Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. spalio 18 - 24 d. Nr. 42 (523)

| Miesto žinios | Policijos žinios | Kurorto plėtra | Sportas | Kultūra | Renginiai | E-paštas | Archyvai |

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11


Pasaulio čempionato prizininkas dalyvaus
ir tarptautinėse rankų lenkimo
varžybose mūsų mieste

Arūnas ZURLYS

V.Mikelionis (kairėje) su pasaulio čempionu K.Archipovu Vladikaukaze, prie skulptūros, vaizduojančios senelio ir anūko rankų lenkimą.
V.Mikelionis (kairėje) su pasaulio čempionu K.Archipovu Vladikaukaze, prie skulptūros, vaizduojančios senelio ir anūko rankų lenkimą.

Leipalingietis Vidas Mikelionis, atstovaujantis Druskininkams įvairiose šalies ir tarptautinėse stipruolių varžybose, rugsėjo 27-spalio 3 dienomis Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo pasaulio rankų lenkimo čempionate Vladikaukaze ir ten savo svorio kategorijoje nuo 100 iki 110 kg laimėjo bronzos medalį. Tuo pasidžiaugėme praėjusiame “Druskonio“ numeryje.

Rekordai mažyliu pirštu

Nors žinomas šalyje stipruolis dažnai kviečiamas į varžybas užsienyje, pa-vyzdžiui, šiemet kovo mėnesį į Europos rankų lenkimo čempionatą Budapešte, tačiau dėl lėšų stokos V.Mikelionis atsiliepti į kvietimus dažnusyk negali. Į Vladikaukazą išvyko tik Vytauto Lučinsko, parėmusio asmeninėmis lėšomis, dėka, nes savivaldybės skirti tam pinigai Sporto skyriaus buvo pavėluotai pervesti.

Dalyvaudamas 5-iose varžybose, V.Mikelionis pelnė daug prizų, užėmė įvairias vietas. Šių metų kovo mėnesį Gargžduose įvykusiame 4-ajame Lietuvos rankų lenkimo čempionate V.Mikelionis, be 4-osios ir 5-osios vietos lenkiant atitinkamai kaire ir dešine rankomis, pasiekė dvipūdžio svarsčio kėlimo dešinės rankos mažyliu piršteliu Lietuvos rekordą, kuris įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Per 27 sek. 32 kg svarstį jis iškėlė 12 kartų. Nors tuo pačiu pirštu, kurį nuolatos treniruoja kilnodamas 30 kg diską, varžybose per minutę 32 kg svarstį jis yra pakėlęs 30 kartų, o per praėjusį Druskininkų kultūrizmo čempionatą per nepilną minutę juo ponas Vidas pakėlė 30 kg svarstį 18 kartų. Deja, šie rekordai nebuvo oficialiai užfiksuoti, nes kėlimai vyko ne pagal tam reikalingas tarptautines sąlygas. Leipalingietis mėgsta ir kitokius netradicinius kilnojimus, iš kurių įspūdingas dviejų statinaičių po 150 kg pakėlimas abiejomis rankomis 1997 m. stipruolių konkurse “Alytus 97“.

Atsigavęs vėl rungiasi

Tuo tarpu 1996 m. komandos “Alaus mėgėjai“ sudėtyje komandinėse varžybose Marijampolėje “Stiprūs vyrai 96“ jis laimėjo 1-ąją vietą. 1998 m. Šakiuose vykusiose atvirose rankų lenkimo sporto varžybose svorio kategorijoje visa masė kaire ranka iškovojo 2-ąją vietą, dešine - 3-ąją. Praėjusių metų gegužės mėnesį rankų lenkimo atrankinėse pirmenybėse Klaipėdoje dešine ranka svorio kategorijoje iki 100 kg laimėjo 3-ąją vietą. Dėl pragyvenimo lėšų stokos, nedarbo ir, savaime suprantama, blogos mitybos šiais metais V.Mikelionis prarado 14 kg svorio, todėl jam reikėjo atsistatyti norint dalyvauti jėgos sporte. Druskininkų kultūristų klubo “Sakalas“ lėšomis jis atgavo 8 kg svorio ir galėjo šių metų rugpjūčio 27 d. išvykti į galiūnų konkursą Panevėžyje, kur užėmė 16-ąją vietą. Dėl draugo pažadų netesėjimo jam nepavyko startuoti galiūnų komandiniame čempionate Kaišiadoryse.

Dzūkai galiūnai

Į “Druskonio“ klausimą, iš kur toks stiprus esąs - dėl ge- nų ar treniravimosi, 48-erių metų V.Mikelionis prisimi- nė, kad jo dzūkiškoje giminėje stiprių vyrų iš tikrųjų buvo: jo tėvas - ne iš silpnųjų, o tėvo brolis ne tik jėga pasižymėjo, bet ir aukštu 2 m ūgiu. Abu V.Mikelionio sūnūs - irgi sportuoja: vyresnysis treniruojasi kikboksingą, jaunesnysis žaidžia krepšinį. Pašnekovo nuomone, apskritai Lazdijų rajone stiprių vyrų daug esama. Vien daugkartinis galiūnų varžybų nugalėtojas Romas Kunca iš Lazdijų, padėjęs ponui Vidui įsijungti į stipruolių turnyrus, ko vertas! Aišku, V.Mikelionis ir treniruojasi: “Sakalo“ klube, namuose - savadarbėmis staklėmis, apversdamas 350 kg Kirovo traktoriaus padangas. Lenkiant rankas, mažiau svarbu jėgos treniruotės, daugiau lemia technika, t. y. sugebėjimas išlavinti ranką ir riešą tiek, kad gerokai raumeningesni varžovai pralaimėtų. Būtent to ponas Vidas mokėsi treniruočių stovykloje Klaipėdoje šių metų rugsėjo pradžioje, ir visos šios gudrybės padėjo jam tapti pasaulio čempionato bronziniu prizininku .

Grūdinimasis žiemos maudynėmis

Ar jo stiprybė populiari Leipalingyje, ypač kai reikia ūkio darbams talkinti? Ponas Vidas atsakė, kad kaimynai kviečiasi jį talkon keliomis šakėmis vežimą šieno pakrauti, lentpjūvėje rastą pakelti, statybose padėti. Į klausimą, ar neteko stiprios rankos prieš chuliganą pakelti, V.Mikelionis atsakė, kad tokius drausminant diplomatiško priėjimo ir susitarimo gražiuoju pakako. Ta proga pasakojo, kad galiūnai apskritai labai taikūs žmonės yra: varžybose vienas kitam geranoriškai padeda ir pataria, varžovus gerbia, nepavydi.

Kodėl gyvenimo būdu pasirinko galiūnų varžybas, po kurių ir sąnarius, ir gyslas skauda? Vidas atsako, kad tai lemia nuolatinis noras save išbandyti, nors kai kam tai atrodo ir kvailoka. Beje, save išbandydamas, jis šių metų vasario 15-ąją kartu su sveikuoliais pirmąkart žiemą išsimaudė Baltijos jūroje.

Lemties išbandymai

Tai - ir nepraėjęs sportininko veterano poreikis rungtis. V.Mikelionis Leipalingio vidurinėje aktyviai sportavo, ketino Panevėžio sporto mokykloje sunkumus kilnoti. O gal tai neišsipildžiusių sportinių vilčių kompensavimas? Juk jo sportinė karjera staigiai ir netikėtai pasibaigė 1969 m. įvykusioje baisioje avarijoje, po kurios 2 metus teko sunkiai sužalotą kūną intensyviu fiziniu krūviu atstatyti. Ponas Vidas atsikėlė, nors tam pažeistas stuburas ir kojos teikė mažai vilčių. Ne itin stiprios sveikatos jį išbruko į kariuomenę. Ten tarp sveikųjų teko save vėl visapusiškai stiprinti. Sugrįžęs į gimtąjį Leipalingį, įpratinęs save prie kasdieninių fizinių krūvių, jaunuolis atstovavo rajonui ir netgi respublikai įvairiose jėgos sporto varžybose.

Toks jo gyvenimo būdas ir bendravimas su vienminčiais jam padėjo išgyvent ir vėliau patirtus sunkius lemties išbandymus. Vidmantas kremtasi, jog šiuo metu varganai gyvendamas, negali finansiškai savo sūnų paremti, neturi lėšų nei kostiumui, nei sportbačiams nusipirkti. Todėl dėkingas visiems, pirmiausiai V.Lučinskui, miesto merui A.Makniui, kurie jį remia, kad galėtų dalyvauti varžybose.

Tarptautinis turnyras

Jėgos varžybos Lietuvoje tampa vis populiaresnės ir pritraukia vis daugiau žiūrovų. Kadangi šokių maratonas ir tarptautinės ėjimo varžybos užbaigia Druskininkuose masinių renginių sezoną ir visuotinį šurmulį daugmaž iki gegužės mėnesio, t. y. kultūrizmo čempionato, Vytautas Lučinskas, talkinant rankų lenkimo federacijai ir V.Mikelioniui, spalio 22-23 dienomis “Nemuno“ sanatorijos salėje organizuoja tarptautinį rankų lenkimo turnyrą. Jo tikslas ne tik druskininkiečių prikėlimas iš rudeninio snaudulio, bet ir naujų talentų paieškos. Turnyre ketina dalyvauti rankų lenkikai iš visos šalies, Slovakijos, Armėnijos, Sankt-Peterburgo, Latvijos, Baltarusijos, Kaliningrado. Programoje - lenkimas dešine ir kaire rankomis 3-ijose vyrų ir 2-ose moterų svorio kategorijose. Spalio 22 d. vyks atranka, kitądien, spalio 23-ąją, 15 val., finalai su šou pasirodymais. Žada koncertuoti populiarioji Neda, į Druskininkus kviečiami atvykti netradiciniai Lietuvos rekordininkai: vinies į lentą kalikas, atsispaudėjas nuo žemės, atsilenkinėtojas, kurie gerins savo pasiektus rekordus. Jei pagerins, rekordų knygose šalia jų pavardžių atsidurs ir mūsų miesto vardas. V.Lučinskas sako, kad Druskininkuose ketinąs organizuoti ir Dzūkijos galiūno konkursą, ir kitokias svarias jėgos sporto varžybas, o ateityje - galbūt rankų lenkikų ir galiūnų treniruočių stovyklas, nes tai naudinga mūsų miesteliui, kur tam palankios sąlygos.

| Į viršų |