Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. spalio 11 - 17 d. Nr. 41 (522)

| Miesto žinios | Pirmas puslapis | Kurorto plėtra | Sportas | Kultūra | Renginiai | E-paštas |

Policijos žinios


| Kaip neblaivus nukentėjusysis buvo nubaustas 50 Lt bauda | Kainos turguje ir pagal patentą   | Policijos žinios |


Kaip neblaivus nukentėjusysis
buvo nubaustas 50 Lt bauda

Rasita BOČIENĖ

Papuolė po automobiliu

Į redakciją kreipėsi Liepų g. gyventojas Juozas Kacėnas. Žmogus norėjo papasakoti apie autoįvykį, kurio dalyviu netikėtai jam teko būti. Rugsėjo 1 d., apie 20 val. vakaro, buvo jau tamsu, tačiau gatvių apšvietimas dar nedegė. J.Kacėnas ėjo link Veisiejų ir Neravų gatvių sankryžos, namų pusėn. Jis pasakojo, kad žengęs pėsčiųjų perėja kelis žingsnius, staiga pajuto smūgį į koją. Žmogus neteko sąmonės.

Atsigavo J.Kacėnas ligoninėje. Jam buvo praskelta galva, sutrenkta kairė koja, apibrozdintas veidas, pasak medikų, padarytas lengvas sužalojimas, sukėlęs trumpalaikį sveikatos sutrikimą. Paaiškėjo, kad jį partrenkė automobilis VW Santana, vairuojamas Druskininkų teritorinio gynybos štabo viršininko Jono Stonkaus. Policijoje užfiksuota, kad automobilio vairuotojo būta blaivaus, o štai nukentėjusiojo kraujyje rasta net 2,48 promilių alkoholio.

Anot J.Kacėno, tiesiai iš ligoninės jis buvo nuvežtas į policiją duoti parodymų. Dabar jis labai abejoja, ar ką tik atsigavęs, sutrenkta ir susiūta galva, galėjo objektyviai mąstyti. Tačiau prisimena, jog pareigūnai kažko jį klausė, jis kažką atsakinėjo, ant kažko pasirašinėjo.

Po apklausos J.Kacėnas paprašė jį partrenkusio automobilio vairuotoją parvežti namo, nes blogai jautėsi, be to, autoįvykio metu kažkur prapuolė vienas batas. Vairuotojas sutiko.

Kitą dieną, negalėdamas net priminti sumuštąja koja, J.Kacėnas paprašė pažįstamų nuvežti į ligoninę. Padarę nuotrauką, medikai jį nuramino, kad koja nelūžusi.

Bandymai išsiaiškinti

Kitą dieną po autoįvykio, pasak J.Kacėno, iš pažįstamų jis sužinojo, jog policininkai ruošiasi jį apkaltinti, kad jis ėjęs ne per pėsčiųjų perėją ir pats sukėlęs avariją. J.Kacėnas nutarė nueiti į policiją ir išsiaiškinti.

Žmogus pasakojo, kad tą pačią dieną gatvėje kaip tyčia susitiko kelių policijos vyr. inspektorių V.Biekšą: “Jis mane pažino ir perspėjo nevaikščioti ir neieškoti jokių galų, nes pats aš esąs kaltas”. Anot J.Kacėno, paprašius leidimo susipažinti su bylos medžiaga, V.Biekša neleido. “Norėjau žinoti, kuo mane kaltina, todėl vėl prašiau parodyti bylą, - pasakojo J.Kacėnas. - V.Biekša liepė palaukti prie kabineto durų. Koridorius buvo tuščias, nes jau buvo prasidėjusi pietų pertrauka. Po kurio laiko išėjęs V.Biekša man pradėjo sakyti, kad žino, ko aš siekiu, kad reikalausiu iš mane užkliudžiusio automobilio vairuotojo pinigų, kad tą vakarą buvau girtas ir pats užšokau ant to automobilio ne pėsčiųjų perėjoje, kad turi liudininkų ir kad jei aš dar ieškosiu, ko nepametęs, baigsis bloguoju. V.Biekša pagrasino skirsiąs man 500 litų baudą, negana to, aš turėsiąs atlyginti automobiliui padarytą žalą”. Pasak J.Kacėno, V.Biekša atsisakė duoti jam ir siuntimą pas teismo ekspertą.

Nežinodamas, ką daryti, J.Kacėnas rugsėjo 3 d. pats nuvyko pas teismo ekspertą, kuriam teko sumokėti 19 Lt ( su siuntimu ekspertizė atliekama nemokamai). Taip pat parašė skundą policijos komisarui, kuriame išdėstė situaciją, pasiskundė, kuo yra kaltinamas, kad negavo siuntimo ekspertizei bei negali susipažinti su bylos medžiaga. L.e.p. komisaras G.Grabliauskas atsakė J.Kacėnui, jog “tiriant medžiagą, nutarimas skirti ekspertizę buvo priimtas 1999 09 03. Jūsų dalyvavimas, priimant nutarimą paskirti ekspertizę, nėra būtinas”.

Su nuobauda nesutinka

Rugsėjo 29 d. J.Kacėnas iš darbovietės buvo iškviestas pas kelių policijos vyr. inspektorių V.Biekšą. “Man nuėjus, V.Biekša sakė, jog manęs pasigailėjo ir nekels baudžiamosios bylos, o skiria tik minimalią baudą - 50 litų. Atsisakiau pasirašyti ant nutarimo ir vėl ėmiau prašyti leidimo susipažinti su bylos medžiaga. Nenorėjo duoti, bet man atsisakius išeiti iš kabineto, leido pavartyti bylą, - pasakojo J.Kacėnas. - Byloje radau dviejų moterų paaiškinimus, kur jos, kaip susitarusios, tvirtina, kad aš įsibėgėjęs trenkiausi galva į važiuojančio automobilio šoninį stiklą maždaug 3,5 m nuo pėsčiųjų perėjos. Bet juk tada priekinio lango stiklas būtų likęs sveikas, o šiuo atveju jis skilo, ir koja nebūtų buvusi sumušta”.

Anot J.Kacėno, ir jis turi liudininkų. Tiesa, vilkaviškietis Gintas M., gydęsis “Eglės” sanatorijoje, bei Tomas T., tuo metu buvęs pas netoliese kioske dirbančią žmoną, įvykio nematė. Jie atėjo išgirdę triukšmą ir pastebėjo, kad partrenktas J.Kacėnas gulėjo daugmaž 2 m nuo perėjos, ten liko ir kraujo dėmė.

J.Kacėnas tvirtina, jog jaučiasi nubaustas neteisingai ir kaltę jaučiąs tik dėl to, kad buvo girtas. Anot jo, kad ir girčiausias žmogus per perėją eitų, vairuotojas vis tiek turi sulėtinti greitį.

Įvykį matė dvi liudininkės

Paklaustas apie šį autoįvykį kelių policijos vyr. inspektorius V.Biekša sakė, jog J.Kacėnui buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, o baudžiamąją bylą kelti atsisakyta. Liudininkų parodymais, per gatvę jis ėjo šalia pėsčiųjų perėjos. Liudininkės teigė pastebėjusios stipriai svirduliuojantį vyriškį, kuris puolė į gatvę ir galva trenkėsi į važiuojantį automobilį.

Į J.Kacėnui kilusį klausimą, kodėl liudininkės buvo apklaustos ne įvykio dieną, o po 6 dienų, V.Biekša atsakė, jog policijos pareigūnas, surašęs tarnybinį pranešimą, tą pačią dieną užsirašė ir liudininkių pavardes bei adresus. Vykstant tyrimui, moterys buvo apklaustos vėliau, pas vieną pareigūnams nuvykus į namus, pas kitą - į darbą.

Kodėl J.Kacėnui sumušta koja, jei į automobilio šoninį stiklą jis trenkėsi galva, ir kodėl tada skilo mašinos priekinis stiklas, V.Biekša sakė nežinąs - gal žmogus griūdamas susimušė tą koją, o priekinį stiklą gal užkliudė ranka. Paklaustas, kodėl, jo nuomone, automobilio vairuotojas nereikalauja kalto pėsčiojo atlyginti padarytus nuostolius, V.Biekša atsakė, kad, pasak J.Stonkaus, automobilis senas ir vis tiek jis ruošėsi jį remontuoti, be to, nesitiki iš J.Kacėno ką nors gauti.

Vyr. inspektorius priekaištus neigia

Į klausimą, kodėl J.Kacėnui nepavyko gauti siuntimo pas teismo ekspertą, V.Biekša atsakė, jog tai - šmeižtas. “Aš negaliu jam duoti tokio siuntimo į rankas, privalau jį pas ekspertą nuvežti. Ne jis čia turi nurodinėti, ką daryti, o aš, - sakė vyr.inspektorius. - Jis pradėjo aiškinti, kad nepatinka jam šitas ekspertas, jis važiuosiantis kitur, bet taip negalima. Dėl to siuntimas jam ir nebuvo duotas, jis turėjo laukti, kol bus pakviestas”.

Paklaustas, kodėl liepė J.Kacėnui neieškoti teisybės ir grasino 500 Lt bauda, V.Biekša atsakė, jog dirba jau 18 metų ir žaisti visokiais grasinimais neturi tikslo. Jis tvirtino negalėjęs kalbėti apie jokias baudas nepriėmus procesinio sprendimo, vykstant tyrimui. “Sprendimą privalėjau priimti per 10 dienų, ir tą aš padariau. Paskyriau mažiausią nuobaudą, gailėdamas žmogaus”, - sakė jis.

Į J.Kacėno tvirtinimą, kad jo pažįstami liudininkai matė jį gulintį arčiau pėsčiųjų perėjos, V.Biekša atsakė klausimu: “Tai kodėl jis apklausiamas nenurodė tų liudininkų? Pareigūnai nieko apie juos iki šiol nežino. Štai savo paaiškinime J.Kacėnas rašo, kad rugsėjo 1 d. po pietų pradėjo gerti alkoholinius gėrimus. Su kuo ir kur gėrė, neatsimena, rašo, jog, atrodo, Merkinės gatvėje. Apie 21 val. išėjo namo. Kas jam einant atsitiko, neatsimena. Tik rašo, kad truputį skauda galvą, ir daugiau nieko paaiškinti negali. Prisipažįsta, kad buvo girtas, ir pretenzijų automobilio vairuotojui neturi”.

Pasak V.Biekšos, J.Kacėnas po įvykio buvo apklaustas ne policijoje, o ligoninėje, dalyvaujant gydytojui, ir niekas jokio spaudimo jam nedarė. Apklausinėjamas jis buvo ne kokių nors suinteresuotų policininkų, o tardytojo. Ir tada J.Kacėnas nenurodė jokių savo liudininkų. “Jei automobilio vairuotojas dirba SKAT-e, tai reiškia, kad jis didelis viršininkas ir jo poelgius reikia nuslėpti? Bet man jis - ne viršininkas”, - sakė V.Biekša.

Nei vairuotojas, nei nukentėjusysis pinigų nereikalauja

Pasak policijos pareigūnų, labai dažni atvejai, kai autoįvykiuose nukentėjus pėstiesiems, visi ima kaltinti vairuotoją. Pėstieji, tuo naudodamiesi, ima reikalauti pinigų.

J.Stonkus, paklaustas, ar nukentėjusysis J.Kacėnas prašė iš jo pinigų, atsakė, jog ne. Į klausimą, kodėl pats nereikalauja atlyginti nuostolius, J.Stonkus atsakė, kad jam kelių policijos vyr. inspektorius V.Biekša patarė nieko neieškoti, nes bus daug rūpesčių, ir ką tu iš girtuoklio gausi? Taip J.Stonkus sakė ir nusprendęs. Be to, jis prisimena, kad avarijos vakarą, dar ligoninėje, J.Kacėnas labai jo atsiprašinėjo, prisipažinėjo kaltu, ir J.Stonkus pažadėjo nieko nereikalauti. “Taip ir darau. Nors automobilio taisymas man kainuos apie porą šimtų litų”, - sakė vairuotojas.

 | Į viršų |


Kainos turguje ir pagal patentą

Laima LIORENTIENĖ iš Vilniaus

Besigydant “Nemuno“ sanatorijoje netikėtai sustojo mano prisukamas rankinis laikrodis. Kreipiausi, kaip patarė vietiniai, į vienintelį laikrodininką, įsikūrusį buvusio buitinio aptarnavimo kombinate. Meistras, kaip vėliau išsiaiškinau, pavarde Paulėkas, atidarė laikrodžio dangtelį ir nustatė, kad išsikrovęs elementas. Jį pakeitė nauju ir po 3 min. grąžino. Kai už tai paprašė 6 Lt, buvau nustebinta, nes Vilniuje ir Radviliškyje už tokią paslaugą reikia mokėti daugiausiai 3 Lt. Neteko girdėti, kad už laikrodžio, kurį man nupirko šių metų pavasarį už 15 Lt, elemento pakeitimą imtų 6 Lt. Paklausiau laikrodininką, kodėl tiek daug reikia mokėti. Jis atsakė, kad tokie įkainiai: pas juos elementas kainuoja 4 Lt, o darbas - 2 Lt. Išaiškėjo, kad laikrodininkas dirba pagal patentą ir už savo paslaugas ima, kiek nori. Tuo nepatikėjau, todėl kreipiausi į mokesčių inspekciją, kur gavau informaciją, kad paslaugų, atliekamų pagal patentą, kainos nėra ribojamos.

Nuvykau į turgų sužinoti, kiek kainuoja rankinio laikrodžio elementai. Pasirodo, turguje toks elementas kainuoja tik 1 Lt, brangesnių laikrodžius pardavinėjantis vyriškis nėra matęs. Be to, jis pasisiūlė elementą pakeisti nemokamai. Išvada tokia, kad pagal patentą dirbantis laikrodininkas mane “apiplėšė“ 3-5 litais. Druskininkiečiai ir kurorto svečiai apie tokias paslaugas turėtų žinoti.

 | Į viršų |


POLICIJOS ŽINIOS

AVARIJA

Spalio 2 d. 21.20 val. M.K.Čiurlionio gatvėje Arūnas Keras, “Lietuvos” sanatorijos kineziterapeutas, vairuodamas Honda Civic, pėsčiųjų perėjoje partrenkė 31 metų vyriškį, kuris, suteikus med.pagalbą, paleistas į namus. Įvykis tiriamas.

BANDYMAI

Spalio 3 d. 7.30 val. pranešta, kad prie kavinės “Laima” bandytas nuimti šalia stovėjusio automobilio Audi-100 automobilio ratas.

KERŠTAS?

Spalio 3 d. ryte prie Veisiejų g. 26 namo automobilio Opel Record savininkas rado pradurtas dvi mašinos padangas.

VAGYSTĖS

Spalio 5 d. 16.25 val. į policijos komisariatą kreipėsi sanatorijos “Sūrutis” poilsiautoja, kuri pranešė, jog iš kambario dingo 132 Lt.

Spalio 6 d. gautas pranešimas iš ligoninės, jog iš Kardiologinio skyriaus gydytojo kabineto dingo 50 Lt, o iš kito kabineto - 40 Lt.

RADINIAI

Spalio 6 d. PK pareigūnai sulaikė Vitalijų Nadzeiko, gyv. Pakalnės g.10, pas kurį rado 1 l talpos degtinės butelį “Stolyčnaja” be nustatyto pavyzdžio banderolės. Patikrinimo metu Stepano Romano, gyv. Dzūkų g.32, namuose rasta ir paimta 21 butelis baltarusiškos degtinės “Polka”. Pas Zinaidą Kavgur, gyv. Druskininkų g. 8-63, rasta ir paimta 1,5 l talpos butelis su skysčiu, turinčiu būdingą alkoholiui kvapą. Onos Valskienės, gyv. Antakalnio g.20-12, namuose bei pas Artūrą Radvilavičių, gyv. Verpėjų g. 4-27, rasta ir paimta po 1 l šio skysčio.

IŠ LIGONINĖS PRIIMAMOJO

Spalio 6 d. 21.44 val. gautas pranešimas iš ligoninės, kad dėl sumuštos akies į medikus pagalbos kreipėsi 46 metų vyriškis.

PASIŠAUDYMAS

Spalio 6 d. 23.30 val. gautas pranešimas, jog kažkas šaudo prie “Eglės” kavinės. Policijos pareigūnai sulaikė VW Golf, kurį vairavo 25 metų Merkinės gyventojas. Šalia jo sėdėjęs keleivis, 28 metų merkiniškis Linas Sabonis turėjo garsinį dujinį pistoletą. Apklausti vaikinai tvirtino, kad į kurortą atvažiavo pasižmonėti, pavalgyti šašlykų. Pasėdėję “Eglės” kavinėje, jaunuoliai ruošėsi važiuoti. Neblaivus merkiniškis “šiaip sau, dėl įdomumo” išsitraukė pistoletą ir šovė. Kaip “Druskoniui” sakė savivaldybės policijos apylinkės inspektorius R.Juktonis, tokiam ginklui nereikia jokio leidimo. Už pasišaudymą be jokios priežasties jaunuoliui buvo surašytas ATP protokolas ir paskirta 120 Lt bauda.

RYTINIS IŠGĄSTIS

Spalio 7 d. 9 val. pėsčiųjų perėjoje prie “Raigardo” parduotuvės vairuotojus ir praeivius stabdė kraupokas vaizdas. Vidury kelio nejudėdamas šalia sustojusio VW Golf gulėjo nuo dviračio nuvirtęs žmogus. Atbėgusios PSPC medikės padedamas pilietis pamažu nuo žemės atsikėlė. Kaip įvykį pakomentavo kelių policijos vyr.inspektorius V.Biekša, neblaivus Rimas Pugačiauskas (medikai nustatė lengvą girtumo laipsnį) dviračiu mynė Vytauto gatve nuo policijos komisariato ir nepasižiūrėjęs, ar pagrindiniu keliu, M.K.Čiurlionio gatve, važiuoja transporto priemonės, drąsiai pasuko į dešinę. Išgirdęs šalia mašinos stabdžių garsą, dviratininkas pasimetė, nesuvaldė savo dviratės priemonės ir griuvo ant asfalto. VW Golf, vairuojamas “Hesonos” darbuotojo L.Suraučiaus, dviratininko nekliudė, tiesiog vairuotojas, norėdamas išvengti smūgio, iš karto paspaudė stabdžius. Nusibrozdijęs ausį bei kairės pusės antakį R.Pugačiauskas parašė pareiškimą, jog niekam pretenzijų neturįs.

 | Į viršų |