Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. rugpjūčio 9 - 15 d. Nr. 32 (513)

| Miesto žinios | Pirmas puslapis | Kurorto plėtra | Sportas | Kultūra | Renginiai | E-paštas |

Policijos žinios


| Aktyviausi gyventojai vėl skaičiavo šilumos tinklų įmonės pelną | POLICIJOS ŽINIOS |


Aktyviausi gyventojai vėl skaičiavo
šilumos tinklų įmonės pelną

Neseniai bendrovė “investavo” į prabangų
automobilį

Violeta KLIMAITĖ

Trūksta aktyvumo

Vasaros malonumai, matyt, žmonėms svarbesni už kasdienius rūpesčius, todėl į reklamuotą rugpjūčio 2 d. daugiabučių namų asociacijos susirinkimą dėl komunalines paslaugas tiekiančių įmonių pelno atėjo tik aktyviausi druskininkiečiai, bendrijų valdytojai.

Kol kas artėjančia rinkimine kampanija ne itin rūpinasi ir dabartiniai miesto tarybos nariai. Gyventojų, pasipiktinusių dideliais mokesčiais už komunalinius patarnavimus ir juos teikiančių įmonių pelnu, kvietimas viešam pokalbiui išrinktųjų į valdžią nesudomino. Susirinkime dalyvavo vienintelė Tarybos narė Lilija Rakauskienė.

Ar bus sumažintos kainos?

Beveik 2 mln. grynojo pelno 1998 m. uždirbusios savivaldybei priklausančios SP AB “Druskininkų šilumos tinklai” pelno paskirstymas, viešai paskelbtas spaudoje, daugelį druskininkiečių papiktino neūkiškumu. Tokį pelną įmonė uždirbo beveik dvigubai pigiau pirkdama mazutą už įvertintą jo toną šilumos kainoje (šilumos kainą Taryba tvirtino 1997 m.: mazuto tona joje įvertinta beveik 400 Lt, nors visą laiką jo kaina krito, neseniai mazutas miestui buvo pirktas po 200 Lt už toną). Mokesčių mokėtojų išrinktieji miesto tarybos nariai ištisus metus savo posėdžiuose neužsiminė apie galimybę sumažinti šilumos kainą, tuo palengvinant žmonėms didžiulę mokesčių naštą. Vienintelė konservatorių frakcija neseniai Tarybos posėdyje iškėlė klausimą dėl šilumos kainų sumažinimo. Tačiau į priekį reikalai iki šiol, atrodo, nepajudėjo.

Neūkiškos pelno dalybos

Užuot gautą pelną panaudojus rimtoms investicijoms (mazuto rezervuaro statybai, kvartalinių boilerinių pertvarkymui ir pan.), milijoninės sumos Tarybos posėdyje buvo išdalintos dividendams, paramoms, premijoms ir t.t.

Gyventojai, iš paskutiniųjų mokantys didelius mokesčius už šilumą ir karštą vandenį, tapo tiek valstybės biudžeto penėtojais (už gautą pelną 1998 m. priskaičiuota pusė milijono Lt pelno mokesčio), tiek solidžiais organizacijų rėmėjais (iš mokesčių mokėtojų pinigais suformuoto šilumos tinklų įmonės pelno 5 tūkst.Lt paremta rankinio komanda, 30 tūkst.Lt - miesto krepšinio komanda). Darbuotojų premijavimui iš pelno skirta 80 tūkst.Lt, reprezentacinėms išlaidoms - 10 tūkst.Lt, bendrovės profesinei sąjungai - 18 tūkst.Lt.

Neseniai nupirktas prabangus automobilis

Kol bendrovės perkamo mazuto kaina beveik dvigubai mažesnė už planuotą, t.y. įvertintą šilumos kainoje 1997 m., šių metų SP AB “Druskininkų šilumos tinklai” pelnas, atrodo, irgi bus panašus į pernykštį. Visuotinio taupymo vajus, krečiantis visą Lietuvą nuo pačios Vyriausybės, Druskininkų šilumos tinklų įmonės ūkiui įtakos lyg ir neturi. Mokesčių mokėtojų pinigai “investuojami” bendrovės prabangai. Prieš tris savaites, t.y. liepos 20 d., šilumos tinklų įmonė įregistravo naują brangų pirkinį - keleivinį mikroautobusą Toyota, pirktą “Hyunday” salone. Prabangų automobilį Druskininkų šilumos tinklų įmonė įsigijo už 64 tūkst.900 Lt. Bendrovės valdybos nariai, savivaldybės darbuotojai, apie mikroautobuso pirkimą sužinojo iš žurnalistės.

Kritikuotas valdžios pasyvumas

Susitikime dalyvavęs valstybinės energetikos inspekcijos inspektorius, vyr.inžinierius V.Zubrickas stebėjosi, kodėl bendrovės vadovai nekreipia dėmesio į resursų taupymą (planuotos lyginamosios kuro sąnaudos 1997 m. buvo 173,05 kg /1 Gcal, faktiškai buvo 169 kg/1 Gcal; kai įmonė priklausė Alytaus šilumos tinklams, kuro norma buvo 167,6 kg/1 Gcal).

“Ar šią kadenciją miesto valdžia baigs, padariusi ką nors gero, ar taip ir išeis be nieko?” - publika kandžiomis replikomis atakavo vienintelį į susitikimą atėjusį savivaldybės Miesto ūkio skyriaus vadovą G.Skirkevičių. Savivaldybė, valdydama 97,4 proc. šilumos tinklų įmonės akcijų, niekaip šio valdininko, šilumos ūkio profesionalo, negali “įpiršti” į bendrovės valdybos narius. G.Skirkevičius susirinkusiems kalbėjo, jog į šilumos tinklų įmonės valdybą jis nesugeba patekti jau dvejus metus. Miesto taryboje bendrovės direktorius R.Babilas turi tiek priešininkų, tiek ir gynėjų.

Šį pavasarį viename iš Tarybos posėdžių G.Skirkevičius nors ir sunkiai, bet vis dėlto buvo “įstumtas” į bendrovės valdybą, tačiau direktorius G.Babilas šį Tarybos sprendimą apskundė Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje A.Pipirui. Motyvas - jam, kaip valdybos pirmininkui, nebuvo įteiktas bendrovės valdybos narės, savivaldybės darbuotojos I.Bolienės atsistatydinimo pareiškimas.

Nutarta vienytis ir “kariauti”

Gyventojų prašymai išsiaiškinti, kodėl nemažinamos nepagrįstai didelės šilumos kainos, dėl kurių bendrovė kraunasi milijoninius pelnus, nepasiekia ne tik vietinės valdžios, miesto tarybos, olimpo. Jie, pasak V.Zubricko, nelabai įdomūs ir valstybinėms institucijoms, pavyzdžiui, valstybės kontrolei. Privalėjęs per mėnesį atsakyti į V.Zubricko užklausą dėl šilumos kainų Druskininkuose, Vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje A.Pipiras atsakymo iki šiol neatsiuntė, kadangi dabar atostogauja.

“Pensininkai, neduokim jiems ramybės!” - kalbėjo susitikimo dalyviai, nutarę priimti viešą kreipimąsi į miesto tarybą ir vartotojų gynimo asociaciją dėl tokios šilumos ūkio situacijos bedarbyste ir soc.remtinų gyventojų dauguma garsėjančiame kurorte. “Mes reikalaujame įpareigoti savivaldybės Miesto ūkio skyrių sugriežtinti SP AB “Druskininkų šilumos tinklai” kontrolę, pavesti savivaldybės kontrolieriui patikrinti bendrovės ūkinę-finansinę veiklą, ypatingą dėmesį atkreipiant į finansinių išteklių panaudojimą, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, - rašoma kreipimęsi. - Reikalaujame peržiūrėti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (pusmetį) šiluminės energijos kainas, atsižvelgiant į kuro kainą rinkoje, išviešinti komercines paslaptis, patvirtintas SP AB “Druskininkų šilumos tinklai” valdybos (kuro pirkimo kainas, iš ko pirkta, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio dydžius ir t.t)”. Žodžiu, nutarta vienytis ir “kariauti”.

| Į viršų |


POLICIJOS ŽINIOS

VAGYSTĖS

Liepos 29 d. Jonavos raj. gyventoja, poilsiaujanti “Vilniaus” sanatorijoje, kambaryje pasigedo dviejų auksinių auskarų. Žala - 150 Lt.

Rugpjūčio 1 d. “baltarusių” turguje apvogta alytiškė prekiautoja. Dingo piniginė, pasas ir 400 Lt.

Rugpjūčio 1 d. M.K.Čiurlionio g. 119 namo gyventoja pasigedo dviračio “Saliut”, stovėjusio ūkiniame pastate. Žala - 100 Lt.

Rugpjūčio 1 d. V.Kudirkos g.19 namo gyventoja, grįžusi į namus, rado išlaužtas buto duris, o bute pasigedo spalvoto vaizdo televizoriaus “LG”. Žala - 1200 Lt.

AVARIJA

Liepos 31 d. 0.36 val. Gardino g. 26 namo kieme neblaivus Gintaras Maziukas, gyv. Fonbergo g.6-5, vairuodamas automobilį VAZ-2106, atsitrenkė į kieme stovėjusią mašiną Audi-100. G.Maziuko vairuojamame automobilyje kartu važiavo dar 3 jaunuoliai ir mergina, kuri su savimi turėjo 1,5 l talpos plastiko butelį su skysčiu, turinčiu būdingą alkoholiui kvapą.

NEMANDAGŪS

Liepos 31 d. 1.58 val. miesto PK pareigūnai iš naktinio baro “Dangaus skliautas” į policijos komisariatą pristatė 2 druskininkiečius, kurie išplūdo baro apsaugos darbuotoją.

SUSIPYKO

Liepos 31 d. 3.15 val. PK pareigūnai sulaikė Ričardą Balčių, gim. 1968 m., gyv.Kurorto g.19, dirbantį Varėnos PPR Kapčiamiesčio užkardoje vairuotoju-policininku, ir Robertą Kalendą, gyv. Veisiejų g. 28, kurie prie “Pavasario” parduotuvės susistumdė ir išmušė parduotuvės stiklą.

CHULIGANAI

Rugpjūčio 1 d. 20.30 val. policijos pagalbos šaukėsi Gėlių g. 3 namo gyventojas. Žmogui dirbant laukuose, prie jo priėjo 3 vyriškiai ir jį sumušė iš chuliganiškų paskatų.

DEGTINĖ

Liepos 29 - rugpjūčio 2 d. miesto PK pareigūnai sulaikė 13 Baltarusijos piliečių, turgavietėje prekiavuių baltarusiškais alkoholiniais gėrimais be nustatyto pavyzdžio banderolių. 14 butelių su alkoholiniais gėrimais perduota miesto apylinkės teismui.

NELAIMė

Rugpjūčio 4 d. 15.14 val. greitosios med. pagalbos gydytojas pranešė, kad Sveikatos g. name rastas pasikorusios moters lavonas.

GAISRAS

Rugpjūčio 4 d. 23.54 val. priešgaisrinės apsaugos budėtojas pranešė, kad Baltašiškės g. 35 dega Alvydui Dovičikui priklausantis namas. Gaisro metu išdegė apie 100 kv.m gyvenamojo ploto. Nuostoliai ir gaisro aplinkybės tikslinamos.

NEPRAĖJO

Rugpjūčio 5 d. vakare į policiją kreipėsi Mizarų g.18 namo gyventoja, pranešusi, jog rado išmuštus namo lango dvigubus stiklus.

BLAIVYKLA

Liepos 26-rugpjūčio 3 dienomis blaivykloje nakvojo 10 piliečių.

| Į viršų |