Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 15 - 21 d. Nr. 7 (488)Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Policijos zinios
Kultura
Renginiai
Archyvai
Užgavėnių kaukės padeda pavasariui žiemą nugalėti

Nijolė PASERBSKIENĖ

Druskininkø amatø mokyklos vyr. d?stytojas Vidmantas Kyga rodo savo i?skobtas U?gav?niø kaukes.
Druskininkų amatų mokyklos vyr. dėstytojas Vidmantas Kyga rodo savo išskobtas Užgavėnių kaukes.

Nuo senų laikų septintąją savaitę prieš Velykas,
būtinai antradienį, Lietuvos kaimuose ir mieste-
liuose suklegėdavo kaukėtų persirengėlių vaikštynės. Užgavėnių dieną netrūkdavo pokštų, muzikos ir vaidinimų. Mozė, Lašininis, Kanapinis bei juos lydintys čigonai, žydai, ubagai, raganos, kipšiukai lankydavo kaimynus, vaišindavosi blynais, spėliodavo orus, burdavo, o dienai baigiantis, susirinkdavo prie laužo nusibodusios žiemos varyti.

Dažniausiai vaidindavo Kanapinį

Ne vienerius metus Užgavėnių karnavale šurmuliavo druskininkietis Vidmantas Kyga. Studijuodamas Šiaulių pedagoginiame institute, su etnografinio ansamblio dainininkais ir šokėjais jis išvaikščiojo visas šio miesto apylinkes. “Dažniausiai vaidindavau Kanapinį. Visi ansambliečiai, sugužėję kaimo gryčion, blynus šveisdavo, o aš lauke stypsodavau, nes mano kaukei trobos lubos būdavo per žemos,“- prisimena pašnekovas. Tais laikais Vidmantas ir pradėjo drožti kaukes.

“Teatralizuotų apeigų dalyviui veido apdangalas - privalomas atributas. Kaukė personažui suteikia simbolinę prasmę, išryškina pagrindines būdo savybes. Ji turi būti ne tik įdomi, išraiškinga, bet ir patogi. Jeigu po pusės valandos kaukė tampa nebepakenčiama ir ją nusiėmus veidas atrodo kaip sudaužytas obuoliukas, tuomet aišku, kad tai prasto amatininko darbas, nes pagrindinis krūvis teko ne pečiams, o galvai. Lengviausia - liepos medžio kaukė, kurios storis - 5 mm,“- savo patirtį apibendrina drožėjas.


Miesto Žinios

Toliau bandoma didinti valdininkų etatų skaičių
Vietinės bendruomenės nuomonė, kurią privalo girdėti politikai ir valdininkai


Policijos žinios

Vyr. gydytoja atleista iš pareigų jai pačiai prašant
Vagišius sulaikė operatyviai
Net ir žmonių globojamas žvėris lieka žvėrimi
POLICIJOS ŽINIOS


Kultūra

Telkimasis padėti sau ir savo miestui
Vasario 16-ąją oficialiai švenčiame 10-ąjį kartą
Likimas, kai nejauti baimės
SPORTAS


Renginiai

Vasario 15 d. 20 val. Sanatorija “Draugystė“.
Kultūros centro pagyvenusių žmonių kolektyvo koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - Vasario 16-ajai.

Vasario 16 d. Vieciūnų mokyklos aktų salėje
vyks kasmetinis esamų ir buvusių vieciūniečių susitikimas, kuris prasidės 15 val. Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių - Nepriklausomybės dienos - Vasario 16-osios minėjimas ir Užgavėnės. Įėjimas - dzidelis blynas ir gera nuotaika. Gros kaimo kapela “Kaimo daina“.

18 d. 15 val. San. “Nemunas“ biblioteka.
Romualdo Kasmausko knygos “Sudeginti tiltai“ pristatymas.

20 d. 16 val. M.K.Čiurlionio muzikos mokykla.
Fortepijono, smuiko, kanklių muzikos popietė.

21 d. 15 val. M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus. Fortepijono muzikos koncertas. Skambina LMA magistrantės Eglė KASTECKAITĖ ir Giedrė PAULIKAITĖ.
Atspirsome, bet jusu narsykle nepalaiko JAVA'os.