Laisva vieta reklamai
BALANDIS 2000 m. balandžio 7 - 13 d. Nr. 15 (548)
ŠIAME NUMERYJE

 

rek2.jpg (12950 bytes)
Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

 

Noras pažinti save eigulį iš Dzūkijos
nuvedė į Indiją

Rasita BOČIENĖ

Pasak Sauliaus, jis niekada nebuvo linkęs paklusti kam nors iš šalies.
Pasak Sauliaus, jis niekada nebuvo linkęs paklusti kam nors iš šalies.

Saulius Kuzas jau 10 metų dirba eiguliu Ančios girininkijoje. Gyvena vienas dideliame name Varviškės kaime. Kaimas - nedidelis, 32 metų eigulio sodybą juosia miškas, netoliese teka Nemunas. “Ten piečiausias Lietuvos kraštas, iki Baltarusijos sienos - tik 1 kilometras”, - sako Saulius.

Meditacijų kambarys

Vieną kambarį savo name eigulys įsirengęs specialiai meditacijoms. “Sukūriau ten specifinę erdvę, - kalba Saulius, - padedančią, laukiančią, tarsi kviečiančią tuo užsiimti”.

Jau 6-erius metus Saulius Kuzas praktikuoja Ošo meditacijas. Jis pasakoja atradęs Ošo iš knygų. “Perskaitęs pirmąją knygą, netikėtai ėmiau verkti - tai, kas ten buvo parašyta, palietė kažką mano viduje”, - prisimena Saulius. Metus jis ieškojo knygų ir vis skaitė. Po to tai, apie ką skaitė, pabandė atlikti praktiškai, tačiau namuose vienam nieko neišėjo. Ir staiga vienos knygos pabaigoje jis pamatė užrašytą adresą. Taip atrado Ošo meditacijos mokyklą Vilniuje.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Vyks miesto Tarybos posėdis

Druskininkų miesto tarybos posėdis vyks balandžio 7 d. Tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 7). Pradžia 10 val.

Siūloma patikslinti turto padalijimo reformuojamoms savivaldybėms tvarką

Šalyje vyksta teritorijos administracinė reforma. Druskininkų savivaldybei priskirtos teritorijos, šiuo metu priklausančios Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėms. Mūsų miesto savivaldybės darbuotojai renka informaciją apie priskiriamose teritorijose esančių įmonių, įstaigų, tarnybų turto būklę, svarsto su turto perėmimu susijusias problemas. Savivaldybės administratorės A.Vičiulienės nurodymu pateikti pasiūlymai Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, parengusiai LR Vyriausybės nutarimo „Dėl turto perdavimo ir finansinių prievolių paskirstymo savivaldybėms tvarkos” projektą. Projekte numatyta, kad turtas ir finansinės prievolės perduodamos pagal einamųjų metų sausio pirmosios dienos būklę, vadovaujantis inventorizaciniais apyrašais, metiniais balansais ir kitais turto apskaitos dokumentais. Druskininkų miesto savivaldybės administracija siūlo, kad savivaldybės, perduodančios biudžetines įstaigas bei kitas finansines prievoles, kas mėnesį toms įstaigoms pervestų ne mažiau kaip 1/12 dalį 2000 m. patvirtintų biudžeto asignavimų, o nepatvirtinusios šių metų biudžeto - 1/12 1999 m. patvirtintų biudžeto asignavimų, įskaitant balandžio mėnesį. Taip pat nutarime siūloma numatyti nekilnojamojo turto perdavimo tvarką. Švietimo, ikimokyklinio ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, socialinės rūpybos, globos ir kitų socialinės sferos įstaigų nekilnojamasis turtas, neprivatizuotos savivaldybių gyvenamosios patalpos ir joms priklausantys inžineriniai tinklai bei įrenginiai turėtų būti perduodami atlikus turto techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją. Kartu galėtų būti perduodamas tik 1999 m. kreditorinis įsiskolinimas (2000 m. sausio 1 d. duomenimis). Finansinės prievolės, susijusios su perduodamų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiu ir kompensacijomis už nepanaudotas atostogas bei atsiskaitymus su darbuotojais, kurie nesutiks pereiti į kitą savivaldybę, turėtų būti vykdomos iš įstaigas perduodančios savivaldybės biudžeto.


Druskonis klausia skaitytojų

Balandžio 7-oji - Tarptautinės sveikatos diena. Kokia jūsų nuomonė apie sveikatos apsaugos įstaigų darbą mūsų mieste?

2.jpg (14706 bytes)

4.jpg (11978 bytes)

Aldona PAULAUSKIENĖ,
naktinė auklė:

- Pagrindinė problema, kaip ir kitur, yra gydytojų neatidumas. Suprantu, jiems irgi labai sunku dirbti, nes tenka susidurti su dideliais pacientų srautais. Kitas nepatogumas, kad ne visi kabinetai viename pastate - pas akių, nervų, nosies gerklės gydytojus tenka važiuoti į ligoninę.

Eleonora GERASIMOVA, medicinos sesuo:

- Nepatogu, nes pas gydytoją negali užsiregistruoti, kai reikia. Užsirašius tenka laukti 1-2 dienas, kol priims. Laiko trukdymas - nuosavo gydytojo siuntimai konsultuotis pas kitus medikus, vykimas į ligoninėje esančius med. kabinetus. Ten miesto transportas vežioja irgi ne taip jau dažnai. Tiesiog viskas sutvarkyta taip, kad ligonis sugaištų kuo daugiau laiko.

Dalia PEČIUKONIENĖ,
namų šeimininkė:

- Pacientams, žinoma, negerai, kai, pavyzdžiui, norint patekti pas nervų gydytoją reikia prieš tai užsiregistruoti pas vidaus ligų gydytoją ir gauti siuntimą. Reikėtų daugiau lėšų skirti ligoninei, kur gulint ligoniams patiems reikia nusipirkti švirkštus, kai kuriuos vaistus. Mūsų gydytojų darbu esu patenkinta.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113