Laisva vieta reklamai Druskonis
GEGUŽĖ 2000 m. gegužės 5 -11 d. Nr. 19 (552)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
KURORTO PLĖTRA
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Su Moteriškumu susijusi gražiausia, visus ir viską džiuginančioji gamtos dalis ir didžiausia pasaulio paslaptis - gyvybė. O jos tobuliausias pasireiškimas yra žmogus. Kad jam būtų gera, kad ga-

lėtų jis augti ir tarpti, savo galias ir sugebėjimus atskleisti, pats džiaugtis ir kitiems daryti džiaugsmą bei būti naudingas, privalu nuo pat mažumėlės alsuoti jam tiesos, gėrio ir grožio kvapu. To kvapo pirmiausia ir daugiausia duoda jam asmenybė, padėjusi ateiti į pasaulį. Jos vardas - motina. Sudarydama savo paleistajai gyvybei tiesos, gėrio ir grožio aplinkumą, moteris-motina yra pirmutinė mokytoja. Motinos mokykla yra pagrindinė, įspūdingiausia ir paveikiausia. Tai meilės mokykla. Net apie drausmę joje mūsų žmonės sako: “Motina baudžia - kaip sviestu tepa“. Ir vargas žmogui, kuris namų židiny motinos mokyklos neturėjo. Vargas ir motinai, jei kiti, svarbesni ir būtinesni, darbai šios pareigos eiti neleido. Motinos mokyklos nepavaduos ir neatstos niekas...

Moteris-motina yra geriausia gydytoja kūno ir dvasios ligoms. Širdis pamoko rasti žodį, o žodis ir ligoniui daro stebuklus.

Svyruoji ir kankinies, painioj kryžkelėj atsistojęs, - nuoširdžiausią, nuojautos padiktuotą patarimą duos tau moteris, vis tiek ar vadinasi ji motina, ar žmona. Moteriškos rankos švelnios visur ir ypač nepakeičiamos, kur daug sielvarto, skausmo ir kančios...Mielosioms Moterims linkime, kad už širdį joms būtų atlyginama vien meile ir dėkingumu ir, ašarą šluostant kitiems, nereiktų braukti jos nuo savų skruostų.

Antanas DAMBRAUSKAS, Druskininkų Garbės pilietis

1974 03 05, Druskininkai

Suomė vadina save kurorto senbuve

Rasita BOČIENĖ

Suomė Anna Liisa Turunen, pasipuošusi iš Maroko parsivežta palaidine.

Suomė Anna Liisa Turunen, pasipuošusi iš Maroko parsivežta palaidine.

74 metų suomė Anna Liisa Turunen pirmą kartą pailsėti į Druskininkus atvyko 1993-aisiais. Nuo tol atvažiuoja čia dukart per metus – ir pavasarį, ir rudenį. Anna Liisa suskaičiavo, kad šį balandį lankėsi mūsų kurorte jau 15-ąjį kartą. “Čia jau pavasaris, - sako moteris, - o kai prieš porą savaičių išvažiavau iš Suomijos, ten dar buvo sniego…”

Sutinka kaip seną draugę

Anna Liisa gyvena Tamperėje, antrajame pagal dydį Suomijos mieste. Paklausta, kodėl kasmetiniam poilsiui pasirinko Druskininkus, moteris sako, kad jai patinka mūsų švarus miestas, tvarkinga “Lietuvos” sanatorija, gerai atliekamos procedūros sanatorijos gydykloje. Be to, visas “Lietuvos” sanatorijos personalas ją jau pažįsta ir kasmet sutinka kaip seną draugę.

Prieš 35-erius metus pradėjusi keliauti, Anna Liisa visas Suomijos dirbantiesiems suteikiamas žiemos atostogas praleisdavo Ispanijoje. Jai tiko šios šalies klimatas, nes serga astma. Druskininkų švarus oras taip pat turi teigiamos įtakos Annos Liisos savijautai, tik ji sakė nesanti labai patenkinta, kad sanatorijos kambarys išklotas kilimine danga – ten besikaupiančios dulkės astmininkams nėra labai malonios.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Įgyvendinama teritorijų reforma

Gegužės 1 d. savivaldybės administracijoje Druskininkų bei Lazdijų rajono savivaldybių vadovai, skyrių vedėjai aptarė klausimus, susijusius su savivaldybių teritorijų reforma. Vykdant įstatymą, keičiamos Druskininkų savivaldybės ribos. Perduodamose teritorijose esantis Lazdijų bei Varėnos rajonų savivaldybėms anksčiau priklausęs nekilnojamasis turtas nuo gegužės 1 d. priklauso Druskininkų savivaldybei. Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro įsakymu patvirtinta turto padalijimo ir finansinių prievolių paskirstymo savivaldybėms tvarka bei perdavimo - priėmimo aktų formos.

Pasitarime buvo aptarta, kokį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, skolas bei finansines prievoles Lazdijų rajono savivaldybė perduos Druskininkų savivaldybei. Abiejų savivaldybių struktūra nėra vienoda, todėl kyla problemų. Pavyzdžiui, Lazdijų rajono kultūros skyrius centralizuotai tvarkė visų kultūros įstaigų buhalterinę apskaitą. Druskininkų savivaldybėje tokio skyriaus nėra, todėl neaišku, kas turės atlikti šias funkcijas. Ypač ilgai diskutuota dėl finansinių prievolių perdavimo. Kaimyninės savivaldybės vadovų nuomone, Druskininkų savivaldybė turėtų vykdyti balandžio mėnesio prievoles (mokėti atlyginimus perimamoje teritorijoje esančių iki gegužės 1 d. Lazdijų rajono savivaldybei priklausiusių įstaigų, įmonių darbuotojams, socialines pašalpas tos teritorijos gyventojams ir pan.). Motyvuojama tuo, kad mokėjimai bus vykdomi gegužę. Druskininkų savivaldybės vadovai vykdyti šių balandžio mėnesio mokėjimų nesutinka


Druskonis klausia skaitytojų

Neseniai prie Ratnyčios upelio, šalia kaskadų, šuo stipriai apkandžiojo moterį. Kokia jūsų nuomonė, ar gali žmonės vedžiotis į viešąsias vietas savo keturkojus augintinius, kaip reikėtų bausti nesilaikančius bendrų šuns priežiūros taisyklių savininkus?

Kęstutis Jezepčikas,
Sporto mokyklos treneris:

Į viešąsias vietas, kaip Saulės takas, šunų negalima vesti jokiu būdu. Aš pats, kaip sporto atstovas, su šia problema susiduriu vos ne kasryt per treniruotes. Pamatęs atbėgantį šunį, turi sustoti – genda pats sportinis procesas. Ką reiškia šeimininko “nebijok”, kai toks metro dydžio šunelis atlekia. Yra daug žmonių, kurie bijo šunų, ypač vaikai, todėl ramybės ir saugumo vardan viešose vietose šunų nereikėtų vedžioti. Aš ne prieš juos. Šuo turi eiti tik su šeimininku, antsnukiu ir pavadėliu.

Linas Akstinas,
Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos ugniagesys- gelbėtojas:

Šeimininkas šuns negali išvesti į gatvę be antsnukio ir pavadžio. Priešingu atveju policijos pareigūnai tokiems drąsiai gali rašyti nuobaudas ir skirti dideles baudas. Kad kitą kartą labiau gerbtų aplinkinius žmones. Jei laikai šunį, privalai rūpintis juo: dabar žmogus išleidžia šunį iš buto 9-ame aukšte, ir tas lekia vienas per visus aukštus atlikti savo reikalų. Manau, atėjo laikas, kaip ir visoje Europoje, šunų šeimininkams nešiotis maišelius bei lopetėles. Kodėl mano vaikas turi vaikščioti ta pačia žolyte, kurioje kažkieno šuo ką tik paliko didelę krūvą…

Arūnas Lukšys,
UAB “Dirvintos transportas” vadybininkas:

Be antsnukio ir pavadėlio šuns jokiu būdu negalima išvesti į lauką. Šunis laikantys žmonės turi suprasti, kad ne visi aplinkui dega meile keturkojams, daugelis jų tiesiog bijo. Čia ne šunų, o šeimininkų, kurie nenori laikytis visuotinai priimtų normų ir šunų laikymo taisyklių, kaltė. Mano dukrą išgąsdino šuo, ji dabar iš tolo bijo šunų.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113