Laisva vieta reklamai Druskonis
MIESTO ŽINIOS 2000 m. rugsėjo 8 - 14 d. Nr. 37 (570)

PRADŽIA

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

| Dienų tėkmė savivaldybėje | Druskininkiečių mėnuo |
| Abejotinas reprezentacinis leidinys | Į vieną mandatą - 13 pretendentų |
| "Sūručio" sanatorijoje - etatų mažinimas | Ketina gaminti gintaro čiužinius |
| Taurios širdies žmogus |

Dienų tėkmė savivaldybėje

Š.m. rugsėjo 5-10 dienomis Solerodo (Danija) bei Ystado (Švedija) kvietimu Lazdijų - Druskininkų - Varėnos savivaldybių delegacijai buvo suteikta galimybė dalyvauti Šiaurės-Baltijos šalių seminare.
Į Solerodo bei Ystado savivaldybėse vykusį seminarą buvo pakviesti LADRUVOS savivaldybių merai, LADRUVOS tarybos pirmininkė, savivaldybių tarnautojai, įvairūs specialistai.
Trijų Lietuvos savivaldybių atstovai lankėsi keturiose - Solerodo (Danija), Ystado, Skurupo bei Tomelilos (Švedija) savivaldybėse. Seminaro dalyviams buvo pateikta trumpa informacija apie Danijos bei Švedijos savivaldybes, jų struktūrą.
Šis seminaras - bendro Šiaurės-Baltijos šalių projekto pradžia. Programos metu buvo aptartos galimos bendradarbiavimo temos, pasidalinta patirtimi sprendžiant įvairius savivaldybių klausimus.
Seminaro dalyviams buvo skaitomos paskaitos demokratijos, aplinkos apsaugos, pramonės, turizmo, žemės ūkio ir informacinių technologijų temomis. Be to, buvo suteikta galimybė aplankyti savivaldybėse esančius vandenvalos įrengimus, atliekų perdirbimo įmonę, golfo klubą, susitikti su specialistais, susipažinti, kaip Danijos bei Švedijos savivaldybės sprendžia įvairius klausimus.
Danijos bei Švedijos savivaldybių specialistai susidomėjo turizmo vystymu Lazdijų, Druskininkų bei Varėnos savivaldybėse, todėl buvo lankomasi Ystado savivaldybės Turizmo, kultūros ir laisvalaikio centre. Šio centro darbuotojai pasidalino savo darbo patirtimi, pasikeitė informacija apie turizmo veiklą Pietų Švedijos regione.
Programos pabaigoje Ystado rotušėje įvyko iškilminga Šiaurės - Baltijos šalių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo ceremonija. Buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Ystado - Druskininkų bei Varėnos - Skurupo savivaldybių. Ceremonijoje dalyvavo anksčiau sutartį pasirašę Lazdijų bei Tomelilos savivaldybių merai, tarybos nariai.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys numato tolesnį savivaldybių bendradarbiavimą ekonomikos, turizmo, jaunimo bei žemės ūkio vystymo srityse.
Š.m. spalio mėn. Lazdijų, Druskininkų bei Varėnos savivaldybėse lankysis savivaldybių tarnautojai, specialistai, ekspertai iš Danijos ir Švedijos. Kartu su Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos savivaldybių tarnautojais bus pratęstas Šiaurės - Baltijos šalių bendrasis projektas konkrečiose srityse.

| Į viršų |


Druskininkiečių mėnuo
Rugpjūtis

Susituokė 14 porų, iš jų – 10 lietuvių ir 4 skirtingų tautybių. Jauniausioji ištekėjusi turėjo 20 metų, vyriausioji – 38 m. Jauniausias vedęs – 20 m., vyriausias – 47 m. Ištekėjusių moterų amžiaus vidurkis – beveik 26 m., vedusių vyrų – 30 m. Susituokusiųjų išsimokslinimas: aukštasis – 1 moteris, 2 vyrai; spec. vidurinis – 7 moterys ir 8 vyrai; vidurinis – 4 moterys ir 3 vyrai; nebaigtas vidurinis – 2 moterys ir 1 vyras. Pirmąjį kartą susituokė po 11 vyrų ir 12 moterų, antrąjį kartą – 2 moterys ir 3 vyrai, trečiąjį kartą – 2 vyrai. Šeimas sukūrė 13 dirbančių moterų ir 14 dirbančių vyrų, 1 studentų pora, 1 studentė. Santuokas įregistravo 15 druskininkiečių, 2 moterys iš Varėnos raj., 3 moterys ir 4 vyrai iš Lazdijų raj., 1 uteniškis, 1 moteris iš Baltarusijos, 1 vyras iš Danijos, 1 moteris iš Lenkijos.

Išsituokė 3 poros. Jauniausia išsiskyrusi turėjo 24 m., vyriausia – 45 m. Vyriausias išsituokė – 41 m., jauniausias – 35 m. Išsituokusiųjų moterų amžiaus vidurkis – 35 m., vyrų – irgi 35 m. Visos poros išsiskyrė teismo sprendimu. Pirmąjį kartą išsiskyrė 3 moterys ir 2 vyrai, antrąjį – 1 vyras. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 13 metų, trumpiausiai – 7 metus. Po 1 vaiką turėjo 2 išsituokę poros, 2 vaikus turėjo 1 išsiskyrusi pora.

Įregistuota 13 naujagimių: 7 mergaitės ir 6 berniukai. Mergaičių vardai: Ineta, Elvina, Aistė, Greta, Karina, Indrė, Neringa. Berniukų vardai: Mantas, Donatas, Ernestas, Vilius, Aleksandras, Dovydas. Pirmojo vaiko susilaukė 4 šeimos, 2-ojo – 7, 3-ojo – 1, 4-ojo – 1 šeima. Gimė 11 lietuvių, 1 lenkas, 1 armėnė. Jauniausia motina turėjo 20 metų, jauniausias tėvas – 24 m. Vyriausia motina – 35 m., tėvas – 41 metų. Motinų amžiaus vidurkis – 27 m., tėvų – 31 m. Tėvų išsimokslinimas: po 2 vyrus ir moteris – aukštasis; 6 moterys ir 3 vyrai – spec. vidurinis; 3 moterys ir 4 vyrai – vidurinis; 2 moterys ir 1 vyras - nebaigtas vidurinis. Susilaukusių vaikų šeimose buvo 11 dirbančių mamų ir 8 dirbantys tėvai. 2 motinos ir 2 tėvai – bedarbiai. Abu dirbantys - 8-iose šeimose, 3 – vienišos motinos.

Mirė 20 asmenų: 5 moterys ir 15 vyrų. Jauniausioji velionė turėjo 39 m., jauniausias – 36 m. Vyriausioji mirusi turėjo 100 m., vyriausias – 97 m. Mirusių moterų amžiaus vidurkis – 72 m., vyrų – beveik 60 m. Ligoninėje mirė 4 asmenys, namuose – 10, kitur – 6. Iš jų – 15 lietuvių, 4 lenkai, 1 rusas. Anapilin išėjo 1 dirbantis, 16 pensininkų, 3 bedarbiai. Nuo išeminės širdies ligos mirė po 3 moteris ir 3 vyrus, nuo vėžio – 7 vyrai, nuo aterosklerozės – 1 vyras, nuo kardiomiopatijos kaip žalingų opiatų pasekmės – 1 vyras, dėl nelaimingo atsitikimo – 2 vyrai, nusižudė 1 moteris, 1 – nužudyta, 1 vyro mirties priežastis – nežinoma.

| Į viršų |


Abejotinas reprezentacinis leidinys

Arūnas ZURLYS

Viename iš paskutiniųjų buvusios kadencijos miesto tarybos posėdžių š.m. vasario 29 d. Taryba nepritarė tuometinio vicemero V.Dabruko pristatytam pasiūlymui skirti Vilniaus leidybos firmai “Jandrija” 45 tūkst. Lt savivaldybės lėšų išleisti fotoalbumą apie Druskininkus. Tačiau š. m. kovo 21 d. buvusio miesto mero A.Maknio potvarkiu su “Jandrija”sudaryta sutartis, skiriant šio albumo leidybai 45 tūkst. Lt.

Galimos kainos

Netrukus užsakovas – Druskininkų savivaldybė įvykdė vieną iš sutarties sąlygų – pervesti leidėjui “Jandrija” pradinę 15 tūkst. Lt sumą. Iš UAB “Epaisas”, kuri spausdino šį leidinį, o pretendentų leisti fotoalbumą “Druskininkai” atrankoje buvo “Jandrijos” konkurentė, “Druskonis” sužinojo, kad tokios pačios apimties, popieriaus, spaudos ir tiražo leidinio atspausdinimas kainuoja 15 tūkst. 945 Lt. Į šią kainą neįeina honorarai fotografams. Pasak leidinio fotografo G.Žiliaus, kiekviena iš 16-os jo nuotaukų, spausdinamų leidinyje, įvertinta po 100 Lt. “Druskonio” žiniomis, žinomo fotomenininko A.Zavadskio kiekviena skaidrė iš 23-jų, skelbiamų leidinyje, įvertinta po 200 Lt. Bendra honorarų suma, turint galvoje dar vieną fotografą, kurio nuotrauka publikuojama, būtų daugmaž – apie 6,5 tūkst. Lt.

Daug pretendentų

Beje, pretendentų išleisti fotolbumą buvo ir daugiau – už mažesnes kainas leidinį siūlėsi išleisti vietiniai - dizaino studija “Rastrum” ir leidykla “Vija”, tačiau viešame svarstyme apsistota ties “Jandrija”, kuri, pasak posėdyje pasisakiusioV.Dabruko, “yra rimta firma, garantuojanti reprezentacinio leidinio kokybę”. Itin nepatenkinta liko “Tūkstantmečio knygos” bei kitų leidėja UAB “Kraštotvarka”, kuri kelis kartus dėl to kreipėsi į savivaldybę, tačiau į fotoalbumo “Druskininkai” leidėjų atranką nebuvo pakviesta.

Pamėlęs kurortas

“Kraštotvarkos” konsultantė V.Žemaitytė neseniai pasirodžiusio fotoalbumo “Druskininkai” kokybę įvertino vieninteliu komplimentu A.Nedzelskiui, parašiusiam fotoalbumo įžanginį straipsnį, skirtą M.K.Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms. Beje, jo autoriui honoraras už šį straipsnį ir senųjų Druskininkų nuotraukas nebuvo sumokėtas susitarus, jog miesto muziejus, kuriam vadovauja ponas Adelbertas, gaus fotoalbumų “Druskininkai”. Deja, šis “Jandrijos” pažadas iki šiol neįvykdytas. A.Nedzelskis, paklaustas nuomonės apie fotoalbumą, atkreipė dėmesį į nuotraukas, pridurdamas, jog Druskininkai nėra tokie mėlyni. Iš skaidrių nekokybiškai išdidintos nuotraukos, “Druskonio” žiniomis, papiktino ir jų autorių.

Bandymai gelbėti

Atskira kalba apie fotoalbumo primityvų maketavimą, kuris, Savivaldybės leidinių priežiūros komisijos nario, miesto vyr. dailininko A.Balkės nuomone, įrodo leidyklos nesugebėjimą netgi 2 kartus ištaisyti tai, kas buvo nurodyta. Kai komisijos nariai išvydo “Jandrijos” pateiktą signalinį fotoalbumo maketą, netgi dvejojo, ar pervesti šiai leidybos firmai likusią sumos dalį. Kadangi ankstesnės valdžios sudaryta sutartis įpareigojo, nepavydėtiną padėtį gelbėjo miesto vyr.dailininkas A.Balkė, bandęs nors šiek tiek padoriau aptvarkyti nuotraukas ir maketą, pateikęs pastabas, tačiau galutiniu “Jandrijos” darbo rezultatu likęs nepatenkintas, todėl abejojąs, ar šią firmą pagal jos darbo rezultatą galima vadinti leidybine, ir ar joje dirba profesionalūs maketuotojai.

Pusė sumos - “Jandrijai”?

Kitus leidėjus, žinančius realias leidybos ir spausdinimo kainas, itin stebina “Jandrijai” už leidybą pervesta 45 tūkst. Lt suma. “Druskonio” paskaičiavimais, sudėjus galimus honorarus fotografams (apie 6,5 tūkst. Lt) su 15 tūkst. 945 Lt, kuriuos galėjo sumokėti bendrovei “Epaisas” už fotoalbumo spausdinimą, lieka 22 tūkst. 555 Lt, t.y. pusė savivaldybės skirtos leidiniui sumos.

| Į viršų |


Į vieną mandatą - 13 pretendentų

Seimo rinkimuose, įvyksiančiuose spalio 8 d., dėl vietos parlamente Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje rungsis net 13 kandidatų. Seimo nario mandato sieks magiškas skaičius turinčių politinę patirtį ir ne visai žinomų kraštiečių:
A.Baležentis, LTS, gim.1949,
V.Dabrukas, MKDS, gim.1957,
V.Dambrauskas, LS, gim.1956,
S.Daugirda, LLS, gim.1958,
I.Degutienė, TS (LK), gim.1949,
J.Karosas, LDDP, gim.1937,
J.Matulevičius (išsikėlė pats), gim.1957,
A.Radvila, “Sd 2000”, gim.1957,
A.Ražanskienė, KDS, gim.1964,
A.Rimgaila, NKS, gim.1966,
J.Šarkus, LCS, gim.1947,
J.Truska, JL-NT-PKS, gim.1928,
E.Žičkus, NS (S), gim.1950.

| Į viršų |


“Sūručio” sanatorijoje– etatų mažinimas

Rugsėjo 1 d. 50-čiai proc. “Sūručio” sanatorijos darbuotojų įteikti atleidimo lapeliai. Iki šiol sanatorijoje dirbo 71 žmogus. Pasak “Sūručio” sanatorijos vyr.gydytojo J.Valskio, 36 darbuotojus nuspręsta atleisti dėl sumažėjusios darbo apimties. Atleidžiama proporcingai tiek aptarnaujančio, tiek medicinos personalo. Rugsėjo 5 d. Turto fonde nesėkmingai baigėsi antrasis bandymas parduoti “Sūručio” sanatoriją. Privatizuojamo objekto vertė – beveik 1 mln. 600 tūkst.Lt. Neatsirado nei vienas investitorius, pageidavęs įsigyti objektą prestižinėje kurorto vietoje.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


Ketina gaminti gintaro čiužinius

Kitąmet UAB “Naujoji Ūla”, gaminanti sidabro bei spalvotųjų metalų juvelyrinius dirbinius, planuoja pradėti daryti gintaro čiužinius. Juvelyrai tikisi, kad naujas gaminys padės bendovei išlįsti iš skolų. Dabar tiriamos užsienio rinkos. Paaiškėjo, kad šis naujas sveikatingumo gaminys sulaukė nemažo susidomėjimo tokiose šalyse, kaip JAV, Vokietija, Taivanas, Pietų Afrika ir kt. Čiužiniai bus užpildomi susmulkintu gintaru, jų rinkos kaina turėtų būti 250-300 JAV dolerių. Kadangi gintaro gydomosios savybės žinomos seniai, tokie čiužiniai turi teigiamos įtakos ant jo gulinčiojo sveikatai. Kitąmet “Naujoji Ūla” ketina pagaminti mažiausiai 5 tūkst. gintaro čiužinių. Vienam čiužiniui užpildyti reikia apie 10 kg gintaro. Bendrovė jau turi sukaupusi 100 tonų gintaro ir ieško partnerių, kurie siūtų čiužinius.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


Taurios širdies žmogus

Elė PADIMANSKIENĖ
VĮ san. “Nemunas” med. sesuo

Sužinojusi, kad Egidijus Žičkus kandidatuoja į LR Seimo narius, privalau atsiliepti, panašiai kaip ir jis, prieš 6-erius metus išgirdęs, kad mano dukrai reikalinga skubi medikų pagalba užsienyje, atsiliepė į mūsų nelaimę ir persiuntė į mūsų sąskaitą perlaidą, organizavo finansinę labdarą, tokiu būdu pagreitindamas dukros išvykimą tirtis ir gydytis.

Mes balsuosim už šį taurios širdies žmogų, Egidijų Žičkų, neabejingą kito žmogaus skausmui ir nevilčiai, kai pats niekuo negali padėti net savo vaikui. Tikiu, kad patekęs į Seimą toks žmogus jautriai reaguos į kitų vargus ir stengsis kaip galėdamas padėti visiems.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113