druskonis.jpg (15077 bytes)
VASARIS 2000 m. vasario 4 - 10 d. Nr. 6 (539)
 

PIRMAS PUSLAPIS

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS

KURORTO PLĖTRA

SPORTAS

KULTŪRA

RENGINIAI

ARCHYVAI

 

ŠIĄ SAVAITĘ

ŽIV nešiotojas savo ligą laiko atpildu

“Tikiuosi korektiškų policijos ir miesto žmonių santykių”

Vaikų pagalbos šauksmai, galintys tragiškai baigtis

 

 

Garaže gyvenanti moteris
jaučiasi niekam nereikalinga

Rimantą ir Tomą priglaudė tėvas, o jų motinai beliko apsigyventi garaže.
Rimantą ir Tomą priglaudė tėvas, o jų motinai beliko apsigyventi garaže.

Nei pinigų, nei vietos

Pažįstami žmonės jame leido apsistoti, nes moteris neturi nei pinigų, nei kitos vietos apsigyventi. Kai elektra nebuvo atjungta, garaže galėjo šiek tiek pasišildyti. “Gyvenu be langų kaip urve, žvake pasišviesdama, tačiau ant galvos nesninga, nelyja, nors ir šalta, nėra kur maisto išsivirti”, - guodžia save D.Šukienė, pridūrusi, jog ten vieninteliai baldai - stalas ir sofa. Į garažą pernakvot ateina vėlai vakare. Dieną vaikščioja po miestą, užeina pas pažįstamus, pasikalba. Pagalbą jai pasiūlyti nėra kam, nes giminės iš tėvo pusės išmirę, o aplankyti motinos seserį, gyvenančią Lenkijoje, ir pusbrolį, apsistojusį Baltarusijoje, neturi nei pinigų, nei galimybių.

Išmesti už nuomos skolą

Tokia dalia moterį ištiko, kai 1 kambario buto Ateities gatvėje savininkė atsisakė D.Šukienei ir 2-iems jos vaikams pratęsti nuomą, nes šeima, neturėdama jokių pinigų, už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį, nesumokėjo nuomos mokesčio. Už ankstesniuosius mėnesius galėjo užsimokėti, nes išimties tvarka gavo socialines pašalpas po 364 Lt už rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesius. Kai pašalpos baigėsi, prasidėjo vargas ir visiška nežinia. Anot D.Šukienės, buto savininkė, reikalaudama iš jos apie 700 Lt skolos, pasiliko nuomininkės baldus, sekciją, stalą, išmetė lovą, elektrinę plytelę, grilį, dubenį su pamerktais drabužiais. D.Šukienė kai ką išmesta atrado prie šiukšlių konteinerio ir pasiėmė. Sūnus, 16-metį ir 14-metį, priglaudė tėvas, buvęs D.Šukienės vyras, su kuriuo išsiskyrė 1993 m. Pasak buvusios žmonos, jis griežtai draužia vaikams susitikinėti su ja, nuteikinėja sūnus prieš ją. Tačiau motina atranda galimybių su vaikais susitikti.

Dirbdama gerbs save

Baigusi Gardino kulinarijos mokyklą, dirbusi “Vilniaus“ sanatorijoje padavėja ir ten atleista pagal etatų mažinimą, pašnekovė bene labiausiai trokšta įsidarbinti, tikėdamasi, jog nuolatinis darbas išspręs daugelį jos problemų ir ji pati pradės save gerbti, nes dabar jaučiasi niekam nereikalinga. Praradusi viltį įsidarbinti Druskininkuose, moteris pusę Vilniaus pėsčiomis apvaikščiojo, tikėdamasi paprasto darbelio. Anot jos, visur atsisakė priimti vien dėl jos amžiaus. Norėjo liūdną laiškelį perduoti V.Landsbergiui, tačiau Seime susitiko A.Sakalą, kuris informavo, jog dėl darbo kreiptųsi į Druskininkų “Astrą“, kur buvusio restorano statinyje ketinama vaikų globos namus įsteigti. Daug kartų šios įstaigos duris klebeno, tačiau naujų globos namų kūrimosi jokių ženklų neišvydo. Bedarbei nieko konkretaus nepažadėjo ir mūsų Darbo biržoje, iš kur išsinešė laikinų viešųjų darbų, kai tik jie įvyks, viltį.

Su savimi pasiimtų vaikus

Moteris sutiktų prižiūrėti senyvą žmogų, valyti, imtųsi žemės ar bet kokių kitokių darbų. Šiek tiek numegztų. O jeigu atsirastų galimybė kur nors sodybą tvarkyti ar mažame kambarėlyje apsistoti tik už komunalinius patarnavimus mokant, - labai džiaugtųsi. Jeigu kas galėtų D.Šukienei pasiūlyti tokią ir kitokią pagalbą, skambinkite tel. 52304, nuo 14 iki 17 val., 56133, rytais ir vakarais. Čia jums padės su ja susisiekti. Tuomet vėl pasiimtų vaikus, kuriems reikia priežiūros, nes vyresniajam aptikti širdies ūžesiai, o jaunesnysis paveldėjo stiprią trumparegystę. Nuomodamasi su vaikais 1 kambario butą, stengėsi jais rūpintis, kiek pajėgė, nors daug ko ir stokodavo, tarkim, vaikai negalėjo kūno kultūros pamokų lankyti, nes sportbačių neturėjo. Priminė mokytojos Žaldokienės pagalbą. D.Šukienei buvo siūlytas lengvatinis kreditas būstui įsigyti, tačiau teko atsisakyti, nes pirmas įnašas - ne mažiau kaip tūkstantis litų.

Prašant kalbėt sunku

Serganti chronišku bronchitu, mažakraujyste, akių liga ir turinti stiprią minus 10 trumparegystę, moteris nemėgsta lankytis valdiškose įstaigose ir pagalbos prašyti. Sako, matyt, silpnų nervų esanti, jei savivaldybėje būnant kažkoks gumulas gerklėje atsistoja ir kalbėt negali. D.Šukienei skaudu dėl tokios savo, kitų žmonių ir visos šalies dabarties, kai daug paprastų žmonių neturi nei darbo, nei pinigų, nei vilties, o perdėtai dideli valdininkų atlyginimai prie bendros varganos situacijos nesiderina.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113