Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 7 - 13 d. Nr. 23 (504)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Apie vandenį, burbulus ir ateitį

Gintaras ŽILYS

Perskaitęs “Druskonyje” Sigito Kudarausko straipsnį “Vandentiekininkų pelnas gyventojų sąskaita”, galiu p.Sigitą tik pasveikinti su rinkiminės kampanijos pradžia. Revoliucinis žinovo tonas kaip tik tinka šiai akcijai. Ir nė kiek nestebina “meninis atsisakymas” bendrų sutarimų (dalyvaujant S.Kudarauskui ir Tarybos nariui J.Kudarauskui) tiek dėl vandens kainų, tiek dėl kitų probleminių sprendimų. Kam žaisti žmonių jausmais, esant nelengvai ekonominei situacijai? Dėl taškų būsimuose rinkimuose?

Tačiau nereikėtų p.Sigitui užmiršti priminti žmonėms, kad jo ir vandens tiekimo įmonės įsigytų skaitiklių kokybę bei tikslumą tikrina bei už tai atsako ta pati kvalifikuota organizacija; priminti sąlygas, kuriose dirba įmonės darbuotojai likviduojant avarijas, eksploatuojant valymo įrenginius ir didžiulę atsakomybę, tenkančią įmonės dirbantiesiems už nepertraukiamą vandens tiekimą miestui, apie labai dažnai negaliojantį “laisvo savaitgalio” įstatymą ir pan.

Sovietmečiu statyti pastatai ir įrengimai jau visapusiškai paseno ir nebeatitinka naujausių norminių technologinių bei saugumo technikos reikalavimų. Todėl šiandien Druskininkų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonėje vyksta įrenginių bei pastatų renovacija: senų, neekonomiškų įrengimų keitimas moderniais, pastatų apšiltinimas ir t.t. Jeigu tas procesas pavėluotų, reikėtų kelis kartus didesnių išlaidų.

Dėl galimų pavojų sveikatai ir gyvybei, įmonės įrenginių atnaujinimo ir darbo sąlygų gerinimo kampaniją pradėjo susikūrusi įmonės dirbančiųjų sąjunga. Jos dėka dirbantiesiems nelaimės ar ligos atvejais išmokamos pašalpos, pagerbiami darbuotojai ypatingomis progomis, gerinamos darbo ir buities sąlygos. Visa tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, kurios vykdymas darbdaviui ir dirbantiesiems įstatymiškai privalomas.

Įmonės modernizavimas - tai investicija į ateitį, kuri šiandien reikalauja nemažai lėšų. Aišku viena: Druskininkų vandens tiekimo įmonės nereiks parduoti “Liono vandenims” tam, kad bendrovė taptų europietiška. Ji jau modernėja ir tampa šiuolaikiška.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.