Laisva vieta reklamai
VASARIS 2000 m. kovo 3 -9 d. Nr. 10 (543)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)
Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

 

Partijos pareiškė nepasitikėjimą miesto rinkiminės
komisijos pirmininke

Rasita BOČIENĖ

1.jpg (23948 bytes)Komisijos pirmininkė M.Klybienė vienašališkai nusprendė panaudoti partijų rinkiminėms programoms paskelbti skirtus pinigus - 10 tūkst. 200 Lt ji pervedė savo bendrapartietės socialdemokratės R.Viniarskaitės įmonei.

Išleistas specialus laikraštėlis

Rinkimuose į vietinę savivaldybę pareiškė norą dalyvauti 13-os politinių partijų Druskininkų skyrių atstovai. Kiekvienos partijos rinkiminei programai paskelbti Vyriausioji rinkimų komisija skyrė po 900 Lt, tad susidaro 11 tūkst. 700 Lt suma. Įstatymuose nenumatyta, kokiame leidinyje šios programos turėtų būti atspausdintos, paprastai tai nutaria miesto rinkiminė komisija, pasitarusi su besibalotiruojančių politinių partijų atstovais.

Šiemet miesto rinkiminės komisijos pirmininkė Milda Klybienė nusprendė kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašus ir politinių partijų rinkimines programas išleisti atskiru laikraštėliu, kuris rinkėjams yra dalijamas nemokamai. Sužinoję apie laikraštėlio apimtį, neleidžiančią sutalpinti visų partijų paruoštų programų, bei suabejoję jo leidybos darbų įkainių pagrįstumu, keturių politinių partijų - Naujosios demokratijos/Moterų partijos, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), Lietuvos demokratinės darbo partijos bei Lietuvos centro sąjungos - atstovai vasario 23 d. kreipėsi į rinkimų komisijos pirmininkę M.Klybienę.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Dėl laikinosios reklamos

Vasario 24 d. miesto meras A.Maknys į savivaldybės administraciją pakvietė Druskininkų miesto tarybos rinkimuose dalyvaujančių partijų lyderius, kad supažindintų juos su rengiamu potvarkiu „Dėl laikinųjų vizualių reklamos ir kitų viešųjų užrašų platinimo tvarkos”. Potvarkyje nurodyta, kad laikinosios reklamos priemonės - tai šventinių bei proginių renginių vizuali reklama, informacija ir kiti viešieji užrašai (skydai, stendai, iškabos, tentai), eksponuojami miesto teritorijoje ne ilgiau kaip 30 dienų. Numatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, nederindami projekto, laikinąsias reklamos priemones gali eksponuoti savo sklypų raudonųjų linijų ribose, o miesto žemės teritorijoje - tik nustatytose ir miesto plano schemoje nurodytose vietose, kurioms pritaria Kelių policija. Laikinųjų reklamos ir informacijos priemonių rengėjai, norintys eksponuoti reklamą nustatytose miesto vietose, turėtų savivaldybės administracijai pateikti prašymą raštu, su vyriausiąja miesto kalbos tvarkytoja derinti reklamos turinio kalbą, o su miesto vyriausiuoju dailininku - reklamos formą bei eksponavimo vietą.


Druskonis klausia skaitytojų

Praėjusiame savaitraščio numeryje išspausdinome Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Jono Jazepčiko atsakymus į skaitytojų klausimus sporto tema. Ta proga skaitytojų klausiame: ar turite galimybių sportuoti mūsų mieste? ar tam užtenka aikštynų, salių?

6.jpg (10538 bytes)

Danas JUREVIČIUS, “Ryto“ vid. mokyklos vienuoliktokas:

- Man atrodo, kad sportuoti mūsų mieste yra sąlygos. Aš pats mėgstu žaisti futbolą, krepšinį. Kai to panoriu, visuomet galiu žaisti mokyklos aikštyne ar salėje, kaip ir mano bendraamžiai. Sunkiau surasti vietą stalo tenisui, kurį mėgstu.

Ona Nijolė RINKEVIČIENĖ, pensininkė:

- Sakyčiau, kad vietų sportuoti mūsų mieste įrengta nelabai daug. Apmaudžiausia, kad stovi neveikiantis baseino pastatas, kur tikrai nueičiau paplaukioti, nes tai reikalinga mano sąnariams. Dabar belieka tik mankšta namuose sąnarius išjudinti. Jei veiktų baseinas, atsirastų darbo vietų, pats baseinas galėtų pabandyti išsilaikyti, nes ne tik vietiniai, bet ir poilsiautojai ten eitų vien dėl to, jog maudyklės mūsų mieste - netikusios. Į dabar veikiantį “Lietuvos“ baseiną nueiti yra brangu, mažesnės kainos į baseiną daugiau lankytojų priviliotų.

Algimantas ZDANAVIČIUS,
bedarbis:

- Mano amžiaus žmogui laisvalaikiu pažaisti krepšinį ar kitokiu sportu užsiimti miesto salėse yra problema. Su vaikais, Sporto mokyklos jaunimu ar profesionalais, kurie nuolatos užėmę sales, juk nežaisi kaip lygus su lygiu. Pasigendu Druskininkuose vietos, kur šeimos galėtų savo malonumui judriai praleisti laisvalaikį, t.y. ir šaškėmis, ir šachmatais, ir stalo tenisą, ir bilijardą, ir krepšinį pažaisti, tarpusavyje pabendrauti.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113