Laisva vieta reklamai
KOVAS 2000 m. kovo 17 - 23 d. Nr. 12 (545)
rek2.jpg (12950 bytes)
Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

 

Gyvenimo džiaugsmas,
pasaldintas pienių vynu

Violeta KLIMAITĖ

Roma ir Jonas savo sūnų vadina
Roma ir Jonas savo sūnų vadina
jiems Dievo siųsta dovana.

Atrodo, pati gamta, atėmusi iš šių dviejų žmonių fizinę galią, abiems jiems suteikė pavydėtino gyvenimo džiaugsmo, kurio skonį daugelis mūsų jau seniai pamiršo. Romos, Jono ir jų mažylio Dovydo kasdienybė telpa 10-ties kvadratinių metrų kambarėlyje, tačiau jų šeimos laimės šulinys dugno neturi.

Nesijaučia atstumti nuo pasaulio

Ši šeima gyvena 16 km nuo Druskininkų, atokiame Gudelių kaime, Varėnos rajone, kurį važiuotas gali pasiekti tik tada, kai sausa ir neužpustyta. Gyvena trise - 24 metų Roma, 7 metus prikaustyta prie invalido vežimėlio, 41 metų Jonas, nuo vaikystės sergantis raumenų atrofija, ir jų mažas sveikutėlis stebuklas - 2 metukų Dovydas.

Likimas, suvedęs du žmones su negalia, sukūrė laimingą ir darnią šeimą.

Roma ir Jonas Večkiai kasdienio džiaugsmo nematuoja materialiais dydžiais. Gamta - šalia namo tekantis Šlaito upelis, žaliuojantis miškas - tai ir yra tas šaltinis, be kurio šie žmonės turbūt nutrokštų, išvaryti ant miesto grindinio. Be telefono ir jokių buities patogumų gyvenantys žmonės nesijaučia atstumti nuo pasaulio. Ne valdžiai, o tik savo draugams, giminėms ir kaimynams jie dėkingi už pagalbą ir gerą žodį, kasdienybės džiaugsmą kartais pasaldindami, svečius pavaišindami Romos priskintų, o Jono padarytu pienių vynu.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Apdovanojimas

Mero pavaduotojas Vytautas Dabrukas už miesto kūno kultūros ir sporto pasiekimus apdovanotas Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento atminimo medaliu. Apdovanojimą vicemerui įteikė departamento skyriaus „Sportas visiems” vedėja Milda Lauritėnaitė.

Paminėtas Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetis.

Kovo 11 d. paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetis. Tradiciškai po šv. Mišių druskininkiečiai rinkosi į Kultūros centrą, kur juos pasitiko linksma kapelos muzika. Oficialiąją renginio dalį pradėjo mokytojas Eduardas Milius. Perskaitęs 1990 m. kovo 11 ąją paskelbtą Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą, pranešėjas apibendrino šio lakoniško, bet prasmingo dokumento istorinę reikšmę, apžvelgė laisvos Lietuvos 10 metų kelią. Minėjimo dalyvius sveikino miesto meras Algimantas Maknys. Pranešime buvo akcentuota, kad šis dešimtmetis - tai ilgai užsitęsęs pereinamasis iš socializmo į rinkos ekonomiką laikotarpis, deja, dar nepakeitęs mūsų mąstymo bei suvokimo, kad laisvė - tai kartu ir didžiulė atsakomybė. Kalbėjusi Genovaitė Čiurlionienė paragino gerbti tautinę simboliką: pakeisti nublukusias valstybines vėliavas.


Druskonis klausia skaitytojų

Šį sekmadienį, kovo 19-ąją, rinksime naują miesto tarybą. Ar jums užteko informacijos apie rinkimus, ar turėjote pakankamai galimybių susipažinti su partijų rinkiminėmis programomis ir kandidatais į miesto tarybos narius?

6.jpg (11563 bytes)

1.jpg (11177 bytes)

Arūnas Bubnelis,
PĮ “Apona” direktorius:

Informacijos apie rinkimus man pakankamai užteko. Daug rinkiminės medžiagos spausdinta “Druskonyje”, kurį nuolat skaitau. Į pašto dėžutes buvo primesta reklaminių skraidukų, lankstinukų, todėl agitacinės medžiagos man pakako.

Nelė Pileckaitė,
UAB “Druskininkų komunalinis ūkis” inžinierė:

Tiems, kurie domisi, rinkiminės informacijos pakako. Didžiausia problema ta, kad nemaža dalis žmonių, ypač senyvo amžiaus, nesusigaudo ir nežino, kaip balsuoti. Jie mano, kad ir reikia rinkimų biuletenyje rašyti 1,2,3. Žmonėms dorai nepaaiškinta, kad jie gali pasirinkti bet kurį patinkančios partijos kandidatą.

Gintaras Liaukevičius,
l.e. Jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigas:

Plakatų, leidinių buvo daug. Rinkiminės informacijos tikrai buvo pakankamai. Bėda ta, kad pažadų daug, bet neaišku, kaip jie bus išpildyti.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113