Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. spalio 11 - 17 d. Nr. 41 (522)

| Miesto žinios | Policijos žinios | Kurorto plėtra | Sportas | Pirmas puslapis | Renginiai | E-paštas |


JUC-o finansavimo problemą direktorė sprendė atsistatydinimo pareiškimu

Violeta KLIMAITĖ

Dėl lėšų stygiaus JUC-o direktorė Dalia Urniežienė buvo apsisprendusi palikti šį darbą.
Dėl lėšų stygiaus JUC-o direktorė Dalia Urniežienė buvo apsisprendusi palikti šį darbą.

Sulaukė geranoriškos paramos

Praėjusį pavasarį įkurto miesto Jaunimo užimtumo centro (JUC) direktorė, 4-osios vid.mokyklos direktoriaus pavaduotoja Dalia Urniežienė sulaukė geranoriško Tarybos narių pritarimo spręsti jaunimo užimtumo problemas ir finansinės biudžeto paramos. Pernai kovo mėn. su steigėjo - miesto savivaldybės - palaiminimu Vilniaus al. 24 patalpose pradėjęs veikti Jaunimo užimtumo centras žadėjo nuversti kalnus, suteikdamas po pamokų moksleiviams darbą ir užmokestį, gyventojams siūlydamas nebrangias paslaugas, organizuodamas kūrybingą jaunimo laisvalaikį ir t.t. Jaunimo užimtumo centrui iš miesto biudžeto pernai buvo skirta beveik 40 tūkst., šių metų pirmajį pusmetį - 22 tūkst.Lt kultūros ir poilsio renginiams organizuoti bei 40 tūkst.500 Lt patalpoms (tualetui) remontuoti. Jaunimo užimtumo centro moksleivių taryba gana kritiškai pasisakydavo dėl politikų požiūrio į jaunimo organizacijų veiklą, primindama Europos valstybių pavyzdžius, jog miesto valdžia tokius jaunimo centrus privalo finansiškai remti.

Ar galima išgyventi iš diskotekų?

Kadangi prie kiauro miesto biudžeto išsirikiavęs ne vienas toks prašytojas, Jaunimo centrui skirtus tūkstančius litų greitai pradėjo skaičiuoti konkurentai iš biudžeto valgytojų eilės. Stebimasi, kodėl Jaunimo užimtumo centras ekonominės krizės metu gavo nemažai pinigų iš biudžeto patalpoms remontuoti, nors centro įkūrėjai jas ketino susiremontuoti savo iniciatyva ir darbo jėgomis. Reiškiama nuostaba, kodėl miesto mokesčių mokėtojai turi išlaikyti Jaunimo užimtumo centrą, jeigu jis, atliekantis tik savaitgalio diskotekų funkcijas, iš tų pačių vaikų už bilietą į šokius ima po 3 Lt, todėl ir taip gali išgyventi iš diskotekų. Biudžeto lėšas skirstantiesiems siūloma palyginti renginių projektų sąmatas, kurias pateikia JUC-as ir kitos laisvalaikio renginius organizuojančios įstaigos. Motyvai, kad JUC-o renginiuose dalyvauja lietuviškos jaunimo žvaigždės, kritikuojančiųjų nuomone, nepateisina didelio biudžeto lėšų poreikio organizuojamoms JUC-o šventėms (7-iems kultūros ir poilsio renginių projektams, kuriuos centras pateikė miesto savivaldybei 1999 m., prašoma 112 tūkst.300 Lt). Abejojama ir būsimųjų renginių sąmatose numatytų honorarų dydžiu švenčių organizatoriams. Savivaldybė gavusi signalų dėl nevienodos bilietų kainos į JUC-o diskotekas. Pasigendama solidesnio savivaldybės kontrolieriaus tarnybos požiūrio į tai, kaip JUC-e naudojamos biudžeto lėšos, apskaitomos pagrindinės priemonės.

Nepavykusi rugsėjo 1-osios šventė

Nemažai druskininkiečių tėvų miesto savivaldybę vanojo už rugsėjo 1-osios renginį, kuriam Jaunimo užimtumo centras iš biudžeto gavo 7 tūkst.Lt. Reklamuota naujų mokslo metų šventė turėjo būti apvainikuota “Naktinių personų” koncertu po atviru dangumi. Per lietų prie JUC-o pastato susirinkusi tūkstantinė moksleivių ir tėvų minia negalėjo patekti į kelis šimtus žmonių talpinančią uždarą JUC-o diskotekų salę. Kadangi koncertas dėl lietaus, “Naktinių personų” reikalavimo ir baimės sugadinti brangią aparatūrą persikėlė į mažytes patalpas, gražūs norai bei 7 tūkst.Lt miesto valdžios dovana moksleivių šventei pavirto į nepasitenkinimo širšyną. Pagrindinis D.Urniežienės argumentas dėl nepavykusios šventės - biudžeto lėšų stygius. Prašęs 12 tūkst.Lt, JUC-as šventei gavo tik 7 tūkst. Lt. Vien tik “Naktinių personų” honorarui iš jų atiduota 4 tūkst.470 Lt. Kadangi miesto kultūrinės įstaigos neturi montuojamos scenos po stogu, o tokios nuoma - apie 3 tūkst.Lt, JUC-o vadovai prieš šventę bandė derėtis dėl Vasaros amfiteatro, tačiau V.Andruškevičiaus paprašyta 800 Lt suma jaunimiečiams taip pat buvo per didelė. Giedrą dieną netikėtai plūstelėjęs lietus rugsėjo 1-ąją visiems sugadino nuotaiką.

Pasigedo savanoriškos veiklos

Į miesto tarybos Švietimo ir kultūros komitetą kreipėsi kai kurie tėvai, abejodami savo atžalų saugumu JUC-o diskotekose, trunkančiose iki vidurnakčio. Dėl tvarkos aplink JUC-o patalpas diskotekų metu į miesto policijos komisariatą skambino šalia gyvenantys žmonės. Uždarame kieme, pasakojo žmonės, rytais galima rasti ne tik nuorūkų, bet ir sudaužytų butelių. Pasak gyventojų, “Bravo” kavinės, taip pat organizuodavusios jaunimui diskotekas, laikais, tvarka lauke buvo kur kas geresnė, kadangi uždarą kiemą kavinės savininkas rakindavo, didesnis buvo ir patruliuojančios policijos dėmesys.

Bene daugiausia organizacijos steigėja - miesto savivaldybė - sulaukė replikų dėl JUC deklaruotų tikslų ir realios veiklos. “Spręsime Druskininkų miesto jaunimo užimtumo problemas, suteikiant 13-18 metų moksleiviams darbą ir užmokestį”, - toks pirmasis Jaunimo užimtumo centro programos tikslas. Buvo paskelbti moksleivių teikiamų paslaugų (langų valymo, vaikų priežiūros ir t.t.) įkainiai, tačiau efekto, kokio tikėjosi centro steigėjai, nėra. Kritikuojančiųjų nuomone, įsteigtas JUC-as organizuoja tik diskotekas jaunimui, iš kurių centras susirenka nemažai pinigų (pernai už parduotus bilietus gavo 15 tūkst.700 Lt, per pirmąjį šių metų pusmetį - 7 tūkst.250 Lt), nerodydamas iniciatyvos savanoriškai, nemokamai veiklai (kad ir sutvarkyti miesto aplinką, pasodinti medžių ar pan.), stebina griežtokomis ambicijomis reikalaujant biudžeto pinigų.

Reikės ieškoti naujo JUC-o direktoriaus

Š.m. rugsėjo 9 d. aktyvi jaunimo renginių organizatorė D.Urniežienė savivaldybėje padėjo atsistatydinimo pareiškimą. Centro direktorę tokio žingsnio privertė griebtis sunki organizacijos finansinė būklė: skolos ryšių paslaugas teikiančiai įmonei, neišmokėti honorarai už renginius, atlyginimai (skolos sieka 3 tūkst.Lt). Tačiau po kelių savaičių direktorė savo pareiškimą atsiėmė pati, gavusi žodinį miesto valdžios pažadą padėti JUC-ui finansiškai ir švietimo sistemos darbuotojų prašymą toliau tęsti pradėtą darbą. Išėjus iš darbo centro direktorei D.Urniežienei, ant JUC-o durų turbūt tektų kabinti spyną, kadangi du centro darbuotojai (finansininkė ir centro vadovas G.Liaukevičius), negaudami net pusės minimalios algos dydžio atlyginimų,taip pat padėjo ant stalo pareiškimus.

Tarybos Švietimo ir kultūros komitetui, svarsčiusiam klausimą dėl JUC-o direktorės atsistatydinimo pareiškimo, D.Urniežienė patvirtino, kad ji apsisprendė grįžti į darbą tik gavusi vykdomosios miesto valdžios pažadą dėl finansinės paramos centrui, tačiau JUC-ui turėtų vadovauti iki 2000 m. sausio mėnesio pabaigos. Pagal Valstybės tarnautojų įstatymą valdininkai negali dirbti keliuose darbuose, todėl D.Urniežienė jau apsisprendė, kad liks 4-osios vid.mokyklos direktoriaus pavaduotoja, o savivaldybei reikės skelbti konkursą JUC-o direktoriaus pareigoms užimti. Kitąmet planuojama JUC-e įsteigti kelis etatus, finansuojamus biudžeto lėšomis, kaip ir kitoje renginius organizuojančioje įstaigoje, Kultūros centre. Ten visi etatai išlaikomi miesto biudžeto.

Dirba be pagyrų sau

JUC-o direktorė Dalia Urniežienė mano, kad toks ažiotažas kilęs dėl politinio suinteresuotumo. “Gal tai kažkam svarbu”, - teigia D.Urniežienė. Labiausiai direktorę įskaudino politikų kalbos, kad JUC-as iki šiol nieko nepadarė. “Kodėl iš jų niekas neužėjo ir nepasidomėjo, ką mes veikiame ir kaip gyvename? - stebisi jaunimo centro vadovė. Savanoriška moksleivių veikla, kurios pasigedo miesto valdžia, pasak D.Urniežienės, seniai vyksta be jokios reklamos ir pagyrų sau. JUC-o moksleiviai visada padeda Dienos centrui, kada tik jis paprašo pagalbos. Organizavo nemokamą renginį “Naminuko” klube pagyvenusiems žmonėms. Nuolat globoja 7 senelius. Vaikai jiems siūlo nemokamai sukrauti malkas, nuravėti daržus, palaistyti gėles ir pan., tik kad tie senukai moksleivių pagalbos kol kas neprašo. Šią vasarą JUC-o vaikai sutvarkė senąsias miesto kapines. Visi JUC-o organizuojami renginiai, išskyrus diskotekas, nemokami. D.Urniežienė teigė, jog miesto valdžia per daug puoselėjo vilčių, kad JUC-as pirmąją dieną ims ir įdarbins visus miesto moksleivius. “Niekam nereikia to vaikų darbo, lyg nežinotume, kokiame bedarbių mieste gyvename, - sako direktorė, parengusi ir išdalijusi ilgiausias apklausas darbdaviams, kokius darbus jų bendrovėse galėtų atlikti kurorto vaikai. Pernai JUC-as įdarbino 12 moksleivių, kiti įsidarbino be centro tarpininkavimo. 40 moksleivių savanorių remontavo JUC-o klubą, atllikdami įvairius darbus. JUC-e įkurtas diskžokėjų klubas, vienijantis 15 bendraminčių. 12 moksleivių leidžia laikraštį “Savas gylis”. Pasak JUC-o vadovo G.Liaukevičiaus, jis buvo pirmasis interesantas savivaldybėje, paskelbus viešųjų darbų konkursą. Jaunimo užimtumo centrui, pateikusiam paraiškas šiame konkurse, tačiau neturinčiam atitinkamos darbo technikos bazės, buvo neoficialiai pasakyta, kad šansų laimėti jiems praktiškai nėra. Taip ir atsitiko. Tam tikrų lengvatų įdarbinant paauglius, darbdaviams siūlo miesto darbo birža, tačiau firmų savininkai dėl informacijos stokos ar kitų priežasčių jaunųjų pagalbininkų nepageidauja.

Samdomai apsaugai trūksta lėšų

D.Urniežienei pačiai sukėlė nuostabą žinia apie pernai JUC-ui skirtus 30 tūkst.Lt patalpoms remontuoti. Nepasitarus su centro direktore, kiek ir kam konkrečiai centras pageidautų biudžeto lėšų, šie tūkstančiai D.Urniežienės primygtiniu prašymu vis dėlto buvo padalinti naudingiau: diskotekų salė suremontuota už 10 tūkst.Lt, o už 20 tūkst. Lt nupirkta muzikinės aparatūros. Vadovams nuostabą kelia ir centre esančio tualeto, kuriuo naudojasi ne tik jaunimas, bet ir kitos pastate veikiančios organizacijos, istorija. Kažkada šio viešojo tualeto bei vestibiulio remonto darbai buvo įvertinti beveik 140 tūkst.Lt, motyvuojant, kad tokie milžiniški pinigai reikalingi įrengiant modernią viešąją tupyklą, taip pat tualetus invalidams. Gardus kąsnelis nei vienai statybinei organizacijai dėl biudžeto lėšų stygiaus taip ir neatiteko. Tualetas sėkmingai šįmet suremontuotas už 24 tūkst.Lt. Pasak D.Urniežienės, prižiūrėjusios šio objektėlio remontą, jos neįtikino valdžios priminimai, kad už tualeto projektą (!) reikia sumokėti 5 tūkst.Lt, todėl už projektavimo darbus JUC-as atsisakė mokėti.

Pasak JUC-o direktorės, keistai atrodo pareiškimai dėl netvarkos aplink Jaunimo užimtumo centrą. “Pas mus viduje griežta tvarka, neleidžiame rūkyti. Viduje niekada nebuvo muštynių. Vakarais tvarkos aplink JUC-ą užsuka apžiūrėti patruliuojantys policininkai. Mums samdyti apsaugą (12 Lt už valandą) yra per brangu, - teigia D.Urniežienė. - Ką jaunimas veikia lauke, visų nesužiūrėsi. Anksčiau, “Bravo” kavinės laikais, moksleiviai patalpų viduje galėjo daryti ką nori, todėl problemų dėl tvarkos lauke nebūdavo”.

Iniciatyvos finansinės problemos nenuslopins

“Pavargau nuo tų remontų, - sa- ko JUC-o diretorė, pripažindama, kad įkurtam centrui atiduoda labai daug laiko. - Patys patalpas remontavom. Patys prie diskotekų salės durų stovim. Kai pagalvoju, girdėdama tokias kalbas apie JUC... Galėčiau sau sėdėti namuose ir vaikus ramiai auginti. Už savo pinigus - 500 Lt - šlifavome JUC-o grindis, tačiau kam tai rūpi?”. Susidūręs su finansinėmis problemomis, JUC-as atsisakė mobiliųjų telefonų, darbuotojus išleido neapmokamų atostogų. Iš 13-os savivaldybei pateiktų renginių projektų biudžeto finansavimą šįmet gavo tik 3 JUC-o programos. Tačiau lėšų stygius JUC-o direktorės iniciatyvos nenuslopino. D.Urniežienė svajoja apie įvairius kūrybinius būrelius, tačiau tam trūksta patalpų. JUC-o direktorė skatina, kad centro veikloje dalyvaujantys vaikai pajustų atsakomybės ir savarankiškumo jausmą. Moksleiviai patys kviečia į renginius lietuviškąsias muzikos žvaigždes, su jais derasi dėl honorarų. Vadovai su jaunimu apie JUC-o problemas prie apskrito stalo kalba tiesiai šviesiai. “Moksleiviai žino, kiek centrui liko pinigų ir ką galima už juos padaryti”, - tvirtina atvirai su jaunimu bendraujanti JUC-o direktorė, dalyvavusi jaunimo organizacijų konferencijose užsienyje, paruošusi programas Kanados bendradarbiavimo, Nyderlandų fondams.

| Į viršų |