Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 7 - 13 d. Nr. 23 (504)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Svarstytos naujos dviejų miestų bendradarbiavimo galimybės

Nijolė PASERBSKIENĖ

Jau šeštus metus tęsiasi Druskininkų ir nedidelio Olandijos miesto Voorschoteno bičiulystė. Dirbama pagal susigiminiavusių miestų programą, kurioje numatyta skatinti ne tik visuomeninės draugijos ekonominę, kultūrinę, sportinę veiklą, vystyti turizmą, bet ir plėtoti savivaldybių ryšius. Gegužės 28 - birželio 2 d. kurorte lankėsi oficiali Voorshoteno delegacija, vadovaujama jo mero P.Cannegietero.

Olandai pasidžiaugė, kad dviejų miestų draugystė nenutrūko, po rinkimų pasikeitus mūsų miesto vadovams. Voorschoteno delegacija bendravo su savivaldybės darbuotojais, Tarybos nariais, domėjosi miesto infrastruktūros organizavimu ir kurorto problemomis. Pagal Olandijos įstatymus municipalitetas negali finansuoti kitos valstybės programų, tačiau pajėgus pagelbėti dalykinėmis žiniomis ir patirtimi, konsultuoti viešojo administravimo, konkrečių projektų sudarymo klausimais, organizuoti aptarnavimo sferos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Druskininkiečiai teigiamai įvertino Olandijos Užsienio reikalų ministerijos programą “Matra”, pagal kurią buvo finansuotas mūsų savivaldybės Miesto ūkio skyriaus paruoštas projektas “Kietų atliekų sutvarkymas”.

Naujos bendradarbiavimo galimybės buvo svarstomos delegacijos ir savivaldybės specialistų darbo grupėse. Olandai pažymėjo, kad Druskininkų -Voorschoteno draugijos du nariai nuolat dalyvauja jų bendruomenės tarybos darbe, nors ir neturi balso teisės. Tokiu būdu jie susipažįsta su vietinio valdymo įstaigos sumanymais. Be to, Voorschoteno savivaldybė remia šią draugiją finansais.

Abiejų miestų savivaldybių atstovai nusprendė, kad pirmiausia reikia nustatyti bendravimo prioritetus. Pavyzdžiui, tobulinti viešąjį administravimą. Tuo tikslu su užsienio šalies savivaldybės veikla turėtų susipažinti administratoriai, nes jie kompetentingi visų įstaigos skyrių darbo srityse ir atsako už Tarybos sprendimų įgyvendinimą. Taip pat olandai sutinka keistis moksleivių stovyklomis - mūsų jaunimas mokytųsi demokratinio bendravimo. Jau keletą metų Voorschoteno pradinės mokyklos mokytojai dalijasi darbo patirtimi su danais. Švietimo specialistai galėtų konsultuoti ir mūsų miesto tos pačios srities darbuotojus. Tokius projektus padeda realizuoti tarptautiniai fondai, tačiau parama labiau tikėtina, kai projektą parengia šalis - Europos Sąjungos narė.

Meras A.Maknys olandų teiravosi, ar įmanoma jų bankuose gauti ilgalaikes paskolas savivaldybės projektams: 3-osios vidurinės mokyklos renovacijai, Pirminės sveikatos priežiūros centro ir ligoninės remonto darbams. Olandijoje kredito palūkanos siekia 5 proc., o Lietuvoje - 12 proc., t.y. 2,4 karto didesnės.

Druskininkų ir Voorschoteno savivaldybių atstovai nusprendė parengti ir rudenį pasirašyti draugystės sutartį, o vėliau imtis konkrečių projektų.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.