Laisva vieta reklamai Druskonis
  2000 m. rugsėjo 22 - 28 d. Nr. 39 (572)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Irena Degutienė: “Saugią ir sočią rytdieną
kurkime šiandien”

I.Degutiene2.jpg (6436 bytes)

Atrodo, visai neseniai, puoselėdami Nepriklausomybės viziją,
Sąjūdžio pakviesti Lietuvos žmonės plūdo į šimtatūkstanti-
nius mitingus, kaip viena šeima susikibę rankomis stovėjo
Baltijos kelyje. Daugelis tikėjome, kad nepriklausomybė ne tik suteiks laisvę, atvers duris į pasaulį, bet ir per trumpą laiką gyvenimą padarys žymiai turtingesnį.

Vis dėlto tikrovė pasirodė sudėtingesnė nei tikėjomės. Mes patys brendome irgi lėčiau nei norėjome. Atgauta laisvė pati savaime neišsprendė visų problemų, o pareikalavo naujų idėjų, nestandartinio mąstymo, kūrybiškumo. Ne visi tam buvome pasiruošę ir per dešimtį metų ėmė blėsti buvęs užsidegimas, kasdieninės problemos pritemdė matytą viziją, dalį žmonių apėmė nusivylimas ir ateities baimė. Kai kurie jauni žmonės, negalėdami įsitvirtinti Lietuvoje, traukia ieškoti laimės svetimuose kraštuose.

Taip yra ne tik Lietuvoje – šis procesas pastebimas visose pokomunistinėse šalyse. Tačiau visuomenėje pastebimas netikrumas ir blaškymasis kelia nerimą. Nusivylimas politine sistema, jos nesugebėjimu greitai ir veiksmingai spręsti kiekvienam žmogui svarbias nedarbo, skurdo įveikimo ir nusikalstamumo mažinimo problemas skatina radikalias antivakarietiškas nuotaikas, o tai atveria kelius populistiškai nepagrįstais pažadais paremtai politikai. Prie to prisidėjo prieš dvejus metus kilusi krizė Rusijoje – tuomet vienoje svarbiausių Lietuvos prekybos partnerių. Dėl jos padarinių Lietuvai Tėvynės Sąjunga nevengia atsakomybės. Šios politinės jėgos atstovai pastaraisiais metais sudarė Vyriausybės branduolį, ir šiandien galiu pripažinti, kad matydami Rusijos krizės padarinius Lietuvos ūkiui, galėjome greičiau susivokti ir ryžtingiau elgtis, ypač pertvarkant energetikos ūkį. Turėjo pasitraukti net du premjerai, kol ryžomės pasakyti tiesą apie grėsmingai artėjantį pavojų mūsų pinigų sistemai ir susitelkti neišvengiamoms esminėms reformoms. Joms per Nepriklausomybės dešimtmetį padėtas tvirtas pamatas: sėkmingai funkcionuoja Konstitucijos įtvirtinta demokratinė santvarka, jau seniai šalyje nebėra okupacinės kariuomenės, veikia privačia nuosavybe pagrįstas rinkos ūkis, neprarado pasitikėjimo ir tvirta nacionalinė valiuta litas.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113