegimo pareigūnams pavyko užčiuopti siūlo galą.

Liūdna šeimos istorija

J.Valinčienė - A.Šalčiaus pirmosios žmonos Liudos, tragiškai žuvusios 1986-aisiais, motina. "Kai sužinojau, kas kaltas dėl šio gaisro, tiesiog apstulbau, - pasakojo 48 metų A.Šalčius. - Niekada nekilo nė menkiausias įtarimas, kad ji galėtų taip pasielgti. Sužinojus, kad tau kenkia artimu laikytas žmogus, gali ištikti šokas".
Su pirmąja žmona A.Šalčius susituokė Marijampolėje. Baigusi Pedagoginį institutą, Liuda gavo paskyrimą į Druskininkus, todėl jauna šeima persikėlė čia. Kartu pragyveno beveik dešimt metų, puikiai sutarė, augino 2 sūnus. Ir staiga - netektis. Liuda tragiškai žuvo, sulaukusi nė trisdešimt vienerių. A.Šalčius žmoną palaidojo Marijampolėje.
Po mamos mirties vyresnysis Šalčių sūnus išvyko gyventi į Marijampolę pas senelius, o 3 metų jaunesnysis liko su tėvu. Po poros metų A.Šalčius vedė antrą kartą.
Netrukus, mirus vyrui, į Druskininkus persikėlė ir J.Valinčienė, žuvusios Liudos motina. Fonbergo gatvėje ji nusipirko 1 kambario butą. Pasak moters, ji norėjo būti arčiau anūkų, mirusios dukters vaikų, be to, tikėjosi, kad švarus kurorto oras bus naudingas jos sveikatai.

Vadino mama

"Mūsų santykiai su buvusia uošve buvo puikūs, visa šeima jai padėjom, kiek galėjom, - pasakojo A.Šalčius. - Su mano antrąja žmona Dale jos netgi labiau bendraudavo nei su manimi - žinai, kaip moteris su moterimi. Dalė taip pat jai nieko negailėjo".
Prieš trejus metus, sudegus namui, Šalčių šeimai miesto valdžia pasiūlė manevrinį butą. Jie pasirinko 1 kambario butelį Fonbergo gatvėje. Be kitų priežasčių, tam turėjo reikšmės ir netoliese gyvenanti buvusi uošvė, kurią A.Šalčius iki šiol vadino mama.
Pensininkei J.Valinčienei Šalčiai ir toliau visaip padėjo, rėmė, kol prieš kelis mėnesius apsipyko. Priežasties, dėl kurios nustojo bendrauti su buvusia uošve, A.Šalčius nenorėjo įvardinti. J.Valinčienė neatėjo išlydėti Šalčių šeimos, išsikraustančios į atstatytą namą Žaliojoje gatvėje.
Per tas dvi savaites, kurias Šalčiai gyveno suremontuotame name iki antrojo gaisro, buvusi uošvė neatėjo jų aplankyti, nepaskambino. Ji bendravo tik su anūkais, šiltus santykius palaikė ir su 12 metų Gyčiu, gimusiu jau po antrųjų A.Šalčiaus vedybų.

Kankina klausimas - kodėl?

"Po pirmojo gaisro, prieš trejus metus suniokojusio mūsų namą, gyvenom keturiese susispaudę vienam kambarėly, tačiau nenuleidom rankų, dirbom, dirbom, kol atstatėm savo namą, todėl antrasis padegimas mūsų šeimai sukėlė tikrą šoką, - karčiai kalbėjo A.Šalčius. - Juk tik laimingo atsitiktinumo ir kaimyno Andriaus Mosiejaus dėka vos vėl nelikom kaip stovim - nuogi ir basi".
Paklaustas, kodėl, jo manymu, buvusi uošvė taip pasielgė, A.Šalčius atsakė niekaip neįsivaizduojantis. "Kartais galvoju, kad gal ji negali atleisti, kad aš sėkmingai gyvenu su antrąja žmona. O gal, kukliai gyvendama, ji mano - aš vargstu, tai ir jums tegul būna blogai?" - svarstė A.Šalčius.

   Haroino pardavėjui - 14 metų kalėjimo
Violeta KLIMAITĖ

Druskininkų m. apylinkės teisėjas A.Šeštokas birželio 11 d. paskelbė nuosprendį didžiausioje Lietuvos istorijoje heroino byloje. Dėka sėkmingos organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos operacijos pernai vasario 18 d. kurorte sulaikyti du stambūs prekeiviai šia narkotine medžiaga.

"Inteligentų" verslas

Pernai, vasario 18 d., kauniečiai 48 metų Henrikas Liandsbergas ir 32 metų Remigijus Giedraitis į Druskininkus atvežė parduoti 500 g heroino. Juos organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai sulaikė pirkėjui - slaptam agentui automobilyje perduodančius narkotines medžiagas. H.Liandsbergas nubaustas 14 metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje su 25 tūkst. Lt bauda ir viso turto konfiskavimu. R.Giedraitis nuteistas 10 laisvės atėmimo metų bausme taip pat su viso turto konfiskavimu.
Šie vyrai anksčiau neteisti, teisėsaugos pareigūnų juokais vadinami "inteligentais". H.Liandsbergas turi aukštąjį medicinos išsimokslinimą - veterinaro diplomą. Sulaikymo metu jis operatyviniams darbuotojams priešinosi, bandė muštis, iš pareigūnų griebti nukreiptą ginklą ir pakluso, tik policijos darbuotojams panaudojus kovinius veiksmus.
H.Liandsbergo į Druskininkus atvežti 500 g heroino pernai buvo didžiausias teisėsaugos pareigūnų išimtas kiekis iš nelegalios heroino prekybos.
Negana to, atlikus kratą H.Liandsbergo namuose Kauno raj., Domeikavos gyvenvietėje, PK pareigūnai rado nelegalios degtinės fabriką - daugiau kaip 2 tūkst. vnt. 1 l talpos butelių su techninio bei nedenatūruoto etilo alkoholio skiediniu. Apie jo kilmę H.Liandsbergas teisėsaugos organams prikūrė įdomiausių istorijų, kokias tik gali sugalvoti nelegalaus verslo meistrai.

Nusikalstamos veiklos modelis

Ne vienas turbūt prisimena pernykštį detektyvą prie viešbučio "Druskininkai", šalia miesto bažnyčios, kuomet vidury dienos kaip kokiame kriminaliniame filme staiga iš mašinos buvo ištraukti du vyrai, suguldyti ant žemės, o prie jų - būrys išdygusių kriminalistų ir operatorių. Itin smalsiems praeiviams tada liepta nežiopsoti ir eiti šalin. Kadangi uždraustas vaisius visada saldus, pasklido pasipylė gandai apie kvapą gniaužiantį detektyvą, koks retai tokiam miestely gali atsitikti.
O istorija štai kokia. Operatyvinių priemonių pagalba buvo išsiaiškinta, kad H.Liandsbergas ieško heroino realizavimo kanalų. Buvo sudaryti 2 nusikalstamos veiklos imituojančio elgesio modeliai. Taip kaunietis H.Liandsbergas susipažino su vienu druskininkiečiu, žinančiu, kas pirktų heroiną. Kadangi Lietuvoje narkotinių medžiagų platinimo rinka siaura, o pasiūla, pasirodo, didelė, kauniečiai itin domėjosi heroino pirkėjais iš Baltarusijos. Druskininkietis gi pasigyrė žinąs, kas Baltarusijoje tuo užsiiminėja. Iš pradžių šie pirkėjai paprašė heroino mėginio. Pasak H.Liandsbergo, jis Vilijampolės turguje gavo vieną polietileno maišelį narkotikų, kuriuos atvežė į Druskininkus ir perdavė vietiniam tarpininkui. Po kiek laiko druskininkietis pranešė, kad baltarusiams mėginys tiko ir jie nori įsigyti apie 500 g heroino. Anot H.Liandsbergo, jis vėl nuvyko į Vilijampolės turgų, kur jam buvo perduotos 5 pakuotės su narkotikais. Taip supakuota buvo pirkėjo, t.y. nusikalstamos veiklos modelio dalyvio, prašymu siekiant išvengti galimo sukčiavimo. Su pardavėju iš Vilijampolės turgaus H.Liandsbergas teigė susitaręs, jog pinigus už heroiną atiduos vėliau, kai parduos, o pats pasiskaičiavo, jog iš šio sandėrio jam turėtų likti apie 3 tūkst. JAV dolerių.

Prekyba kaip filme

Iš pradžių H.Liandsbergas su 300 g heroino į Druskininkus atvažiavo 2000 m. vasario 9 d. Prie "IKI" parduotuvės susitikęs su druskininkiečiu ir baltarusiais, jis pareiškė, kad narkotikai supakuoti viename pakete ir pasiūlė 300 g pirkti iš karto. Tačiau pirkėjai norėjo heroino būtent pakuose po 100 g.Tądien H.Liandsbergas grįžo į Kauną, taip ir nepardavęs heroino. Po kelių dienų paskambino į Druskininkus, jog gali narkotikų pristatyti dar daugiau - 600 g ir pakuotėse po 100 g, kaip pageidavo baltarusiai.
Su druskininkiečiu H.Liandsbergas sutarė, jog atvažiuos vasario 18-osios vidurdienį prie "Druskininkų" viešbučio. H.Liandsbergas 12 tūkst. 500 JAV dolerių vertės operacijoje vienas dalyvauti pabijojo. Susitarė su savo draugu R.Giedraičiu, jog į kurortą vyks dviem automiobiliais: savo Mercedes Benz ir draugo BMW. 5 pakuotės heroino buvo sudėtos į R.Giedraičio mašinos vaistinėlę. Druskininkuose R.Giedraitis su savo automobiliu sustojo šašlykinėje prie įvažiavimo į miestą, o H.Liandsbergas nuvyko prie viešbučio. Ten jau stovėjo mašina baltarusių numeriais. Susitikęs su automobilio keleiviu, kurį tarpininkas druskininkietis nurodė kaip narkotikų pirkėją, suderėjo, jog heroiną parduos po 2 tūkst. 500 JAV dolerių už 100 g. Kad būtų įtikinamiau, pirkėjas pareikalavo, jog iš pirmo 100 gr būtų atvežtas dar vienas mėginys.

Saugojosi provokacijos

H.Liandsbergas kaip išmanydamas saugojosi bet kokios provokacijos. Iš pradžių sėdo su druskininkiečiu į automobilį, pakeliui jį išlaipino ir liepė palaukti, o pats nuvažiavo prie šašlykinės. Ten pasiėmė vieną pakuotę, grįžo atgal, įsilaipino druskininkietį ir su juo nuvažiavo į vieno daugiaaukščio butą. Ten pakuotę išardė, iš jos dalį heroino supylė mėginiui. Tada nuvažiavo prie viešbučio ir heroino mėginį perdavė pirkėjui. Baltarusis, patikrinęs narkotikus, sumokėjo pinigus. Tada jau vienas H.Liandsbergas išvažiavo dar 2 pakuočių. R.Giedraitį susitiko jau pervažiavusį į kitą vietą.
Anot įslaptinto liudininko "baltarusio pirkėjo", H.Liandsbergas, paklaustas ar ateityje galės gauti heroino, garantavo, jog užsakius iš anksto ir jam paskambinus į namus, jokių problemų nebus. Be to, jei pirks pas jį nuolat ir dideliais kiekiais, be druskininkiečio tarpininkavimo, heroino kaina bus mažesnė. H.Liandsbergas teigė, jog po kelių savaičių galės parduoti 1 kg šios itin geros kokybės narkotinės medžiagos, atvežtos iš Pakistano. Tačiau operatyvinių tarnybų rezultatyvaus darbo dėka šis H.Liandsbergo verslas atidėtas 14-ai metų.  POLICIJOS ŽINIOS
GRASINIMAI
Birželio 27 d. J.P. policijai pranešė, kad buvęs jos vyras grasina susidoroti. Birželio 28 d. viena druskininkietė kvietėsi pareigūnus, nes jos nuomininkas grasino padegti namus ir sudeginti šieną. Liepos 2 d. L.P. pranešė, kad girtas V.P. grasina susidoroti.

VAGYSTĖS
Birželio 28 d. pavogta aliuminio valtis, buvusi palikta prie Latežerio ežero. Žala - 460 Lt. Iš Leipalingio seniūnijos gyventojo J.J. ūkinio pastato dingo dviratis. Birželio 30 d. dėl iš vištidės pavogtų vištų į policiją kreipėsi E.B. Birželio 30 d. apvogtas negalės vaikų bendrijos "Viltis" pastatas - išlupus langą, pavogtas muzikinis centras. "Lietuvos" sanatorijoje apvogti lenkai poilsiautojai - iš R.S. kambario dingo fotoaparatas "Olympus", butelis degtinės ir sportinis krepšys. Žala - 754 Lt Iš K.L. kambario pavogtas mobilaus ryšio telefonas "Era", taksofono kortelė ir 10 zlotų. Žala - 198 Lt. Iš "Eglės" sanatorijoje poilsiaujančios Lenkijos pilietės V.D. kambario pavogta rankinė su asmens dokumentais, 10 Lt ir banko kortele. Žala - 50 Lt.

KAŽKAS SUDAUŽĖ
Birželio 28 d. V.Č. pastebėjo, kad sudaužyti jo garažo sienoje įmūryti stikliniai blokeliai. Žala - 520 Lt. Birželio 30 d. V.A., grįžusi namo, rado išdaužytus 3 verandos langų stiklus ir sulaužytą durų rankeną. L.R. aptiko išdaužytą savo ūkinio pastato lango stiklą ir pasigedo aliuminio bidono bei 60 kiaušinių.
MUŠASI
Birželio 29 d. N.Š. pasiskundė, kad ją sumušė vyras.

NEGRĄŽINA SKOLOS
Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojas kreipėsi į policiją, kad pasibaigus sutarties laikui, individuali įmonė jam negrąžina investuotų pinigų.

LŪŽIS
Birželio 30 d. į ligoninę atvežtas A.T., gim. 1935 m., lūžusiu stuburu.
APGADINO
Liepos 1 d. vienas kaunietis rado apgadintą savo automobilį BMW, stovėjusį Sodų gatvėje.

NUOBAUDOS
Už smulkų grobimą V.Mikuckis, gim. 1952 m., ir V.J.Grincienė, gim. 1936 m., įspėti, o V.Michailovas, gim. 1946 m., nubaustas 400 Lt bauda.Įspėtas B.Stonkus, gim. 1974 m., girtas pasirodęs viešoje vietoje. Už policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų piktybinį neklausymą T.Leskauskas, gim. 1980 m., nubaustas 160 Lt, o A.Pilvelis, gim. 1942 m., - 100 Lt bauda. Už etilo alkoholio ir jo skiedinių laikymą 500 Lt baudomis nubausti A.Bobinienė, gim. 1963 m., ir Vytas Aleksandras Tamulevičius, gim. 1945 m. Už tai, kad nė 16 metų neturintis sūnus girtas rodėsi viešai, jo motina D.Jurkevičienė, gim. 1958 m., nubausta 50 Lt bauda. Už tėvų pareigos auklėti vaikus nevykdymą įspėta L.Plepienė, gim. 1966 m.

VAIRAVO NEBLAIVŪS
Dainius Bielevičius, gim. 1968 m., Darius Gavėnas, gim. 1973 m., Justinas Vaickus, gim. 1979 m., Antanas Žlobickas, gim. 1938 m.

 Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>
Anekdotas


© 1997-2001 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S.