Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. lapkričio 2 - 8 d. Nr. 44 (473)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Ką apie mūsų kurortą mano poilsiaujantys užsieniečiai?

Vietinis Turizmo informacijos biuras surengė apklausą, kurios anketas užpildė bene pusšimtis miesto svečių - užsieniečių. Jose buvo pateikta 12 klausimų. Visų respondentų paprašyta savo atsakymus vertinti penkiabale sistema.

Kambario tipas. Poilsiautojai taip įvertino sanatorijų kambarių, kuriuose buvo apsistoję, konfortabilumą: 30 proc. gyveno vienutėse, 30 proc. gyveno dviviečiuose kambariuose, 20 proc.gyveno pusliuksio tipo kambariuose, 19 proc. gyveno liukso tipo kambariuose ir 1 proc. atsisakė apsigyventi apskritai. Jų manymu, kambarys buvo neparuoštas svečiui priimti.

Apibendrinus vertinimą, vidurkis apskaičiuotas - 3.75 balo. Aukščiausius balus surinko VĮ “Druspolis” . Vidutinius balus gavo santorija “Vilnius”. Mažiausiai balų teko sanatorijai “Nemunas” bei sanatorijos “Vilnius” 2-ajam korpusui.

Gydymas. Į šį klausimą atsakė visi respondentai. Negatyvią nuomonę išreiškė tik vienas asmuo, nes jam atvykus į sanatoriją, prie jo niekas iš personalo nepriėjo. Kiti respondentai atsakė pozityviai: 80 proc. asmenų skyrė 5-4 balus.Vertinimo vidurkis buvo 4,3 balo. Buvo išreikštas pageidavimas sulaukti daugiau informacijos apie mokamas ir nemokamas procedūras - tą pažymėjo 10 proc. poilsiautojų, 60 proc. poilsiautojų pastebėjo, kad gydymas yra geras ir apgalvotas.

Maitinimas. Visi respondentai maitinimą sanatorijose vertino patenkinamai. Balų vidurkis - tik 2,3. Nuomonės: vienodi vaisiai, norėtų daugiau mėsos, seni indai, nedidelės porcijos, neįvairus maistas. Visi pageidavo išankstinio patiekalų užsakymo.

Nuomonės. Poilsiautojai pageidavo daugiau informacijos įvairiomis kalbomis. Tokios nuomonės buvo daugiau kaip 50 proc. visų apklaustųjų. Praktiškai visi norėtų geresnės tvarkos sanatorijų valgyklose. Jie pageidautų, kad maitinimo įstaigose meniu būtų pateiktas įvairiomis kalbomis, atsižvelgiant į daugumos poilsiautojų tautybę. Kad būtų atnaujinta maitinimo įranga, pageidautų 30 proc. visų apklaustųjų. Laisvalaikiui praleisti pageidauja saunos, kėglių, mini golfo, gerų naujų sporto aikštynų, turinčių gerą įrangą, apie 20 proc. visų apklaustųjų.

Renginiai. 60 proc. poilsiautojų pageidauja daugiau kultūrinių renginių, t.y. koncertų, parodų ir t.t.; 10 proc. nori sporto įrenginių; 10 proc. - dažniau paragauti įvairių nacionalinių patiekalų. Konkrečiausiai buvo išreikštas pageidavimas - patiekalų prie alaus.

Ekskursijos. Noriausiai respondentai atsakinėjo į klausimą apie ekskursijas. Galima teigti, jog atvykėliai domisi Lietuvos kultūra ir istorija. Vilnių ir Trakus aplankė 60 proc. apklaustųjų, Druskininkų miestu ir apylinkėmis domėjosi 90 proc., į Gardiną važiavo 20 proc. respondentų. Ekskursijų įvertinimas pasirodė pakankamai aukštas - 4 balai.

Aptarnavimas. Sanatorijų bei kitų įstaigų aptarnaujančio personalo kvalifikacijai teigiamą vertinimą skyrė 60 proc. apklaustųjų, 40 proc. - vertino patenkinamai.

Teigiami faktoriai. Paprašyti palyginti Druskininkus su kitais kurortais, atvykėliai paminėjo neišsemiamas gydymosi sąlygas, puikią gamtą ir švarų orą (80 proc. apklaustųjų). Pagyvenusieji piliečiai mūsų kurortą vadina idealiu. Tik, daugelio nuomone, mieste trūksta informacijos. Ne visose miesto kavinėse veikia tualetai. Jų lygis labai prastas. Tai, atvykėlių manymu, labai gadina miesto įvaizdį. Šį faktą paminėjo 70 proc. apklaustųjų.

Kodėl pasirinko Druskininkus? 55 proc. respondentų atsakė, jog nori gauti pilnavertį gydymą ir poilsį. 70 proc. traukia švarus oras, puikūs miškai ir gražios apylinkės. 10 proc. lemia, kad netoli Varšuva. 40 proc. - Druskininkuose jau atostogavo. 5 proc. sužinojo apie mūsų kurortą iš pažįstamų.

Apklaustųjų tautybė. 50 proc. - poilsiautojai iš Lenkijos, 30 proc. - iš Rusijos, 10 proc. - iš Baltarusijos, 5 proc. - iš Izraelio, 5 proc. - iš kitų šalių.

Pageidavimai. Dažniausiai (80 proc.) apklaustieji minėjo, kad mūsų mieste trūksta informacijos įvairiomis kalbomis. Pusė visų respondentų norėtų, kad kavinėse, sanatorijose, mieste būtų geresni tualetai. 35 proc. apklaustųjų pageidautų pagerintos sanatorijų techninės būklės. 20 proc. pasvajotų apie naujus ir modernius sporto aikštynus. 10 proc. - nepatenkina pasivaikščiojimų takai. Beveik visi pageidautų maitinimo įstaigos, kuri ruoštų lietuviškus nacionalinius patiekalus. Ir 5 proc. apklaustųjų geistų, kad tokia kavinė būtų reklamuojama visame mieste, kad ją būtų lengva rasti.

“Druskonio” inf.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.