VIJA Druskonis
  2000 m. gruožio 15 -21 d. Nr. 51 (584)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

Centras "DAINAVA"

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

48-ių metų skirtumas sutuoktiniams netrukdo

Tėvai priešinosi

Po pažinties su Juozu Gitanos gyvenimas pakrypo į gerąją pusę. Vyras nupirko jai batus, duodavo pinigų. Tačiau kol Gitana gyveno pas tėvus, pinigai dažnai dingdavo, o kartą buvo pavogtas auksinis žiedas, kurį padovanojo Juozas. Merginos tėvai nepritarė bendram gyvenimui su gerokai vyresniu vyru. 1996 m. nėščią Gitaną tėvas žiauriai sumušė, tikriausiai dėl to ir pirmas vaikelis gimė negyvas. “Tuomet Juozas aplankė mane ligoninėje ir sužinojęs šią liūdną naujieną apsiverkė. Tai mane labai sujaudino,” – sakė Gitana. 1997 m. gimė dukrelė Kristina. Tų pačių metų spalio 18 d., nepaisant Gitanos tėvų priešinimosi ir aplinkinių apkalbų, Lazdijuose įregistruota civilinė Gitanos ir Juozo santuoka. “Prieš pažintį su juo draugavau su jaunu vaikinu, bet pamačiau, kad jis mėgsta išgerti. Į amžių nekreipiau per daug dėmesio, svarbu, kad būtų protingas, geras ir patikimas žmogus,” – teigė moteris.

Užgrūdino tremtis

Juozas užaugo gausioje 8-ių vai kų šeimoje. Nuo jaunų dienų kovojo už Lietuvos laisvę. Pradžioje buvo partizanų ryšininkas, vėliau papildė partizanų gretas. 1951 m. jį suėmė ir beveik 20 metų Juozas praleido kalėjimuose, lageryje ir tremtyje. Kalėjo griežto režimo lageryje – dirbo Intos šachtose, kur patyrė daug kankinimų ir išbandymų. Kalėti teko su įžymiais disidentais – monsinjoru K.Vasiliausku ir kunigu A.Svarinsku. Kas padeda žmogui išlikti ekstremaliomis sąlygomis? “Pasiryžimas, valia ir tikėjimas, kad viskas negali tęstis amžinai. Net pačiomis juodžiausiomis akimirkomis galvojau, kad Lietuva bus nepriklausoma. Bet koks režimas pasmerktas žlugti,” – atsakė Juozas. Praėjęs kryžiaus kelius lageryje, stebėjosi, kad žmonės dabar dejuoja ir verkia dėl sunkumų.

Sveikas gyvenimo būdas

Nepaisydamas artėjančio 70-mečio, Juozas atrodo jaunesnis, žvalus ir pasitempęs. Vasarą dviračiu kasdien nuvažiuoja apie 80 km. Maudosi iki vėlyvo rudens, o pradeda – anksti pavasarį. Neserga jokiomis peršalimo ligomis, o gripu iš viso nėra sirgęs. Būdamas tremtyje, šiaurėje voliodavosi sniege, esant – 40-50 C šalčio, vaikščiodavo be šaliko ir kepurės.

Dar ir dabar vyriškis priklauso SKAT-ui. 1998 m. dalyvavo naktinėse miško pratybose. Tada 3 val. nakties jis pirmas įveikė 5 km trasą, aplenkdamas daug jaunesnius karius. Už tai jam suteiktas seržanto laipsnis. “Padėjo lageryje išsiugdytos savybės – stipri valia ir gera orientacija,”- pasakojo Juozas.

Geros savijautos sąlygos

Vyras mažai valgo. Mėgsta virtą mėsą, įvairias sriubas, pieno produktus, kiaušinius. Mėsos paragauja retai, o tik grįžęs iš tremties, 15 metų jos apskritai nevartojo. Šulinio vandens negeria, mieliau renkasi mineralinį arba girą. Labai mėgsta arbatą – ir juodą, ir žalią. Ją geria ir karštą vasaros dieną, pasak Juozo, arbata gerai malšina troškulį. Kavos nemėgsta abu sutuoktiniai, nors vyras ryte ir išgeria silpnos puodelį. Gitana valgo irgi panašų maistą – šiuo reikalu nesutarimai neiškyla. Iki 29 metų Juozas nebuvo gėręs alkoholio. Dabar paragauja tik stipresnių gėrimų, kartais nusiperka degtinės, samanės, suktinio. Išgėręs neužmiega, tačiau kitą dieną sveikata nesiskundžia. Sutuoktinis mažai miega – ne daugiau kaip 4 val. per parą, anksti keliasi. Žmona mėgsta ilgiau pamiegoti, abi su dukrele prigula ir dieną. Gitanai taip pat patinka žvejoti arba ramiai pabūti gamtoje. Vyras pasižymi gera atmintimi, žmona prisipažino labiau viską pamirštanti. “Mažai gėriau, nerūkiau, sportavau,” – vardino Juozas geros savijautos priežastis.

Sutuoktiniai per šventes namuose iškilmių nerengia, mieliau kartu nueina į minėjimą, po to su draugais pasėdi kavinėje. Pagrindinės šeimos šventės – gimtadieniai, Kalėdos ir Velykos.

Bendras laisvalaikis

Laisvalaikiu abu skaito istorines knygas, vietinę spaudą. Per televiziją stebi informacines laidas. Juozui dar patinka koviniai filmai ir sportas – boksas, imtynės, futbolas. Mėgstamiausia Gitanos TV laida “Atleisk”. Dėl informacinių ir politinių laidų gausos vyras klausosi Lietuvos radijo 1-osios programos. Tuo tarpu žmona renkasi “Pūką” – jai patinka lietuviška muzika.

Artimesnius ryšius Juozas palaiko su buvusiais tremtiniais, gyvenančiais Leipalingyje. Kartais nuvyksta į Alytų, kur likimo brolių yra daugiau. Juozas iš pirmosios santuokos turi 32 metų sūnų, kuris gyvena Alytuje ir dažnai aplanko tėvą. Pastarasis dar ir dabar padeda sūnui materialiai. Su pirmąja žmona, kuri gyvena Alytaus rajone, Juozas išsiskyrė prieš 20 metų.

Su kitais leipalingiečiais šeima artimiau nebendrauja, nes su dauguma iš jų neranda bendros kalbos. “Jie tik rusiškai keikiasi ir pasakoja, kiek išgėrė pilstuko,” – teigė Juozas.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113