Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 7 - 13 d. Nr. 23 (504)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Vogė, nes vaikui norėjo nupirkti valgyti

Rasita BOČIENĖ

Kovo 6-osios naktį du policijos pareigūnai, apsivilkę civiliais drabužiais, patruliavo Gardino gatvėje, kai netoli “Kristalo” alaus baro jie pamatė du vyriškius, nešinus keistu dideliu nešuliu. Paklausti, ką ir iš kur neša 4 valandą ryto, vyriškiai nesurezgė įtikinamo paaiškinimo. Apžiūrėję nešulį, pareigūnai pamatė, jog tai - trys aliuminio langų rėmai. Teko visiems važiuoti į policijos komisariatą. Ten sulaikytieji vyriškiai, t.y. Petras Bobinas, gim. 1952 m., gyv. Gardino g. 23-404, ir Algimantas Juodis, gim. 1949 m., gyv. Gardino g. 23-211, prisipažino, jog rėmus pavogė iš namo Veisiejų g. 11b teritorijos.

Anksti ryte policininkai paskambino namo Veisiejų g. 11b šeimininkui A.V. ir pranešė, jog sulaikyti du asmenys, pavogę langų rėmus. A.V. apžiūrėjo savo kiemą, kur, besiruošdamas remontui, į vielinę tvorą buvo atrėmęs langų rėmus, ir iš tiesų pasigedo trijų rėmų. Žalą žmogus įvertino 310 litų.

P.Bobinas ir A.Juodis buvo bendradarbiai - abu dirbo UAB “Druskininkų komunalinis ūkis” šlavėjais. Kovo 5-osios pavakary P.Bobinas užėjo pas A.Juodį. Gerdami degtinę, jie nusprendė pavogti jau anksčiau pastebėtus už tvenkinio, prie “Alkos” kavinės, esančioje sodyboje buvusius aliuminio langų rėmus. Eiti vogti nutarė naktį. P.Bobinas sugalvojo iš namų pasiimti pjūklelį metalui pjauti, nes norėjo supjaustyti tuos rėmus ir vėliau parduoti metalo supirkėjams. Anot P.Bobino, vogti jam reikėjo todėl, kad visai neturėjo pinigų, o reikėjo nupirkti maisto vaikui.

Apie pusę keturių ryto abu nuėjo prie minėtos sodybos, kur į tvorą matė atremtus langų rėmus. Į kiemą per tvorą nelipo - didesnįjį rėmą pavertė, ištraukė tris mažesniuosius, o tą didįjį pastatė atgal į vietą. Tris ištrauktuosius rėmus susidėjo vieną ant kito ir nešėsi, kol prie “Kristalo” juos ir sulaikė policininkai.

Buvo iškelta baudžiamoji byla. Teisme, vykusiame gegužės 21 d., nukentėjęs rėmų savininkas prašė neatimti iš vagišių laisvės, netgi žadėjo parūpinti jiems darbo. Tačiau P.Bobinas - jau 3 kartus teistas, 1991 m. Varėnos rajono teismas pripažino jį itin pavojingu recidyvistu. Nepasisekė jam ir šįkart - Druskininkų apylinkės teismas už rėmų vagystę skyrė 2 metus ir 3 mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Bus konfiskuota viena trečioji jo turto. P.Bobinas buvo suimtas teismo salėje. A.Juodis nubaustas 2 metų laisvės atėmimu, bausmės vykdymą atidedant metams. Bus konfiskuota viena šeštoji jo turto.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.