Laisva vieta reklamai Druskonis
POLICIJOS ŽINIOS 2000 m.  lapkričio 3 - 9 d. Nr. 45 (578)

MIESTO ŽINIOS

PRADŽIA
SPORTAS
KULTŪRA
SAVAS GYLIS
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

| POLICIJOS ŽINIOS | Permainos vaikų darželyje "Bitutė" |

POLICIJOS ŽINIOS

VAGYSTĖS

Spalio 26 d. Leipalingio gyventojas J.M., gim. 1930 m., pranešė, kad iš garažo pavogtas benzopjūklas “Husgvarna”. Žala – 1500 Lt. Spalio 27 d. naktį iš 7-ių automobilių pavogtos automagnetolos. Visi automobiliai stovėjo nesaugomose aikštelėse. Vilkanastrių kaime apvogta S.Š., gim. 1948 m., sodyba. Dingo įvairūs namų apyvokos daiktai. Žala – 250 Lt. Spalio 29 d. “Sarvijos” turgavietėje pavogta G.R., gim. 1945 m., piniginė. Žala – 64 Lt.
Spalio 30 d. Leipalingio gyventojas J.A.N., gim. 1942 m., pranešė, kad iš jo sodybos pavogti kombaino NIVA aušinimo sistemos ir tepalo aušinimo radiatoriai. Žala – 600 Lt. Lapkričio 1 d. apvogta Ricielių parduotuvė. Dingo įvairių prekių už 400 Lt.

SUMUŠĖ

Spalio 27 d. leipalingietę T.C., gim. 1960 m., namuose sumušė sugyventinis J.Ž. Ricieliuose vykusiuose šokiuose iš matymo pažįstami vaikinai sumušė Leipalingio gyventoją R.J., gim. 1974 m. Spalio 30 d. Švendubrėje, alaus bare, buvo sumuštas L.O., gim. 1974 m. Spalio 31 d. į policiją kreipėsi D.V. ir S.V., abu gim. 1982 m., nes Ricieliuose vykusiuose šokiuose juos sumušė iš matymo pažįstami jaunuoliai. Lapkričio 1 d. druskininkietę V.K. Liškiavoje sumušė brolis A.B.

| Į viršų |


Permainos vaikų darželyje “Bitutė”

Violeta KLIMAITĖ

Gynė kolektyvas

Po savivaldybės kontrolieriaus tarnybos patikrinimo lopšelyje-darželyje “Bitutė”, kuris vyko š.m. liepos mėn., jo medžiagą svarstęs Tarybos Švietimo ir kultūros komitetas vaikų darželio vedėjai L.Černiauskienei pasiūlė išeiti iš darbo. Rugsėjo 19 d. Švietimo skyriaus vedėjas V.Gintutis savo rašte atsakė savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, jog vaikų darželio “Bitutė” vedėjai L.Černiauskienei pasiūlyta nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, jai skirta mėnesio atlyginimo dydžio nuoskaita. Parašiusi pareiškimą ir savo noru palikusi vadovės kėdę buvusi “Bitutės” vedėja tame pačiame vaikų darželyje dabar dirba metodininke. Po “Bitutės” patikrinimo savo noru atsistatydinusią vedėją L.Černiauskienę gynė beveik visas 50-ties darbuotojų vaikų darželio kolektyvas. Žmonės raštu kreipėsi į Druskininkų savivaldybės vadovus, prašydami palikti L.Černiauskienę “Bitutėje”.

Atlyginimų priedai

Kontrolieriai pastebėjo, kad vaikų darželyje buvo netaupomos biudžeto lėšos. Sumažėjus vaikų skaičiui “Bitutėje”, buvo jungiamos grupės, auklėtojoms suteikiamos atostogos, tačiau pernai sausio 4 d. vedėja L.Černiauskienė nustatė 50 proc. atlyginimų priedus sau, vyr. medicinos seseriai E.Smaliukienei, ūkvedei R.Stanaitienei, sąskaitininkei E.Bagdevičienei ir vyr. finansininkei A.Miliauskienei. 50 proc. priedai šioms darbuotojoms buvo mokami 1999 m. sausio - rugpjūčio mėnesiais. Toks vedėjos įsakymas prieštarauja Švietimo skyriaus vedėjo įsakymui, leidusiam mokėti tik 30 proc. priedą prie atlyginimo ir tik 1999 m. vasario-birželio mėn.

1999 m. sausio-balandžio mėn. “Bitutės” vedėja L.Černiauskienė dalinai pavadavo vyr.auklėtoją. Pagal dokumentus L.Černiauskienė vyr. auklėtoja dirbo 18 val. per savaitę, nors pagal įstatymą papildomai ikimokyklinėse įstaigose galima dirbti ne daugiau kaip 9 val. per savaitę.

Vaikui kasdien - apie 20 Lt

1999 m. lopšeliui-darželiui “Bitute” iš savivaldybes biudžeto buvo skirta 1 mln.119 tūkst. Lt. Pernai darželį lankė 216 vaikų. “Bitutė” skiriasi nuo įprastų vaikų darželių grupių specializacija (Montessori, lego, sporto, dailės ir pan.). Šiame darželyje veikia savaitinė asocialių šeimų vaikų globos ir sutrikusio intelekto vaikų grupė, todėl išlaidos vienam vaikui čia yra didesnės nei kitame Druskininkų vaikų darželyje “Žibutė”. “Bitutės” auklėtinis per dieną miesto biudžetui kainuoja apie 20 Lt (įskaitant darbuotojų atlyginimus, pastatų priežūrą ir t.t.). Per dieną “Bitutės” mažylis suvalgo 6,68 Lt biudžeto lėšų. Vaikų darželio darbuotojai savo darbo vietoje pietauja už 1,94 Lt.

“Bitutėje” nemokamai maitinasi 30 vaikų, o 69 vaikų tėvai gauna 50 proc. maitinimo mokesčio lengvatą. Kontrolieriai nustatė, kad vaikų darželyje nesilaikoma nustatytos tvarkos, pagal kurią dokumentai naudotis minėtomis lengvatomis turi būti pateikiami vieną kartą per metus iki kovo 1 d. Būta atvejų, kai dokumentai pateikti vieną kartą visam buvimo darželyje laikui.

Pinigai gėlėms

Vaikų darželio “Bitutė” ūkinę-finansinę veiklą tikrinusiems kontrolieriams įtarimų sukėlė ir pinigų sumos, išleistos darželio aplinkai. Už tokius pinigus, kiek jų vaikų darželio administracija išleido gėlėms vazonuose, sodinukams, spec.žemėms ir t.t., galima buvo įkurti beveik botanikos sodą.

1999 m. gėlėms, žemėms bei trąšoms pirkti išleista 4 tūkst. 873 Lt, beveik tokia pati suma gėlynams bei žolynams skirta ir per pirmąjį šių metų pusmetį - 4 tūkst. 668 Lt. Gėlės, žemės, trąšos buvo perkamos iš R.Popovienės įmonės. “Taupant lėšas, tikrai nereikėjo tiek jų išleisti aplinkos priežiūrai. Miestui biudžeto lėšos reikalingos kitoms, svarbesnėms reikmėms”, - patikrinimo medžiagą komentavo savivaldybės kontrolierius J.Kudarauskas.

Nemaži biudžeto pinigai, išleisti aplinkai tvarkyti atsiskaitant grynaisiais pinigais, įtarimų kelia ir Švietimo skyriaus vedėjui V.Gintučiui. “Kai paprašėme parodyti, kur tos pirktos žemės ir gėlės, mums parodė vieną rožyną. Šiai istorijai irgi tinka sakralinis klausimėlis: O kas galėtų paneigti, kad…?”

Biudžetui lėšų negrąžina

Rimtu trūkumu kontrolieriai išskyrė “Bitutės” globos skyriaus lankomumo žymėjimą, kadangi pagal jų turėtą neįmanoma nustatyti, kiek laiko (visą parą ar tik jos dalį) vaikas buvo grupėje. Tikrintojai pažymėjo, jog vaikų darželis “Bitutė” turėtų dirbti taip, kaip patogiau daugumai gyventojų: nuo 7 iki 17.30 val., nes dauguma druskininkiečių baigia darbą 17 val. ir pasiimti vaikus iki 17 val. (dabar vaikų darželis dirba nuo 6.30 iki 17 val.) jiems nėra patogu.

Ryšių išlaidoms vaikų darželyje “Bitutė” 1999 m. savivaldybės biudžete buvo numatyta 3 tūkst.Lt. Pernai telefono pokalbiams “Bitutė” išleido 5 tūkst.753 Lt. Šįmet per 6 mėnesius pokalbiams telefonu jau išleista daugiau kaip 3 tūkst.Lt, nors biudžete šio vaikų darželio ryšių išlaidoms numatyta tik 1 tūkst.Lt. Dalį sumos už savo asmeninius pokalbius turėjo dengti patys darbuotojai. Kontrolieriai įsitikino, kad vaikų darželyje “Bitutė”, kaip beveik visose biudžetinėse įstaigose, bandoma sunaudoti visas joms skirtas biudžeto lėšas, net ir tuo atveju, jei tai nėra itin svarbūs pirkiniai. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos darbo praktikoje dar nepasitaikė atvejo, kad biudžetinė įstaiga grąžintų atgal į biudžetą nepanaudotas, t.y. sutaupytas lėšas.

Nauja vedėja

Rugpjūčio mėn. skelbtame konkurse vaikų darželio “Bitutė” vedėjos pareigoms užimti dalyvavo 2 kandidatės. Konkursą laimėjo buvusi Amatų mokyklos direktorė L.Dabrukienė, savo noru palikusi darbo vietą po to, kai vicemero posto savivaldybėje neteko jos vyras V.Dabrukas. Amatų mokyklos steigimo iniciatorius, vadovavęs šiai mokyklai nuo pat jo įkūrimo pradžios, V.Dabrukas spalio 19 d. vykusiame konkurse Amatų mokyklos direktoriaus vietai užimti buvo tinkamiausias kandidatas ir vėl tapo Amatų mokyklos direktoriumi. Palikusi Amatų mokyklą, L.Dabrukienė trumpam buvo grįžusi prie savo ankstesniojo darbo - “Atgimimo” vid.mokyklos pradinių klasių mokytojos.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113