Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 7 - 13 d. Nr. 23 (504)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Atsakomybė turi būti lygiavertė

Jonas VALSKYS
“Sūručio” sanatorijos direktorius - vyriausias gydytojas

Norėčiau atsiliepti į 22-ajame “Druskonio” numeryje išspausdintą žinutę “Pasitikdamas vasarą, kurortas nenudžiugino švara”. Ten buvo parašyta, neva mūsų sanatorija, taupydama pinigus, delsia pranešti komunalininkams apie prisipildžiusius šiukšlių konteinerius. Tačiau “Sūručio” sanatorija, kaip ir daugelis kitų gydymo įstaigų, yra sudariusi sutartį dėl šiukšlių (atliekų) išvežimo su UAB “Druskininkų komunalinis ūkis”, kurioje numatyta, kad buitinės atliekos turi būti išvežamos kiekvieną pirmadienį. Gegužės 24-ąją šiukšlių niekas neišvežė net ir paskambinus bendrovės dispečeriui. Jos buvo išvežtos tik kitą dieną po pakartotino paraginimo telefonu.

Panašūs atvejai yra pasitaikę ir anksčiau. Apskritai tenka pastebėti, kad UAB “Druskininkų komunalinis ūkis”, naudodamasis savo monopoline teise, nelabai skaitosi su užsakovo interesais. Sudaromose sutartyse jis sau nenumato jokių sankcijų, jeigu ne laiku ar nekokybiškai įvykdo paslaugas. Naudodamasis proga, norėčiau atkreipti visų komunalininkų užsakovų dėmesį, kad sudarant naujas sutartis (o ir peržiūrint sudarytas šiems metams), turi būti numatytos ir sankcijos šių sutarčių vykdytojui, pavyzdžiui, nuoskaitos už kiekvieną pradelstą nuo sutartyje numatyto termino dieną arba šiukšlių konteinerio nuomos procento sumažinimas ir pan. Esant nelygiavertei sutarties šalių atsakomybei, vienai iš jų tenka nepelnytai patirti moralinius (kaip šį kartą), o neretai ir materialinius nuostolius.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.