Laisva vieta reklamai
POLICIJOS ŽINIOS 2000 m. balandžio 7 - 13 d. Nr. 15 (548)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Partijų programoms paskelbti skirtas
lėšas tikrins valstybės kontrolieriai

Rasita BOČIENĖ

Abejojo pirmininkės objektyvumu

“Druskonis” jau ne kartą rašė apie tai, kaip miesto rinkimų komisijos pirmininkė Milda Klybienė, nepasitarusi su politinių partijų atstovais, jų rinkiminėms programoms paskelbti valstybės skirtus pinigus pervedė savo bendrapartietės socialdemokratės Rimos Viniarskaitės įmonei. Be to, pinigų pervesta kelis kartus daugiau, nei iš tiesų kainavo rinkiminio biuletenio išleidimas.

Vasario pabaigoje šešių rinkimuose į miesto savivaldybę dalyvavusių politinių partijų atstovai pasirašė kreipimąsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydami patikrinti ir įvertinti Druskininkų rinkiminės komisijos darbą bei sustabdyti M.Klybienės, kaip komisijos pirmininkės, įgaliojimus.

Kai kurių partijų atstovai prieš rinkimus ne kartą išreiškė abejones, ar M.Klybienė, būdama komisijos pirmininkė, objektyviai organizuos rinkimus.

Pinigus grąžinti atsisakė

Kovo 10 d. į Druskininkus buvo atvykę du Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Živilė Verbylaitė ir Algimantas Sapiega. Su jais susitikti buvo pakviesti miesto rinkimų komisijos nariai bei politinių partijų atstovai. Šiame susitikime visi miesto rinkimų komisijos nariai patvirtino, jog su jais dėl sutarties su R.Viniarskaitės įmone pirmininkė M.Klybienė nesitarė.

Tąkart Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Ž.Verbylaitė sakė, jog sunku nustatyti, kokį pelną iš tiesų gavo rinkiminio biuletenio leidėja R.Viniarskaitė, nes iki tol ji dar nebuvo pateikusi savo atliktų darbų sąmatos.

“Mąsčiau, kaip išsisukti iš susiklosčiusios keblios padėties, - susitikime kovo 10-ąją kalbėjo Ž.Verbylaitė. - Manau, gal užsakymo vykdytoja prisipažins, kad jos pelnas buvo per didelis, ir geranoriškai sutiks grąžinti nuo leidybos likusius pinigus”. Į tai R.Viniarskaitė atsakė nematanti galimybių grąžinti pinigus.

Nors rinkiminis biuletenis buvo išspausdintas vasario 25 d., R.Viniarskaitė jo sąmatą Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė tik kovo 13 d.

Darbų įkainius padidino

Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos narių, nagrinėjusių R.Viniarskaitės, kurios įmonei rinkiminiam biuleteniui išleisti buvo pervesta 10 tūkst. 200 Lt valstybės skirtų pinigų, atliktų darbų sąmatą, be “Druskonyje” jau minėtų 1151 Lt už biuletenio spausdinimą bei platinimo išlaidų, 1800 Lt kainavo vietinės įmonės “Rastrum” atliktas leidinio maketavimas ir paruošimas spaudai. Netgi vertinant pagal panašius darbus atliekančių sostinės leidybinių firmų įkainius, šios 2-jų spaudos lankų apimties leidinėlio maketavimo paslaugos įvertintos stebėtinai brangiai. Tačiau, net ir nežiūrint to, liko dar keli tūkstančiai litų, kurių panaudojimo R.Viniarskaitė jokiais rimtais dokumentais nepateisino. Anot Vyriausiosios rinkimų komisijos narių, vargu ar galima laikyti pateisinančiais dokumentais į leidybos darbų sąmatą įrašytas transporto išlaidas ar mobilaus ryšio telefonu prakalbėtus pinigus. Be to, R.Viniarskaitė savo darbų įkainius padidino 15 proc. - už skubų užsakymą ir 25 proc. - įmonės rentabilumui.

Pinigų panaudojimas bus tikrinamas

Po kovo 10 d. Druskininkuose įvykusio Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir miesto politinių partijų atstovų susitikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai buvo siūloma pakeisti miesto rinkimų komisijos pirmininkę M.Klybienę. Tačiau didelė dalis Druskininkų rinkimų komisijos narių tąkart pareiškė nuomonę, jog keisti pirmininkę per vėlu - per mažai laiko buvo likę iki rinkimų dienos. Vyriausioji rinkimų komisija savo posėdžiuose ne kartą svarstė klausimą dėl M.Klybienės ir nusprendė leisti jai organizuoti savivaldybių rinkimus, vykusius kovo 19 d.

Kovo 28 d. posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija, išnagrinėjusi šios komisijos narių Ž.Verbylaitės ir A.Sapiegos, komisijos pavedimu tikrinusių partijų rinkimų programoms paskelbti Druskininkų rinkimų apygardai Nr.7 skirtų lėšų panaudojimą, pateiktą pažymą ir Druskininkų rinkimų komisijos pirmininkės M.Klybienės paaiškinimus bei kitus dokumentus, konstatavo, kad Druskininkų rinkimų apygardos komisijos pirmininkė M.Klybienė netaupiai naudojo valstybės biudžeto lėšas. Nuspręsta prašyti LR valstybės kontrolierių patikrinti, kaip buvo naudojamos lėšos, Druskininkų rinkimų komisijai skirtos priešrinkiminėms partijų programoms paskelbti.

Be to, M.Klybienei, vienintelei iš Respublikos apygardų rinkimų komisijų pirmininkų, po rinkimų nebuvo skirta piniginė premija.

“Druskonio” paklaustas, ar kituose šalies miestuose yra buvę panašių incidentų, Vyriausiosios rinkimų komisijos narys A.Sapiega atsakė, jog tokie faktai - labai reti. Jis sakė prisimenąs tik vieną atvejį, prieš kelerius metus įvykusį Kaune, kai rinkimų komisijos pirmininkei po neaiškumų dėl pinigų buvo iškelta baudžiamoji byla.

| Į viršų |


Išėjo iš gyvenimo, nepaaiškinęs kodėl

Vakar Leipalingyje palaidotas 29 metų Dainius Jezerskas, vieno Lietuvos armijos kūrėjų Česlovo Jezersko sūnus. Balandžio 3 d. Dainius Jezerskas pasikorė vonios kambaryje netoli Vilniaus esančiame savo uošvės sodo name.

Druskininkiečiai Dainių pažinojo ne tik kaip žinomo kariškio sūnų, bet ir kaip vieną iš kavinės “Alka” savininkų. Ši kurorto kavinė priklauso Jezerskų šeimai. Vieną savaitę kavinę prižiūrėdavo jo sesuo Jurga, kitą - Dainius. Į savaitinį darbą Druskininkuose vyriškis atvažiuodavo drauge su žmona Jurga, apsistodavo tėvo name Ratnyčioje.

Pirmadienį, balandžio 3 d., ryte po savaitės darbo Druskininkuose grįžęs į Vilnių, sodo namelyje Dainius ilgai žaidė su savo vienturčiu 3 metų sūnumi. Grįžusi iš pasivaikščiojimo D.Jezersko žmona rado vyrą jau nebegyvą. Artimiesiems toks Dainiaus apsisprendimas buvo labai netikėtas ir skaudus. Priežastis, dėl kurios jis galėjo pasitraukti iš gyvenimo, nesuprantama net patiems artimiausiems žmonėms. Priešmirtinio raštelio Dainius nepaliko, niekas nepastebėjo jo nuotaikų ar elgesio permainų. D.Jezerskas buvo uždaro būdo žmogus, mažai dalindavosi savo išgyvenimais net ir su pačiais artimiausiais žmonėmis.

Žinia apie savo noru iš gyvenimo pasitraukusį sūnų pribloškė Druskininkuose gyvenantį D.Jezersko tėvą. Triskart pasaulio imtynių čempionas Česlovas Jezerskas savo karjerą Lietuvos Krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1990 metais. Sausio įvykių metu Č.Jezerskas buvo Aukščiausiosios Tarybos apsaugos kuopos vadas. Lauko kariuomenės brigados “Geležinis vilkas” vadu jis tapo 1992 metais, jam buvo įteiktas Vyčio kryžiaus ordinas. 1996 metais Č.Jezerskas pradėjo dirbti Lietuvos ginkluotųjų pajėgų generaliniu inspektoriumi. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, Č.Jezerskas baigė studijas Maskvos generalinio štabo akademijoje bei vienoje aukštojoje Kanados karinėje mokykloje. Č.Jezerskas buvo vienintelis Krašto apsaugos ministerijos pareigūnas, įgijęs tokį išsimokslinimą. Krašto apsaugai pradėjus vadovauti ministrui Česlovui Stankevičiui, Č.Jezerskas išėjo į pensiją. 51 metų atsargos pulkininkas Č.Jezerskas save vadina paprasčiausiu pensininku ir stebisi, kad jo žinių bei paslaugų stiprinant Lietuvos krašto apsaugą kažkodėl niekam nereikia.

Druskininkuose gyvena du Č.Jezersko broliai, mama ir viena iš dvynukių dukterų Jurga. Kita duktė Greta gyvena Kaune. Č.Jezerskas kilęs nuo Leipalingio. Miestelio kapinaitėse palaidota Č.Jezersko žmona, prieš 3 metus pasitraukusi iš gyvenimo tokiu pat būdu kaip ir jos sūnus Dainius. “Alkos” kavinė buvo Č.Jezersko žmonos verslas. Sūnus labai išgyveno dėl sunkiai sirgusios mamos apsisprendimo pasitraukti iš gyvenimo.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


POLICIJOS ŽINIOS

VAGYSTĖS

Kovo 24 d. iš pilietės S.B. automobilio VW Santana, stovėjusio prie Verpėjų g. 2a namo, pavogta magnetola “Pioneer”. Žala - 150 Lt.

Kovo 27 d. į policiją kreipėsi S.L., nes kovo 16 d. iš jos buto buvo pavogti pinigai. Žala - 602 Lt.

Kovo 28 d. iš “Druspolio” viešbučio budėtojų kambario neaiškiomis aplinkybėmis dingo spalvoto vaizdo televizorius. Žala nustatinėjama.

Kovo 29 d. iš V.Z., gim. 1958 m., priklausančio automobilio Opel Ascona, stovėjusio prie “Tulpės” parduotuvės, pavogtas moteriškas portfelis su dokumentais. Žala - 320 Lt.

Kovo 30 d. iš D.S., gim. 1970 m., automobilio Audi 80, stovėjusio prie M.K.Čiurlionio g. 4a namo, pavogta automagnetola. Žala - 200 Lt. Tą pačią dieną į policiją kreipėsi ir V.S., gim. 1967 m., iš kurios automobilio Mazda 626, palikto prie to paties M.K.Čiurlionio gatvės namo, bagažinės pavogti nauji ir dėvėti drabužiai. Žala - 600 Lt.

Balandžio 4 d. pilietė P. policijai pranešė, kad iš jai priklausančio sandėliuko, esančio namo rūsyje, pavogtos bulvės ir stiklainiai su marinuotomis daržovėmis. Žala - 70 Lt.

Tą pačią dieną Č. pranešė, kad iš jo sodo namelio, esančio “Dainavos” sodų bendrijoje, garažo dingo moteriškas dviratis “Minsk”. Žala - 150 Lt.

Balandžio 4 d. Švendubrės gyventoja O.K. apsižiūrėjo, kad kovo mėnesį iš jos namo verandoje esančios komodos dingo 12 butelių degtinės ir maisto produktai. Žala - 132 Lt.

MUŠEIKOS

Kovo 29 d. UAB “Sarvija” turgavietėje susimušė tarpusavyje trys piliečiai: R.P., gim. 1966 m., G.P., gim. 1967 m., ir S.S., gim. 1973 m. Visi trys mušeikos parašė policijai pareiškimus.

NUOBAUDA

J.J., gim. 1968 m., už tai, kad girtas pasirodė viešoje vietoje, nubaustas 20 Lt bauda.

IŠKELTA BYLA

Balandžio 4 d. policijos pareigūnai Vieciūnuose, Jaunystės g. 2-10, rado ir paėmė 20 litrų talpą bei 32 litrinius butelius su skysčiu, turinčiu būdingą alkoholiui kvapą. Buto savininkui G.K., gim. 1969 m., iškelta baudžiamoji byla.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113