VIJA Druskonis
  2000 m. lapkričio 17 - 23 d. Nr. 47 (580)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Parimo prie Ratnyčios upelės rūpintojėliai 

Onutė ir Antanas Česnuliai rūpintojėlių sieną sulipdė per vienerius metus.

Onutė ir Antanas Česnuliai rūpintojėlių sieną sulipdė per vienerius metus.

Vakarop šventės svečius sušildė laužas Česnulių sodybos kieme.

Druskininkiečio tautodailininko Raimondo Šalaševičiaus rūpintojėlis.

Vakarop šventės svečius sušildė laužas Česnulių sodybos kieme.

Druskininkiečio tautodailininko Raimondo Šalaševičiaus rūpintojėlis.

Arūnas ZURLYS

"Daug kas keičiasi mūsų gyvenime – tik Antanas Česnulis nesikeičia, vis atkakliai dirbdamas,” – kalbėjo dailininkas A.Šuliauskas lapkričio 11-ąją Latežerio ir Naujasodės kelių kryžkelėje, kur pašventintas koplytstulpis, išskobtas A.Česnulio. Pastarasis kalbėjo, jog norėjo įamžinti Naujasodės kelią, kuris šio kaimo gyventojams yra šventas, nes tai jų ryšys su pasauliu, t.y. darbu, mokykla, bažnyčia. Prieš keletą metų iškilus A.Česnulio malūnui, šis kelias tapo svetingas ir svečiams, kurie mažai pastebimą vieškelį iškart už Ratnyčios atranda. Nuo šiol koplytstulpis, anot tautodailininkės M.Lukaševičienės, ne tik saugos nuo negandų, bet ir žymės kryptį link rūpintojėlių sienos, kurią per metus Česnulių šeima savo sodyboje sumūrijo. Ratnyčios klebonui A.Kibirkščiui koplytstulpį pašventinus, visa svečių gausybė iš įvairių Lietuvos vietų patraukė link Naujasodės kaimo pradžios, kur vėlgi pašventintas kryžius, A.Česnulio atstatytas senojo vietoje. Naujasodiečiai dėkojo Antanui, kad jų kaimą savo darbais išgarsino, o žinomas drožėjas pageidavo, jog visi kaimo vieškelį puoštų, idant jis į tikrą kelią būtų panašus, o ne į šunkelį.

 

 


Druskonis klausia skaitytojų

Miegamuosiuose kurorto rajonuose dygstantys prekybos kioskai vienus gyventojus erzina, kitiems jie netrukdo. “Druskonis” rašė apie kilusį kelių Ateities g. namų gyventojų nepasitenkinimą dėl statomo kiosko prie Ateities g. 10 namo, jog vieta jam parinkta netinkama, žmonėms nesuprantamas Savivaldybės architektūros skyriaus noras išdėstyti kioskus po visą kvartalą padrikai, gyventojams po langais.

Kokia jūsų nuomonė, kam turi būti atiduota pirmenybė - estetiniam kurorto vaizdui ar kuriamoms nors kelioms darbo vietoms, kurių šiandien taip reikia Druskininkams?

Onutė ŠATIKOVSKAJA Bronius ČIURLIONIS Julė VAITKEVIČIENĖ

Onutė ŠATIKOVSKAJA, bedarbė:

- Jeigu ši problema tik dėl to, kad kioskai gadina estetinį vaizdą, manau, nesudėtinga ją išspręsti. Tiesiog reikia pareikalauti, jog kioskų savininkai laikytųsi atitinkamų šių laikinų prekyviečių eksterjero reikalavimų. Labai didelių investicijų juos vizualiai pakoreguoti juk nereikia. Gražus kioskas negadins aplinkos, be to, jis žmonėms dar ir darbo duos.

Bronius ČIURLIONIS,
IĮ savininkas:

- Manau, kad kioskai nekenkia miestui. Žmonės, ypač pensininkai, patenkinti, kad prie namo stovi kioskas, nereikia dėl smulkmenos lėkti į parduotuvę. Šiandien šitokia bedarbystė, todėl bet kokią darbo vietą reikia saugoti ir skatinti! Nors iš tų kioskų tiek ir tos naudos, bet vis - į Tėvynės kišenę, o ne iš jos.

Julė VAITKEVIČIENĖ, finansininkė:

- Manau, kad kioskai reikalingi. Gal neišvaizdūs kioskai kiek ir gadina vaizdą, tačiau svarbiausia, kad už langelio stovintys žmonės turėtų darbą.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113