Laisva vieta reklamai
VASARIS 2000 m. vasario 24 - kovo 2 d. Nr. 9 (542)
rek2.jpg (12950 bytes)
Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

 

Vienuolė Božena gydo ir moko vaikus

Arūnas ZURLYS

Ant Nemuno kranto sesuo Božena (dešinėje) su nazaretiečių vienuolijos vyriausiąja seserimi Teresa, kuri buvo iš Romos atvykusi į Druskininkus.
Ant Nemuno kranto sesuo Božena (dešinėje) su nazaretiečių vienuolijos vyriausiąja seserimi Teresa, kuri buvo iš Romos atvykusi į Druskininkus.

Jau 18 metų Druskininkuose gyvenanti vienuolė nazaretietė Božena moko 2-osios vid. mokyklos moksleivius tikybos ir religijos istorijos, taip pat dirba medicinos sesele “Baltarusijos“ sanatorijoje. Ji gyvena nazaretietėms priklausančiame name Mizarų gatvėje, kur vasarą ilsisi kunigai, atvyksta vienuolės.

Pakviesta į iškilmes Romoje

Kovo 5-ąją sesuo Božena pakviesta į Romą, kur Popiežius Jonas Paulius 2-asis paskelbs palaimintosiomis 11 vienuolių nazaretiečių, kurios 1943 m. Naugarduke paaukojo savo gyvybes už žmones, pasmerktus sušaudyti. Tardamos hitlerininkams, jog te Dievas paima kaip auką jų gyvenimus, laisvus nuo šeimyninių rūpesčių, ir taip apsaugoja tuos, kurie turi šeimas, bei gestapo ieškomą jų kapelioną kunigą, 11 vienuolių su vyresniąja seserimi Marija Stela buvo sušaudytos, o pasmerktieji mirčiai išliko gyvi. 1991 m. prasidėjusiame šių vienuolių kanonizacijos procese dalyvavo ir vienuolė Božena. Perlaidojant vienuolių palaikus į Naugarduko bažnyčios altorių, ji kaip turinti medicinos išsimokslinimą buvo įtraukta į pakartotinės ekshumacijos komisiją - savo rankomis vienuolių palaikus lietė, sudedant juos į 11 cinko karstų. Todėl dalyvaus š.m. kovo 5-ąją Romoje, šv. Petro aikštėje, šių vienuolių kanonizacijos proceso užbaigimo iškilmėse, kur visas pasaulis išgirs palaimintųjų kankinių, iš kurių jauniausioji turėjo tik 27-eris metus, vardus. Apie šių vienuolių auką sesuo nazaretietė Božena pasakojo ir Druskininkų bažnyčioje šv.Mišių metu.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Bus finansuojamas investicinis projektas

Europos Komisijos Regioninės plėtros direktoratas svarstė Druskininkų miesto savivaldybės pateiktus investicinius pasiūlymus „Druskininkų vandenvalos sistemos atnaujinimas ir išplėtimas” ir nusprendė skirti lėšų investiciniuose pasiūlymuose numatytoms reikmėms: Druskininkų miesto biologinio valymo įrengimams statyti, Ratnyčios gyvenamojo kvartalo nuotėkų tinklams bei Gailiūnų inžineriniams tinklams tiesti. Bendras investicijų poreikis - 24,468 mln.Lt. Europos investicijų banko paskola sudarys 30 % projekto vertės (7,340 mln. Lt), Europos Sąjungos ISPA struktūrinio fondo subsidija (negrąžintina paskola) - 50 % ( 12,234 mln. Lt), likusius 20 % - Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Druskininkų miesto savivaldybės biudžetų lėšos (4,894 mln. Lt). Numatyta, kad techninio projekto užduotį, o vėliau ir patį projektą parengs PHARE Aplinkos apsaugos konsorciumo specialistai. Vasario 21 d. Druskininkuose lankėsi šio konsorciumo atstovai iš Danijos. Jie domėjosi UAB „Druskininkų vandentiekis” ūkine veikla, apžiūrėjo miesto nuotėkų mechaninio valymo dabartinius įrengimus, nagrinėjo jų techninę dokumentaciją.


Druskonis klausia skaitytojų

Vasario 14-ąją, Šv. Valentino dieną, vietinių šou verslo atstovų organizuotoje Širdžių šventėje Druskininkų metų žmogumi buvo paskelbtas žinomas verslininkas Viliumas Malinauskas. Tituluotas “grybų karalius” V.Malinauskas išgarsėjo sovietinių skulptūrų parku, kurį jis įkūrė savo valdose Grūto kaime. O kam svarbiausio Druskininkų metų žmogaus nominaciją skirtumėte jūs?

5.jpg (11467 bytes) 6.jpg (12183 bytes) 7.jpg (17790 bytes)

Audrius Rauba,
personalinės įmonės savininkas

Žmogaus, kuris man imponuotų kaip asmenybė, pernai daugiausiai nuveikusi Druskininkų labui, aš tikrai nematau. Gal V.Malinauskas su savo parku ir tinka tokiai nominacijai. Jis pernai Lietuvos žiniasklaidoje iš tikrųjų buvo labiausiai “matomas” ir minimas Dzūkijos atstovas.

Onutė Lukoševičienė,
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Kažkaip neužkliuvo joks žmogus, vertas Druskininkų metų žmogaus vardo. Juk pernai kurorte niekas ypatingai nepasikeitė. Nei papildomų darbų atsirado, nei kas gydyklas ar Neravų paukštyną puolė gelbėti. Gal V.Malinauskas ir nusipelnė tokio titulo. Jis ir jo sovietinių skulptūrų parkas buvo daugiausiai minimi Lietuvos spaudoje bei televizijoje. Niekada negirdėjau, kad V.Malinauskas būtų kam nors blogo padaręs. O triukšmas dėl to parko - tai grynai politinis reikalas.

Laima Grudzinskaitė,
UAB “Malonė” ūkio prekių parduotuvės pardavėja

Aš nematau tikslo kasmet rinkti Druskininkų metų žmogų, kadangi tokių, vertų šitokio titulo, nepažįstu. Vienais metais jis gali “sužibėti”, kitais - “nusidirbti”. Na, jeigu reikėtų, šią nominaciją aš skirčiau savo parduotuvės direktoriui Valdui Katkevičiui. Pernai jo pastangomis išaugo nauja “Malonės” ūkio prekių parduotuvė. Dabar turime geresnes darbo sąlygas. Maloniau į tokią parduotuvę užeiti ir pirkėjui.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113