druskonis.jpg (15077 bytes)
KURORTO PLĖTRA 2000 m. vasario 11 - 17 d. Nr. 7 (540)
 

PIRMAS PUSLAPIS

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS

SPORTAS

KULTŪRA

RENGINIAI

ARCHYVAI

 

ŠIĄ SAVAITĘ

Pikete pasigesta
komunalinės įmonės vadovo

Sunkmetis labiausiai atsiliepia vaikams

Mūsų mieste kukliai ir tyliai gyvena du žmonės...

 

 

| Sunkmetis labiausiai atsiliepia vaikams |

Sunkmetis labiausiai atsiliepia vaikams

Arūnas ZURLYS

Broliukai Viktoras ir Aleksandras Obuchovskiai 1 kambario bute gyvena kartu su mama ir patėviu, kurie yra bedarbiai. Į 2-ąją vidurinę mokyklą išeina dažniausiai tik atsigėrę arbatos, nes mama neturi ką pasiūlyti užkąsti. Pietauja mokykloje, vakarieniauja Dienos užimtumo centre. Nepaisant alkio ir vargo, vaikai gerai mokosi.

Priglaudžia ir svetimus vaikus

Vieniša motina Irena Stiecenko, iš viso turinti 8 vaikus, su 6 savo vaikais gyvena 2 kambarių bute viename iš Gardino gatvės bendrabučių. Esantys Druskininkuose 4 jos vaikai, - moksleiviai, 2 - bedarbiai, baigę 9 klases ir esantys Darbo biržos įskaitoje. Vyresnieji, kiek darbo beieškojo, niekur nerado, nes firmos arba bankrutuoja, arba neturi darbo vietų. Todėl motinai, dirbančiai centre “Dainava“ indų plovėja ir gaunančiai į rankas 450 Lt, tenka ir vyresniuosius išlaikyti. I.Stiecenko kyla klausimas, kodėl valstybė neskiria jokių pašalpų jaunuoliams, norintiems dirbti, bet darbo nerandantiems, negalintiems sudaryti trišalės darbo sutarties, neturintiems reikalingo darbo stažo, kad gautų bedarbio pašalpą ir kt.? Tiesa, mergaitei siūlė virėjos konditerės kursus Alytuje, tačiau motina neturi pinigų ją ten išleisti.

Monika, Evaldas, Greta, Kristina ir Jolita Jaskevičiai - Dienos užimtumo centro gausiausia šeima.
Monika, Evaldas, Greta, Kristina ir Jolita Jaskevičiai - Dienos užimtumo centro gausiausia šeima.

Šeima kas mėnesį gauna 200 Lt socialinę pašalpą, tačiau argi įmanoma 7-iems žmonėms už tokią paramą, motinos atlyginimą ir menkus retai gaunamus tėvo, sėdinčio kalėjime, 32 Lt alimentus normaliai prasimaitinti ir dar už komunalines paslaugas užsimokėti? Negana to, I.Stiecenko, pati mažai beturėdama, vienu metu buvo priėmusi 2 svetimus vaikus, kurie atsidūrė gatvėje dėl skolų iškeldinus iš buto jų šeimą.

Džiaugiasi, kad dieną pragyveno

Maitinasi Stiecenkų šeima, kiek leidžia pinigai, pigesnius produktus pirkdama ir dažniausiai sriubą besigamindama. Turint galvoje varganą šeimos būklę, matyt, neatsitiktinai iškart 4 šeimos narius praėjusią vasarą salmoneliozė pakirto, todėl į ligoninę teko atsigulti. Motina daržovių ir vaisių savo vaikams tik atlyginimo ir avanso dienomis gali šiek tiek nupirkti. Kaip ir kiti sunkiai besiverčiantys, mažiau apie skolas už komunalines paslaugas galvoja, nes labiau rūpi vaikus išmaitinti. “Tokioms šeimoms kaip

Irena Stiecenko (pirmoji dešinėje) su savo vaikais Dmitrijum, Valentinu ir Viktorija.
Irena Stiecenko (pirmoji dešinėje) su savo vaikais Dmitrijum, Valentinu ir Viktorija.

mūsų - net ir telefonas yra prabanga,“ -sako motina. Kai kuris nors iš šeimos suserga, be abejo, į skolas įklimpsta. Motina dėkoja Stasei Poniškaitienei, kad 4 šeimos vaikai gali Dienos užimtumo centrą lankyti, kur ir užvalgo, ir pažaisti kuo turi. I.Stiecenko labai rūpi, kad šis centras išsilaikytų, kad pinigų užtektų vaikus išmaitinti, kad ne vien tik privatūs aukotojai, bet ir valdžia daugiau lėšų jam skirtų.

I.Stiecenko sako, jog beliko džiaugtis vien tuo, kad dieną pragyveno. Vargana dabartis šeimą skatina loterijose dalyvauti, kryžiažodžius spręsti, apie “aukso puodą“ svajoti. “Vis kažkokia viltis,“ - priduria.

Dosnioji švedė Anita Forsberg, Druskininkų dienos užimtumo centro vaikams atsiuntusi puikių kalėdinių dovanų, su vyru.
Dosnioji švedė Anita Forsberg, Druskininkų dienos užimtumo centro vaikams atsiuntusi puikių kalėdinių dovanų, su vyru.

Dosniosios švedės prisiminimas

6 Jaskevičienės vaikai su ja pačia, dirbančia ligoninėje valytoja, o šiuo metu auginančia kūdikį, taip pat gyvena 2 kambarių bute viename iš Gardino gatvės bendrabučių. Kai mama gimdė mažiausiąją, šeimyna rūpinosi vyriausioji 15-metė Monika, pagrindinė ir Dienos užimtumo centro auklėtojos S.Poniškaitienės pagalbininkė. Ji vaikams ir valgyt pagamina, ir savo šeimos vaikų drabužius išskalbia. Tiek šeimos vaikų išmaitinti vien tik valstybės paramos neužtenka, todėl tenka maisto - duonos, kruopų, aliejaus - ir iš Dienos užimtumo centro namo parsinešti, tuo tarpu mokykloje vaikai gauna nemokamą maitinimą. Jaunesnieji Jaskevičiai itin prisimena kalėdines dovanėles, kurias Dienos užimtumo centro vaikai gavo iš dosniosios švedės Anitos Forsberg. Be abejo, jų brangumas neprilygo namuose gautoms, gerokai kuklesnėms, nes prastai gyvenančių šeimų vaikų šventinės dovanėlės - kasdieninės neatidėliotinos būtinybės daiktai.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113