Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. balandžio 12 - 18 d. Nr. 15 (496)Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Policijos zinios
Kultura
Renginiai
Archyvai
Amerikos biografijų institutas
druskininkietę pripažino metų moterimi

Arūnas ZURLYS

Izabelės Navarackienės biografija buvo atrinkta, kaip viena iš įdomiausių tarp kitų 500 pasaulio žmonių gyvenimo istorijų.

Neseniai druskininkietė Izabelė Navarackienė gavo iš Jungtinių Amerikos valstijų biografijų instituto, kuris kaupia pasaulio asmenybių biografijas, gražų liudijimą, kad ji už kilnų pavyzdį ir veiklos bendruomenės labui pasiekimus pripažinta praėjusiųjų metų moterimi. Dailų diplomą pasirašė Amerikos biografijų instituto Tarptautinių tyrimų tarnybos vadovas. Į “Druskonio“ klausimą, kaip jos biografija pateko į vieną iš didžiausių ir bene pagrindinį pasaulyje biografijų institutą, p. Izabelė atsakė, kad nė pati nežinanti - galbūt jos kolegės iš Lietuvos moterų lygos, kurios veikloje druskininkietė aktyviai dalyvauja, pasistengė. Kita vertus, “Druskoniui“ nė kiek nekeista, kad jos biografija pripažinta viena iš įdomiausių pasaulyje, nes apie jos permainingą gyvenimo kelią nesyk savaitraštyje rašėme. Gausi faktais ir neeiliniais įvykiais jos gyvenimo istorija verta didelės apimties knygos, kuri, tikėkimės, netruks pasirodyti. Tuo tarpu stebina p.Izabelės nuolatinis aktyvumas, principingumas, veiklumas - kur bebūtų, ką bedarytų. Manau, savaitraščio skaitytojams bus įdomu nors trumpai susipažinti su Izabelės Navarackienės biografija, kuri pastebėta ir įvertinta Amerikoje bei pasaulyje.


Miesto Žinios

Dienų tėkmė savivaldybėje
“Visas mūsų kurortas privalėtų teikti vieną didelę paslaugą vienam klientui“
Savanoriška jaunimo pagalba neįgaliesiems
Atgimė prieš 10 metų palaidota tradicija
Vietinis jaunimas politikoje nedalyvauja


Policijos žinios

Kaip buvo praskolinta “Smiltelės” valgykla
POLICIJOS ŽINIOS


Kultūra

Po “Virpesių“ parodos
Spalvų sąskambiai
Juokingas mūsų gyvenimas
Paukščių ir gyvūnų paroda “Girios aide“
Sumi-e tapyba. Kas tai?
SPORTAS


Renginiai

Balandžio 12 d. 17.30 val. M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus.
Poeto Aido MARČĖNO kūrybos vakaras. Dalyvaus autorius ir poetas Alvydas ŠLEPIKAS.

18 d. 15 val. M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus.
Fortepijono muzikos koncertas. J.S.Bacho, L.Bethoveno, K.Bieliuko ir kitų kompozitorių kūrinius skambina Remigijus SABALIAUSKAS.

25 d. Ratnyčios parapijos bažnyčia. Šv.Jurgio atlaidai.
12.30 val.
Iškilmingos šv. Mišios (aukojusiųjų intencija); po šv.Mišių šventoriuje, prie koplytėlės, minėjimas “Gyvi tarp gyvųjų“. Antano DAMBRAUSKO ir kitų Lietuvos bei parapijos šviesuolių prisiminimas. Po minėjimo - bendri atsineštiniai pietūs. Kviečiame dalyvauti!
Atspirsome, bet jusu narsykle nepalaiko JAVA'os.