Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 7 - 13 d. Nr. 23 (504)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

2. Beveik visi renginiai gavo mažiau negu prašė

Nijolė PASERBSKIENĖ

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Kiti Kultūros centro renginiai

Kultūros centras šiais metais organizuos ir kitokio pobūdžio renginius. Viena iš naujovių - lietuviškų romansų vakaras, kurio scenarijus jau paruoštas. Su šiuo reliktiniu dainuojamuoju žanru supažindins ansamblis “Stadalėlė“. Tai pigiausias iš visų projektų, įvertintas tik 200 Lt.

Įdomus žada būti susitikimas su įžymiais žmonėmis, kilusiais iš mūsų miesto. Į renginį “Druskininkiečiai - druskininkiečiams“ pirmiausia ketinama pasikviesti kultūrai nusipelniusius darbuotojus, o kitais metais - politikus, verslininkus ir t.t. Šiam projektui savivaldybė skyrė 4 tūkst. Lt.

Tradicinių Jaunimo meno ir muzikos dienų “Kur? 99“ sąmatoje - 18 tūkst.Lt. Kultūros centras prašė savivaldybę šį renginį paremti 5 tūkst. Lt, o gavo tik 3 tūkst. Lt. Trūkstamas lėšas, galbūt ne visas, skirs Jaunimo reikalų taryba bei privatūs rėmėjai. Jau 4-ąjį kartą vyksiančiame renginyje jaunimas susipažįsta su muzikos įvairove - nuo hepeningų iki folkloro, vertina dailininkų akcijas.

Mūsų kurortas garsėja respublikinės reikšmės renginiais, pavyzdžiui, smuiko muzikos festivaliu “Druskininkų vasara“, kuris yra ne tik parodomasis, bet ir mokomasis: jo metu studentus ir moksleivius konsultuoja garsūs šalies atlikėjai, iš užsienio atvykę profesoriai. Rugpjūtį miesto salėse, M.K.Čiurlionio muziejuje, Druskininkų ir Liškiavos bažnyčiose skambės klasika. Pagrindinis festivalio organizatorius - Lietuvos muzikų rėmimo fondas stygininkų meistriškumo pamokas įvertino 64 tūkst. Lt. Kultūros centras įsipareigojo pagaminti festivalio medalį, pasirūpinti vietine reklama. Šiems tikslams ir pradžios koncertui iš mūsų biudžeto skirta 7 tūkst. Lt. M.K.Čiurlionio mieste įprasta minėti dailininko ir kompozitoriaus gimimo metines fortepijoninės ir kamerinės muzikos koncertais. Jiems kultūros renginių komisija atseikėjo 3 tūkst. Lt.

Populiarus kasmetinis “Poetinis Druskininkų ruduo“, sukviečiantis gausų kūrėjų ir klausytojų būrį, garsėjantis šmaikščiais konkursais, išradingais jų dalyviais, naujausių kūrinių pristatymais, naktiniais skaitymais ir visą šventę vainikuojančiu Jotvingių premijos įteikimu. Šiemetinis 10-asis “Ruduo“ kainuos 50 tūkst. Lt. Kultūros centras prašė savivaldybę finansuoti 5-ąją jo dalį, tačiau turės tenkintis 8 tūkst. Lt. Jubiliejinį poetų “suvažiavimą“ tradiciškai parems Kultūros ministerija ir centras “Dainava“.

Druskininkiečiai pamėgo Senųjų metų palydų koncertą, kuriame dalyvauja Nacionalinės filharmonijos kolektyvai. Iš renginiui skirtų 4 tūkst. Lt dvi premijos miesto “Metų žmonėms“ sudarys 40 proc.

Kitiems, jau įvykusiems Kultūros centro renginiams, buvo skirta: Motinos dienos minėjimui - 0,5 tūkst. Lt, Jaunimo kamerinės muzikos dienoms - 4 tūkst. Lt (sąmata - 10 tūkst. Lt, Kompozitorių sąjunga žadėjo ieškoti finansavimo šaltinių), chorų šventei “Kur vingiuoja Nemunėlis“ - 6,5 tūkst. Lt.

Kultūros ir poilsio renginių konkurso komisija nusprendė neskirti lėšų rinkinio “Druskininkų apylinkių dainos“ leidybai (Kultūros centras prašė 3 tūkst. Lt). Pirmoji tokia knyga pasirodė 1997 m., o medžiagos dar yra labai daug. Galbūt šį projektą palankiai įvertins Kultūros ministerija, kur kreiptasi paramos.

Jau ne pirmąjį kartą bandome atgaivinti kurorto pučiamųjų orkestrą. Jo paradus miesto gatvėmis Kultūros centras įkainojo 14,4 tūkst. Lt. Tačiau, pasirodo, kolektyvas jau išsiblaškęs, teks burti naują ir pasirūpinti naujais instrumentais. Savivaldybė šiam prestižiniam reikalui iš nepaskirstytų lėšų rezervo ketina duoti 50 tūkst. Lt. Kaip teigia orkestro vadovas Sigitas Rinkevičius, minėtos sumos nepakaks geriems instrumentams įsigyti.

Jaunimui skirti renginiai

Kultūros ir poilsio renginių programas savivaldybės konkursui pateikė jaunimo laisvalaikio organizatoriai.

Respublikinės sportinių šokių varžybos “Druskininkai 99“ jau įvyko. Jų organizatorė, 9 metus gyvuojančios pramoginių šokių studijos vadovė Birutė Levanaitienė teigia, kad renginys kainavo daugiau nei savivaldybė skyrė lėšų, nors duota tiek, kiek prašyta - 4,67 tūkst. Lt. Komisija iškėlė sąlygą, kad žiūrovai varžybas stebėtų nemokamai.

Kita šokių studija, kuriai vadovauja Rūta Dvorkinienė, šiemet švęs savo 10-metį. Ta proga kolektyvui bus suteiktas vardas. Į jubiliejinį koncertą vaikai žada pasikviesti senbuvius, dabar besimokančius kituose miestuose, pramoginių šokių “Rock-rock“ ir dainuojamosios poezijos studijas. Paskaičiuota, kad renginio įgarsinimas, šviesos efektai ir kt. kainuotų 10 tūkst. Lt, tačiau vertinimo komisija skyrė 5,5 tūkst. Lt taip pat su sąlyga, kad koncertas bus be bilietų.

Visa sąmatoje numatyta suma (3,23 tūkst. Lt) skirta Vaikų šventei, kurios programą pateikė 3 vid. mokyklos mokytojas Virginijus Sutkus. Šventės dieną vyraus kūrybinė atmosfera: jaunesnieji vaikai tapys ir pieš, iš kartono dėžių surinks labirintą, į dangų paleis aitvarus, vyresnieji konstruos plaukiojančius objektus, demonstruos karnavalo kostiumus, kurs skulptūros objektus. Už geriausius kūrinius bus įteikti prizai.

Nors vasara vaikams - atostogų metas, bet muzikos studijos “Mikutis“ atlikėjai, vadovaujami mokytojo Juozo Mikolainio, 3 mėnesius nuolat koncertuos Druskininkų, Ratnyčios arba Liškiavos bažnyčiose. Konsortas žada parengti skirtingų epochų kūrinių programas. Išilginės fleitos muzikos propaguotojams savivaldybė skyrė 3,32 tūkst. Lt.

Prasidėjus mokslo metams, mokyklose ketinama organizuoti įvairius konkursus. VĮ “Saulės laikrodis“ išaiškins šmaikščiausių miesto moksleivių dešimtuką. 1995 m. įsteigtas pereinamasis prizas - jukos medelis atiteks tiems, kurie išradingai paruoš namų užduotis, įdomiai improvizuos scenoje. Konkurso sąmata - 9,1 tūkst.Lt, savivaldybės prašyta 6 tūkst. Lt, o ji skyrė 4 tūkst. Lt ir tai su sąlyga, kad renginys vyktų be bilietų. “Šmaikščiausio dešimtuko“ organizatorė Rima Viniarskaitė patikino, kad atras rėmėjų ir planuota konkurso dalyvių kelionė į Krokuvą tikrai įvyks.

Pastaroji VĮ suteiks progą 3-jų amžiaus grupių mokiniams pademonstruoti išprusimą, improvizacinius sugebėjimus, humorą. Atranka į respublikinį konkursą “Šauniausieji moksleiviai“, kaip visada, vyks keliais turais. Mokyklų nugalėtojai varžysis dėl miesto šauniausiųjų vardo. Pelniusieji šį titulą bus ruošiami zonos turnyrui. VĮ konkursui organizuoti prašė 4,99 tūkst. Lt, tiek savivaldybė ir skyrė, bet ir vėl su sąlyga, kad žiūrovams jis nekainuotų.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.