druskonis.jpg (15077 bytes)
VASARIS 2000 m. vasario 18 - 24 d. Nr. 8 (541)
 

PIRMAS PUSLAPIS

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS

KURORTO PLĖTRA

SPORTAS

KULTŪRA

RENGINIAI

ARCHYVAI

 

ŠIĄ SAVAITĘ

Druskininkiečių mėnuo

“Į mus žiūrima ne kaip į kurortą, o kaip į eilinį miestelį”

Nedarbo Druskininkuose prognozė 2000-aisiais metais

Širdžių šventėje metų žmogumi išrinktas Viliumas Malinauskas

APIE DRUSKININKŲ KURORTĄ


Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Tragedija Ratnyčios upelyje

Rasita BOČIENĖ Arūnas ZURLYS

Vasario 10-ąją Ratnyčios upelyje, prie Druskininkų elektros tinklų įmonės, nuskendo septynmetis Karolis Suraučius ir šešiametis Remigijus Deimantavičius.

Į ledinį vandenį puolė kaimynas.

Virtuvėje kaimynai pasakė, kad kažkas atsitiko Roberto sūnui, - pasakojo 37 metų Vytautas Petuška, tame pačiame Gardino gatvės 80-ajame bendrabutyje gyvenantis Deimantavičių kaimynas. - Pažvelgęs pro langą, pamačiau jį bėgantį su kaimynų berniuku link tvenkinio. Pajutęs nelaimę, išbėgau paskui juos”.

Dienų tėkmė savivaldybėje

Paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Mūsų mieste, kaip ir visoje šalyje, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-ąją įvyko iškilmingas miesto Tarybos posėdis. Miesto meras A.Maknys pasveikino susirinkusiuosius šventės proga. Trumpai apžvelgęs Lietuvos kelią nuo jos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose iki šių dienų, pranešėjas akcentavo 1918 m. vasario 16-osios, Nepriklausomybės akto pasirašymo dienos, svarbą. Savo kalboje miesto meras pabrėžė: signatarų pilietinė drąsa bei pasiryžimas dirbti Tėvynės labui reikšmingi ir šiandien, nes stiprina mūsų tikėjimą, kad aktualumo nepraradusi to laikmečio valstybės ateities vizija bus įgyvendinta. Pasibaigus minėjimui, Tarybos nariai padėjo gėlių prie paminklo Lietuvai. Vėliau posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Druskininkų ir Švedijos miesto Ystado savivaldybių bendradarbiavimo. Taryba pritarė savivaldybių bendradarbiavimo programai ir įgaliojo mūsų miesto vadovus pasirašyti dvišalę bendradarbiavimo deklaraciją. Ystado miesto savivaldybės atstovai į Druskininkus ketina atvykti kovo mėnesio pradžioje.

Druskonis klausia skaitytojų

Sutiktus žmones klausinėjome vasario 14-ąją, šv.Valentino dieną. Todėl ir klausimas buvo toks: ar laikote šią dieną švente ir ar dovanosite kam nors savo meilės širdelę?

Angelė Priekulienė, pensininkė:

- Manau, kad ši šventė primena visiems, kad reikia vieniems kitus mylėti. Yra daug žmonių, kuriuos myliu, ir ne tik šią dieną, o kasdien galėčiau pasiųsti po širdelę savo vaikams ir anūkams.

Algis Pratkonis,
ūkvedys:

- Kaip gi ne šventė? Būtinai kam nors ką nors padovanosiu. Ar daug turiu mylimųjų? Kaip čia pasakius... Myliu žmoną, dukrą ir visus artimuosius.

Gintaras Dūdys,
įmonės direktorius:

- Žinau, kokia tai šventė. Ir būtinai pasveikinsiu žmoną ir vaikus. Dovanosiu gėlių (taip sveikinti man gražiausia) ir galbūt šventinę vakarienę.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113