Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 8 - 14 d. Nr. 6 (487)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Tarp mieste padarytų nusikaltimų vyrauja vagystės

Druskininkų miesto policijos komisariato aptarnaujamos kurorto ir Ratnyčios seniūnijos teritorijos specifika yra ta, kad jos pasienio ruožas yra 35 km, judrus į mūsų valstybę įvažiuojančiu ar išvykstančiu transportu bei piliečių kaita. Be to, Druskininkuose yra vienas iš didžiausių Respublikoje nedarbo lygių - 13,9 proc., kai šalies vidurkis - 6,9 proc. Miesto darbo biržoje užregistruoti 1360 ieškantys darbo bedarbiai.

1998 m. Druskininkų policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje užregistruoti 266 nusikaltimai arba 70 mažiau negu 1997 m. Taigi, lyginant pastaruosius dvejus metus, nusikalstamumas mūsų mieste sumažėjo 20,83 proc. Iš bendro 1998 m. užregistruoto nuskaltimų kiekio - 196 kriminaliniai nusikaltimai arba 2-iem daugiau negu 1997 m. bei 44 ekonominiai nusikaltimai arba 27-iais mažiau negu užpraeitais metais ir kt.

Kaip ir ankstesniaisiais metais, pas mus vyrauja savanaudiški turtiniai nusikaltimai. Nežymiai padaugėjo svetimo turto vagysčių (132), plėšimo (7), nužudymo (2) faktų. Tačiau per pastaruosius 8 metus 1998 m. užfiksuotas didžiausias piktybinio chuliganizmo skaičius - net 26, kai 1997 m. jis buvo -16.

Pastebimas akivaizdus mažėjimas nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis priemonėmis (pvz. 1995 m. - 27, 1998 m. - 9). Tai lėmė ir metadono programos įgyvendinimas, nes vartojantiems metadoną nebereikia nusikalstamu būdu ieškoti narkotinių medžiagų.

Svetimas turtas dažniausiai vagiamas iš butų, namų (11 atvejų) ir iš automobilių (48). 1998 m. pavogti 4 automobiliai, 2 iš jų rasti, kai 1997 m. buvo užregistruota net 10 tokių vagysčių. Tuo tarpu automobilių detalių ir jų viduje esančių vertybių vagysčių 1998 m. buvo 12 atvejų daugiau nei 1997 m. Pastarųjų vagysčių viena iš pagrindinių priežasčių, kad patys gyventojai nesirūpina savo turto apsauga - palieka automobilius nesaugomose ir neapšviestose vietose, neįrengia signalizacijos.

Vagysčių iš butų ir namų sumažėjimas liudija, kad savo būsto apsaugai miesto gyventojai skiria daugiau dėmesio. Analizė rodo, kad tokios vagystės dažniausiai įvyksta poilsio dienomis, kai namuose nėra jų savininkų, arba tamsiu paros metu, išlaužiant durų spynų šerdeles. Paprastai tuo pačiu metu apvagiama po keletą butų tame pačiame name ar mikrorajone. Tai leidžia spręsti, kad vagia gerai informuotos ir organizuotos grupės.

Policijos prevencinio darbo ir sanatorijų administracijų savo ir poilsiautojų turto saugumo užtikrinimo dėka 71,4 proc. sumažėjo vagysčių iš sanatorijų.

(Bus daugiau)

“Druskonio“ inf.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.