Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 8 - 14 d. Nr. 6 (487)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Savivaldybėje įsteigti 5 nauji etatai

Rasita BOČIENĖ

Likviduos “Druskininkų komerciją”

Kadangi sausio 21 d. miesto tarybos nariai pritarė sprendimui kreiptis į Ūkio ministeriją dėl bendros Lietuvos - Britanijos Virginijos salų įmonės UAB “Druskininkų komercija”, kurios pagrindinė akcijų paketo turėtoja yra savivaldybė, likvidavimo, Tarybos posėdyje sausio 28 d. miesto meras A.Maknys pasiūlė sukviesti neeilinį šios bendrovės akcininkų susirinkimą. Jame savivaldybės įgaliotinis būtų įpareigotas balsuoti už bendrovės likvidavimą ir likvidatoriaus paskyrimą. UAB “Druskininkų komercija” generalinis direktorius L.Apulskis sutiko, kad iki šiol nesuformavus bendrovės įstatinio kapitalo, likvidavimas yra juridiškai teisinga išeitis. Tačiau, jo manymu, reikia stengtis kuo daugiau bendrovei priklausančių įmonių išnuomoti, kad nenukentėtų darbuotojai ir savivaldybės turtas. UAB “Druskininkų komercija” priklauso administracijos patalpos Laisvės aikštėje, parduotuvės “Gastronomas”, “Miglė”, “Melnyčėlė” su kavine ir konditerijos cechu bei sandėliai Gardino g.

Tarybos nariai nusprendė parduoti savivaldybei priklausančias akcijas UAB “Svaiguva” ir UAB “Renalda”. UAB “Svaiguva” (įstatinis kapitalas 221704 Lt) 26,8 proc. savivaldybei priklausančio akcijų paketo pradinė pardavimo kaina patvirtinta 59500 Lt. UAB “Renalda” (įstatinis kapitalas 120140 Lt) savivaldybei priklauso 23,3 proc. akcijų. Jų pradinė pardavimo kaina - 10 tūkst. Lt.

Patvirtinti nauji keleivių vežimo lengvaisiais taksi automobiliais maksimalūs tarifai. Vienkartinis mokestis už įsėdimą į taksi - 1 Lt (buvo 0,5 Lt); už 1 km nuvažiuoto kelio - 1,50 Lt (buvo 1 Lt); už nustatyto laiko prastovą laukiant keleivio - 10 Lt (buvo 8 Lt); už taksi iškvietimą - 2 Lt (buvo nemokamas).

Miesto muziejaus direktorius - A.Nedzelskis

“Druskonis” jau rašė, kad Druskininkų miesto Garbės pilietis a.a. P.Viščinis mūsų miestui padovanojo savo vertingą dailės kūrinių, retų knygų kolekciją. Be to, sužinojęs apie jau keletą metų sklandančią idėją įkurti miesto muziejų, jis dėl finansavimo pasiūlė kreiptis į Amerikos lietuvių kultūros fondą, kurio vienas iš įkūrėjų buvo ir pats.

Būsimojo miesto muziejaus reikalais besirūpinantis A.Nedzelskis papasakojo, jog į minėtą fondą jau kreiptasi. Fondas paprašė atsiųsti užpildytą anketą ir kovo mėnesį bus sprendžiama, skirti ar ne Druskininkų muziejui lėšų. Pasak A.Nedzelskio, fondo atstovai žada, kad tuo atveju, jei pirmieji žingsniai kuriant mūsų muziejų bus sėkmingi, fondo, kurį sudaro 150 tūkst. JAV dolerių, palūkanos nuolat teks Druskininkų muziejaus reikmėms. Tačiau norint įkurti muziejų jam numatytame pastate M.K.Čiurlionio g. 59, reikia iškraustyti iš ten Šaulių sąjungos, Tautininkų partijos narius bei Civilinės metrikacijos skyrių. “Kol patalpos nebus tuščios, apie muziejų anksti kalbėti”, - sakė A.Nedzelskis.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas G.Černiauskas nusistebėjo, kad staiga ruošiamasi išmesti jo skyrių į gatvę. “Žinoma, iškilmingas santuokos ceremonijas galima atlikti ir kur nors gaisrinėje ar vaikų darželyje skirtoje salėje, tačiau kaip tai atrodys?” - sakė vedėjas.

Tarybos nariai siūlė įvairiausius būdus šiai problemai išspręsti, tačiau vieningos nuomonės nebuvo prieita. Kol kas pritarta sprendimui pakeisti muziejaus statutą į biudžetinės įstaigos nuostatus, šią biudžetinę įstaigą įregistruoti, o tai atlikus - mero potvarkiu paskirti Druskininkų muziejaus direktoriumi A.Nedzelskį.

Už valandą Tarybos narys gaus 13 Lt

Savivaldybės administratorė A.Vičiulienė pristatė projektą sprendimo, pagal kurį Tarybos narių, išskyrus miesto merą ir jo pavaduotoją, išlaidos, susijusios su jų veikla (dalyvavimu Tarybos ir komitetų posėdžiuose bei komandiruotėse), būtų kompensuojamos iš savivaldybės institucijų išlaikymui skirtų asignavimų. Už dalyvavimą Tarybos posėdyje buvo siūlyta mokėti po 80 Lt, už dalyvavimą komiteto posėdyje - 50 Lt, o Tarybos komitetų pirmininkams už komiteto posėdžio organizavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą - papildomai po 20 Lt. Tačiau kompensacijos turi būti skiriamos tik tuo atveju, jei Tarybos nariai tuo metu negaus atlyginimo savo pagrindinėje darbovietėje.

Anot Tarybos nario J.Aginto, reikėtų įrašyti punktą, kad dirbantys valstybinėse įmonėse Tarybos nariai turėtų atnešti pažymą, liudijančią, jog tuo metu, kai dalyvavo posėdžiuose, jiems atlyginimas nebuvo mokamas.

K.Miškinienė šio sprendimo projekto svarstymą pavadino skausmingu klausimu. Tačiau, pasak jos, daugelis Lietuvos savivaldybių kompensuoja savo Tarybų nariams už praleistą posėdžiuose laiką, ir rinkos ekonomikos sąlygomis kompensavimo mechanizmas yra reikalingas. K.Miškinienė teigė, kad tokiu atveju Tarybos nariai galės laisviau jaustis, nes žinos, kad išeidami spręsti savivaldos reikalų, nenuskriaus pagrindinės darbovietės.

Balsuodami Tarybos nariai nepritarė siūlymui kompensuoti jiems nustatytais tarifais. Buvo nuspręsta mokėti už posėdžiaujant praleistas valandas. Viena Tarybos nario valanda įkainota 13 Lt. Kompensavimo mechanizmas pradėjo veikti nuo vasario 1 d.

Savivaldybėje padaugės etatų

Nuskambėjus siūlymui savivaldybės administracijoje įsteigti 9 naujus etatus, Tarybos posėdyje užvirė diskusijos. V.Stašinskas sakė nematąs rimtų motyvų steigti šitiek daug papildomų etatų. Vicemeras V.Dabrukas, įrodinėdamas naujų darbuotojų reikalingumą, tvirtino, jog savivaldybėje dabar dirba nedaug žmonių, visi jie apsikrovę darbais ir dėl to savivaldybė mieste yra populiari. Pasak K.Miškinienės, lėšos valdymui nenumaldomai auga, todėl Tarybos nariai turėtų prisiimti atsakomybę, leisdami didėti administracijai. J.Agintas prisipažino jau penkerius metus kovojantis prieš biurokratus. Jis kvietė savivaldybės administracijos darbuotojus būti protingais ir nereikalauti, kad keli žmonės dirbtų tą patį darbą.

Administratorė A.Vičiulienė visus patikino, jog jai asmeniškai nereikia nė vieno naujo etato. Tačiau, pasak jos, savivaldybės darbuotojai kasdien dirba iki vėlumos, daug darbų per skubėjimą atlieka atmestinai, neatsižvelgdami į esmę. A.Vičiulienė paaiškino, kad valdymo išlaidos padidėjo dėl to, kad padidėjo bazinė alga. Be to, lėšos remontams taip pat buvo įskaičiuotos į valdymo išlaidas.

Anot A.Petkevičiaus, niekas neanalizavo valdininkų darbo efektyvumo: kiek darbų jie perdaro antrą ir trečią kartą? Kiek kartų jie perdaro savivaldybei pavaldžių įmonių darbuotojų darbą? Tarybos nariams jis pasiūlė pamąstyti, ar pirma reikėtų steigti etatą, o paskui ieškoti darbuotojo, ar atvirkščiai. Jo manymu, pirmiausia reikėtų surasti tam darbui tinkamą žmogų ir tik tada steigti etatą, nes kitu atveju kas gali garantuoti, kad atsiras darbuotojas, kaip tik toks, kokio reikia?

Po balsavimo paaiškėjo, kad Tarybos nariai pritaria ne visiems, o tik penkiems naujiems etatams. Taigi nuo kovo 1 d. savivaldybės administracijoje vietoj naikinamo Miesto ūkio skyriaus viršininko pavaduotojo etato įkuriamas Investicijų ir turto valdymo skyriaus viršininko etatas. Įsteigiami nauji etatai: atstovo spaudai, ryšiams su užsieniu ir visuomene; pusė etato savivaldybės gydytojo; Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo ekonomisto; Socialinių paslaugų tarnybos lankomosios priežiūros darbuotojo ir pusė etato šios tarnybos buhalterio. Nepritarta siūlymui įsteigti vyriausiojo specialisto kultūrai ir darbui su jaunimu; Vaikų teisių apsaugos tarnybos vadovo; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo planuotojo; Finansų ir ekonomikos skyriaus vyresniojo prekybos ekonomisto etatus bei Civilinės metrikacijos skyriaus inspektoriaus pusę etato.

Su lenkais draugausime ir toliau

K.Miškinienė pateikė informaciją dėl mūsų miesto bendradarbiavimo su Lenkijos Ščelce Opolskie miestu. Iki šiol bendravimas vyko - keitėsi vizitais valdžia, keliavo vaikai, apsikeista parodomis. Ščelce Opolskie burmistras praėjusių metų gruodžio mėnesį parašė laišką, kviesdamas Druskininkų merą atvykti ir aptarti tolesnį bendradarbiavimą. Be to, birželio pabaigoje atvykti kviečia ir kito Lenkijos miesto - Elbliongo savivaldybė. Mūsiškiai turėtų progą organizuoti ten Druskininkų dienas, todėl jau dabar reikėtų pagalvoti apie saviveiklos kolektyvų pasirodymus. Tarybos nariai pritarė, kad su lenkais reikėtų draugauti ir toliau.

Leista Švietimo skyriui sudaryti panaudos sutartį su labdaros fondu “Druskininkų bendruomenės centras” dėl 20,69 kv. m ploto patalpų Vilniaus al. 24, antrajame aukšte, iki 2000-ųjų metų. Švietimo skyrius įpareigotas mokėti šių patalpų šildymo bei komunalinių paslaugų mokesčius.

UAB “Druskininkų butų ūkis” įpareigotas surengti Antakalnio g. 15 sklype esančių bešeimininkių statinių nugriovimo konkursą.

Negyvenamosios patalpos Vasario 16-osios g. 7 panaudos sutartimi iki 2000 m. gegužės 1 d. suteiktos asociacijai “Ladruva”.

AB “Druskininkų statyba” skolas miesto biudžetui nutarta atsiimti turtu. Savivaldybė turėtų perimti statybos kiemą Gardino gatvėje. Tai būtų nebloga išeitis, nes ir AB “Druskininkų statyba” nebūtų stumiama į bankrotą, ir, pasak atsakingų dabuotojų, ši teritorija miestui labai svarbi urbanistiškai. Prieš atiduodama savivaldybei tą plotą, AB “Druskininkų statyba” sutiko jį išvalyti, nugriauti kai kuriuos pastatus, sutvarkyti teritoriją.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.