druskonis.jpg (15077 bytes)
MIESTO ŽINIOS 2000 m. vasario 11 - 17 d. Nr. 7 (540)
 

PIRMAS PUSLAPIS

POLICIJOS ŽINIOS

KURORTO PLĖTRA

SPORTAS

KULTŪRA

RENGINIAI

ARCHYVAI

 

ŠIĄ SAVAITĘ

Pikete pasigesta
komunalinės įmonės vadovo

Sunkmetis labiausiai atsiliepia vaikams

Mūsų mieste kukliai ir tyliai gyvena du žmonės...

 

 

| Dienų tėkmė savivaldybėje |

Dienų tėkmė savivaldybėje

Švedijos pagalba DRUSKININKAMS

Druskininkams Švedija pagalbą pasiūlė prieš 4,5 metų. Pirmiausia buvo įsteigtas Tarptautinės vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus”, kurios būstinė yra Švedijoje, Druskininkų skyrius. Tuometinio jo pirmininko Vytauto Dabruko pastangomis beglobiams asocialių šeimų vaikams buvo įkurtas Dienos užimtumo centras. Tais pačiais metais Švedija nusprendė Druskininkuose įsteigti pirmuosius Lietuvoje vaikų globos namus. Avariniam pastatui V. Kudirkos gatvėje remontuoti minėta tarptautinė organizacija skyrė 35 tūkstančius JAV dolerių. Vaikų globos namų „Žuvėdra” atidarymas įvyko 1997 04 25.

1996 m. rudenį iš Ystado į Druskininkus atvyko „Carrefour South Sweden” biuro projektų vadovas Janas Hansonas ir su Druskininkų miesto meru Vytautu Janoniu tarėsi dėl miestų bendradarbiavimo galimybių. 1997 m. birželio mėn. pabaigoje atvyko Ystado miesto meras B. Hansonas, minėto „Carrefour” biuro vadovas J. Bjurnemarkas ir projektų vadovas J. Hansonas. Jie žvalgėsi, ar kurorte galėtų įkurti biuro informacinį centrą. Delegacijos narys Janas Hansonas į mūsų miestą atgabeno 46 tonas labdaros, kurią Bendruomenės centre išsidalino beveik 3 tūkst. vietinių gyventojų. 1997 m. rudenį druskininkiečiai pakviesti dalyvauti kulinarijos paveldo programoje, finansuojamoje PHARE TACIS fondo lėšomis. Tačiau Europos Sąjunga programos nepatvirtino, projektas nebuvo įgyvendintas. (Šiuo metu nuspręsta pasinaudoti įdirbiu: vėl sudaryta projekto valdymo grupė, kurios nariai yra Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų, Žemės ūkio ministerijų, Europos biuro Pietų Lietuvoje darbuotojai). Tais metais pradėtos vykdyti kitos švedų pasiūlytos programos: įkurtas Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybes vienijantis euroregionas „Nemunas”, 1997 08 01 pasirašyta Druskininkų, Varėnos, Lazdijų savivaldybių ir SÖSK (Pietryčių Skonės 5 savivaldybių komiteto) bendradarbiavimo sutartis, parengtas mikroregionų bendradarbiavimo projektas, kuriam įgyvendinti Švedijos Vyriausybė skyrė 100 tūkst. Lt (asociacijos „Ladruva” biuro patalpoms nuomoti ir įrengti, paskaitoms, seminarams, stažuotėms organizuoti). Gruodžio mėn. į Švediją nuvyko asociacijos politikai, vėliau - savivaldybių administracijų darbuotojai, Šiaurės šalių Ministrų Taryba finansavo projekto koordinatorių mokymą. 1998 07 09 Druskininkų, Varėnos ir Lazdijų savivaldybių vadovai pasirašė asociacijos „Ladruva” įkūrimo dokumentą, kuriame numatyta rengti bendrus verslo plėtros, turizmo, gamtos apsaugos, kultūros, jaunimo veiklos projektus. Tą pačią dieną bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lazdijų ir Tumelilos (Švedija) miestų savivaldybės. Rugpjūčio mėn. mūsų mieste viešėjo Skonės euroregiono delegacija, kuri su Lenkijos agentūra ARES, euroregiono „Nemunas”, asociacijos „Ladruva” atstovais aptarė bendradarbiavimo programą ir švedų pasiūlymą Druskininkuose įsteigti „Carrefour” biuro filialą. Europoje veikia apie 120 tokių įstaigų, 10 iš jų - Švedijoje. 1998 m. visų 5 Alytaus apskrities savivaldybių atstovai 2 savaites Švedijoje dalyvavo mokymo programos renginiuose. Pirmo už Europos Sąjungos ribų biuro atidarymas Druskininkuose įvyko 1999 05 09. Europos biurą Pietų Lietuvoje padėjo įrengti švedai. Iškilmėse dalyvavo Pietų Švedijos savivaldybių delegacija, tarp jų ir Ystado miesto meras. Europos biuras Pietų Lietuvoje 1999 m. parengė nemažai bendradarbiavimo projektų. Be to, jis padėjo įsikurti Astridos Lindgren bibliotekai, kuri mūsų mieste įsteigta Švedijos Vyriausybės lėšomis.

1999 m. pavasarį mūsų savivaldybė gavo Ystado miesto vadovų pasiūlymą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. 1999 04 15 šis klausimas buvo svarstytas Druskininkų miesto tarybos posėdyje, pasiūlymui pritarta (protokolas Nr. 35).

1999 12 07 Druskininkuose lankėsi Ystado miesto savivaldybės delegacija. Abiejų savivaldybių vadovai aptarė bendradarbiavimo sutarties projektą. Jame numatytos galimybės keistis savivaldybių darbo organizavimo patirtimi, kurti bei įgyvendinti bendras ekonomikos, verslo, turizmo, aplinkos apsaugos, atliekų perdirbimo, švietimo, kultūros, sporto, jaunimo veiklos programas. Pažymėta, kad bendraus ne tik politikai, valstybės tarnautojai, verslininkai, bet ir įmonių, įstaigų specialistai, kiti abiejų miestų gyventojai.

Šių metų sausio mėnesį Ystado miesto taryba svarstė abiejų savivaldybių bendradarbiavimo galimybes ir pritarė sprendimui pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Jos projektas jau parengtas. Taip pat asociacijos „Ladruva” ir trečioji savivaldybė - Varėna - ketina pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Švedojos miestu Skurupu.

Ystadas - Baltijos pajūrio uostas. Šiame Pietų Švedijos mieste yra 26 tūkst. gyventojų, daug jaunimo. Tai turizmo centras. Ystado turizmo informacijos biure kasdien apsilanko apie 200 interesantų. Miestas garsėja unikaliu senamiesčiu, kultūros renginiais. Dalyvauti š. m. balandžio 20-25 d. čia vyksiančiame meno festivalyje pakviesta ir Druskininkų miesto dailininkų grupė „Kopėčios”.

DĖL SANATORIJŲ BŪKLĖS

Vasario 7 d. miesto mero A. Maknio iniciatyva savivaldybės administracijoje įvyko sanatorijų bei Fizioterapijos gydyklos vadovų posėdis. Buvo aptarta šių gydymo įstaigų būklė. Druskininkų sanatorijų asociacijos prezidentas J. Valskys informavo, kad Teritorinė ligonių kasa (TLK) asociacijos įstaigoms skolinga daugiau nei 2 mln. Lt, sutartys su TLK yra nekonkrečios, todėl sanatorijos negali tinkamai planuoti savo darbo. Sumažėjus antirecidyvinio gydymo 2000 m. sutarčių, sanatorijos priverstos mažinti darbuotojų skaičių, leisti juos nemokamų atostogų, negali laiku mokėti darbo užmokesčio. Laiku negaunant TLK lėšų, auga sanatorijų įsiskolinimai valstybinei mokesčių inspekcijai, energetikams, maisto tiekėjams. Auga ir delspinigiai, baudos, kurias sumokėti nėra perspektyvų. Be to, privačių ir akredituotų sanatorijų bei viešųjų įstaigų konkurencinės darbo sąlygos nėra vienodos: pirmosios iš jų moka PVM ir nuo komercinių kelialapių realizavimo bei TLK skiriamų lėšų.

Pasitarime nuspręsta kreiptis į šalies Vyriausybę, kad būtų kuo greičiau likviduotas TLK 1999 m. įsiskolinimas mūsų kurorto gydymo įstaigoms. Esant blogiems atsiskaitymams, Vyriausybė galėtų sustabdyti delspinigių ir baudų skaičiavimą įstaigoms, laiku negaunančioms valstybės biudžeto lėšų. Taip pat reikėtų suvienodinti ir PVM mokėjimo reikalavimus.

KonsultavO specialistai

Druskininkiečiams, norintiems konsultuotis Alytaus apskrities viršininko administracijoje, nereikia važiuoti į apskrities centrą: Druskininkų savivaldybės administracijoje nuolat rengiamos apskrities specialistų konsultacijos. Vasario 8 d. 12 druskininkiečių pasinaudojo galimybe čia spręsti jiems rūpimus žemės grąžinimo, statybų, nekilnojamojo turto ir kitus klausimus. Konsultacijas teikė Alytaus apskrities viršininkas I.Aleškevičius, viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorė R.Samuolienė, vietiniai specialistai - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Druskininkų m. vyriausiasis inspektorius G.Valiulis, Druskininkų miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos vadovas - vyriausiasis žemėtvarkininkas V.Balčius.

RENGIAMAS UAB „Lietuva Statoil” degalinės projektas

Pradėtas rengti UAB „Lietuva Statoil” degalinės ir teritorijos šalia M.K.Čiurlionio bei Veisiejų gatvių sankryžos detalaus plano projektas. Asmenis, pageidaujančius susipažinti su pirminiais sprendimais bei pareikšti savo nuomonę ar pasiūlymus, prašome kreiptis į savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių (Vasario 16-osios g. 7, 201 kab., tel. 53757). Parengus detalųjį planą, vyks viešas jo svarstymas. Svarstymo data bus paskelbta.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113