Laisva vieta reklamai Druskonis
BALANDIS 2000 m. balandžio 14 - 20 d. Nr. 16 (549)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
KURORTO PLĖTRA
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Naujasis Druskininkų meras mėgsta
greitį ir nepripažįsta svogūnų

Violeta KLIMAITĖ

Meras - milijonierius

Ričardo ir Daivos Malinauskų šeimoje auga trys atžalos: 8 metų Evelina, 7 metų Tomas ir 3 metukų Sandra.
Ričardo ir Daivos Malinauskų šeimoje auga trys atžalos: 8 metų Evelina, 7 metų Tomas ir 3 metukų Sandra.

Savo 35-metį balandžio 22 d. švęsiantis Grūto firmos “Hesona” gen.direktorius Ričardas Malinauskas, išrinktas naujuoju Druskininkų meru, kol kas nežada atsisakyti aistros bagių sportui ir ketina kaip nors suderinti naujų pareigų bei autokroso varžybų laiką. Į daugelio klausimą, ar dėl mero posto nenukentės “Hesonos” grybų verslas, oficialus milijonierius (deklaravo turto už 1 mln. 57 tūkst.Lt) R.Malinauskas atsako, kad šeimos bizniui jo naujos pareigos įtakos neturės, išskyrus pasunkėjusią darbo naštą kitiems šeimos nariams, kurie turės atlikti Ričardo užduotis.

R.Malinauskas - jauniausias meras Lietuvoje, išrinktas po kovo 19 d. vykusių rinkimų į savivaldybių tarybas. LDDP sąraše į Druskininkų tarybą kandidatavęs R.Malinauskas surinko daugiausiai - 1208 rinkėjų balsus. R.Malinauskas, kuriuo rinkimuose į savivaldybės tarybą labiausiai pasitikėjo Druskininkų žmonės, nėra LDDP narys, šios partijos sąraše rinkimuose dalyvavo kaip jos rėmėjas.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Išrinktas savivaldybės meras

Balandžio 7 d. susirinko naujai išrinkta Druskininkų savivaldybės Taryba. Prieš posėdį Tarybos nario pažymėjimai įteikti 25 daugiausiai pirmumo balsų rinkimuose gavusiems partijų kandidatams. Susirinkusieji išklausė šalies Prezidento V. Adamkaus sveikinimą naujajai Tarybai. Pirmojo Tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo vienas klausimas - savivaldybės mero rinkimai. 24 proc. Tarybos mandatų turintys Lietuvos demokratinės darbo partijos atstovai kandidatu į merus pasiūlė Ričardą Malinauską, UAB „Hesona” generalinį direktorių, tiek pat mandatų Taryboje gavę Lietuvos centro sąjungos atstovai - Vidą Stašinską, AB „Minolga” direktorių. Išklausius pretendentų pasisakymus, slaptu balsavimu Druskininkų savivaldybės meru išrinktas Ričardas Malinauskas, gimęs 1965 04 22, nepartinis, rinkimuose dalyvavęs LDDP sąraše.

Vyks Tarybos posėdis

Druskininkų savivaldybės tarybos posėdis vyks balandžio 14 d. Tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 7). Pradžia 10 val.

Įregistruotas klubas

Miesto mero 2000 04 06 potvarkiu Nr. 190 įregistruota visuomeninė organizacija - kūno kultūros ir sporto klubas „Du 2000 pėdų”.


Druskonis klausia skaitytojų

Miesto savivaldybė organizavo gyventojų apklausą “Ar turėtų miesto turgavietės veikti sekmadieniais?”. Tokia apklausa organizuota, gavus apie 200 šimtų miesto tikinčiųjų raštą, jog žmonės sekmadieniais turėtų eiti į bažnyčią.

Kokia jūsų nuomonė, ar reikalingas sekmadieninis turgus?

Lina Balčiūnienė,
Kultūros centro etninės veiklos organizatorė:

Aišku, kad reikalingas. Kada dirbantis ar mažus vaikus auginantis žmogus gali apsipirkti, jei ne šeštadieniais ir sekmadieniais? Į bažnyčią juk galima nueiti ir po turgaus.

Petras Bolys,
pensininkas:

Motyvų, kodėl reikėtų uždrausti prekybą turgavietėse sekmadieniais, aš nematau. Kad būtume turtingi, galbūt. Dabar daugeliui turgus - bene vienintelis išsigelbėjimas. Nemažai žmonių dirba ir šeštadieniais, kada gi jiems nueiti į tą turgų? Nemanau, kad sekmadieninį turgų reikėtų uždrausti.

Dmitrijus Sereičikas,
2-os vid.mokyklos 10-okas:

Mano nuomone, miesto turgavietės turi veikti sekmadieniais. Yra žmonių, kurie dirba šeštadieniais, todėl sekmadieninis turgus tikrai reikalingas. Aš pats ten irgi lankausi.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113