Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 8 - 14 d. Nr. 6 (487)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Vietinė šaulių kuopa pasipildė 32 nariais

Algirdas MIKELIONISkuopininkas

Sausio 30-ąją Druskininkų kuopos šaulius aplankė Lietuvos šaulių sąjungos vadas L.Bakaitis ir Alytaus A.Juozapavičiaus rinktinės vadas J.Zarauskas. L.Bakaitis mus supažindino su Lietuvos šaulių gyvenimo naujausiomis žiniomis ir pasikeitimais, mūsų veiklos tikslais ir ateities darbų kryptimis. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas jauniesiems šauliams, jų moraliniam, fiziniam ir patriotiniam ugdymui. Džiugu, kad mūsų šaulių kuopą papildė 32 jaunieji šauliai, iš jų -5-ios mergaitės. Jiems apie Lietuvos šaulių istoriją ir ginkluotę pasakojo iš Alytaus atvykę karininkai. Minint Lietuvos Nepriklausomybės dieną - Vasario 16-ąją, Alytuje jaunieji šauliai priims pasižadėjimą, o rikiuotės šauliai - priesaiką Tėvynei.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.