druskonis.jpg (15077 bytes)
KULTŪRA 2000 m. vasario 4 - 10 d. Nr. 6 (539)
 

PIRMAS PUSLAPIS

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS

KURORTO PLĖTRA

SPORTAS

RENGINIAI

ARCHYVAI

 

ŠIĄ SAVAITĘ

ŽIV nešiotojas savo ligą laiko atpildu

“Tikiuosi korektiškų policijos ir miesto žmonių santykių”

Vaikų pagalbos šauksmai, galintys tragiškai baigtis

 

 

| Čiurlioniukai | Studentų vakaras “Ryto” mokykloje | Dovanų gauti - visada smagu |

Čiurlioniukai

Birutė LIŠKAUSKIENĖ

Po 3-ijų savaičių Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos gabių mokinių, pianistų ir smuikininkų, šešetukas dalyvaus 11-ame Balio Dvariono konkurso finale Vilniuje. Iš 50-ies Vilniaus zonos konkurse dalyvavusių pianistų į konkurso finalą buvo atrinkti tik 8, iš kurių pusė - druskininkiečiai. Tai - Rūta Andruškevičiūtė ir Laurynas Kudžma (mokyt. Natalija Sokolenko), Saulius Sakavičius ir Rimantė Lukošiūtė (mokyt. Sondra Milušauskaitė). Tokia pati situacija ir tarp smuikininkų. Iš patekusiųjų į finalą 4-ių muzikantų taip pat pusė - mūsų muzikos mokyklos, priklausančios Vilniaus zonai, auklėtiniai: Viltė Ambrazaitytė (mokyt. Eglė Sakavičienė) ir Sofija Avdiūnina (mokyt. Aušra Vilčinskienė).

Paruošti mokinį konkursui - sunkus mokytojo darbas, juolab, norint dalyvauti ir nugalėti, privalu groti ne mažiau kaip dviejų aukštesnių klasių programas. Štai smuikininkė Viltė, ne tik savo vardu teikianti vilčių, dar tik pirmokė, tačiau grodama 3-iosios klasės programos Hendelio ir B.Dvariono kūrinius, tapo laureate savo amžiaus grupėje.

Sofija, smuiko klasės antrokė, per 2-ejus metus dalyvavo 2-iejuose konkursuose, Dzūkų krašto festivalyje ir B.Dvariono stygininkų konkurse, ir tapo jų laureate. Didelis džiaugsmas mokyti tokius vaikus, kurie kaip maži mocartukai, atlikdami tikrai ne vaikams skirtus kūrinius, jau turi savo mąstyseną, temperamentą, net interpretaciją.

Būsimųjų pianistų mokytoja S. Milušauskaitė, kai dar pati mokėsi Druskininkų muzikos mokykoje, tapo 1-ojo B.Dvariono pianistų konkurso laureate. O štai dabar jos antrokas Saulius, praėjusiais metais tapęs Dzūkijos krašto festivalio laureatu, vėl vyks į visos Lietuvos vaikų pianistų varžytuves. Dar jis groja smuiku, mielai mokytųsi įvaldyti ir kitus instrumentus, jei suspėtų, nes berniukas laisvalaikiu pats kuria ir natomis užrašo rimtus bei žaismingus kūrinius. Paklaustas, ką labiau mėgsta - smuiką ar fortepijoną, atsakė, jog abiem instrumentais įdomu groti ir improvizuoti.

Laurynas, iš pažiūros ramus ir tylus, direktorės Antaninos Laurenčikienės profesoriumi vadinamas, muzikos mokykloje - tik antri metai. Tačiau kai prisiliečia prie klavišų, sunku patikėti, kad vaikas gali taip nuostabiai Silvanskio muziką sugroti.

Rūta - daugeliui jau žinoma savo pasiekimais. Praėjusiais metais ji tapo akordeonistų ansamblių konkurso laureate, o dar anksčiau - 10-ojo B.Dvariono pianistų konkurso absoliučia nugalėtoja. Galėjo dalyvauti ir tarptautiniame konkurse, tačiau atsisakė, nes per trumpą laiką per daug tų dalyvavimų. Šįmetinio B.Dvariono konkurso finale ji atliks Bacho, Bethoveno, Glinkos, Balakirevo, Dvariono kūrinius.

Šie vaikai groja šeštadienių popiečių muzikos koncertuose, nuolatos vykstančiuose Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje. Jų pasirodymai - didelis rimtos muzikos mėgėjų turtas. Vaikai groja iš visos širdies, tegu ir keliems, bet tikriems klausytojams.

Vaikų grojimas, kaip ir piešinukai, visada jaudina atvirumu, fantazija ir trapumu. Konkursų įtampa nepaprastai išvargina jautrias sielas, jau nekalbant apie fizinį darbą. Juos vadinu smuikininkais ir pianistais vien dėl to, kad tokiais taptų, nepavargtų nuo sunkumų, nesisielotų dėl trumpalaikių nesėkmių.

| Į viršų |

Studentų vakaras “Ryto” mokykloje

Milda TARCIJONAITĖ

“ Sveiki atvykę!” - tokiais žodžiais sausio 29 d. “Ryto” vidurinės mo- kyklos direktorius J.Samuchovas pasveikino buvusius šios mokyklos mokinius, dabartinius studentus. Studentų vakaras - pirmasis renginys, skirtas mokyklos 25-mečiui.

Įspūdžiais dalijosi įvairių šalies aukštųjų mokyklų studentai, tad abiturientai galėjo susidaryti nuomonę apie dominančią specialybę. Po diskusijos vakaro dalyviai pasklido po įvairiausias mokyklos kerteles. Norintys šokti galėjo prisijungti prie “Racilukų” folkloro ansamblio, kiti galėjo išbandyti savo jėgas krepšinio aikštelėje, o iškalbingesnieji dalyvavo diskusijoje “Pinigai svarbiau nei meilė”. Daugelis aplankė “Dailininkų klėtelę” pas mokytoją V.Sutkų. Kiekvienas rado sau ką nors įdomaus. Po diskusijų ir aistrų krepšinio aikštelėje visi linksminosi diskotekoje.

Tikimės, kad ir kituose mokyklos jubiliejui skirtuose renginiuose dalyvaus gausus būrys buvusių bei esamų mokytojų ir moksleivių.

| Į viršų |

Dovanų gauti - visada smagu

Išvynioję dovanas, prisiminsim Kalėdas.
Išvynioję dovanas, prisiminsim Kalėdas.

Sausio 30 d. didelis būrys kurorte gyvenančių neįgalių, vargingiau besiverčiančių šeimų vaikučių bei našlaičių rinkosi į “Sūručio” sanatorijos salę, pakviesti į renginį “Vaikų Kalėdos”. Kaip ir dera tikroms Kalėdoms, vaikų laukė spektaklis ir tikra gausybė dovanų. Tai kas, kad šis renginys įvyko šiek tiek pavėlavęs (laukta, kol dovanos atkeliaus iš tolimų kraštų) - juk dovanų gauti visada yra labai malonu.

Staigmena ne mažiau džiaugiasi ir tėvelis.
Staigmena ne mažiau džiaugiasi ir tėvelis.

Tarptautinė akcija “Vaikų Kalėdos” yra labai paprasta, tačiau unikali: įvairių šalių vaikai ruošia dovanėles kitiems vaikams, sudėdami jas į paprasčiausias batų dėžutes, todėl visos dovanų dėžutės būna skirtingos. Dovanas ne tik gauti, bet ir ruošti yra malonu, tad tuo užsiima ištisos šeimos - dovanėlių rūpesčiai persikelia į bažnyčias, mokyklas, firmas.

Dovanų dėžutėms pasiekti Druskininkus padėjo tarptautinė krikščioniška organizacija “Samariečio krepšys”, patikėjusi jas išdalinti bažnyčios “Tikėjimo žodis” nariams.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113