druskonis.jpg (15077 bytes)
VASARIS 2000 m. vasario 4 - 10 d. Nr. 6 (539)
 

PIRMAS PUSLAPIS

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS

KURORTO PLĖTRA

SPORTAS

KULTŪRA

RENGINIAI

ARCHYVAI

 

ŠIĄ SAVAITĘ

ŽIV nešiotojas savo ligą laiko atpildu

“Tikiuosi korektiškų policijos ir miesto žmonių santykių”

Vaikų pagalbos šauksmai, galintys tragiškai baigtis


Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

DRUSKININKAI

Garaže gyvenanti moteris
jaučiasi niekam nereikalinga

Arūnas ZURLYS

Danutė Šukienė tikisi gerų žmonių pagalbos.
Danutė Šukienė tikisi gerų žmonių pagalbos.

36 metų Danutė Šukienė jau daugiau kaip 2 savaites gyvena viename iš miesto garažų.

Nei pinigų, nei vietos

Pažįstami žmonės jame leido apsistoti, nes moteris neturi nei pinigų, nei kitos vietos apsigyventi. Kai elektra nebuvo atjungta, garaže galėjo šiek tiek pasišildyti. “Gyvenu be langų kaip urve, žvake pasišviesdama, tačiau ant galvos nesninga, nelyja, nors ir šalta, nėra kur maisto išsivirti”, - guodžia save D.Šukienė, pridūrusi, jog ten vieninteliai baldai - stalas ir sofa. Į garažą pernakvot ateina vėlai vakare. Dieną vaikščioja po miestą, užeina pas pažįstamus, pasikalba. Pagalbą jai pasiūlyti nėra kam, nes giminės iš tėvo pusės išmirę, o aplankyti motinos seserį, gyvenančią Lenkijoje, ir pusbrolį, apsistojusį Baltarusijoje, neturi nei pinigų, nei galimybių.

 

Dienų tėkmė savivaldybėje

Didžiąją dalį atvirųjų konkursų Laimėjo SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis”

Nuo 1999 m. gruodžio 4 d. savivaldybės administracijoje vyksta komunalinių paslaugų teikimo ir miesto tvarkymo darbų 2000-aisiais metais atvirieji konkursai. Konkursų organizavimo komisija pagal numatytus kriterijus ir sąlygas įvertino tiekėjų pasiūlymus, sudarė preliminarias pasiūlymų eiles. Įstatymo reglamentuotu 15 dienų laikotarpiu negavusi tiekėjų pretenzijų ir skundų, komisija paskelbė konkursų laimėtojus. Rankinio valymo konkurso sąlygose buvo numatyta miesto teritoriją suskirstyti į 7 zonas, tad laimėtojomis paskelbtos 3 įmonės: SP UAB „Druskininkų komunalinis ūkis” (atliks didžiąją darbų dalį), UAB „Tvarka”, B. Bakienės personalinė įmonė (valys reprezentacines zonas). Tos pačios 3 įmonės šiais metais tvarkys miesto žaliuosius plotus, B. Bakienės personalinė įmonė prižiūrės miesto gėlynus. SP UAB „Druskininkų komunalinis ūkis” laimėjo miesto mechanizuoto valymo, miesto lietaus kanalizacijos eksploatavimo ir fontanų priežiūros, miesto gatvių apšvietimo eksploatavimo, šviesoforų ir autobusų stotelių priežiūros, miesto kapinių priežiūros, miesto benamių gyvūnų priežiūros konkursus. Miesto žvyruotų gatvių priežiūra, miesto kelio ženklų priežiūra rūpinsis UAB „Rinvasta”. Miesto pirties eksploatavimo ir paslaugų konkursas neįvyko, nes, atmetus konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, liko mažiau kaip 3 pasiūlymai. Tikriausiai, kaip ir anksčiau, pirtį eksploatuos ir pirties paslaugas teiks SP UAB „Druskininkų komunalinis ūkis”. Su konkursų laimėtojais dabar pasirašomos sutartys. Bendra komunalinių paslaugų teikimo ir miesto tvarkymo darbų, kuriems buvo paskelbti atvirieji konkursai, vertė 2000 metams - 1,470 mln. Lt, iš jų savivaldybės reguliavimo srities įmonei teko darbų už 1,109 mln. Lt, B. Bakienės personalinei įmonei - už 0,198 mln. Lt, UAB „Tvarka” - už 0,135 mln. Lt, UAB „Rinvasta” - už 0,028 mln. Lt.

Druskonis klausia skaitytojų

UAB “Druskininkų autobusų parkas” administracija buvo pateikusi siūlymą padidinti maršrutinių autobusų bilietų kainas, tačiau miesto taryba šio klausimo svarstymą atidėjo. Kaip, jūsų manymu, bilietų pabrangimas atsilieptų miesto žmonėms, o ir pačiam autobusų parkui?

Janina Budrienė,
pensininkė:

- Gyvenu Grūte, tad autobusų bilietų pabrangimą pajusčiau labai. Pensiją gaunu nedidelę, todėl tenka stengtis taupyti, kad išgyvenčiau. Manau, kad, pabrangus bilietams, žmonėms taptų labai sunku, nes ne visų kelionių galima atsisakyti - reikia ir pas gimines nuvažiuoti, ir kapines aplankyti.

Donatas Sabaliauskas, technikas mechanikas:

- Tokius dalykus turėtų spręsti specialistai. Mano nuomone, kažkiek miesto maršrutinių bilietų kainas gal ir galima pakelti, bet tik ne iki 80 ct, nes tokia kaina nereali, ir žmonės nevažinės. Dirbti važinėju į Vieciūnus ir pats mačiau, jog bilietams kainuojant 1,35 Lt keleivių beveik nebūdavo, o jiems atpigus iki 1 Lt - ėmė važiuoti pilni autobusai. Autobusų parko maršrutų savikaina didelė, todėl šios įmonės administracija turėtų kažką savo darbe tobulinti, diegti naujoves, ieškoti taupymo rezervų įmonės viduje.

Petras Lopetas,
vairuotojas:

- Manau, kad autobusų parkas neturėtų branginti bilietų, nes pralaimės konkurencinę kovą privatininkams, kurie veža pigiau. Bent jau aš, bilietams pabrangus iki 80 ct, tikrai nebevažinėsiu šios įmonės autobusais.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113