Laisva vieta reklamai Druskonis
  2000 m. spalio 6 - 12 d. Nr. 41 (574)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Dienų tėkmė savivaldybėje

  • Siekiant išsaugoti M.K.Čiurlionio g. 50 esantį pastatą (buvęs Kultūros centras), š.m. rugsėjo 26 d. buvo kviečiamas verslininkų, prekiaujančių Savivaldybės teritorijoje esančiose turgavietėse, susirinkimas. Pasiūlytos galimybės šiame pastate organizuoti mobiliąją prekybą, pristatytos išankstinės prekyviečių konstrukcijos. Susitikimo metu verslininkų pageidavimu Savivaldybė pažadėjo tarpininkauti apskričiai ir supaprastinti prekybą M.K.Čiurlionio g. 50 esančiame pastate - organizuoti laikinąją prekybą be kasos aparatų. Pateikus sąrašą asmenų, norinčių prekiauti, minėtame pastate bus įregistruota mobilioji prekyvietė.

  • Viečiūnų gyventojus slegia didžiulės problemos. Š.m. rugsėjo 29 d. Taryba priėmė sprendimą dėl lėšų skyrimo kreditoriniam įsiskolinimui padengti. Spalio 2 d. buvo apmokėti Varėnos rajono savivaldybės kreditoriniai įsiskolinimai vilnos akcinei bendrovei “Drobė” už Viečiūnų pagrindinės mokyklos (43 613,33 Lt) bei lopšelio-darželio “Linelis” (24 027,17 Lt) apšildymą. Tačiau patys gražiausi ir geriausi ketinimai kartais nueina perniek. Š.m. spalio 2 d. Viečiūnuose buvo nutrauktas karšto vandens tiekimas. Nors Druskininkų savivaldybė įvykdė visus vilnos akcinės bendrovės “Drobė” Vyriausybės sudarytos komisijos posėdyje pareikštus reikalavimus, “Drobė” atsisako derėtis dėl vandens tiekimo atnaujinimo. Nerimą kelia spalio 15 d. pasibaigsianti sutartis dėl šalto vandens tiekimo.

  • Vykdydama LR Vyriausybės nutarimą dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo, Druskininkų savivaldybė tris mėnesius (gegužę, birželį, liepą) mokėjo socialines pašalpas 540 šeimų. 2000 m. Savivaldybės biudžete socialinėms pašalpoms mokėti buvo skirta 597 000 Lt, kurie visi panaudoti per devynis mėnesius. Taigi, IV ketvirtyje Savivaldybė neturi lėšų socialinėms pašalpoms mokėti. Atsižvelgiant į didelį nedarbo lygį, Savivaldybė kreipėsi į LR Vyriausybę, Finansų ministeriją bei Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją prašydama papildyti biudžeto lėšas, kadangi sparčiai didėja šeimų, gaunančių socialines pašalpas, skaičius.


Druskonis klausia skaitytojų

Priešrinkiminė karštligė, atrodo, jau palietė visas gyvenimo sritis. Televizija, radijas skamba politikų kalbomis, spaudos puslapiai mirga besitikinčiųjų pakliūti į Seimą nuotraukomis. Rinkėjams žadami vos ne aukso kalnai ir visų vilčių išsipildymas.

Paklausėme savo skaitytojų, kaip jie vertina
priešrinkiminius politikų pažadus?

Janina NOVICKAJA 5.jpg (17315 bytes) 6.jpg (14437 bytes)

Janina NOVICKAJA, moksleivė:

- Nelabai tikiu jų pažadais. Gali visko prišnekėti, kad tik juos išrinktų. Dar nebalsuosiu, nes neturiu 18-os metų, tačiau manau, kad sunku būtų pasirinkti tinkamą kandidatą.

Jurgis VIDŪNAS,
vairuotojas:

- Įtariu, kad visi, dabar daug žadantys, netesės savo pažadų. Kalba, kad tik suviliotų rinkėjus. Aišku, tarp jų yra keletas žmonių, kurie galėtų kažką nuveikti, bet sunkiausia juos atskirti iš bendro būrio.

Eglė ČESNULYTĖ,
moksleivė:

- Manau, kad niekas tų priešrinkiminių pažadų nevykdys, nes jau ne pirmą kartą žada. Reikia labai įsigilinti į tai, ką jie kalba, kad galėtum pasirinkti geriausią variantą.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113