Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. kovo 8 - 14 d. Nr. 10 (491)Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Policijos zinios
Kultura
Renginiai
Archyvai
Vyčio ordinas artinusiai Atgimimą
Julija Uselyte 1953 metais Tomsko

Julija Ūselytė 1953 metais Tomsko klinikoje.

11-aisiais metais po mirties

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, proga už pasižymėjimą narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę buvusi druskininkietė Julija Ūselytė (po mirties) apdovanota Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu. Šiuo ordinu Lietuvos Prezidentas apdovanoja už asmeninius nuopelnus siekiant Lietuvos Nepriklausomybės, ginant žmogaus teises ir laisves okupuotoje Lietuvoje partizaninio pasipriešinimo dalyvius, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjus ir narius, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto steigėjus ir narius, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjus ir platintojus, pogrindinės spaudos leidėjus bei Lietuvos disidentų rėmėjus. Šių metų Vasario 16-ąją Prezidentūroje įvykusioje iškilmingoje apdovanojimų įteikimo ceremonijoje šį ordiną iš Lietuvos Prezidento priėmė Julijos Ūselytės sesuo Angelė


Klaidos ištaisymas

Praėjusiame “Druskonio“ numeryje išspausdintame straipsnelyje “Partijų skyriai savo veiklai reikalauja vienodų sąlygų“ įsivėlė klaidų. Partijų pavadinimus reikia skaityti taip: Naujosios sąjungos Druskininkų skyrius; Lenkų rinkimų akcijos Druskininkų skyrius, kurio pirmininkas yra B.Senkevič.


Miesto Žinios

15 druskininkiečių kreipėsi į miesto tarybą pagalbos
Mūsų mieste gyventojų nuolat mažėja
Nekilnojamojo turto paklausa viršija pasiūlą
Ar matote regiono TV?


Policijos žinios

Vengiančius išlaikyti savo vaikus dažnai priglaudžia Rusijos platybės
POLICIJOS ŽINIOS


Kultūra

Stasio Žaldoko gyvenimo pėdsakais (ištrauka)
SPORTAS
Paskutinioji šv. Kazimiero kelionė per mūsų kraštą
Kasdieninės šv.Mišios sanatorijoje


Renginiai

Kovo 9 d. 17 val. Centro “Dainava“ salė (Maironio g. 22).
Susitikimas su Lietuvos nacionaldemokratų partijos vicepirmininku Vidmantu BUDRIU, kuris papasakos apie šios partijos tikslus, uždavinius, vidaus ir užsienio politiką.

Kovo 11 d. - Lietuvos nepriklausomybės diena
12 val. Šv. Mišios Druskininkų bažnyčioje;
13 val. Minėjimas ir koncertas Kultūros centre.

12-13 d. 10 val. 3-oji vidurinė mokykla. Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas.

13 d. 16 val. M.K.Čiurlionio muzikos mokykla. Muzikos popietė.

13 d. 17.30 val. M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus.
Poeto ir fotografo Alio BALBIERIAUS kūrybos vakaras.

Kovo 14 d. 16 val. M.K.Čiurlionio muzikos mokykla. Popietė “Antanas Dambrauskas gyvas tarp gyvųjų“. Prisiminimai, jo gyvenimas vaizdo juostoje.

9 val. Druskininkų bažnyčioje
Antano ir jo gyvenimo draugės Aleksandros prisiminimas šv. Mišių aukoje. Kviečiame!
Atspirsome, bet jusu narsykle nepalaiko JAVA'os.