Laisva vieta reklamai
MIESTO ŽINIOS 2000 m. balandžio 7 - 13 d. Nr. 15 (548)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Ligoninė kritinėje situacijoje palikta
viena su savo problemomis

Jau mėnuo kaip dirbu Druskininkų ligoninės direktoriumi. Įspūdis - slogus.

Vitas ŠIMKONIS Druskininkų miesto ligoninės direktorius

Kova tik už save

Žinojau apytikslią ligoninės skolų sumą, bet neįsivaizdavau, kad tokia kritinė materialinė bazė, įtempti darbuotojų santykiai. Miglota ligoninės perspektyva, neišmokėti atlyginimai, be abejo, negatyviai veikia darbuotojų samonę. Tokioje situacijoje daugelis iš jų kovoja tik už save - gauti teisėtai uždirbtus pinigus bei priedus už papildomą darbą, komandiruotes ir t. t. Jų reikalavimai visiškai teisingi, pagrįsti Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais. Tai, kad iš dabartinės ligoninės krizės galime išeiti tik sutelktai dirbdami, priimdami nepopuliarius, bet ekonomikos dėsniais pagrįstus sprendimus, kad be mūsų asmeninės aukos - mažo atlygio, neapmokėto papildomo darbo krūvio ir t. t. kritinės situacijos neįveiksime, retas suvokia. Todėl norėčiau padėkoti tiems žmonėms, kurie atsiliepė į mano prašymus ir savanoriškai išėjo nemokamų atostogų, dirbo papildomai be atskirų priedų prie algų ir kt. Kviesčiau prie šios akcijos prisidėti ir tuos, kurių atlygis gerokai viršija ligoninės darbuotojų vidurkį.

Prieš sudarant gelbėjimo planą

Nereikėtų galvoti, kad ligoninės kritinė situacija atsirado dėl neracionalaus mokos fondo. Manau, kad ne daugumos sąžiningai dirbančio personalo kaltė, jog ligoninės skola artėja prie 3 mln. Lt. Prie šios krizės buvo einama dėsningai ir palaipsniui metų metais, nesant aiškios ligoninės reorganizacijos, renovacijos bei ūkinių išlaidų taupymo strategijos. Nenoriu teisti, kam tenka pagrindinė kaltė, nors, be abejo, dėl tokios situacijos turiu savo nuomonę.

Nuostata įstumti į finansinę krizę

Mano giliu įsitikinimu, mūsų valstybėje sveikatos apsaugos reforma buvo pradėta nelaiku, nepasiruošus ir sukūrė daugiau negatyvių nei teigiamų poslinkių. Medicinos pagalba nepriartėjo prie ligonio, o nutolo. Nekalbu apie jos kokybę - tai irgi atskira diskusija. Galiu konstatuoti viena - nepaprastai padidėjo tiek centrinis, tiek vietinis sveikatos įstaigų valdymo aparatas, kuriam išlaikyti ir naujas darbo vietas paruošti skirtos nemažos lėšos, už kurias galima buvo renovuoti ligoninės pastatus, nupirkti naujos aparatūros ir t. t. Efektas būtų gerokai didesnis negu kuriant ligonių kasas bei kitas reformos metu atsiradusias institucijas. Šiuo metu sveikatos strategų bei politikų nuostata yra įstumti į finansinę krizę rajonines ir mažesnes miestų ligonines, mažinant teikiamas medicinines paslaugas stacionaruose (netgi uždarant atskirus skyrius) ir medicininę stacionarinę pagalbą koncentruojant apskrities ligoninėse bei didžiųjų miestų klinikose. Numatydama šią situaciją, dauguma mažesniųjų ligoninių tam ruošiasi iš anksto. To nepasakysi apie Druskininkų miesto ligoninę, kurios starto pozicijos šioje kovoje yra itin blogos.

Grasinimų grandininė reakcija

Kaip minėjau, virš ligoninės pakibusi didžiulė skola, kurios niekas nesiruošia panaikinti, neįvykdyta taupymo programa - nerekonstruota šilumos sistema, nėra nei vietinio telefono ryšio, nei ligoninės vidaus vaistinės, sugriuvęs transporto ūkis, pasenusi virtuvės ir kitų padalinių technologinė įranga ir kt. Taupant reikalinga turėti bent minimalias lėšas, kurių šiuo metu nėra, o ir esamas Valstybinė mokesčių inspekcija š.m. kovo 29 d. areštavo už fizinių asmenų pajamų mokesčio nepriemoką 1031092 Lt bei 283463 Lt delspinigių. Po šio įvykio prasidėjo firmų, įstaigų, fizinių asmenų grasinimų grandininė reakcija, kad jie nutraukia su VŠĮ Druskininkų ligonine sudarytas sutartis ir skubiai reikalauja apmokėti skolas, priešingu atveju kreipsis į teismą. Didžiausią nerimą kelia farmacijos firmų ir vaistinių grasinimai nutraukti medikamentų tiekimą, nes tokiu atveju ligoninė tuoj pat liks be būtinai medicinos pagalbai reikalingų vaistų - infuzijų, antibiotikų bei tvarsliavos ir kt.

Viena iš krizės neišsikapstys

Be abejo, darysime tolimesnius žygius į minėtas institucijas, bet norime sulaukti ir druskininkiečių pagalbos. Pirmiausia kreipiamės į naujai išrinktus Druskininkų miesto tarybos narius, naujos savivaldybės darbuotojus, kad ligoninės klausimas būtų sprendžiamas pirmumo teisėmis, kad jai būtų suteikta tiek moralinė, tiek materialinė pagalba, sudarytas Druskininkų ligoninės sanavimo planas.

Pagalbos prašymo “manifestas“

Taip pat kreipiamės į visus Druskininkų gyventojus, įstaigas, organizacijas, norėdami paprašyti ir Jūsų pagalbos: gal savo kuklia parama, pasiūlymais Jūs padėtumėte bristi iš skolos. Manytume, kad Druskininkuose yra įstaigų, kurios galėtų mums paaukoti įrangos, būtinos skalbyklai įsteigti, virtuvės techninę bazę atnaujinti, įrengti vidaus telefoną bei diktofono centrą, padėti minkštuoju inventoriumi ir t. t. Kreipiuosi į verslininkus, kad susimąstytų apie altruistinę pagalbą ligoniui, taip pat miesto ligoninei. Gal kas padėtų rekonstruoti šildymo sistemą, remontuoti kardiologinio korpuso stogą bei Priėmimo skyrių? Gal atsirastų Druskininkuose firmų, kurios paaukotų šiam reikalui statybinių medžiagų, dažų ir kt.? Kreipiuosi į žmones, kurie turi asmeninių kontaktų Seime, Vyriausybėje: gal jie padėtų priimti protingus sprendimus gelbėjant mūsų ligoninę? Juk taip neseniai druskininkiečiai mėgo girtis savo atstovais Seime ir Vyriausybėje. Kur šių miestelėnų pagalba? Taip pat kreipiuosi į Druskininkų kurorto sanatorijų asociaciją: ar Jums Druskininkų ligoninės merdėjimas nebus kliūtis sulaukti mokių pacientų iš užsienio?

Gal dar išliko kažkiek altruizmo

Esu realistas ir nesitikiu šio savo manifesto didelių rezultatų, bet tikiu, kad tarp žmonių dar išliko kažkiek altruizmo, blaivaus proto ir patriotizmo savo miestui, kad Druskininkų ligoninė turėtų egzistuoti kaip kurorto įvaizdį patvirtinanti rimta institucija. Mes laukiame Jūsų pagalbos bei pasiūlymų telefonu 45840 arba tiesiog Jūsų apsilankymo ligoninėje. Iš anksto dėkojame tiems, kurie mus supras ir padės mums. Padėka šiems žmonėms galėtume išreikšti tik nuoširdžiu “ačiū“ ir įrašu mūsų Padėkos knygoje. Atsiprašome įstaigų bei tų žmonių, kurie dėl sunkios mūsų finansinės situacijos pateko į keblią padėtį, o ypač ligonių, kuriems teikiamos medicinos pagalbos kokybė ir tvarka kartais neatitinka šių dienų medicinos lygio bei reikalavimų.

| Į viršų |


Penimi pažadais, o gyventi tapo neįmanoma

Atviras laiškas Druskininkų miesto merui

Mes, Latežerio gatvės gyventojai, nuolankiai prašome naujai išrinktą miesto valdžią nors kiek pasirūpinti mūsų gyvenimo sąlygomis ir buitimi.

Dar sovietiniais laikais prijungus Ratnyčią prie Druskininkų, to meto miesto galvos žadėjo sutvarkyti Ratnyčios gerbūvį, taip pat išasfaltuoti ir Latežerio gatvę, kur vyksta intensyvus eismas, o kol bus paklotas asfaltas, vasaros laiku laistyti žvyrkelį, kas ir buvo daroma. Šiais laikais tik viena Ratnyčios gatvė asfaltuota, o neasfaltuotos retai sulaukia greiderio didžiulėms duobėms išlyginti. Kai pagalbos kreipėmės į komunalininkus, jie atsakė, kad žvyruotas gatves prižiūri ir tvarko UAB “Rinvasta“. Mes susirūpinę, kaip atrodys mūsų gatvė vasarą, jeigu greiderio Latežerio gatvėje nematėme 2 mėnesius - negalima buvo pravažiuoti, o pėsčiomis pereiti buvo pavojinga, kad kojų neišsisuktum. Ratnyčios gatves galima palyginti su karo nuniokota Čečėnija, kur gatves nuniokojo rusų tankai. Pavyzdžiui, kokia technika mūsų savivaldybės ponai pravažiuotų Latežerio gatve nuo M.K.Čiurlionio gatvės, t.y. “Druskininkų vandentiekis“ iki Ratnyčios gatvės, o juk tai buvo labai geras, senas Ratnyčios plentas.

Taigi mes, Latežerio gatvės gyventojai, nuolankiai prašome miesto merą, savivaldybės tarnautojus ir mūsų išrinktus miesto tarybos narius rasti lėšų miesto biudžete Latežerio gatvės 400 m ilgio atkarpai, kur vyksta intensyvus eismas nuo Ratnyčios gatvės iki Merkinės-Gardino kelio, išasfaltuoti. Šia Latežerio gatvės atkarpa pravažiuoja daugiausia automobilių, nes tai yra tiesus susisiekimas su Jaskonių kaimu, kur yra miesto gyventojų kolektyviniai sodai, su Latežeriu, Kabeliais ir kitais tos krypties kaimais. Šiai gatvei tapus tranzitine, dėl transporto keliamų dulkių, išskyrus žiemą, gyventi tapo neįmanoma. Juk visi žinome, kad transporto dulkės yra radioaktyvios. Taigi, atrodo, kad mes gyvename ne kurorte, o tarsi ekstremaliomis sąlygomis, penimi pažadais dar nuo sovietinių laikų.

Latežerio gatvės gyventojai:
Bronius ALEKSONIS, Virginijus ZEICAS, Meilutė CURIKOVIENĖ, Rolandas CURIKOVAS, Gitana CURIKOVIENĖ, Algimantas BUBNELIS, Danutė BUBNELIENĖ, Antanina SINKEVIČIENĖ, Albertas SINKEVIČIUS, Rita STONKUVIENĖ, Vitas VALENTUKEVIČIUS, Malvina VALENTUKEVIČIENĖ, Stasys SAVUKYNAS, Kristina SAVUKYNIENĖ, Vilija URBONAVIČIENĖ, Juozas URBONAVIČIUS, Vytautas STONKUS, Asta ALEKSONYTĖ
(2000 03 29)

“Druskonis“ kreipėsi į UAB “Rinvasta“ direktorių K.Vaškevičių, kuris informavo, kad paskutinįsyk Latežerio gatvė greideriuota (lyginta) kovo 23, 24 dienomis.

| Į viršų |


Dienų tėkmė savivaldybėje

Vyks miesto Tarybos posėdis

Druskininkų miesto tarybos posėdis vyks balandžio 7 d. Tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 7). Pradžia 10 val.

Siūloma patikslinti turto padalijimo reformuojamoms savivaldybėms tvarką

Šalyje vyksta teritorijos administracinė reforma. Druskininkų savivaldybei priskirtos teritorijos, šiuo metu priklausančios Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėms. Mūsų miesto savivaldybės darbuotojai renka informaciją apie priskiriamose teritorijose esančių įmonių, įstaigų, tarnybų turto būklę, svarsto su turto perėmimu susijusias problemas. Savivaldybės administratorės A.Vičiulienės nurodymu pateikti pasiūlymai Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, parengusiai LR Vyriausybės nutarimo „Dėl turto perdavimo ir finansinių prievolių paskirstymo savivaldybėms tvarkos” projektą. Projekte numatyta, kad turtas ir finansinės prievolės perduodamos pagal einamųjų metų sausio pirmosios dienos būklę, vadovaujantis inventorizaciniais apyrašais, metiniais balansais ir kitais turto apskaitos dokumentais. Druskininkų miesto savivaldybės administracija siūlo, kad savivaldybės, perduodančios biudžetines įstaigas bei kitas finansines prievoles, kas mėnesį toms įstaigoms pervestų ne mažiau kaip 1/12 dalį 2000 m. patvirtintų biudžeto asignavimų, o nepatvirtinusios šių metų biudžeto - 1/12 1999 m. patvirtintų biudžeto asignavimų, įskaitant balandžio mėnesį. Taip pat nutarime siūloma numatyti nekilnojamojo turto perdavimo tvarką. Švietimo, ikimokyklinio ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, socialinės rūpybos, globos ir kitų socialinės sferos įstaigų nekilnojamasis turtas, neprivatizuotos savivaldybių gyvenamosios patalpos ir joms priklausantys inžineriniai tinklai bei įrenginiai turėtų būti perduodami atlikus turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją. Kartu galėtų būti perduodamas tik 1999 m. kreditorinis įsiskolinimas (2000 m. sausio 1 d. duomenimis). Finansinės prievolės, susijusios su perduodamų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiu ir kompensacijomis už nepanaudotas atostogas bei atsiskaitymus su darbuotojais, kurie nesutiks pereiti į kitą savivaldybę, turėtų būti vykdomos iš įstaigas perduodančios savivaldybės biudžeto.

Patvirtinta apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis eilė

Sudaryta ir patvirtinta Druskininkų miesto gyventojų eilė valstybės paramai gauti, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis. 2000 metų sąraše - 1145 šeimos, iš jų 1075 pageidauja gauti kreditą, o 70 šeimų - išsinuomoti patalpas. Pirmojoje eilėje įrašytos 906 šeimos, antrojoje (socialiai remtinų asmenų) - 89, trečiojoje (jaunų šeimų iki 35 metų) - 150 šeimų. 1999 metais valstybės paramą, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, gavo 24 šeimos, iš jų 18 skirti lengvatiniai kreditai (jų bendra suma 540140 Lt, kredituojamas bendrasis naudingas plotas - 1329 kv. m), 6 šeimoms išnuomotos savivaldybės gyvenamosios patalpos (išnuomotas bendrasis plotas - 261 kv. m).

Vyriausioji rejestro tvarkytoja informuoja

Miesto mero 2000 03 31 potvarkiu Nr. 174 įregistruotos šios įmonės: uždaroji akcinė bendrovė „EKARTĖ”, UAB „DRUSKININKŲ PREKYBA”; perregistruotos į likviduojamas įmones: Stasės Bagdonavičienės individuali įmonė, Lenčiausko dirbtuvė, V.Maliukevičienės komercinė firma; likviduojamos: B.Žukauskienės prekybos įmonė, R.ČEPANONIENĖS ĮMONĖ, L.Viselgienės kirpykla, R.Tulabos įmonė, Danutės Lukoševičienės įmonė.

2000 03 21 potvarkiu Nr. 145 įregistruota S.Šavelskio tikroji ūkinė bendrija „Arstada”; perregistruotos į likviduojamas: S.Nedzelskio personalinė įmonė, Danutės Lukoševičienės įmonė, Zigmo Kazakevičiaus įmonė „ZIKA”, Liubovės Rutkauskienės įmonė; likviduojamos: M.Vilčinskienės individuali siuvimo įmonė, I. Slapikienės įmonė „Gėlė”, B.Ramonienės individuali įmonė „Estetikos ir žinių mokyklėlė”, B.Maziukienės komercinė firma, V.Rozalio įmonė „DRUSK - AUTO”, B. Žilionienės miltinių konditerijos gaminių įmonė.

2000 03 14 potvarkiu Nr. 126 įregistruota Irenos Stanislavos Kavaliauskienės įmonė; perregistruotos į likviduojamas: A.Vidūno statybos remonto įmonė „Teptukas”, Meilės Sakalauskienės įmonė, Andrejaus Isajevo įmonė, G.Amšiejaus taksi paslaugų įmonė; likviduojamos: O.Žakauskienės trikotažo gaminių įmonė, J.Vrubliausko įmonė, N.Ševčenkos individuali įmonė, J.Mačionienės parduotuvė „Jūratė”.

2000 03 09 potvarkiu Nr. 120 perregistruotos į likviduojamas: M.Šinkonio firma „Riksmas”, Dariaus Čapliko personalinė įmonė „Dirvinta”, Romualdo Chmieliausko įmonė, Vladislavo Stasevičiaus įmonė, A.Suchankienės komercinė įmonė, V.Liutkuvienės įmonė „Žavioji Vaida”, P.Bagonienės įmonė, S.Gudaičio įmonė; likviduojamos: L.Matulevičienės individuali įmonė, A.Judzentavičiaus įmonė „Saldainis”, Jono Dambausko įmonė, V.Juodžio firma „Daiva”, G.Viniarskienės miltinių konditerijos gaminių įmonė „Napoleonas”, J.Kuckailio šiltnamiai.

2000 02 24 potvarkiu Nr. 96 įregistruota Mariaus Mikelionio įmonė; perregistruotos į likviduojamas: D.Kantaravičiaus individuali įmonė, Algimanto Kačergiaus individuali įmonė, D.Žilvio individuali įmonė, R.Čepanonienės įmonė; likviduojamos: Dariaus Stadulio įmonė, S.Daniulio prekybinė - gamybinė įmonė.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113